Blogg

Sida 2

Lyckade sätt att driva eget

15 dec 2018

Varför inte passa på att göra reklam när du syns på stan? Har man en bil, och råkar sitta i en bilkö, vilekt man oftast gör när man kör i Stockholm, läser de som sitter bakom dei gi bilkön, det som står bak i bilen. De har ju inget annat att titta på. Så varför inte passa på att göra reklam för dem som bara sitter bak i bilen? Det är bland den bästa reklampelare som du kan ha genom att låta din egen bil göra reklam för ditt företag när du är i farten på stan. Har du en snygg bildekor, vill människor gäran titta på din bil. Ha gärna en uppseendeväkcande färg på din bil, så att folk verkligen lägger märke till din bil. När de väl tittar på bilen bör din bildekor vara väl synlig, gärna med en text som gör att människor måste läsa texten två gånger. Har du då en text som sätter sig i minnet hos den som läser den är det en bra idé.

Reklam i medierna

Annars är det vanligaste sättet att göra reklam på, via medier, såsom tidningar, TV och annonseringar. Det media som reklamen har störst genomslagskraft är TV-reklamen, särskilt före eller efter nyheterna, då nyheterna är det program som allra flest tittar på. Men det kostar en hel del resurser att göra TV-reklam på bästa sändningstid (prime time). Har man inte de resurserna, kan man behväa göra reklam på andra sätt. På nätet kan man göra reklam genom att anlita ett SEO-företag. Det är ett företag som då utnyttjar de sökord som dina kunder använder sig av för att  hitta de produkter och tjänster som du erbjuder. De ser till att de hittar din hemsida bland alla andra sidor som dyker upp när de skriver in sökord på Google.

Arbetskläder med namn och kontaktuppgifter

Ett tredje sätt är att använda sig av arbetskläder som syns om man är ut ehois kunden, eller om kunderna hittar till företaget. Har man en skönhetssalong, kan kudnerna se att alla har enhetlig arbetsklädsel. Det ser snyggt och professionellt ut. Är du dessutom ute bland folk och de ser att du har snygga arbetskläder med väl synliga kontaktuppgifter är det bland den bästa reklamen som du kan göra. Du kan beställa dina arbetskläder i Stockholm, med bildekor för företagsbilen och annan reklam som du kanske behöver till ditt företag. All reklam är bra reklam. Det viktigaste är att männniskor och blivande kunder får nys om vad du erbjuder och var du finns. Läs mer om bildekor som du kan beställa i Stockholm: https://www.pss.se.

Vad gör en arbetsrättsjurist?

14 dec 2018

En arbetsrättsjurist jobbar med arbetsrätt utifrån olika juridiska perspektiv. Arbetsrätt är ett område som är aktuellt för de som driver alternativt äger företag.

Exempel på arbetsrätt

  • Köp av företag – Försäljning av företag

När företag ska köpas eller säljas behövs oftast en arbetsrättsjurist anlitas. Det kan handla om materiella och immateriella tillgångar likväl som provisionsintäkter och copyright. Det är därmed betydligt mer komplicerat att sälja ett företag än att sälja en bostad.

  • Omstrukturering av företaget

Närmar sig företaget en konkurs och behöver omstruktureras? Behöver nya anställningsavtal skapas efter omstruktureringen? Här kan arbetsrättsjuristen tillföra kunskap utifrån de lagar som gäller för att allas intressen ska tillgodoräknas.

  • Förhandlingar med fackorganisationer

Vid uppsägningar kan det behöva föras en diskussion och förhandling med fackorganisationerna. Detta kan även gälla vid individuella tvister där en anställd har en åsikt kring en fråga där företagaren har en helt annan åsikt. En arbetsrättsjurist blir här opartisk i frågan för att se på vad lagen säger men även hur man kan hitta en lösning som följer de lagar som finns.

  • Uppsägning

Vad behöver du som företagare tänka på vid uppsägning? Vilka lagar reglerar hur uppsägning får ske och i vilken turordning denna uppsägning i så fall ska ske? Grunden är att uppsägning främst får ske vid arbetsbrist men det finns även andra tillfällen så som ”personliga skäl” eller ”direkt avskedande”. Här är det viktigt att höra med en arbetsrättsjurist så att företaget följer de lagar som reglerar detta. Risken är annars att dryga böter kan utfärdas utifrån att företaget inte följt lagen.

LAS är basen

Lagen om anställningsskydd (LAS) är basen för arbetsrätt. Det är den lagen som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter både arbetstagare och arbetsgivare har på arbetsmarknaden. Utöver finns även LOA som reglerar förhållandet vid offentlig anställning.

Utöver dessa två grundläggande lagar finns branschspecifika lagar som reglerar inom olika branscher eller vid hantering av specifikt gods osv.

En annan sak som påverkar vilka lagar som styr är anställningsform. Det är exempelvis stor skillnad på om en person har provanställning, tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Många anställda vet inte de tydliga skillnaderna mellan dessa anställningsformer och det är därmed viktigt att som arbetsgivare vara införstådd med vad som gäller så man ger rätt besked till de anställda. Att enbart hänvisa till gällande fackförbund är knappast rätt väg.

Behöver du en arbetsrättsjurist? Till stor sannolikhet behöver du det om du driver företag och har anställda. Framförallt kan det vara smart att ha kontakterna klara till den dagen då problemen uppstår – eller förebygga dem i förväg.

