Blogg

Sida 2

Tänk som en projektledare – tips inför en inspirationsföreläsning

16 sep 2018

Om ni ska ha en personalaktivitet eller en kundaktivitet så är det alltid mycket som ska göras. Ni ska både se till så att lokalen är bokad, att inbjudningarna kommer ut i tid, att som ni vill ska komma dyker upp, att de ni inte vill ska komma inte dyker upp och mycket mer. 

Listan med aktiviteter för ett event kan göras oändligt lång och ofta behövs det en projektledare för att hålla ihop allting från idé ända fram till genomförd aktivitet. Under själva aktiviteten så är det inte ovanligt att man bokar in en eller flera externa föreläsare som ska säga något och skapa intryck hos era besökare. Men vad ska de säga och vad för bestående intryck vill ni skapa? Om ni väljer att utvärdera inspirationsföreläsare som om ni är projektledare som utvärderar aktiviteter i ett projekt så kan chanserna att få nytta av föreläsningen öka markant. Här kommer några tips på vägen kring att tänka som en projektledare. 

Projektmål

Det första en projektledare gör är att välja ut ett antal mål med projektet. Om projektet som i det här fallet handlar om att välja rätt inspirationsföreläsare så kan typiska mål vara följande:

 • Säkerställa att åhörarna är nöjda
 • Säkerställa att åhörarna fick energi och upplevde inspiration av föreläsningen
 • Se till så att åhörarna får en tankeväckare inom ett viktigt ämne

Här har vi två mål som handlar om besökarnas kundupplevelse och att de överlag har fått en positiv känsla av er inhyrda inspirationsföreläsare. Det sista målet handlar om något annat, att driva opinion inom ett område genom att skapa en tankeväckare. Här har ni alltså valt ett mål med föreläsningen som innebär att så ett första frö till förändring hos åhörarna.

Effektmål

Nästa viktiga del som skiljer agnarna från vetet i projektledarvärlden är att ta fram, säkerställa och följa upp effektmål. Det innebär alltså att målen som har valts har gett den effekt som ni önskade. Ett typiskt effektmål kan vara att era besökare på eventet ger helhetsbetyget fyra av fem eller bättre i en mätning av deras nöjdhet. 

Ett sätt att mäta nöjdheten med deras upplevelse av inspirationsföreläsaren kan vara att strax efter föreläsningen låta några lyssnare betygsätta sin upplevelse av själva föreläsningen och hur pass inspirerade de blev. 

Ett sista sätt att skapa effektmål i det här fallet är det kanske mest intressanta för ett företag och det handlar om att mäta effekten av den opinionsbildning som ni ville driva med hjälp av föreläsningen. Det här kan vara svårare men det handlar om att hitta mätbara aktiviteter som påvisar att de som har nåtts av budskapet från er inspirationsföreläsare har gjort något efter föreläsningen som pekar på ett förändrat beteende. Kom ihåg att inte förvänta er underverk av en enda föreläsning men att någon form av mätbar förändring skulle kunna ses som en stor framgång. Läs mer om en inspirationsföreläsare på: http://www.inspirationsföreläsare.nu.

Dragen inför rätta - anlita en advokat

10 sep 2018

Som företagare så har man en tydlig ambition som ligger i att hitta en balans mellan att tjäna pengar, ha anställda som trivs med sina arbeten och samtidigt ha kunder som blir nöjda med den tjänst eller produkt man levererar. Detta oavsett bransch och verksamhet. Tyvärr så kan det senare innebära problem. Kunder kan bli missnöjda och de kan bli så pass missnöjda att de vidtar rättsliga åtgärder. Här behöver man som företag en advokat som kan hjälpa till i den rättsliga processen. I många fall så handlar det om att övertyga kunden om att man följt sin del av överenskommelsen och att man levererat det åtagande man blivit anlitad för. I vissa fall kan detta vara svårt att bevisa och reda ut.

Hur kan exempelvis en marknadsföringsbyrå bevisa att man gjort det som stått i sin makt för att dra kunder till en klient; en klient som betalat väldigt mycket pengar - men som inte ökat sin omsättning nämnvärt?

Det är lättare för en advokat i ett fall med exempelvis hantverkare att bevisa att ett avtal åtföljts och de processerna brukar därmed också vara lättare att lösa. Förekommer en fysisk produkt eller en fysisk tjänst - att bygga om ett badrum - så är sakfrågan lättare att lösa än vid en tjänst som vi ovan nämnde.

Ta hjälp av jurist vid avtalsskrivningen

Ett råd - för att slippa anlita en advokat i efterhand - är att man ser till att avtalet skrivs på ett tydligare sätt. Det ska inte kunna missförstås och det ska tydlig framgå vad A) kunden ska kunna förvänta sig och B) vad företaget förväntas leverera. Här ska man även kunna underlätta för sig själv som företag. Det finns verktyg som går att använda - hur pass många samtal frå kunden nu, och hur många får kunden under den tid som företaget arbetar med sin tjänst; kan man spåra mail och kan man se en ökad trafik till hemsidan?

Att alla kunder inte blir 100% nöjda ligger i saken natur - men att det ska gå från missnöje till en rättslig process med höga kostnader för exempelvis en advokat är i många fall onödigt.

Är dina förväntningar för högt ställda?

De flesta företag går in med en inställning om att skapa nöjda kunder - och därigenom få fler uppdrag. Det finns rötägg inom alla branscher, men som kund så är det ofta möjligt att reda ut oegentligheter utan att vidta rättsliga åtgärder.

