Blogg

Sida 2

Snygga och stiliga kontor för bra personal

26 okt 2018

Den som leder ett företag vet att alla delar i företaget bör fungera, helst utan gnissel. På det sättet fungera de flesta maskiner – utan gnissel. På våra moderna arbetsplatser arbetar så gott som samtliga med datorns hjälp. De fungerar utan gnissel – för det mesta. Det är ju så att både maskiner och datorer behöver underhåll för att fungera utan problem. Har man däremot ett företag som består av tjänster, som man säljer, och därför har anställd personal som utför dessa tjänster, då är det på ett annat sätt.

Människan är än så länge överlägsen datorerna

De flesta människor har andra krav och behov än vad en maskin eller dator har. Vi arbetar ju på helt andra sätt, än bara för 100 år sedan. Vi är ju helt beroende av datorer. Våra datorer gör så mycket arbete som vi själva utförde, för 100 år sedan. När man har med människor att göra är det helt andra behov av "underhåll" än vad maskiner och datorer har. Maskinerna har inget behov av fritid, av semester, av pauser, de behöver inte föda barn, ta hand om dem, hämta och lämna på dagis och skola. Och så vidare. Människor har det. Den som är orolig över att datorerna ska ta över människans roll i samhället behöver inte vara orolig – än så länge. Än så länge är människans intelligens bra mycket mer överlägsen. Hur det blir i framtiden är svårare att sia om.

Vad är det för behov som människan har som inte datorer och maskiner har? Förutom behovet av vila, är det mycket viktigt att ha en bra arbetsmiljö. på företag kan arbetsmiljön vara A och O för om människorna ska fungera som man önskar. 

Bra belysning och balans mellan ljus och mörker

Alla som arbetar, oavsett vad man arbetar med, behöver en bra balans mellan ljus och mörker. Belysningen bör inte vara för mörk, så att man inte ser vad det är man håller på med. Den bör heller inte vara för ljus så att man blir bländad. Lagom är, som bekant, bäst.

Fina skrivbord och ergonomiska skrivbordsstolar

För datorn behvöer man ett skrivbord och för att kunna skriva på den. I övrigt behöver man sällan ett skrivbord till ngåot annat. Kanske kunna ställa kaffekoppen på den, eller andra saker.

Bra möjlighet att kunna äta och dricka

Alla behöver någonstans som man kan inta det man behöver äta, och dricka. Då behöver man ett kök, eller pentry, samt matsalsbord och stolar. De flesta vill ju kunna äta och dricka på sin arbetaplats.

Städat och rena kontor

Man behöver ha en städad och ren kontorsmiljö. Man bör inte ha skräp och papper som ligger och skräpar varken på golvet eller på andra ställen på en arbetsplats. Antingen måste man ha personalen att själva städa, eller så måste man anlita kontorsstädare som gör jobbet. Här kan du läsa mer om hur du kan anlita ett företag för kontorsstädning i Göteborg.

Viktigt spara till buffert

15 okt 2018

Som företagare – om man är en seriös företagare (låtsasföretagare och oseriösa sådana finns det gott om) – är det viktigt att alltid spara till en buffert. Skulle det hända något ska man kunna skjuta till kapital, och grundregeln som man man måste lära sig är den att allt kan hända. Som de flesta vet vid det här laget är det ju absolut ingen idé att spara sitt kapital på banken. Gör man det är det absolut det sämsta val man kan göra. Då kan du lika bra förvara pengarna gömda i madrassen hemma. Eller göra något annat dumt med dem.

Kapitalförvaltning – bästa alternativet till banksparande

Den enskilt viktigaste värdestegring som vi ser över tid är sparande via aktier, eller att du investerar dem i fastigheter. Ska du investera i fastigheter, bör du tänka på var, och vilka. Det är ingen idé att du köper hus i Grums, eller Sveg. Där kan du nog räkna med att fastighetsvärdet inte kommer att stiga särskilt mycket på några år. Ska du investera i fastigheter bör du hålla dig till större städer. Och med det bör du hyra ut dem, aktivt. Och ta hand om dem, om du ska se en värdeökning av dem. Väljer du däremot att investera kapitalet i aktier, bör du tänka att de är bundna för lång tid framöver. Åtminstone några 10-tals år i alla fall. I det korta loppet har du en skakig aktiemarknad, men i det långa loppet är aktier det enda som ökar i värde. Hur snabbt dit kapital växer är beroende av vilka aktier du väljer. Och ska du välja på ett bra sätt, bör du kunna en hel del om aktiemarknaden och om de företag vars aktier du väljer.

Välj en kapitalförvaltare för ditt kapital

Eller så väljer du en kapitalförvaltare som väljer ut de aktier som växer bäst och flyttar dem så snabbt värdet på aktierna förändras. Antingen väljer du en tjänsteman som håller reda på och kontrollerar rörelserna på aktiemarknaden och vad som händer på den, eller så låter du ett datorprogram göra det åt dig. Eftersom varken tjänstemannen i fråga eller datorn kan förutse framtiden, finns det här inga garantier, dock ser man rent statistiskt sett och över lång tid, att det är på aktiemarknaden som pengarna växer. Dessutom finns det en uppsjö olika finansiella produkter som kan garantera avkastning och som låter pengarna flytta den dag som fonden eller aktien går ner. Allt beror på vad tjänstemannen får göra eller vilka produkter du väljer som investering i.

Hur agerar du om en anställd missbrukar?