När du vill vidareutbilda dig som företagsledare

5 dec 2018

Det är ett stor och ansvarsfullt arbete att arbeta som chef och VD på ett bolag. Det gäller att man är rätt person som får personalen att arbeta åt rätt håll. Dels handlar det om att få en rätt sammansättning på personalen som ser till att lyfta varandra och att var och inte bara satsar på sig själv. Hur får man en hel grupp med människor att arbeta åt samma håll? Som verksamhetsledare handlar det om att hålla en viss distans till sina anställda, men samtidigt ha bra relationer med sina anställda. Det sägs ju att det inte är företagets produkter eller tjänster som gör att vi vill arbeta, utan det är respekten och att man gillar ens VD som gör att man vill arbeta på ett företag. Så hur man blir man den där VD:n som de absolut bästa människorna vill jobba för?

Egenskaper som är bra att ha naturligt

Det sägs att man föds som ledare, och det ligger en hel del i det. Vissa har ledaregenskaperna med sig sedan födseln. Här pratar man ofta om alfahanar, och alfahonor; det vill säga människor som gäran vill ta ledningen i en grupp med människor. Då tänker man sig självständiga och självsäkra människor som människor gärna vill följa. Den som har ledaregenskaperna ska kunna attrahera andra, med sitt utseende och sin karisma. Människor ska vilja följa den personen. Ju mer du som ledare kan attrahera andra, desto lättare är det att få dem att följa dig. Ska du få människor att följa dig, är det viktigt att se dem, bejaka dem och vilja visa vägen som de ska gå.

Egenskaper som man kan träna sig till

Man kan träna upp de egenskaper som man tycker att man saknar. En sådan egenskap är självförtroendet. Att ha självförtroende är mycket viktigt eftersom de som ska följa dig ska kunna känna sig säkra på att du vet vart man är på väg. Andra egenskaper som man kan lära sig är kommunikation, förmågan att kunna kommunicera med andra så att de vill följa dig och att du kan attrahera andra människor. Som ledare är det viktigt att du når fram till människorna som du ska leda, att de förstår vad det är du vill och vad du förväntar dig av dem, att de förstår målet med arbetet så att alla verkar för samma mål. Bland annat dessa egenskaper är sådant som man kan förbättra och träna upp, läs mer om hur du kan gå en kurs i ledarutveckling: https://scmi.se.

Två anställda i en vårdnadstvist - hur agerar du?

27 nov 2018

Som chef och ledare så gör man ofta bäst i att hålla huvudet kallt då det kommer till olika konflikter på arbetsplatsen. Med detta menar vi inte att huvudet i fråga ska stoppas ner i sanden och stanna där till dess att stormen blåst förbi. Vi menar att man inte ska dra några förhastade slutsatser utan att man ska vända på varenda sten, undersöka och vara lyhörd innan man fattar något beslut i frågan.

Det är lätt att vara populistiskt i detta. Om en mer populär arbetskamrat hamnar i konflikt med en annan - mindre populär - så är det enklare att förflytta den senare; även om denna i ska har rätt gällande det som bråket handlar om. Men är det rätt att göra så? I vissa fall så kommer man som chef att tjäna på att fatta mer obekväma beslut och vinna på dessa i slutändan.

Det finns emellertid vissa konflikter som är svårare att lösa än andra. På en arbetsplats så brukar det vara ett stort no-no att inleda en relation med en kollega. Vissa företag har även tydliga policys som ska förhindra detta - särskilt om det handlar om exempelvis mellan chef och anställd. Trots detta så händer det - och vad kan man egentligen göra: hur ska man kunna förhindra känslor - ska man gå in och kräva att två stycken vuxna människor inte får älska varandra? Det är svårt, en arbetsplats bygger på nära relationer, samarbete och där man strävar mot gemensamma mål. Det är klart att sådana detaljer kan föda andra känslor än de rent professionella.

Men, vad händer om/då dessa känslor ebbar ut? Den stora frågan, enligt oss, handlar om hur du som ledare ska agera om ett förhållande tar slut och hur du ska göra om det visar sig att en privat tvist börjar synas på arbetsplatsen. Om två stycken anställda - tidigare gifta - inleder en vårdnadstvist: vilken fot ska du stå på?

Håll dig kall och förflytta någon till en annan avdelning

En vårdnadstvist är bland det tuffaste en person kan genomlida. Man strider mot en person man tidigare har älskat och man strider om det man älskar mest i hela världen: sina barn. Om du skulle ha en anställd som genomlider en vårdnadstvist så är det allvarligt sett till att denne kommer att behöva extra mycket stöd - kanske eventuellt också tjänstledighet - och där produktiviteten säkerligen blir lidande. Handlar det om två stycken anställda som är involverad i en vårdnadstvist med varandra - ja, då blir läget än skarpare.

Vilken sida ska man välja vid en vårdnadstvist? En sak står klar. Du ska inte ta på dig någon ansvar gällande sakfrågan och börja nysta i deras vårdnadstvist. Däremot så ska du se det hela ur ditt perspektiv. Det rent professionella. De kommer förmodligen inte att kunna arbeta tillsammans, de kommer inte att vilja vistas i samma rum och de kommer - ett starkare ord - att hysa rent har mot varandra. Dina val ligger alltså i att någon av dem förmodligen måste flyttas. Antingen till en annan avdelning, till en annan tjänst - går det att arbeta hemifrån eller kan du fixa ett annat kontor? - eller genom tjänstledighet eller arbetslättnad.