Vi säger inte att man aldrig ska göra det och att man aldrig kan vinna. Men, i många fall så handlar det om att man kanske ställt förväntningarna på ett lite väl högt våningsplan. Risken är att man vid en sådan process får betala för mer än man tänkt sig. Många företag har dels en skicklig advokat vid sin sida och dels så har man också - framförallt - gjort ett klanderfritt jobb.

På http://www.salmipartners.se/ hittar du erfarna, kunniga advokater.

Fördelar med avstånd till sina kunder

8 sep 2018

Att driva en affärsverksamhet kräver att man har kundkontakt i någon mån eftersom hela företagandet bygger på att erbjuda varor eller tjänster till andra som använder dessa och betalar för dem. Ofta pratar man om att det är en fördel att ha närhet till sina kunder och menar då ofta geografisk närhet. I den här texten ska vi reflektera över vilka fördelar det kan finnas med att ha avstånd till sina kunder. För att göra det konkret så kommer vi att använda oss av ett exempel, ett arkitektkontor i Stockholm som har kunder på andra orter i landet. 

De fördelar som man kan tänkas ha med ett avstånd till sina kunder är bland annat:

 • Lätt att få extra kundmöten om man ändå är i närheten
 • När man väl träffas på möten så tar man sig tid att gå igenom saker ordentligt
 • Extra betalt för reskostnader

Lätt att få extra kundmöten om man ändå är i närheten

Om du driver ett arkitektkontor i Stockholm och har kunder på samma gata så bokar man troligen bara möten när det är något konkret som ska diskuteras. Om du däremot har kunder ute i landet, långt söderut eller långt norrut, så kan du flika en några extra kundbesök genom att använda argumentet ”jag är ändå i stan, ska vi inte ta och träffas?”. Om du har kontor på Kungsgatan 6 i Stockholm och din kund har kontor på Kungsgatan 8 så kan det vara väldigt svårt att få till ett möte bara för att du ”råkar vara i krokarna”.

När man väl träffas

En kund som har kontoret alldeles intill kan du alltid träffa vilket innebär att ni kanske bara sätter av tid för det absolut mest nödvändiga. Det innebär att risken finns att ni aldrig lyckas få utrymme för att prata om andra saker än det som står högst på agendan. Om du däremot har ditt kontor i Stockholm och kunden håller till långt bort så kanske ni istället tar lite extra tid i kalendern när ni väl bokar upp ett möte. Då kommer du alltid kunna använda argumentet ”Nu när vi väl sitter här så kanske vi kan ta några minuter och gå igenom det här? Det är nämligen så att mitt arkitektkontor precis lanserat ett nytt koncept som innebär.” Att ha geografiska avstånd till kunderna skulle alltså kunna ge mer utrymme för innovation när ni väl träffas.

Extra betalt för reskostnader kan ge extra intäkter

En kund som du måste resa långt för att träffa kan ibland acceptera att betala lite extra för att kompensera för resorna. Men om du till exempel reser med tåg så kan du i vissa fall arbeta under resan och därmed fakturera lite extra på samma gång. Du kommer antagligen inte att få fullt timarvode för restid men även en halv timpenning från en kund samtidigt som du fakturerar hel timpenning till en annan kan bli mer lönsamt än att bara ta betalt av en åt gången. 

Vad borgenären ska tänka på vid en företagsrekonstruktion

31 aug 2018

När ett företag hamnar på obestånd så berörs många människor. Anställda hamnar i en situation där deras jobb och löner riskeras. Aktieägare riskerar att deras riskkapital blir värdelöst, kommunen där företaget finns riskerar att förlora stora skatteintäkter och framför allt så påverkas företagets borgenärer. Den som har utestående fakturor till ett företag som gör en rekonstruktion riskerar att förlora alla pengarna som de ligger ute med och de har dessutom en hel del arbete framför sig tillsammans med rekonstruktören. För att underlätta för borgenärerna vid en rekonstruktion så kommer här ett antal tips att tänka på.

Följa upp ackord

Om du är en ej prioriterad borgenär enligt förmånsrättslagen så kommer du att påverkas av det offentliga ackordet i rekonstruktionen. Det innebär att alla skulderna som inte är högst prioriterade kommer att minskas en del. Samtidigt som dina utestående fordringar minskas med en bestämd andel så upprättas också en avbetalningsplan som företaget ska följa. Tyvärr så kommer rekonstruktören, troligen inte, ha tid och möjlighet att följa upp att alla avbetalningar fullföljs enligt plan. Du kommer själv vara ansvarig för att följa upp betalningarna och om de inte sköts så behöver du rapportera det till rekonstruktören.

Kontant betalning

Det händer ofta att en företagsrekonstruktion genomförs och att ni då fortsätter att samarbeta med företaget som är på obestånd. Hela tanken med förfarandet är att verksamheten ska kunna fortskrida och det är också en förutsättning för att tillgångarna ska kunna växa sig större än skulderna. Men, när ni fortsätter att leverera till företaget som är på obestånd, se då till att få kontant betalning för alla varor och tjänster som de köper av er. Det innebär alltså att ni först får betalt och sen producerar och levererar istället för att arbeta mot faktura. En fakturering bygger på att företaget har en kreditvärdighet och alltså en trolig möjlighet att betala skulderna i framtiden. Så är inte fallet under en pågående rekonstruktion.