9 okt 2018

Ett missbruk syns sällan. Många lever i någon typ av villfarelse att man kan se att en person missbrukar och att det handlar om en relativt smal sak. Man kanske ser en missbrukare som en trasig människa som lever på gatan och som finansierar sitt missbruk genom diverse typer av brott.

Så är det sällan; de flesta missbrukare är precis som du och jag: de bor i trygga hem, de har en fast inkomst, de kanske har familj och de har till synes ett ordnat liv. Det gör att det är svårt att upptäcka. Kanske är en av dina anställda missbrukare?

Att det är svårt att upptäcka ett missbruk innebär inte att det är omöjligt. Det finns alltid signaler som kan indikera detta. Om en anställd pendlar extremt i humöret, har många sjukdagar, är allmänt labil och visar upp ett rent ointresse för både jobb och kollegor så kan detta tyda på att missbruk förekommer. Du som chef har ett ansvar i detta. Ett ansvar som ligger i att dels förebygga och dels erbjuda rehabilitering.

Tydlig policy förhindrar missbruk bland anställda

Ditt ansvar är att sätta upp tydliga regler om vad som är okej och inte. Dessa regleras i Arbetsmiljölagen och det är upp till varje arbetsgivare och arbetstagare att utforma alternativ för den enskilda arbetsplatsen.

Sätt upp tydliga mål, inför en riktigt tydlig alkohol- och drogpolicy - är det okej att komma bakfull och så vidare? - och se till att ha en rehabiliteringsplan om någon anställd skulle visa sig falla ner i ett missbruk.

Klart är att ju tidigare man agerar, desto större chans är det att komma tillrätta med problemet. Här kan man ta hjälp av exempelvis Företagshälsovården, Alna eller Alfagruppen för stöd och råd.

Min kollega missbrukar droger

Det kommer förmodligen inte vara du som chef som upptäcker ett missbruk, det kommer att upptäckas av den anställdes kollegor. Eller, om det skulle handla om narkotika - av polisen. Narkotika är speciellt i missbruk då det handlar om brott och där det - till skillnad mot spel och alkohol - faktiskt är olagligt.

Här måste man alltså som chef också göra en avvägning. Narkotikabrott kanske ska anmälas snarare än att behandlas som ett annat missbruk? Kanske kan du som chef bistå med en advokat om en av dina anställda misstänks för ett narkotikabrott efter en helg på krogen? Missbruk kommer i olika former.

Om en anställd skulle signalera att en kollega eventuellt missbrukar någonting så ska du som chef agera. Du ska inte låtsas som att de regnar. Gör en utredning och erbjud hjälp. Att sticka huvudet i sanden är inte en fungerande metod - vare sig ur ett arbetsmiljöperspektiv eller sett ur ett rent mänskligt sådant. Ta ditt ansvar. Kanske kan missbruket vara ett tecken på att jobbet är för stressigt, för hårt eller att du sätter för mycket press på dina anställda? Det kan komma någonting gott - för alla - om du sjösätter en utredning kring ett eventuellt missbruk.

Mer läsning: Vilka droger är vanligast i Sverige.

Ett sådant företag bör du anlita till konkursen

4 okt 2018

Att driva företag är kanske inte så lätt. Många nya företagare klagar på att det är många och krångliga blanketter som måste fyllas i. Vill man göra det enkelt för sig, kan man alltid anlita en extern byrå som gör detta åt en. Då slipper man fylla i de krångliga blanketterna. Har man väl kommit över momenten med de krångliga blanketterna, kan man sedan koncentrera sig på själva kärnverksamheten. Går det bra för det egna företaget kanske man kan anställa fler som gör jobbet. Sedan kan man växa och anställa fler, utöka verksamheten och kanske starta fler butiker, fler kontor, eller vad det nu är som man gör i företaget.

Om det inte går som man önskar

Går det knackigt och man kanske växer lite för fort, kan det lätt bli så att man tar sig vatten över huvudet och får snabbt skulder som man inte kan betala. Växer skuldberget, kan det till sist bli ohanterligt. Det växer en ur händerna och företaget kanske måste begäras i konkurs om inte de företag som man har skulderna till, får betalt.

Som företagare kan det bli så att man reagerar på två olika sätt; antingen blir man förlamad och vill bara gömma sig. Om företagen som inte får betalt, lägger de på en ränta, som kan vara omöjligt att betala. Den som redan saknar förmågan att betala en skuld, saknar fortfarande förmågan att betala av en skuld som bara växer. Det sätter igång en negativ snöbollseffekt. Till sist kan händelserna gå en ur händerna.

Det finns även de som reagerar på annat sätt när man inte kan betala skulderna. Det finns de som får energi och kämpar för att kunna betala de egna skulderna. För den som vill undvika en konkurs finns det ett sätt att gå; antingen begära det egna företaget i konkurs och lägger ner företaget, eller så kan man begära om en företagsrekonstruktion. 

Det händer vid en företagsrekonstruktion

Vid en företagsrekonstruktion går man igenom de företag som har krav (fordringar) på företaget, om de kan tänka sig att avskriv skulderna till företaget. Det kallas ackord, om de kan tänka sig skriva ner sina skulder med någon procent. Det stora syftet med en företasrekonstruktion är att se till om företaget kan räddas på något sätt. Man får igenom sin ansökan om en rekonstruktion om det finns förutsättningar för företaget att bedriva en framgångsrik verksamhet.