Du är chef - de ska vara professionella

Kom ihåg en sak: du är fortfarande chef. Ditt ansvar ligger i att vara en bra sådan. Det innebär att du ska lyssna, att du ska kunna erbjuda samtalshjälp på ett mer professionellt sätt och att du ska kunna fatta obekväma beslut.

Det privata ska inte tas med in på arbetsplatsen. Till syvende och sist så är en vårdnadstvist mellan dina anställda. Det är de som ska vara professionella. Du ska ge nycklarna, men detta utan att dadda och vara en barnvakt.

På denna sida finns fler råd, tips och allmän information om vårdnadstvister: http://www.vårdnadstvistt.se.

Ger du dina anställda rätt verktyg?

16 nov 2018

Som ledare så måste man hela tiden ha örat på marken och försöka tyda vad som händer i arbetsgruppen. Man tjänar på att vara lyhörd och genom detta förhindra att eventuella problem kommer till ytan och blir större än de borde vara. Om man bortser från personkemi och relationer mellan arbetskamrater där konflikt kring olika arbetsuppgifter kan uppstå så finns även andra frågor som man kan lyssna in sig på.

Hur upplever de anställda sin arbetsmiljö och finns det någonting du kan förbättra? En sådan sak som kan skapa ökad trivsel handlar om hygien och städning. Det är nämligen en punkt som många stör sig på och som således kan skapa en enorm irritation som dels minskar produktiviteten och dels också kan skapa konflikter mellan kollegor. Där bör du som chef lyssna in och - vid behov - också vidta åtgärder som leder till bättre renhållning och hygien. Om det sedan innebär ökad kontorsstädning eller något typ av schema för de anställda är upp till dig.

Rätt ergonomi är extremt viktigt

En annan viktig sak gällande arbetsmiljö gäller ergonomi och hur man genom rätt tänk här kan förhindra skador. Som ledare och chef så måste du ha koll på denna fråga och ett av dina mål måste vara att alla dina anställda ska må så bra som möjligt på arbetet. Man ska inte riskera att bli sjuk eller skadad i samband med sitt dagliga förvärv. Det är dock vanligare än vad många tror.

Måhända så handlar det inte om olyckor som sker plötsligt och där någon - på ett mer akut sätt - gör sig illa. Sådana olyckor kan vara svårare att förhindra. De skador vi tänker på är de förslitningsskador som riskerar att ge med för livet och som - för dig som chef - kan innebära att en kunnig anställd måste sjukskriva sig och kanske inte har möjlighet att fortsätta. Många tror sig gå fri från detta ansvar i och med att man inte arbetar med exempelvis tunga lyft och därigenom heller inte behöver någon ergonomiutbildning.

Det är inte sant. Det som är sant är att de stillasittande jobben ofta nöter mer på muskler och leder och att det är de jobben som ofta kräver mer förebyggande åtgärder.

Anmäl till en ergonomiutbildning

Det går att anmäla sig till en ergonomiutbildning och genom en sådan öka både sin egen och de anställdas medvetenhet kring hur kroppen fungerar och hur muskler och leder reagerar vid olika ställningar och vid upprepade, monotona rörelser. En ergonomiutbildning innebär rent konkret att man får ta del av den samlade kunskapen hos kiropraktorer, sjukgymnaster och naprapater som besöker arbetsplatsen och som vid detta besök kollar hur varje anställd arbetar och gör en bedömning kring det rent ergonomiska.

En anställd kanske inte har ont idag; men just den där hukande ställningen framför datorn kommer på sikt att leda till värk i både nacke och armar. Ungefär så fungera en ergonomiutbildning - man hittar ett problem och man skapar en lösning. En lösning som kan innebära höj- och sänkbara bord, bättre stolar, trådlösa musar eller tips om motion som alla i gruppen - på givna klockslag - ska göra. Den typen av gymnastik kan du som chef leda och göra till en rolig - men viktig -.del av arbetsdagen.

Läs mer: https://www.ergonomiutbildning.nu.

Har du behov av en kompetent översättningsbyrå?

5 nov 2018

En kompetent översättningsbyrå bör ha översättare som inte bara kan det andra språket utan som kan det andra landets uttryck, mentalitet och kultur. Det gäller ju att när de läser den texten som du vill att de ska läsa, associerar till rätt stämning, känsla eller sinnebild som du ju önskar. För att det ska hända gäller det att varorna har rätt översättning.

Kunskap om varorna

För det första är det viktigt att de som översätter till de olika språken själva har kunskap om varorna som de beskriver, för att det ska blir rätta beskrivningar på det andra språket. Så innan de sätter igång med själva översättningarna måste de sätta sig in i hur produkterna fungerar. Ofta har de ernfarenhet som de kan ta viss kunskap från, till exempel om det är tekniska översättare, så har de förförståelse för tekniska prylar.