Medverka på förhandling i tingsrätten

Oavsett om företaget är en stor eller liten kund eller samarbetspartner till er så se till att vara aktiv i rekonstruktionen. Ett första steg är att delta på borgenärssammanträdet i tingsrätten och bidra både med kunskaper och med åsikter om hur företaget ska göra för att vända sitt obestånd. Är ni inte med på mötet så har ni valt att inte försöka rädda era utestående fordringar och om ni inte har någon kontakt med rekonstruktören så är det självfallet också svårt att påverka processen framåt. Läs mer här om företagsrekonstruktioner.

Organisationer som hjälper dig att starta företag i Stockholm

24 aug 2018

Ska du starta ett företag i Stockholm? Oavsett om det så är inom IT, kontorsstäd i Stockholm  eller livsmedel finns det organisationer som kan hjälpa dig. Att det går bra för ditt företag ligger givetvis i kommunens och allmännyttans bästa. Kanske skapar du jobb och ger samhället en välbehövlig service? 

Att kommuner satsar på att hjälpa småföretagare är alltså inget konstigt. De allra flesta har ett tätt samarbete med det lokala näringslivet för att ställa upp på det sätt man kan. Ett sätt som man hjälper småföretagare är genom att ge bidrag och stöd till diverse organisationer som kan hjälpa till. Men vilka är egentligen dessa organisationer? Och vad gör de?

Start-up Stockholm

Årligen är det 4.000 personer som söker rådgivning hos den här organisationen. Av dessa är det 2.600 som startar ett företag. Efter fem år är det 1.400 av dessa som fortfarande driver ett ”livskraftigt” företag (omsättning över 0,6 miljoner kronor årligen). Start-up Stockholm har ett fokus mot att hjälpa personer med innovationer. Vill man tillhandahålla en mer klassisk tjänst, som kontorsstäd till exempel, kan man säkerligen få rådgivning. Samtidigt finns det kanske andra organisationer som passar bättre. 

Coompanion

Coompanion finns i 25 olika områden i Sverige, och då bland annat i Stockholm. Det man gör är att hjälpa personer att komma igång med så kallat kooperativt företagande. Kooperativt företagande innebär att man driver ett företag tillsammans, vilket kan göras i flertalet olika bolagsformer. Det vanligaste är att man startar en ekonomisk förening, som är välanpassat för ett demokratriskt ägande. Du som vill starta en firma som sysslar med exempelvis kontorsstäd i Stockholm kan säkerligen få mycket hjälp härifrån. 

Stockholm Innovationsstipendium

Det här är just det, ett stipendium, snarare än en renodlad organisation dit man kan gå för att få råd och stöd (som de två som nämns ovan). Precis som namnet avslöjar är det här ett stipendium som skall uppmuntra innovation och nytänkande. Det är Stockholm stads officiella stipendium och har delats ut sedan mitten av 80-talet. 

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner ägs av staten och finns i många regioner runt om i landet. Det man gör är att hjälpa mindre företag med finansiering, råd och stöd. De håller dessutom i olika seminarier dit man kan gå för att lära sig och för att träffa andra verksamma inom samma bransch. Inom ramen för verksamheten finns också IFS Rådgivning som är en del av bolaget. De vänder sig främst mot entreprenörer med utländsk bakgrund som har startat, eller som är på väg att starta, ett företag.  Alltså – oavsett om du har teknisk innovation, vill tillhandahålla kontorsstäd i Stockholm eller ska starta en mataffär finns det stöd att få. 

Ordning och reda på det man säljer

19 aug 2018

Har du någonsin varit i en kaotisk affär någon gång? Kanske du har råkat gå in i en affär som säljer alla möjliga slags prylar? Det är sällan man stannar kvar i en sådan affär. Jämför den upplevelsen med att gå in i en snygg affär som är välstädad, med ordning och reda i hyllorna och alla saker prydligt uppradade eller snyggt inredda i butiken. I vilken butik stannar du kvar i? Förmodligen i den med prydligt uppsatta varor eller där inredningen är tilltalande, eller hur? Ordning och reda gör något med oss människor. Kaos, med, men får helt motsatta verkan hos oss. Vi blir förvirrade och stressade av oordning, medan ordning och reda gör oss avslappnade. Är vi avslappnade kan vi tänka på det som är viktigt; nämligen vad av det som finns i affären som vi vill köpa.

God ordning ger bättre försäljning

Vi behöver väl inte påpeka det uppenbara; att en god ordning får kunder att köpa mer? Så är det. En god ordning bland varorna i butiken får kunderna att uppskatta affären, vilja vistas där och i slutändan köpa fler varor i affären. Som butiksägare bör man alltså alltid sträva efter att presentera en så attraktivt affär som möjligt. Ju fler kunder du har i affären, desto fler kunder strömmar in. Vi människor fungerar ju så. Vi är flockdjur, och ser vi att många människor går till en och samma plats, går vi in till samma plats av bara nyfikenhet. Ju fler kunder desto större är möjligheten att de också köper något innan de går ut ur affären. Detta känner alla butiksinnehavare till. Så slutsatsen är; en mer välordnad och ren affär ger fler köp.