Det händer vid en konkurs

Om företaget verkligen inte har några som helst förutsättningar att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet, även om de som har skulder att kräva av företaget skulle skriva ner dem, försätts företaget i konkurs. Vem som helst som har krav på betalning (fordring) på företaget, kan begära ett företag i konkurs. Även någon som inte har fått lön från företaget kan begära det i konkurs. Det är alltid en domstol som beslutar om ett företag ska gå i konkurs eller ej. Läs mer här om en konkursförvaltare som också är advokat.

Har du pondus som ledare?

28 sep 2018

Många chefer upplever sig själva som extremt duktiga talare. Det är ofta en bild som sällan stämmer överens med verkligheten och hur de anställda egentligen uppfattar dem som talare och ledare. Det fel som många är att man tar i från tårna och vill för mycket. Man vill hela tiden ge det där lilla extra och det spelar ingen roll vad det handlar om: man vill inspirera och samtidigt delge information och dela ut uppgifter.

Var sak har sin tid och varje presentation kräver därför sin egen lilla omsorg. Det är skillnad på hur man presenterar nedskärningar och på hur man lägger fram mer positiva nyheter. Pondus får man inte genom att höja rösten och gasta fram olika saker. Pondus som chef, det får man genom att vara lyhörd och presentera varje sak med en tanke på vad det är som egentligen ska sägas - och inför vilka.

En utbildning i presentationsteknik ger många svar

Att tala inför folk handlar mer än att bara säga saker. Det handlar om ren teknik där allt ifrån röstläge, kroppsspråk, pauseringar, tonfall och flyt är alla beståndsdelar i ett tal eller en presentation. Det bildar en helhet där det bästa möjliga resultatet kan nås om man dels är medveten om detaljernas betydelse och dels också arbetar med dessa.

Därför skulle också många ledare och chefer må bra av att förkovra sig i ämnet presentationsteknik. Både sett till att tala inför anställda och sett till ett bemötande av kunder, leverantörer, investerare och partners.

Orden och det du vill förmedla är väsentligt - men hur du säger det är ofta lika avgörande. Mumlar du, tittar ner i backen eller stakar fram orden så ger du knappast något förtroende. Detsamma om du skriker, väser eller gestikulerar med båda armarna samtidigt. Det handlar om att hitta en balans och där kan definitivt en kurs/utbildning i presentationsteknik vara avgörande.

Hitta din egen stil

Alla har vi olika smak och olika stilar. En god talare har sin egen stil - oavsett hur denna är. En god talare vet också att rätt sorts publik kräver rätt typ av tonläge och approach. Det kräver en viss känsla och flexibilitet. Har du läst på om din publik, vet du vad det förväntar sig och är du beredd att spela säkert eller kräver situationen en liten överraskning?

Att analysera sådant innan en presentation kan bära frukt. Det är också en del av presentationsteknik: att hitta den egna stilen och sin egen röst - men att, om så krävs, också kunna förändra denna. Så gör en bra ledare och talare.

Läs mer om detta ämne på http://www.presentationsteknik.net.

Tips för att lyckas på en eventbyrå

21 sep 2018

Exakt vad arbetet på en eventbyrå utgörmässa, eventbyrås av kan ibland vara svårt att beskriva. Detta eftersom det är en stor variation mellan arbets

dagarna. Ena dagen kanske du arbetar med ett stort event i Stockholm, medan du arbetar med ett mindre möte nästa dag.

Vad man gör i olika arbetsmoment kan således skilja sig åt rent praktiskt, men övergripande gäller att man ansvarar för att planera och utföra ett event enligt kundens önskemål. För att göra det krävs goda problemlösningsförmågor, kreativitet och en lyhördhet inför kunden. Det finns också ett par konkreta tips man kan använda sig av, när kreativiteten brister.

Lär dig älska statistik

Nästan varje beslut du tar kan styrkas med statistik på ett eller annat sätt. Att ha tillgång till information om målgrupper, vad folk tycker om och tidigare upplevelser kan visa sig vara ovärderligt i arbetet på en eventbyrå. Ett bra första steg kan vara att ta fram undersökningar som kunder eller allmänhet får svara på. När du har riktig data att luta dig tillbaka på kan du känna dig tryggare i besluten. Det här kommer göra att din eventbyrå blir bättre på event – efter varje organiserat evenemang.

Underskatta inte kreativitet

Även om praktiska beslut kan styrkas av statistik och data, är pricken över i:et kreativitet. När det brister i inspirationen fungerar det ofta bra att titta på hur kollegor och konkurrenter – runtom i världen – gör. Det här kan man titta närmare på genom några enkla sökningar på nätet. Utmana också aktörer ni samarbetar med – kanske kan de som förser evenemanget med möbler göra en twist på nästa event? Hur eventet ser ut och upplevs har betydelse.

Förstå kulturer och platser

Att arbeta för en eventbyrå som jobbar över hela landet har sina utmaningar. Ska du till exempel arrangera ett större evenemang i Stockholm, behöver du ha god koll på trafiksituationen. Du behöver ha också insikter i vilka signaler vissa platser sänder. Ett något orealistiskt exempel vore att hålla ett event om landsbygden på Södermalm i Stockholm. Poängen är att platser sänder signaler – så läget är kanske viktigare än man tror.

Integrera sociala medier på ett effektivt sätt

Pics or it didn’t happen, brukar man säga. Arbetar du för en eventbyrå är det effektiv marknadsföring att uppmana deltagare att dela foton från eventet. Det här kan till exempel göras genom att skapa en egen hashtag och på andra sätt uppmana till delning av bilder. Ett konkret exempel är att ställa fram ett fotobås i närheten av entrén. Ett annat exempel kan vara att sätta upp loggor från de populäraste sociala medierna.