Kunskap om landet som det översätts till

Det räcker sällan bara med att man kan språket som man ska översätta till. Det gäller även att man kan det landets terminologi, uttryck och kultur, vad som är populärt, vad som är positivt och negativt för att översättningarna ska förstås på rätt sätt. Ofta har man sett översättningar som någon som endast har haft en ordbok till hjälp när de har översatt varningstexter och liknande. Som den något förvirrande texten "Our Food is Guaranteed not to Cause Pregnancy" – vad som är avsikten med denna upplysning är mycket oklart, klart är dock att översättningen är käpprätt åt skogen.

Kunskap om facktermer

Det gäller också att översättarna har rätta kunskaperna om facktermer. Som de översättningar som man såg på ett kinesiskt sjukhus; "Cunt examination" – antagligen menade man "Gynekologi" och "Fetal Heart Custody" när man egentligen menade "Inre medicin". Man förstår vad de menar men orden är helt fel i sammanhanget, och inte alls i närheten av vad man avser med översättningarna. Antagligen är det inte alls den muntra och uppsluppna mening med översättningarna som man är ute efter. Sedan finns det mer harmlösa översättningar som den man såg i ett bageri: "Do not Touch Bread with Hands. Please Use Tongue". Vilket ger helt fel associationer och inte särskilt hygieniska sådana heller.

För att undvika liknande situationer att översättningarna ger helt fel associationer bör man alltså alltid anlita en kompetent översättningsbyrå som gör de rätta översättningarna som ger rätt sorts associationer och inte den skrattretande översättningen. Här kan du läsa mer om en kompetent översättningsbyrå: https://www.teknotrans.se.

Så får du folk att lyssna när du talar

1 nov 2018

Arbetar du som företagsledare? Behöver du få folk att lyssna på dig, och inte bara lyssna utan även få dem att göra som du säger? Då kan du gå en kurs i retorik, så att du vet hur du ska göra. Antingen är man född talare, och kan argumentering och retorik, och kanske får alla att stanna upp när du talar, eller så är du inte det. Här måste vi påpeka att det inteär alla som är födda talare och begåvade på retorik. Är man inte det bör man gå en utbildning som kan göra en till det. Då tar man upp allt från kroppspråk – ja, det är viktigt, nästan viktigare hur du säger något än vad du säger.

Lär dig säga nej men få det att låta som ett ja

Som företagsledare är det viktigt att kunna säga nej, även om folk inte vill höra det. Då kan det vara bra att kunna säga nej, men få det att låta som ja. Då blir det lättare för folk att ta till sig det du säger. Du kan till och med be någon dra åt h-e men få det att låta trevligt. Budskapet går fram men utan att någon tar åt sig och blir stött. Den som blir stött tar illa vid sig och minns bara de negativa känslorna i stället för att ta till sig det som du som chef säger. Och att arbeta som chef innebär att du måste säga nej många gånger.

Du kan gå en kurs i retorik

Känner du att du kommer till korta i din kommunkation både bland din personal, men även när du ska kommunicera i andra sammanhang kan du alltid gå en kurs i retorik och lära dig alla viktiga saker som du som chef för ett företag behöver behärska. Att visa med ditt kroppspråk att det är du som bestämmer och att det blir som du har sagt är viktigt för att få respekt för din person och för företaget. Det är en viktig skillnad i att behandla andra illa, men ändå visa pondus. Då gäller det att veta skillnaden mellan att använda sig av härskartekniker, men få personalen att åf respekt för dig som person. Att använda sig av härskartekniker är aldrig okej, men att agera med sitt kroppspråk så att andra får respekt för din person är däremot mycket viktigt.

Här kan du läsa mer om hur du kan anmäla dig till en kurs i retorik: http://www.furumo.se.

Fasaden är viktig för ert företag

29 okt 2018

Det finns ett värde i att som företagare se över vilken typ av byggnad man huserar i. Viktigast är naturligtvis hur det ser ut på insidan - och där kan man påverka mycket mer - men faktum är att många baserar sitt förtroende på det första intrycket. Där utgör fasaden en väldigt stor del. Om ert företag hyr kontor i en fastighet vars fasad är full av sprickor, där en del av putsen har lossnat eller där avgaser och smuts hunnit sätta sig på ett tydligt sätt så kommer detta att rinna över på er; trots att det är fastighetsägarens ansvar att hålla fasaden i ett gott - och säkert! - skick. Det bör man också se till att ligga på om.

Er fastighetsägare och er hyresvärd har ett ansvar över hela fastigheten och ska se till att den är i ett bra skick. Det inkluderar även fasaden. Ser man exempelvis att det börjat uppkomma sprickor så det en tydlig indikation på att en fasadrenovering bör bokas in. Sprickorna kan nämligen leda till att sjok så småningom lossnar - som en följd av att vatten tränger in, fryser och tinar - och om dessa skulle träffa någon så kan det innebära svåra skador och ren och skär livsfara.

Det är det som ni ska trycka på - om er fastighetsägare inte bokar in en fasadrenovering för en vackrare byggnad så bör han åtminstone göra det för att minska risken för olyckor som han ansvarar för och ska förhindra uppkomsten av.

Fasadrenovering ger längre livslängd

En byggnad har alltid ett skyddande lager. Det många inte tänker på är att exempelvis färg är ett exempel på detta. Man ser färgen på ett trähus som någonting som enbart fungerar som en slags utsmycknad. Så är inte fallet. Färgen finns för att skydda träet mot regn, mot snö, mot avgaser, smuts och för att ett hus ska stå emot tidens tand. Detsamma gäller puts som finns av samma skäl.