Anlita städifrma för butiksstädningen

Det är sällan man hinner med att städa den egna affären. Det är ju tusen andra saker som ska till för att verksamheten ska fungera; inköp, bokföring, kassaräkning, personalsamtal och så vidare. Då är det bättre att anlita en städfirma som kommer varje dag och städar butiken innan kunderna kommer in. Anlitar du en städfirma för butiksstädningen i Stockhlm, vet du att det blir gjort och slipper oroa dig för at ha en smutsig och ful affär när dörrarna väl öppnas för nya kunder när det är dags för dem att komma in i affären. Anlita en pålitlig städifrma. En städfirmas bästa tillgång är de städare som utför städfirmans tjänster. Då är det viktigt att städfirman behandlar dem på rätt sätt och är en juste arbetsgivare.

Vilken färg är du?

13 aug 2018

Boken Omgiven av Idioter är ständigt i ropet. Författaren till detta alster - Thomas Erikson - tog en gammal tes, uppdaterade denna och blev på köpet både rik och en flitigt anlitad föreläsare. På det stora hela så skrevs boken med ett syfte: att förstå hur olika personligheter fungerar och genom denna förståelse också kunna skapa vägar till bättre, rakare kommunikation mellan de olika personligheterna.

Ett bra sätt för exempelvis en chef att förstå hur man ska bemöta sina anställda och där man kan inse att alla inte går att tala till på samma sätt, att vissa kräver ett annat upplägg samt att en del är bättre - eller sämre - lämpade för olika typer av situationer. Varje individ är unik och inser man detta så kan man - olikheterna till trots - skapa en grupp som kan fungera tillsammans och nå högre höjder genom att varje kompetens och styrka utnyttjas maximalt.

Det är ingen slump att många rekryteringsföretag använder sig av mallen i boken då de söker nya rekryter till företag. En mall som består av olika färger. En röd person, en blå sådan, en grön och en gul.

Dechiffrerar man dessa färger så kommer bilden av olika personligheter fram: en röd person är exempelvis en bättre ledare, en blå person är mer faktabaserad och rationell, den gula personen i sin tur är kreativ och spontan medan den gröna är mer eftertänksam och snäll. En ganska snäv kategorisering som också blivit väldigt kritiserad då psykologer hävdar att författarens uppdelning saknar vetenskaplig grund samt att det finns stora faror med att dela in människor enligt liknande mallar.

Kritiken till trots: det handlar om ett ganska roligt sätt att kategorisera. Just färger är ett nytt grepp som gör det hela enklare. Det är dessutom vida känt att just rött och den specifika färgen har en dominerande effekt. Ett par röda byxor signalerar mer än att bäraren till dessa - eventuellt - seglat runt jorden: de signalerar även, indirekt, att personen är en ledare som är van att fatta tuffa, självständiga beslut.

Är du chef - nyttja färgskalan till din fördel

Låt oss säga att du är chef på ett företag i Stockholm och vill skaffa dig lite extra pondus. Här skulle du inte behöva höja rösten eller sätta dig i respekt på något annat, mer otrevligt, sätt. På det stora hela så skulle en målare kunna hjälpa dig genom att måla om ditt kontor i olika nyanser av rött. En målare skulle kunna måla en röd bas på din vägg, en lite ljusare rödfärg på golvet och därefter så skulle en inredare kunna hjälpa dig att hitta rätt möbler att inreda mot detta.

En målare är alltså allt som behövs för att du ska kunna ta på dig ledartröjan? Nej, naturligtvis inte. Det en målare gör är att måla rött på ditt kontor; något som kan ge dig ett snabbare övertag och leda eventuella diskussioner dit du vill - tack vare pondusen som färgen alltså ger. Men, på det stora hela så är det ändå din personlighet och din kompetens som kommer att fälla avgörande i hur du uppfattas och hur ditt ledarskap blir mottaget. En färg kan skapa spänning och ge ett visst övertag, men det är ändå du och din egen personlighet som måste slutföra jobbet. Här kan du hitta mer inspiration.

Visst är det spännande att läsa en bok som Omgiven Av Idioter; men man måste också sansa sig lite och ta del av kritiken som boken i fråga fått. Det går inte att dela in oss alla enligt en färgskala. Människan är med komplex än så. Världen vore bra mycket tråkigare om alla hade - och höll sig till - en given färg enligt författarens mall.

Kundtjänst – företagets viktigaste säljare

13 aug 2018

På företag delas ibland de anställda upp mellan säljare, orderhanterare, kundtjänst osv. Detta utifrån att man har olika uppgifter. Men att tänka att säljarna är de enda som säljer på ett företag är fel. Kundtjänst är minst sagt säljare – men bara i en annan form.

Företag med fokus på sälj och säljutbildningar brukar ofta lyfta upp hur viktigt det är att utbilda personal i kundtjänst i säljteknik. Några av de punkter så då lyfts upp som orsaker till att säljutbildning även behövs för dessa är:

Behålla kunder som tänkt avbryta köp

En del av de kunder som ringer in till kundtjänst gör detta för att avbryta köp eller stoppa en prenumeration. Självklart ska man acceptera kundens beslut men med kunskap inom sälj och kundbemötande kan en missnöjd kund till och med vändas till en nöjd kund. Vad var orsaken till beslutet? Vad kan företaget göra för att behålla kunden osv? En bevarad kund är minst lika mycket värd som en ny kund.

Vägleda i digitala processen

Sälj handlar idag mycket om att vägleda och hjälpa kunden i köpprocessen. Av den anledning har dagens säljutbildningar även stort fokus på att bemöta kunden rätt, att ställa frågor som tydligt ramar in vilken produkt som passar bäst och snarare hjälpa än sälja.