Lycka till med dina event – oavsett om de tar plats i Stockholm, Göteborg, en småort eller ute på landsbygden. Läs mer om en kompetent eventbyrå i Stockholm.Tänk som en projektledare – tips inför en inspirationsföreläsning

16 sep 2018

Om ni ska ha en personalaktivitet eller en kundaktivitet så är det alltid mycket som ska göras. Ni ska både se till så att lokalen är bokad, att inbjudningarna kommer ut i tid, att som ni vill ska komma dyker upp, att de ni inte vill ska komma inte dyker upp och mycket mer. 

Listan med aktiviteter för ett event kan göras oändligt lång och ofta behövs det en projektledare för att hålla ihop allting från idé ända fram till genomförd aktivitet. Under själva aktiviteten så är det inte ovanligt att man bokar in en eller flera externa föreläsare som ska säga något och skapa intryck hos era besökare. Men vad ska de säga och vad för bestående intryck vill ni skapa? Om ni väljer att utvärdera inspirationsföreläsare som om ni är projektledare som utvärderar aktiviteter i ett projekt så kan chanserna att få nytta av föreläsningen öka markant. Här kommer några tips på vägen kring att tänka som en projektledare. 

Projektmål

Det första en projektledare gör är att välja ut ett antal mål med projektet. Om projektet som i det här fallet handlar om att välja rätt inspirationsföreläsare så kan typiska mål vara följande:

  • Säkerställa att åhörarna är nöjda
  • Säkerställa att åhörarna fick energi och upplevde inspiration av föreläsningen
  • Se till så att åhörarna får en tankeväckare inom ett viktigt ämne

Här har vi två mål som handlar om besökarnas kundupplevelse och att de överlag har fått en positiv känsla av er inhyrda inspirationsföreläsare. Det sista målet handlar om något annat, att driva opinion inom ett område genom att skapa en tankeväckare. Här har ni alltså valt ett mål med föreläsningen som innebär att så ett första frö till förändring hos åhörarna.

Effektmål

Nästa viktiga del som skiljer agnarna från vetet i projektledarvärlden är att ta fram, säkerställa och följa upp effektmål. Det innebär alltså att målen som har valts har gett den effekt som ni önskade. Ett typiskt effektmål kan vara att era besökare på eventet ger helhetsbetyget fyra av fem eller bättre i en mätning av deras nöjdhet. 

Ett sätt att mäta nöjdheten med deras upplevelse av inspirationsföreläsaren kan vara att strax efter föreläsningen låta några lyssnare betygsätta sin upplevelse av själva föreläsningen och hur pass inspirerade de blev. 

Ett sista sätt att skapa effektmål i det här fallet är det kanske mest intressanta för ett företag och det handlar om att mäta effekten av den opinionsbildning som ni ville driva med hjälp av föreläsningen. Det här kan vara svårare men det handlar om att hitta mätbara aktiviteter som påvisar att de som har nåtts av budskapet från er inspirationsföreläsare har gjort något efter föreläsningen som pekar på ett förändrat beteende. Kom ihåg att inte förvänta er underverk av en enda föreläsning men att någon form av mätbar förändring skulle kunna ses som en stor framgång. Läs mer om en inspirationsföreläsare på: http://www.inspirationsföreläsare.nu.

Dragen inför rätta - anlita en advokat

10 sep 2018

Som företagare så har man en tydlig ambition som ligger i att hitta en balans mellan att tjäna pengar, ha anställda som trivs med sina arbeten och samtidigt ha kunder som blir nöjda med den tjänst eller produkt man levererar. Detta oavsett bransch och verksamhet. Tyvärr så kan det senare innebära problem. Kunder kan bli missnöjda och de kan bli så pass missnöjda att de vidtar rättsliga åtgärder. Här behöver man som företag en advokat som kan hjälpa till i den rättsliga processen. I många fall så handlar det om att övertyga kunden om att man följt sin del av överenskommelsen och att man levererat det åtagande man blivit anlitad för. I vissa fall kan detta vara svårt att bevisa och reda ut.

Hur kan exempelvis en marknadsföringsbyrå bevisa att man gjort det som stått i sin makt för att dra kunder till en klient; en klient som betalat väldigt mycket pengar - men som inte ökat sin omsättning nämnvärt?

Det är lättare för en advokat i ett fall med exempelvis hantverkare att bevisa att ett avtal åtföljts och de processerna brukar därmed också vara lättare att lösa. Förekommer en fysisk produkt eller en fysisk tjänst - att bygga om ett badrum - så är sakfrågan lättare att lösa än vid en tjänst som vi ovan nämnde.

Ta hjälp av jurist vid avtalsskrivningen

Ett råd - för att slippa anlita en advokat i efterhand - är att man ser till att avtalet skrivs på ett tydligare sätt. Det ska inte kunna missförstås och det ska tydlig framgå vad A) kunden ska kunna förvänta sig och B) vad företaget förväntas leverera. Här ska man även kunna underlätta för sig själv som företag. Det finns verktyg som går att använda - hur pass många samtal frå kunden nu, och hur många får kunden under den tid som företaget arbetar med sin tjänst; kan man spåra mail och kan man se en ökad trafik till hemsidan?

Att alla kunder inte blir 100% nöjda ligger i saken natur - men att det ska gå från missnöje till en rättslig process med höga kostnader för exempelvis en advokat är i många fall onödigt.