Utan den skyddande putsen så skulle husets konstruktion och bärighet snabbt bli angripen av fukt och vatten - något som skulle leda till mögel, röta och hussvamp. Det skulle i sin tur kraftigt förkorta livslängden och det är också det som gör en fasadrenovering nödvändig. I Stockholm blir detta lite mer tydligt än i andra städer. Dels så tar avgaser och annan smuts ut sin avgift och gör fasader fulare, dels så skapar den tunga trafiken vibrationer som ger sprickor i putsade fasader. Allt detta gör att en fasadrenovering måste ske lite mer frekvent i Stockholm än i andra, mindre städer.

Och; vi ska även tillägga att det finns alternativ. Är fasaden bara nedsolkad av smut och avgaser så kan man även anlita ett företag inom fasadrenovering för en omfattande fasadtvätt och genom denna ge en byggnad den glans som den förtjänar - och som ert företag kommer att dra nytta av.

Mer information om fasadrenovering här: http://www.fasadrenoveringstockholm.net.

Satsa på catering till kickoffen i Stockholm

27 okt 2018

Att vara en god ledare innebär ju en mängd saker. Organisationsförmåga, att kunna delegera rätt jobb till rätt person, att ha ett rättvisetänk, att kunna stå upp för sina val och fullfölja dem, att kunna vara ödmjuk vid rätt tillfällen – ja, listan kan göras hur lång som helst. Få skulle väl kanske säga att de har en chef som lever upp till alla dessa ädla mål, men många chefer gör så gott de kan, vilket i många fall kan vara gott nog.

Att chefen ska vara snäll och bjussig är det väl egentligen ingen som förväntar sig, men en personalgrupp vill ändå då och då känna sig uppmärksammad och kanske till och med en smula bortskämd, hur proffsig och självgående den än är. Som chef har du ett gyllene tillfälle att visa din personalgrupp uppskattning vid den årliga kickoffen efter sommaren.

Skapa förtroende och sammanhållning

En kickoff ska vara lite av ett äventyr och inte bara en trött återsamling efter semestern. Sanningen är ju att efter sommaren kommer de flesta anställda, och säkert också du själv, tillbaka till arbetsplatsen som vilsna höns som i stort sett glömt vad de jobbar med. Efter fyra eller fem veckors ledighet är det svårt att förklara för sig själv varför man egentligen jobbar över huvud taget. Det är då du som chef måste kliva in och återupprätta gnistan, sammanhållningen och arbetsmoralen som du vet finns där inne någonstans.

Att resa iväg tillsammans är en utmärkt idé, om budgeten tillåter. Många personalgrupper väljer att ta en tripp till Stockholm, ha en liten konferens, kanske en femkamp på Gröna Lund och sedan avsluta med en riktig fest i en hyrd lokal. Det blir som ett litet äventyr som garanterat svetsar ihop gruppen. De anställda har tid att landa i jobbet tillsammans och du får en chans att umgås med dem och känna dem på pulsen.

Hyr en bra festlokal

Det finns gott om fina festlokaler i Stockholm. Münchenbryggeriet, Haga Forum och Operaterassen är några kända exempel men lokaler finns i alla storlekar över hela stan. Här finns möjlighet att både ha konferens och att sedan inta en festmiddag med catering. Många cateringfirmor i Stockholm specialiserar sig på festmat till större sällskap och kan leverera och hämta mat långt in på småtimmarna. Till festlokalerna hör oftast även en scen med tillhörande ljudsystem, vilket gör det enkelt att hyra in ett band, en DJ eller varför inte en ståuppkomiker?

Fördelar med catering

Att hyra catering gör festen smidig och lyxig. Det går bra att beställa välkomponerade menyer med tre rätter, men du kan också satsa på att beställa in en smarrig buffé. Matens levereras av proffsig serveringspersonal som även kan stanna kvar som kypare eller barpersonal. När maten kommer är den nylagad och varm och upplagd på serveringsfat. Tallrikar, glas, bestick och alla andra tillbehör tillhandahålls också av cateringfirman. Allt ni behöver göra är att sätta er ner och njuta. Vi kan rekommendera Elwing Catering.

Glada dagar i Stockholm

Vår vackra huvudstad visar upp sig från sin allra bästa sida i sensommardagarna efter semestern. Det är fortfarande varmt och stan är full av nöjen. Efter en lyckad fest med catering och underhållning kan du och personalgruppen dansa vidare i Stockholmsnatten och känna hur arbetsglädjen och sammanhållningen är tillbaka. En produktiv höst väntar.

Snygga och stiliga kontor för bra personal

26 okt 2018

Den som leder ett företag vet att alla delar i företaget bör fungera, helst utan gnissel. På det sättet fungera de flesta maskiner – utan gnissel. På våra moderna arbetsplatser arbetar så gott som samtliga med datorns hjälp. De fungerar utan gnissel – för det mesta. Det är ju så att både maskiner och datorer behöver underhåll för att fungera utan problem. Har man däremot ett företag som består av tjänster, som man säljer, och därför har anställd personal som utför dessa tjänster, då är det på ett annat sätt.