Orsaken att kunden ringer in kan vara att man inte lyckats lägga ordern via internet och vill ha teknisk vägledning men lika gärna att man osäker på vilken vara som bör köpas utifrån behovet som finns. Här är det viktigt att kundtjänstpersonal är lyhörda och kan hjälpa kunden rätt.

Merförsäljning vid köp

Ännu en punkt som finns inom de flesta säljutbildningar är merförsäljning. Har kunden ringt in för att lägga en order på en eller två produkter kan duktig kundtjänst skapa merförsäljning vilket gör att kunden köper fler varor. Detta inte för att kundtjänst har sålt på produkterna utan för att kunden fått hjälpen och vägledningen utifrån vad som kan behövas som komplement till de varor som köpts.

Personlig kontakt i en opersonlig digital handel

När allt fler butiker skapar sin största tillvaro online minskar den personliga kontakten med kunderna. En kontakt som många ändå uppskattar. Där fyller dagens kundtjänst en allt större roll då det ofta är den enda kontakt med företaget som kunden har.

Möter kunden i köpprocessen

En kund som ringer in till kundtjänst är redan i köpprocessen. Det kan jämföras med mötet med en säljare som sker tidigare i processen. Kunden har till stor sannolikhet redan bestämt sig för köp vilket gör att antalet konverterande kunder blir mycket stort av de som hör av sig till kundtjänst.

Mer info:

Även om det finns en rad böcker inom säljutbildning så är det bästa sättet att lära sig att praktisera och testa i verkligheten. Det kan exempelvis ske via utbildningsdagar på företaget även om de flesta företag tar hjälp via företag med fokus på olika slags säljutbildningar.

Spelar utseendet någon roll i ledarskapet?

11 aug 2018

Det finns många som vill göra gällande att vissa personer föds till ledare. Det är en sanning med ganska stor modifikation. Vissa föds med bättre egenskaper att leda, men som med allt annat så handlar det om träning, utbildning och vidare förkovring innan man har skaffat dig de egenskaper som krävs - givet område, naturligtvis. Det som skiljer en bra ledare mot en sämre handlar sällan om röstläge eller en förmåga att fatta snabba beslut. Skillnaden ligger ofta i utbildning inom ledarskap.

Utseendet då? Många vill göra gällande att detta är en avgörande fråga. Visst, det spelar - tyvärr - en roll i hur man ser ut. Inte direkt sett till att man måste vara snygg, men mer åt att man ska klä sig korrekt, ha god hygien och vara sund sett till kroppsformen. En överviktig person har svårare att vinna förtroende än en vältränad. Speciellt om det gäller kvinnor. Tyvärr, ska vi återigen tillägga. I övrigt så spelar faktiskt utseendet en mindre roll än vad många tror. Är man hel, ren och klädd för situationen så klarar man sig.

Hårtransplantation kan göra skillnad

Däremot finns en annan aspekt att ta hänsyn till gällande utseendet kontra ledarskap. Hur du som ledare upplever dig själv avspeglas i hur pass mycket förtroende du får. Ingen lyssnar på en person som utstrålar osäkerhet och dåligt självförtroende och det är något som väl hör ihop med det egna utseendet. Vi ger ett exempel där vi säger att du som manlig chef börjat tappa håret. Det är något av ett dråpslag för dig som person.

Du är van vid att ha en hårman att dra händerna genom, du gillar att fixa till din frisyr och du upplever att den ger dig pondus och självförtroende. Att då se olika fläckar på hjässan där håret inte längre växer skapar en stress och ett dåligt självförtroende. Detta i sin tur märks i din yrkesroll och du upplever att de anställda inte längre lyssnar på sig. Inte för att du tappat ditt hår - för att du som person blir stressad, introvert och inte längre kan fokusera på arbetet.

Stressen kring håravfallet gör dig till en sämre chef. Vårt råd? Genomför en hårtransplantation med den så kallade FUE- metoden.

Håret ger dig styrkan åter

Styrkan kanske inte sitter i håret, men mycket av det egna självförtroendet gör det. Att som man tappa hår eller se hur vikarna drar sig tillbaka kan leda till att man inte längre kan fokusera på andra saker - jobb, fritid, vänner. Allt fokus läggs på att dölja sin flintskallighet.

En hårtransplantation idag ger bättre resultat än gårdagens metoder. Den metod vi nämnde ovan - FUE - är ett bra exempel på detta. Med denna typ av hårtransplantation - som är möjlig att göra i exempelvis Stockholm - så tar kirurgen hårsäckar en- och en från ett hårrikt område (nacken) och flyttar dessa till det drabbade området. Det talande är att det inte behöver handla om hjässan. En hårsäck kan förflyttas från exempelvis ryggen till huvudet också; något som möjliggör ett större ingrepp.

En annan fördel med denna metod är att man som patient slipper ärr och vanprydande sår. Dessutom så slipper du blödningar under tiden då själva ingreppet äger rum. Det enda som kan synas - och kännas - är lite svullnad.

Full effekt då? Ja, det kan du nästan räkna med. Skulle det vara så att du inte är nöjd med din hårtransplantation så erbjuds garanti. Men, du får räkna med att det tar lite tid innan håret börjar växa och fullt ut har rotat sig. Man säger att en hårtransplantation med FUE-metoden tar ungefär ett år innan full effekt är synlig. Det är det värt att vänta på.

Nyfiken på hårtransplantation. Läs mer på https://www.hårtransplantation.net om hur det görs med dagens moderna metoder.