Är dina förväntningar för högt ställda?

De flesta företag går in med en inställning om att skapa nöjda kunder - och därigenom få fler uppdrag. Det finns rötägg inom alla branscher, men som kund så är det ofta möjligt att reda ut oegentligheter utan att vidta rättsliga åtgärder.

Vi säger inte att man aldrig ska göra det och att man aldrig kan vinna. Men, i många fall så handlar det om att man kanske ställt förväntningarna på ett lite väl högt våningsplan. Risken är att man vid en sådan process får betala för mer än man tänkt sig. Många företag har dels en skicklig advokat vid sin sida och dels så har man också - framförallt - gjort ett klanderfritt jobb.

På http://www.salmipartners.se/ hittar du erfarna, kunniga advokater.

Fördelar med avstånd till sina kunder

8 sep 2018

Att driva en affärsverksamhet kräver att man har kundkontakt i någon mån eftersom hela företagandet bygger på att erbjuda varor eller tjänster till andra som använder dessa och betalar för dem. Ofta pratar man om att det är en fördel att ha närhet till sina kunder och menar då ofta geografisk närhet. I den här texten ska vi reflektera över vilka fördelar det kan finnas med att ha avstånd till sina kunder. För att göra det konkret så kommer vi att använda oss av ett exempel, ett arkitektkontor i Stockholm som har kunder på andra orter i landet. 

De fördelar som man kan tänkas ha med ett avstånd till sina kunder är bland annat:

  • Lätt att få extra kundmöten om man ändå är i närheten
  • När man väl träffas på möten så tar man sig tid att gå igenom saker ordentligt
  • Extra betalt för reskostnader

Lätt att få extra kundmöten om man ändå är i närheten

Om du driver ett arkitektkontor i Stockholm och har kunder på samma gata så bokar man troligen bara möten när det är något konkret som ska diskuteras. Om du däremot har kunder ute i landet, långt söderut eller långt norrut, så kan du flika en några extra kundbesök genom att använda argumentet ”jag är ändå i stan, ska vi inte ta och träffas?”. Om du har kontor på Kungsgatan 6 i Stockholm och din kund har kontor på Kungsgatan 8 så kan det vara väldigt svårt att få till ett möte bara för att du ”råkar vara i krokarna”.

När man väl träffas

En kund som har kontoret alldeles intill kan du alltid träffa vilket innebär att ni kanske bara sätter av tid för det absolut mest nödvändiga. Det innebär att risken finns att ni aldrig lyckas få utrymme för att prata om andra saker än det som står högst på agendan. Om du däremot har ditt kontor i Stockholm och kunden håller till långt bort så kanske ni istället tar lite extra tid i kalendern när ni väl bokar upp ett möte. Då kommer du alltid kunna använda argumentet ”Nu när vi väl sitter här så kanske vi kan ta några minuter och gå igenom det här? Det är nämligen så att mitt arkitektkontor precis lanserat ett nytt koncept som innebär.” Att ha geografiska avstånd till kunderna skulle alltså kunna ge mer utrymme för innovation när ni väl träffas.

Extra betalt för reskostnader kan ge extra intäkter

En kund som du måste resa långt för att träffa kan ibland acceptera att betala lite extra för att kompensera för resorna. Men om du till exempel reser med tåg så kan du i vissa fall arbeta under resan och därmed fakturera lite extra på samma gång. Du kommer antagligen inte att få fullt timarvode för restid men även en halv timpenning från en kund samtidigt som du fakturerar hel timpenning till en annan kan bli mer lönsamt än att bara ta betalt av en åt gången. 

Vad borgenären ska tänka på vid en företagsrekonstruktion

31 aug 2018

När ett företag hamnar på obestånd så berörs många människor. Anställda hamnar i en situation där deras jobb och löner riskeras. Aktieägare riskerar att deras riskkapital blir värdelöst, kommunen där företaget finns riskerar att förlora stora skatteintäkter och framför allt så påverkas företagets borgenärer. Den som har utestående fakturor till ett företag som gör en rekonstruktion riskerar att förlora alla pengarna som de ligger ute med och de har dessutom en hel del arbete framför sig tillsammans med rekonstruktören. För att underlätta för borgenärerna vid en rekonstruktion så kommer här ett antal tips att tänka på.

Följa upp ackord

Om du är en ej prioriterad borgenär enligt förmånsrättslagen så kommer du att påverkas av det offentliga ackordet i rekonstruktionen. Det innebär att alla skulderna som inte är högst prioriterade kommer att minskas en del. Samtidigt som dina utestående fordringar minskas med en bestämd andel så upprättas också en avbetalningsplan som företaget ska följa. Tyvärr så kommer rekonstruktören, troligen inte, ha tid och möjlighet att följa upp att alla avbetalningar fullföljs enligt plan. Du kommer själv vara ansvarig för att följa upp betalningarna och om de inte sköts så behöver du rapportera det till rekonstruktören.

Kontant betalning

Det händer ofta att en företagsrekonstruktion genomförs och att ni då fortsätter att samarbeta med företaget som är på obestånd. Hela tanken med förfarandet är att verksamheten ska kunna fortskrida och det är också en förutsättning för att tillgångarna ska kunna växa sig större än skulderna. Men, när ni fortsätter att leverera till företaget som är på obestånd, se då till att få kontant betalning för alla varor och tjänster som de köper av er. Det innebär alltså att ni först får betalt och sen producerar och levererar istället för att arbeta mot faktura. En fakturering bygger på att företaget har en kreditvärdighet och alltså en trolig möjlighet att betala skulderna i framtiden. Så är inte fallet under en pågående rekonstruktion.