Människan är än så länge överlägsen datorerna

De flesta människor har andra krav och behov än vad en maskin eller dator har. Vi arbetar ju på helt andra sätt, än bara för 100 år sedan. Vi är ju helt beroende av datorer. Våra datorer gör så mycket arbete som vi själva utförde, för 100 år sedan. När man har med människor att göra är det helt andra behov av "underhåll" än vad maskiner och datorer har. Maskinerna har inget behov av fritid, av semester, av pauser, de behöver inte föda barn, ta hand om dem, hämta och lämna på dagis och skola. Och så vidare. Människor har det. Den som är orolig över att datorerna ska ta över människans roll i samhället behöver inte vara orolig – än så länge. Än så länge är människans intelligens bra mycket mer överlägsen. Hur det blir i framtiden är svårare att sia om.

Vad är det för behov som människan har som inte datorer och maskiner har? Förutom behovet av vila, är det mycket viktigt att ha en bra arbetsmiljö. på företag kan arbetsmiljön vara A och O för om människorna ska fungera som man önskar. 

Bra belysning och balans mellan ljus och mörker

Alla som arbetar, oavsett vad man arbetar med, behöver en bra balans mellan ljus och mörker. Belysningen bör inte vara för mörk, så att man inte ser vad det är man håller på med. Den bör heller inte vara för ljus så att man blir bländad. Lagom är, som bekant, bäst.

Fina skrivbord och ergonomiska skrivbordsstolar

För datorn behvöer man ett skrivbord och för att kunna skriva på den. I övrigt behöver man sällan ett skrivbord till ngåot annat. Kanske kunna ställa kaffekoppen på den, eller andra saker.

Bra möjlighet att kunna äta och dricka

Alla behöver någonstans som man kan inta det man behöver äta, och dricka. Då behöver man ett kök, eller pentry, samt matsalsbord och stolar. De flesta vill ju kunna äta och dricka på sin arbetaplats.

Städat och rena kontor

Man behöver ha en städad och ren kontorsmiljö. Man bör inte ha skräp och papper som ligger och skräpar varken på golvet eller på andra ställen på en arbetsplats. Antingen måste man ha personalen att själva städa, eller så måste man anlita kontorsstädare som gör jobbet. Här kan du läsa mer om hur du kan anlita ett företag för kontorsstädning i Göteborg.

Viktigt spara till buffert

15 okt 2018

Som företagare – om man är en seriös företagare (låtsasföretagare och oseriösa sådana finns det gott om) – är det viktigt att alltid spara till en buffert. Skulle det hända något ska man kunna skjuta till kapital, och grundregeln som man man måste lära sig är den att allt kan hända. Som de flesta vet vid det här laget är det ju absolut ingen idé att spara sitt kapital på banken. Gör man det är det absolut det sämsta val man kan göra. Då kan du lika bra förvara pengarna gömda i madrassen hemma. Eller göra något annat dumt med dem.

Kapitalförvaltning – bästa alternativet till banksparande

Den enskilt viktigaste värdestegring som vi ser över tid är sparande via aktier, eller att du investerar dem i fastigheter. Ska du investera i fastigheter, bör du tänka på var, och vilka. Det är ingen idé att du köper hus i Grums, eller Sveg. Där kan du nog räkna med att fastighetsvärdet inte kommer att stiga särskilt mycket på några år. Ska du investera i fastigheter bör du hålla dig till större städer. Och med det bör du hyra ut dem, aktivt. Och ta hand om dem, om du ska se en värdeökning av dem. Väljer du däremot att investera kapitalet i aktier, bör du tänka att de är bundna för lång tid framöver. Åtminstone några 10-tals år i alla fall. I det korta loppet har du en skakig aktiemarknad, men i det långa loppet är aktier det enda som ökar i värde. Hur snabbt dit kapital växer är beroende av vilka aktier du väljer. Och ska du välja på ett bra sätt, bör du kunna en hel del om aktiemarknaden och om de företag vars aktier du väljer.

Välj en kapitalförvaltare för ditt kapital

Eller så väljer du en kapitalförvaltare som väljer ut de aktier som växer bäst och flyttar dem så snabbt värdet på aktierna förändras. Antingen väljer du en tjänsteman som håller reda på och kontrollerar rörelserna på aktiemarknaden och vad som händer på den, eller så låter du ett datorprogram göra det åt dig. Eftersom varken tjänstemannen i fråga eller datorn kan förutse framtiden, finns det här inga garantier, dock ser man rent statistiskt sett och över lång tid, att det är på aktiemarknaden som pengarna växer. Dessutom finns det en uppsjö olika finansiella produkter som kan garantera avkastning och som låter pengarna flytta den dag som fonden eller aktien går ner. Allt beror på vad tjänstemannen får göra eller vilka produkter du väljer som investering i.

Hur agerar du om en anställd missbrukar?

9 okt 2018

Ett missbruk syns sällan. Många lever i någon typ av villfarelse att man kan se att en person missbrukar och att det handlar om en relativt smal sak. Man kanske ser en missbrukare som en trasig människa som lever på gatan och som finansierar sitt missbruk genom diverse typer av brott.

Så är det sällan; de flesta missbrukare är precis som du och jag: de bor i trygga hem, de har en fast inkomst, de kanske har familj och de har till synes ett ordnat liv. Det gör att det är svårt att upptäcka. Kanske är en av dina anställda missbrukare?