När du letar efter nytt kontor

6 aug 2018

Letar du efter en ny lokal till ditt företag? Växer man, eller krymper man, behöver man en ny lokal till sitt företag. Det är inte bra med för trånga lokaler, personalen kan bli stressad, känna att de inte har plats. Då är det långt bättre att i stället skaffa sig en bättre lokal till verksamheten som är bättre rustad för den slags verksamhet som man bedriver. Om man är ett tjänsteföretag är ju personalen den största tillgång som man har i företaget. Då gäller det att man som företagsledare satsar just på sin största tillgång, det vill säga personalen. Om personalen trivs, är möjligheterna så mycket större för at man får en lyckad verksamhet. Det handlar om ju om människor som ska prestera det bästa de kan.

Få hjälp att hitta rätt kontor i Göteborg

Har man sin verksamhet i Göteborg kan det vara svårt att hitta just den slags lokal som man önskar sig till sitt företag. Har man letat ett tag, och inte kommit fram till något resultat, kan det vara en bra idé att anlita en mäklare som hittar den rätta lokalen, på samma sätt som man får hjälp av en mäklare att hitta det rätta hemmet åt en. Ta kontakt med en mäklare då som har en god kännedom om lokaler just i Göteborg. De har ofta en god kännedom om vilka kontor som finns till salu, eller att hyra ut. Det är ju deras jobb och ägnar hela dagarna efter att finkamma områden som är till salu eller för uthyrning.

Anlita en kontorsmäklare i Göteborg

Varför inte anlita en välrenommerad mäklare som har arbetat med detta i många år? Läs om ett sådant i Göteborg på http://www.ledigakontorgoteborg.se. Se till att få en mäklare som tar ansvar för att hitta rätt kontor åt ditt företag. De bör vara målmedvetna och inte ge sig förrän du är nöjd. Olika företag har ju olika behov, alla slags lokaler passar inte alla sorts företag. Då måste de kunna lyssna noga på det du säger och inte ignorera ditt företags behov. Ju nöjdare kunder de har, desto bättre borde det ju vara för dem, tyvärr är det inte alltid mäklarna tänker så, även om de borde.

Göteborg är inte heller det lättaste att hitta rätt plats som har just de priser som du är beredd att betala. Beroende på vilken slags verksamhet som du bedriver, är det viktigt att hitta den lokal som passar din verksamhet som handen i handsken.

Ge personalen massage på jobbet

20 jul 2018

På många kontor arbetar personalen flera timmar i sträck utan att röra på mer än sina fingrar. Har man ett så stillasittande arbete är det av största vikt att man kan sträcka på sig för att inte få bestående men av stillasittandet. Det kanske låter oskyldigt men att sitta belastar ryggen väldigt mycket. Har man då inte en starka muskler i sin rygg kan man sedan få väldigt ont i den. En långvarig belastning på ryggen, och utan att man rör på musklerna, kan leda till muskelstelhet. Har man alldeles stela muskler kan det göra ont när man ska röra på sig, vilket leder till att man undviker rörelse. Det i sin tur kan leda till att man får ännu mer ont och så har det blivit en ond spiral.

Massage löser upp muskelstelhet

Då kan massage av de stela musklerna lösa upp det som är stelt och som gör ont. Har man väl fått upp stelheten är det sedan lättare att röra på sig och rör man mer på sig löser det på nytt upp stelheten. Alltså är massage mycket välkommet för dem som sitter stilla mycket på kontor. Att få en stel nacke och skuldror kan leda till sämre livskvalitet. Man sover sämre om man har stel nacke och rygg, man rör sig sämre och värk är mycket negativt på sin fritid när man ska göra avkopplande saker. Då är massage vädligt bra för både arbetsgivare och personal. Arbetsgivaren får bättre och piggare personal. Personalen mår bättre och trivs bättre på sitt jobb. För dem båda är det en win-win situation. För en arbetsgivare kostar det inte mycket att kosta på personalen massage. Ofta bidrar det till att många goda cirklar sätts i gång.

Börja med pausgymnastik

Alla som arbetar på kontor borde börja varje dag med att röra på sig. Sedan borde man röra på sig minst en gång i timmen och dessutom ta en riktigt lång promenad under lunchen. Att inte röra på sig kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, till fetma som i sin tur kan leda till diabetes, högt blodtryck och annat som är negativt för hälsan. Får personalen massage och goda råd då och då, är det bra för deras hälsa. Även företagschefer och arbetsgivare mår bra av massage varje dag, eller minst en gång i veckan, eller månaden. Det finns olika sorts massage och det är bra att läsa om de olika slags massage som man kan anlita till sitt företag. Läs mer på företagsmassagestockholm.com.

Ta befälet vid din flytt

8 jun 2018

Det finns en tydlig skillnad mellan en väl genomförd flytt och en sämre sådan. Där den bättre flytten ofta föregås av god planering så är den sämre ofta helt ogenomtänkt och sker på uppstuds. Det kan leda till problem sett till att man inte hinner klart under den givna tidsramen man har på sig att flytta och att man exempelvis inte hinner genomföra den obligatoriska flyttstädningen - något som kan leda till ett vite från den person som köpt bostaden.

Inte sällan så handlar det om att saker och ting går sönder; man stressar och tappar kartonger, man packar för tungt och man kanske kör flyttbilen på ett sådant sätt att saker som inte är förankrade välter och går sönder.