Medverka på förhandling i tingsrätten

Oavsett om företaget är en stor eller liten kund eller samarbetspartner till er så se till att vara aktiv i rekonstruktionen. Ett första steg är att delta på borgenärssammanträdet i tingsrätten och bidra både med kunskaper och med åsikter om hur företaget ska göra för att vända sitt obestånd. Är ni inte med på mötet så har ni valt att inte försöka rädda era utestående fordringar och om ni inte har någon kontakt med rekonstruktören så är det självfallet också svårt att påverka processen framåt. Läs mer här om företagsrekonstruktioner.

Organisationer som hjälper dig att starta företag i Stockholm

24 aug 2018

Ska du starta ett företag i Stockholm? Oavsett om det så är inom IT, kontorsstäd i Stockholm  eller livsmedel finns det organisationer som kan hjälpa dig. Att det går bra för ditt företag ligger givetvis i kommunens och allmännyttans bästa. Kanske skapar du jobb och ger samhället en välbehövlig service? 

Att kommuner satsar på att hjälpa småföretagare är alltså inget konstigt. De allra flesta har ett tätt samarbete med det lokala näringslivet för att ställa upp på det sätt man kan. Ett sätt som man hjälper småföretagare är genom att ge bidrag och stöd till diverse organisationer som kan hjälpa till. Men vilka är egentligen dessa organisationer? Och vad gör de?

Start-up Stockholm

Årligen är det 4.000 personer som söker rådgivning hos den här organisationen. Av dessa är det 2.600 som startar ett företag. Efter fem år är det 1.400 av dessa som fortfarande driver ett ”livskraftigt” företag (omsättning över 0,6 miljoner kronor årligen). Start-up Stockholm har ett fokus mot att hjälpa personer med innovationer. Vill man tillhandahålla en mer klassisk tjänst, som kontorsstäd till exempel, kan man säkerligen få rådgivning. Samtidigt finns det kanske andra organisationer som passar bättre. 

Coompanion

Coompanion finns i 25 olika områden i Sverige, och då bland annat i Stockholm. Det man gör är att hjälpa personer att komma igång med så kallat kooperativt företagande. Kooperativt företagande innebär att man driver ett företag tillsammans, vilket kan göras i flertalet olika bolagsformer. Det vanligaste är att man startar en ekonomisk förening, som är välanpassat för ett demokratriskt ägande. Du som vill starta en firma som sysslar med exempelvis kontorsstäd i Stockholm kan säkerligen få mycket hjälp härifrån. 

Stockholm Innovationsstipendium

Det här är just det, ett stipendium, snarare än en renodlad organisation dit man kan gå för att få råd och stöd (som de två som nämns ovan). Precis som namnet avslöjar är det här ett stipendium som skall uppmuntra innovation och nytänkande. Det är Stockholm stads officiella stipendium och har delats ut sedan mitten av 80-talet. 

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner ägs av staten och finns i många regioner runt om i landet. Det man gör är att hjälpa mindre företag med finansiering, råd och stöd. De håller dessutom i olika seminarier dit man kan gå för att lära sig och för att träffa andra verksamma inom samma bransch. Inom ramen för verksamheten finns också IFS Rådgivning som är en del av bolaget. De vänder sig främst mot entreprenörer med utländsk bakgrund som har startat, eller som är på väg att starta, ett företag.  Alltså – oavsett om du har teknisk innovation, vill tillhandahålla kontorsstäd i Stockholm eller ska starta en mataffär finns det stöd att få. 

Ordning och reda på det man säljer

19 aug 2018

Har du någonsin varit i en kaotisk affär någon gång? Kanske du har råkat gå in i en affär som säljer alla möjliga slags prylar? Det är sällan man stannar kvar i en sådan affär. Jämför den upplevelsen med att gå in i en snygg affär som är välstädad, med ordning och reda i hyllorna och alla saker prydligt uppradade eller snyggt inredda i butiken. I vilken butik stannar du kvar i? Förmodligen i den med prydligt uppsatta varor eller där inredningen är tilltalande, eller hur? Ordning och reda gör något med oss människor. Kaos, med, men får helt motsatta verkan hos oss. Vi blir förvirrade och stressade av oordning, medan ordning och reda gör oss avslappnade. Är vi avslappnade kan vi tänka på det som är viktigt; nämligen vad av det som finns i affären som vi vill köpa.

God ordning ger bättre försäljning

Vi behöver väl inte påpeka det uppenbara; att en god ordning får kunder att köpa mer? Så är det. En god ordning bland varorna i butiken får kunderna att uppskatta affären, vilja vistas där och i slutändan köpa fler varor i affären. Som butiksägare bör man alltså alltid sträva efter att presentera en så attraktivt affär som möjligt. Ju fler kunder du har i affären, desto fler kunder strömmar in. Vi människor fungerar ju så. Vi är flockdjur, och ser vi att många människor går till en och samma plats, går vi in till samma plats av bara nyfikenhet. Ju fler kunder desto större är möjligheten att de också köper något innan de går ut ur affären. Detta känner alla butiksinnehavare till. Så slutsatsen är; en mer välordnad och ren affär ger fler köp.