Att det är svårt att upptäcka ett missbruk innebär inte att det är omöjligt. Det finns alltid signaler som kan indikera detta. Om en anställd pendlar extremt i humöret, har många sjukdagar, är allmänt labil och visar upp ett rent ointresse för både jobb och kollegor så kan detta tyda på att missbruk förekommer. Du som chef har ett ansvar i detta. Ett ansvar som ligger i att dels förebygga och dels erbjuda rehabilitering.

Tydlig policy förhindrar missbruk bland anställda

Ditt ansvar är att sätta upp tydliga regler om vad som är okej och inte. Dessa regleras i Arbetsmiljölagen och det är upp till varje arbetsgivare och arbetstagare att utforma alternativ för den enskilda arbetsplatsen.

Sätt upp tydliga mål, inför en riktigt tydlig alkohol- och drogpolicy - är det okej att komma bakfull och så vidare? - och se till att ha en rehabiliteringsplan om någon anställd skulle visa sig falla ner i ett missbruk.

Klart är att ju tidigare man agerar, desto större chans är det att komma tillrätta med problemet. Här kan man ta hjälp av exempelvis Företagshälsovården, Alna eller Alfagruppen för stöd och råd.

Min kollega missbrukar droger

Det kommer förmodligen inte vara du som chef som upptäcker ett missbruk, det kommer att upptäckas av den anställdes kollegor. Eller, om det skulle handla om narkotika - av polisen. Narkotika är speciellt i missbruk då det handlar om brott och där det - till skillnad mot spel och alkohol - faktiskt är olagligt.

Här måste man alltså som chef också göra en avvägning. Narkotikabrott kanske ska anmälas snarare än att behandlas som ett annat missbruk? Kanske kan du som chef bistå med en advokat om en av dina anställda misstänks för ett narkotikabrott efter en helg på krogen? Missbruk kommer i olika former.

Om en anställd skulle signalera att en kollega eventuellt missbrukar någonting så ska du som chef agera. Du ska inte låtsas som att de regnar. Gör en utredning och erbjud hjälp. Att sticka huvudet i sanden är inte en fungerande metod - vare sig ur ett arbetsmiljöperspektiv eller sett ur ett rent mänskligt sådant. Ta ditt ansvar. Kanske kan missbruket vara ett tecken på att jobbet är för stressigt, för hårt eller att du sätter för mycket press på dina anställda? Det kan komma någonting gott - för alla - om du sjösätter en utredning kring ett eventuellt missbruk.

Mer läsning: Vilka droger är vanligast i Sverige.

Ett sådant företag bör du anlita till konkursen

4 okt 2018

Att driva företag är kanske inte så lätt. Många nya företagare klagar på att det är många och krångliga blanketter som måste fyllas i. Vill man göra det enkelt för sig, kan man alltid anlita en extern byrå som gör detta åt en. Då slipper man fylla i de krångliga blanketterna. Har man väl kommit över momenten med de krångliga blanketterna, kan man sedan koncentrera sig på själva kärnverksamheten. Går det bra för det egna företaget kanske man kan anställa fler som gör jobbet. Sedan kan man växa och anställa fler, utöka verksamheten och kanske starta fler butiker, fler kontor, eller vad det nu är som man gör i företaget.

Om det inte går som man önskar

Går det knackigt och man kanske växer lite för fort, kan det lätt bli så att man tar sig vatten över huvudet och får snabbt skulder som man inte kan betala. Växer skuldberget, kan det till sist bli ohanterligt. Det växer en ur händerna och företaget kanske måste begäras i konkurs om inte de företag som man har skulderna till, får betalt.

Som företagare kan det bli så att man reagerar på två olika sätt; antingen blir man förlamad och vill bara gömma sig. Om företagen som inte får betalt, lägger de på en ränta, som kan vara omöjligt att betala. Den som redan saknar förmågan att betala en skuld, saknar fortfarande förmågan att betala av en skuld som bara växer. Det sätter igång en negativ snöbollseffekt. Till sist kan händelserna gå en ur händerna.

Det finns även de som reagerar på annat sätt när man inte kan betala skulderna. Det finns de som får energi och kämpar för att kunna betala de egna skulderna. För den som vill undvika en konkurs finns det ett sätt att gå; antingen begära det egna företaget i konkurs och lägger ner företaget, eller så kan man begära om en företagsrekonstruktion. 

Det händer vid en företagsrekonstruktion

Vid en företagsrekonstruktion går man igenom de företag som har krav (fordringar) på företaget, om de kan tänka sig att avskriv skulderna till företaget. Det kallas ackord, om de kan tänka sig skriva ner sina skulder med någon procent. Det stora syftet med en företasrekonstruktion är att se till om företaget kan räddas på något sätt. Man får igenom sin ansökan om en rekonstruktion om det finns förutsättningar för företaget att bedriva en framgångsrik verksamhet.

Det händer vid en konkurs

Om företaget verkligen inte har några som helst förutsättningar att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet, även om de som har skulder att kräva av företaget skulle skriva ner dem, försätts företaget i konkurs. Vem som helst som har krav på betalning (fordring) på företaget, kan begära ett företag i konkurs. Även någon som inte har fått lön från företaget kan begära det i konkurs. Det är alltid en domstol som beslutar om ett företag ska gå i konkurs eller ej. Läs mer här om en konkursförvaltare som också är advokat.

Har du pondus som ledare?