En bra flytt genomsyras av ett bättre ledarskap där en person i sällskapet tar ansvaret. Precis som då en flyttfirma arbetar så ser personer till att det upprättas en plan. Om man inte vill betala för en flyttfirma vid en flytt i Stockholm - ja, då får man istället se till att agera som en sådan. Många ser en flytt mer som en rolig chans att träffa sina vänner. Det handlar det också om - men först och främst så är det ett jobb som ska göras.

Agera som en flyttfirma gör

Hur jobbar då en flyttfirma? Man utser en person som organiserar allting - det behöver inte vara den som flyttar, men personen i fråga ska dels ha vana och dels också vara tillräckligt skicklig på att skaffa en bättre bild av hur mycket som ska flyttas, vad allting väger och om man kanske måste dela upp flytten i flera etapper. Den personen är viktig sett till att han/hon kommer att peka ut vilka saker som ska bäras och i vilken ordning.

Nästa person är lika viktig då denna blir den så kallade packmästaren. Att stuva in ett helt bohag i en flyttbil är något som kan te sig ganska lätt på förhand. I realiteten så handlar det om en balansgång mellan att A) få plats med så mycket som möjligt och B) göra det utan att något tar skada.

Som flyttande - även om man inte tar befälet vid själva flytten - så ligger det stora ansvaret på att organisera allt innan flytten. Ser man till de mer praktiska detaljerna så sticker tre sådana ut lite extra:

 • Hyra en lämplig flyttbil. Här kan man inte förlita sig på tur och på slumpen. Stockholm har förvisso ett stort utbud av bensinstationer - men man har även ett stort antal av flyttande personer. Det gör att det finns en konkurrens att ta i beaktning och att man bör boka flyttbil så fort som möjligt. Välj den största. Ett alternativ kan vara att kontakta en flyttfirma och hyra en bil från denna (om möjligt), men då bör du även se till att ditt körkort är godkänt för fordonet.
 • Ringa tillräckligt med kompisar. En förutsättning är att du kontaktar tillräckligt med släktingar och vänner. Tänk gärna jämna antal då det i många fall handlar om att bära två och två. Det behöver heller inte vara för många - då försvinner effektiviteten. Sex-åtta stycken är ultimat.
 • Packa rätt: Din stora uppgift är att packa alla dina tillhörigheter i kartonger. Det finns tyvärr många som inte tar denna uppgift på allvar - något som är direkt oförskämt mot de som ställer upp och hjälper till. Det ska vara förberett så att alla kan hugga in direkt. En annan sak gäller hur du packar. Även här kan du kopiera en flyttfirma: packa tyngre i botten och lättare på toppen. Se till att varje kartong går att lyfta. Det är bättre att gå två svängar än att lyfta tungt och antingen se botten på kartongen lossna eller att se den egna ryggen ta skada.

LEI – viktiga och historiska datum

7 jun 2018

Tredje januari 2018 är nog det viktigaste datumet gällande LEI. Men det finns även andra intressanta datum som exempelvis visar på hur dagens lag växt fram m.m.

3/1  - 2018

Från och med detta datum gäller de nya lagarna gällande värdepappershandel. Regeln om LEI innebär i korthet att varje aktör som är en del av en värdepappersaffär ska kunna identifieras via en unik LEI kod. Det betyder även att företag som omfattas av denna regel inte kan utföra handel efter detta datum. Rent teoretiskt måste en juridisk person inte ha LEI efter detta datum för att inneha värdepapper. Detta utifrån att koden enbart används precis när en transaktion ska ske. De som därmed bara äger värdepapper har inte ett primärt behov av koden. Däremot finns en stor fördel att ha koden klar eftersom man annars får räkna med 5-7 handläggningsdagar den dag man av någon anledning vill genomföra handel. Till dess är innehavet ”fryst”.

16/8- 2012

Detta datum trädde ”Emir” ikraft. Det är en förordning från EU om registrering av ”OTC-derivat centrala motparter och transaktionsregister”. Emir betyder i korthet att både juridiska personer samt enskilda firmor måste rapportera alla transaktioner till ett centralt register. Detta alltså vid handel med derivat. Man måste alltså ha LEI men kravet är även större än så. För man har även krav på sig att kontrollera att motparten i affären även har denna kod. Detta förutsatt att motparten är företag eller juridisk person som enligt EMIR ska ha detta.

2011

Detta år togs de första steg mot dagens karv på LEI koder. Flera olika internationella finansorganisationer utarbetade en kravspecifikation för hur LEI skulle utformas och fungera.

6/8 - 2012

Denna dag publicerade Financial Stability Board en rapport som presenterade olika rekommendationer kring hur LEI skulle vara utformad och reglerad.

19/6 - 2012

Rapporten ovan togs upp av G20 länderna och diskuterades. De valde att ge förslaget sitt stöd vilket därmed gjorde att utvecklingen kunde ta fart.

Historien om dagens LEI går alltså att spåra till 2011 då de första stegen togs. Men orsaken till regelverket sträcker sig ännu längre bakåt i tiden. Finanskrisen 2008 gjorde att många ifrågasatta säkerheten inom banksystemen och flera ny lagar och regler har sedan dess implementerats för att minska risken för ytterligare internationella finanskriser som kraftigt kan påverka länders ekonomi negativt.

Mer läsning: Besök Wikipedias hemsida och sök på LEI. Härifrån finns en rad länkar inom området och även möjlighet att ladda hem ett flertal publikationer. Du hittar även mer info hos Sveriges ledande aktör NordLei.