Anlita städifrma för butiksstädningen

Det är sällan man hinner med att städa den egna affären. Det är ju tusen andra saker som ska till för att verksamheten ska fungera; inköp, bokföring, kassaräkning, personalsamtal och så vidare. Då är det bättre att anlita en städfirma som kommer varje dag och städar butiken innan kunderna kommer in. Anlitar du en städfirma för butiksstädningen i Stockhlm, vet du att det blir gjort och slipper oroa dig för at ha en smutsig och ful affär när dörrarna väl öppnas för nya kunder när det är dags för dem att komma in i affären. Anlita en pålitlig städifrma. En städfirmas bästa tillgång är de städare som utför städfirmans tjänster. Då är det viktigt att städfirman behandlar dem på rätt sätt och är en juste arbetsgivare.

Vilken färg är du?

13 aug 2018

Boken Omgiven av Idioter är ständigt i ropet. Författaren till detta alster - Thomas Erikson - tog en gammal tes, uppdaterade denna och blev på köpet både rik och en flitigt anlitad föreläsare. På det stora hela så skrevs boken med ett syfte: att förstå hur olika personligheter fungerar och genom denna förståelse också kunna skapa vägar till bättre, rakare kommunikation mellan de olika personligheterna.

Ett bra sätt för exempelvis en chef att förstå hur man ska bemöta sina anställda och där man kan inse att alla inte går att tala till på samma sätt, att vissa kräver ett annat upplägg samt att en del är bättre - eller sämre - lämpade för olika typer av situationer. Varje individ är unik och inser man detta så kan man - olikheterna till trots - skapa en grupp som kan fungera tillsammans och nå högre höjder genom att varje kompetens och styrka utnyttjas maximalt.

Det är ingen slump att många rekryteringsföretag använder sig av mallen i boken då de söker nya rekryter till företag. En mall som består av olika färger. En röd person, en blå sådan, en grön och en gul.

Dechiffrerar man dessa färger så kommer bilden av olika personligheter fram: en röd person är exempelvis en bättre ledare, en blå person är mer faktabaserad och rationell, den gula personen i sin tur är kreativ och spontan medan den gröna är mer eftertänksam och snäll. En ganska snäv kategorisering som också blivit väldigt kritiserad då psykologer hävdar att författarens uppdelning saknar vetenskaplig grund samt att det finns stora faror med att dela in människor enligt liknande mallar.

Kritiken till trots: det handlar om ett ganska roligt sätt att kategorisera. Just färger är ett nytt grepp som gör det hela enklare. Det är dessutom vida känt att just rött och den specifika färgen har en dominerande effekt. Ett par röda byxor signalerar mer än att bäraren till dessa - eventuellt - seglat runt jorden: de signalerar även, indirekt, att personen är en ledare som är van att fatta tuffa, självständiga beslut.

Är du chef - nyttja färgskalan till din fördel

Låt oss säga att du är chef på ett företag i Stockholm och vill skaffa dig lite extra pondus. Här skulle du inte behöva höja rösten eller sätta dig i respekt på något annat, mer otrevligt, sätt. På det stora hela så skulle en målare kunna hjälpa dig genom att måla om ditt kontor i olika nyanser av rött. En målare skulle kunna måla en röd bas på din vägg, en lite ljusare rödfärg på golvet och därefter så skulle en inredare kunna hjälpa dig att hitta rätt möbler att inreda mot detta.

En målare är alltså allt som behövs för att du ska kunna ta på dig ledartröjan? Nej, naturligtvis inte. Det en målare gör är att måla rött på ditt kontor; något som kan ge dig ett snabbare övertag och leda eventuella diskussioner dit du vill - tack vare pondusen som färgen alltså ger. Men, på det stora hela så är det ändå din personlighet och din kompetens som kommer att fälla avgörande i hur du uppfattas och hur ditt ledarskap blir mottaget. En färg kan skapa spänning och ge ett visst övertag, men det är ändå du och din egen personlighet som måste slutföra jobbet. Här kan du hitta mer inspiration.

Visst är det spännande att läsa en bok som Omgiven Av Idioter; men man måste också sansa sig lite och ta del av kritiken som boken i fråga fått. Det går inte att dela in oss alla enligt en färgskala. Människan är med komplex än så. Världen vore bra mycket tråkigare om alla hade - och höll sig till - en given färg enligt författarens mall.

Kundtjänst – företagets viktigaste säljare

13 aug 2018

På företag delas ibland de anställda upp mellan säljare, orderhanterare, kundtjänst osv. Detta utifrån att man har olika uppgifter. Men att tänka att säljarna är de enda som säljer på ett företag är fel. Kundtjänst är minst sagt säljare – men bara i en annan form.

Företag med fokus på sälj och säljutbildningar brukar ofta lyfta upp hur viktigt det är att utbilda personal i kundtjänst i säljteknik. Några av de punkter så då lyfts upp som orsaker till att säljutbildning även behövs för dessa är:

Behålla kunder som tänkt avbryta köp

En del av de kunder som ringer in till kundtjänst gör detta för att avbryta köp eller stoppa en prenumeration. Självklart ska man acceptera kundens beslut men med kunskap inom sälj och kundbemötande kan en missnöjd kund till och med vändas till en nöjd kund. Vad var orsaken till beslutet? Vad kan företaget göra för att behålla kunden osv? En bevarad kund är minst lika mycket värd som en ny kund.

Vägleda i digitala processen

Sälj handlar idag mycket om att vägleda och hjälpa kunden i köpprocessen. Av den anledning har dagens säljutbildningar även stort fokus på att bemöta kunden rätt, att ställa frågor som tydligt ramar in vilken produkt som passar bäst och snarare hjälpa än sälja.