28 sep 2018

Många chefer upplever sig själva som extremt duktiga talare. Det är ofta en bild som sällan stämmer överens med verkligheten och hur de anställda egentligen uppfattar dem som talare och ledare. Det fel som många är att man tar i från tårna och vill för mycket. Man vill hela tiden ge det där lilla extra och det spelar ingen roll vad det handlar om: man vill inspirera och samtidigt delge information och dela ut uppgifter.

Var sak har sin tid och varje presentation kräver därför sin egen lilla omsorg. Det är skillnad på hur man presenterar nedskärningar och på hur man lägger fram mer positiva nyheter. Pondus får man inte genom att höja rösten och gasta fram olika saker. Pondus som chef, det får man genom att vara lyhörd och presentera varje sak med en tanke på vad det är som egentligen ska sägas - och inför vilka.

En utbildning i presentationsteknik ger många svar

Att tala inför folk handlar mer än att bara säga saker. Det handlar om ren teknik där allt ifrån röstläge, kroppsspråk, pauseringar, tonfall och flyt är alla beståndsdelar i ett tal eller en presentation. Det bildar en helhet där det bästa möjliga resultatet kan nås om man dels är medveten om detaljernas betydelse och dels också arbetar med dessa.

Därför skulle också många ledare och chefer må bra av att förkovra sig i ämnet presentationsteknik. Både sett till att tala inför anställda och sett till ett bemötande av kunder, leverantörer, investerare och partners.

Orden och det du vill förmedla är väsentligt - men hur du säger det är ofta lika avgörande. Mumlar du, tittar ner i backen eller stakar fram orden så ger du knappast något förtroende. Detsamma om du skriker, väser eller gestikulerar med båda armarna samtidigt. Det handlar om att hitta en balans och där kan definitivt en kurs/utbildning i presentationsteknik vara avgörande.

Hitta din egen stil

Alla har vi olika smak och olika stilar. En god talare har sin egen stil - oavsett hur denna är. En god talare vet också att rätt sorts publik kräver rätt typ av tonläge och approach. Det kräver en viss känsla och flexibilitet. Har du läst på om din publik, vet du vad det förväntar sig och är du beredd att spela säkert eller kräver situationen en liten överraskning?

Att analysera sådant innan en presentation kan bära frukt. Det är också en del av presentationsteknik: att hitta den egna stilen och sin egen röst - men att, om så krävs, också kunna förändra denna. Så gör en bra ledare och talare.

Läs mer om detta ämne på http://www.presentationsteknik.net.

Tips för att lyckas på en eventbyrå

21 sep 2018

Exakt vad arbetet på en eventbyrå utgörmässa, eventbyrås av kan ibland vara svårt att beskriva. Detta eftersom det är en stor variation mellan arbets

dagarna. Ena dagen kanske du arbetar med ett stort event i Stockholm, medan du arbetar med ett mindre möte nästa dag.

Vad man gör i olika arbetsmoment kan således skilja sig åt rent praktiskt, men övergripande gäller att man ansvarar för att planera och utföra ett event enligt kundens önskemål. För att göra det krävs goda problemlösningsförmågor, kreativitet och en lyhördhet inför kunden. Det finns också ett par konkreta tips man kan använda sig av, när kreativiteten brister.

Lär dig älska statistik

Nästan varje beslut du tar kan styrkas med statistik på ett eller annat sätt. Att ha tillgång till information om målgrupper, vad folk tycker om och tidigare upplevelser kan visa sig vara ovärderligt i arbetet på en eventbyrå. Ett bra första steg kan vara att ta fram undersökningar som kunder eller allmänhet får svara på. När du har riktig data att luta dig tillbaka på kan du känna dig tryggare i besluten. Det här kommer göra att din eventbyrå blir bättre på event – efter varje organiserat evenemang.

Underskatta inte kreativitet

Även om praktiska beslut kan styrkas av statistik och data, är pricken över i:et kreativitet. När det brister i inspirationen fungerar det ofta bra att titta på hur kollegor och konkurrenter – runtom i världen – gör. Det här kan man titta närmare på genom några enkla sökningar på nätet. Utmana också aktörer ni samarbetar med – kanske kan de som förser evenemanget med möbler göra en twist på nästa event? Hur eventet ser ut och upplevs har betydelse.

Förstå kulturer och platser

Att arbeta för en eventbyrå som jobbar över hela landet har sina utmaningar. Ska du till exempel arrangera ett större evenemang i Stockholm, behöver du ha god koll på trafiksituationen. Du behöver ha också insikter i vilka signaler vissa platser sänder. Ett något orealistiskt exempel vore att hålla ett event om landsbygden på Södermalm i Stockholm. Poängen är att platser sänder signaler – så läget är kanske viktigare än man tror.

Integrera sociala medier på ett effektivt sätt

Pics or it didn’t happen, brukar man säga. Arbetar du för en eventbyrå är det effektiv marknadsföring att uppmana deltagare att dela foton från eventet. Det här kan till exempel göras genom att skapa en egen hashtag och på andra sätt uppmana till delning av bilder. Ett konkret exempel är att ställa fram ett fotobås i närheten av entrén. Ett annat exempel kan vara att sätta upp loggor från de populäraste sociala medierna.

Lycka till med dina event – oavsett om de tar plats i Stockholm, Göteborg, en småort eller ute på landsbygden. Läs mer om en kompetent eventbyrå i Stockholm.← Äldre inlägg