I det läget är offshore att rekommendera

25 apr 2018

Ibland kan vissa former av bolag vara bättre än andra. Allt beror på slaget av företag, verksamhet och struktur. Avsikten med företaget kan även variera. Om avsikten med företaget är att till exempel spara pengar kan man välja att etablera företaget utomlands, välja att investera i någon vara där och skatta för vinsten på plats i utlandet. Många som arbetar med export och import kan välja att starta bolaget i en stat med lukrativ off-shore bolag då man inte har verksamheten hemma i Sverige utan den kanske sker enbart på nätet, med import och försäljning i andra delar av världen.

Om inte verksamhet äger rum inom EU, är det vissa fördelar med att starta bolaget utomlands, som till exempel i Dubai. En fördel är det låga skattetrycket, i vissa fall beskattas företaget inte alls. En annan fördel är frånvaron av administrativt krångel och få krav på redovisningar. Läs mer här om hur du startar företag offshore i Dubai på: http://www.offshoredubai.se.

Har du verksamhet i området bör du placera det där

Särskilt fördelaktigt är det om du redan har verksamhet i den delen av världen, eller har ett holdingbolag. Har du ett bolag som har sin verksamhet med utgångspunkt någonstans i Mellanöstern kan det vara bra att ha ett bolag att administrera verksamheten ifrån i Dubai.

Tycker du det är svårt att veta hur du ska göra för att det ska bli så bra som möjligt? Då kan du anlita någon som vet, som vet hur man registrerar bolag i Dubai, som kan ordna styrelse och bolagssäte och som kan ta hand om bokföring, revision och redovisning, som tar hand om i princip allt när det kommer till skatter och företagets kapital.

Funderar på avsikten med bolaget först

När man placerar pengar i ett bolag som man registrerar i ett offshore-område, som i Dubai, kanske man ska överväga varför man gör så. Om avsikten enbart är att gömma undan vinst som man annars skulle skatta för hemma i Sverige, är avsikten inte att rekommendera. Bor man och lever man i Sverige, drar man stora fördelar av till exempel gratis sjukvård, gratis skola och tand- och sjukvård för alla barn, gratis mödraskapsvård för alla föräldrar. Och mycket annat som man som boende i Sverige drar enorma fördelar av, men som man kanske sällan tänker på.

Annnat är det om man till exempel har företagsverksamhet i Mellanöstern och behöver förlägga företaget där och betalar skatt i den regionen. Då är det inte någon sak att tänka vidare på. Det viktiga är varför man väljer att starta ett offshorebolag, och att man gör rätt för sig när man drar så pass stora fördelar av att bo i Sverige och kanske har sin familj här.

Nya skyltar öppnar nya möjligheter

13 apr 2018

Hur ser ert företag på de fria möjligheter till marknadsföring som finns? Med ordet fria menar vi att man har en möjlighet att fånga kunder genom att låta dem se att man finns. Det handlar alltså inte om reklam på tv, radiojinglar eller om att lägga banners på olika sidor på internet. Den marknadsföring vi talar om innebär istället att du som företagare får en kund att lägga märke till ditt företag, lägga in ert namn i bakhuvudet och därefter - då denne kanske är i behov av tjänster inom er sfär - återkopplar då han/hon minns ert namn.

Det här är något som många företag i större städer skulle vinna mycket på och därför kan vi säga att du driver en firma som ligger i Stockholm - där konkurrensen är som allra störst - och att dessa tips kan ge er en bättre lönsamhet.

Tips för enklare marknadsföring

Vi tänkte samla några enkla tankar om hur ditt företag kan synas utan att det kostar er för mycket pengar. Har ni sett filmen Inception så kan ni dra liknelser mellan den filmen och den typ av marknadsföring som vi här ska tipsa om. På det stora hela så handlar det om att så ett frö i någons hjärna och därefter vänta till detta frö står i full blomning.

 • Skyltar: Vad är det som lockar in en kund från gatan i Stockholm? primärt så handlar det om skyltar som dels visar vilka man är och som dels också måste sticka ut. Helt lätt är det inte. Skyltar i Stockholm kräver ofta bygglov och måste anpassas mot byggnader, området och mot fasadens övriga estetik. Skyltar måste alltid underordnas arkitektoniska detaljer. Här kan du med fördel ta hjälp med att ta fram en skylt som passar er - både gällande logotyp, utseende, storlek och färg. Skyltar - rätt placerade och rätt designade - gör skillnad, tro inget annat.
 • Logga på bilen En beprövad typ av marknadsföring - och förmodligen den mest effektiva. Sätt så kallade stripes på bilarna som ni har i er företag och ni får dagligen den reklam ni vill. Tänk dock på att ni är synliga dygnet runt. En felparkering, en usel omkörning eller ett förhastat filbyte - allt registreras hos potentiella kunder. Därför kan den här typen av marknadsföring även vara stjälpande.
 • Kläder, detaljer och sponsring : Att köpa in några snygga pikétröjor, trycka er logga på dessa - stilrent och diskret - för att sedan dela ut dem bland vänner, kunder, släkt och leverantörer är ett smart sätt att visa framfötterna. Att agera sponsor till något idrottslag likaså. Det behöver inte vara Djurgårdens hockeylag - det kan vara dotterns handbollslag, grannpojkens lag i innebandy eller dina kompisars lag i korpen (mot att de även spelar under företagets namn). En annan bra typ av marknadsföring sitter mer i detaljerna. Tryck upp muggar, pennor och golfbollar och dela ut dessa på samma sätt som de pikétröjor vi nämnde ovan.

← Äldre inlägg