Orsaken att kunden ringer in kan vara att man inte lyckats lägga ordern via internet och vill ha teknisk vägledning men lika gärna att man osäker på vilken vara som bör köpas utifrån behovet som finns. Här är det viktigt att kundtjänstpersonal är lyhörda och kan hjälpa kunden rätt.

Merförsäljning vid köp

Ännu en punkt som finns inom de flesta säljutbildningar är merförsäljning. Har kunden ringt in för att lägga en order på en eller två produkter kan duktig kundtjänst skapa merförsäljning vilket gör att kunden köper fler varor. Detta inte för att kundtjänst har sålt på produkterna utan för att kunden fått hjälpen och vägledningen utifrån vad som kan behövas som komplement till de varor som köpts.

Personlig kontakt i en opersonlig digital handel

När allt fler butiker skapar sin största tillvaro online minskar den personliga kontakten med kunderna. En kontakt som många ändå uppskattar. Där fyller dagens kundtjänst en allt större roll då det ofta är den enda kontakt med företaget som kunden har.

Möter kunden i köpprocessen

En kund som ringer in till kundtjänst är redan i köpprocessen. Det kan jämföras med mötet med en säljare som sker tidigare i processen. Kunden har till stor sannolikhet redan bestämt sig för köp vilket gör att antalet konverterande kunder blir mycket stort av de som hör av sig till kundtjänst.

Mer info:

Även om det finns en rad böcker inom säljutbildning så är det bästa sättet att lära sig att praktisera och testa i verkligheten. Det kan exempelvis ske via utbildningsdagar på företaget även om de flesta företag tar hjälp via företag med fokus på olika slags säljutbildningar.

Spelar utseendet någon roll i ledarskapet?

11 aug 2018

Det finns många som vill göra gällande att vissa personer föds till ledare. Det är en sanning med ganska stor modifikation. Vissa föds med bättre egenskaper att leda, men som med allt annat så handlar det om träning, utbildning och vidare förkovring innan man har skaffat dig de egenskaper som krävs - givet område, naturligtvis. Det som skiljer en bra ledare mot en sämre handlar sällan om röstläge eller en förmåga att fatta snabba beslut. Skillnaden ligger ofta i utbildning inom ledarskap.

Utseendet då? Många vill göra gällande att detta är en avgörande fråga. Visst, det spelar - tyvärr - en roll i hur man ser ut. Inte direkt sett till att man måste vara snygg, men mer åt att man ska klä sig korrekt, ha god hygien och vara sund sett till kroppsformen. En överviktig person har svårare att vinna förtroende än en vältränad. Speciellt om det gäller kvinnor. Tyvärr, ska vi återigen tillägga. I övrigt så spelar faktiskt utseendet en mindre roll än vad många tror. Är man hel, ren och klädd för situationen så klarar man sig.

Hårtransplantation kan göra skillnad

Däremot finns en annan aspekt att ta hänsyn till gällande utseendet kontra ledarskap. Hur du som ledare upplever dig själv avspeglas i hur pass mycket förtroende du får. Ingen lyssnar på en person som utstrålar osäkerhet och dåligt självförtroende och det är något som väl hör ihop med det egna utseendet. Vi ger ett exempel där vi säger att du som manlig chef börjat tappa håret. Det är något av ett dråpslag för dig som person.

Du är van vid att ha en hårman att dra händerna genom, du gillar att fixa till din frisyr och du upplever att den ger dig pondus och självförtroende. Att då se olika fläckar på hjässan där håret inte längre växer skapar en stress och ett dåligt självförtroende. Detta i sin tur märks i din yrkesroll och du upplever att de anställda inte längre lyssnar på sig. Inte för att du tappat ditt hår - för att du som person blir stressad, introvert och inte längre kan fokusera på arbetet.

Stressen kring håravfallet gör dig till en sämre chef. Vårt råd? Genomför en hårtransplantation med den så kallade FUE- metoden.

Håret ger dig styrkan åter

Styrkan kanske inte sitter i håret, men mycket av det egna självförtroendet gör det. Att som man tappa hår eller se hur vikarna drar sig tillbaka kan leda till att man inte längre kan fokusera på andra saker - jobb, fritid, vänner. Allt fokus läggs på att dölja sin flintskallighet.

En hårtransplantation idag ger bättre resultat än gårdagens metoder. Den metod vi nämnde ovan - FUE - är ett bra exempel på detta. Med denna typ av hårtransplantation - som är möjlig att göra i exempelvis Stockholm - så tar kirurgen hårsäckar en- och en från ett hårrikt område (nacken) och flyttar dessa till det drabbade området. Det talande är att det inte behöver handla om hjässan. En hårsäck kan förflyttas från exempelvis ryggen till huvudet också; något som möjliggör ett större ingrepp.

En annan fördel med denna metod är att man som patient slipper ärr och vanprydande sår. Dessutom så slipper du blödningar under tiden då själva ingreppet äger rum. Det enda som kan synas - och kännas - är lite svullnad.

Full effekt då? Ja, det kan du nästan räkna med. Skulle det vara så att du inte är nöjd med din hårtransplantation så erbjuds garanti. Men, du får räkna med att det tar lite tid innan håret börjar växa och fullt ut har rotat sig. Man säger att en hårtransplantation med FUE-metoden tar ungefär ett år innan full effekt är synlig. Det är det värt att vänta på.

Nyfiken på hårtransplantation. Läs mer på https://www.hårtransplantation.net om hur det görs med dagens moderna metoder.

← Äldre inlägg