Blogg

En revisor skänker seriositet till ert företag

17 feb 2018

Det fanns förr en huvudregel som man kunde använda gällande en revisor; en huvudregel som sa att så fort det handlade om ett aktiebolag så skulle också en revisor granska årsredovisningen. En revisor skulle alltså göra sitt jobb – genomföra en revision och återge en revisionsberättelse att skicka till Bolagsverket – om man var ägare i ett aktiebolag. 

Mindre bolag behöver inte revisorer

Så var det förr och så är det, till viss del, även nu. Reglerna har nämligen ändrats och den huvudregel vi ovan gick igenom gäller inte i samma omfattning längre. Nej, numera så har Sverige anpassat reglerna mer efter en europeisk standard och det innebär att mindre aktiebolag inte behöver anlita en revisor längre. Detta förutsatt dock att man som aktiebolag kan uppfylla minst två att följande tre punkter…

… Man har en nettoomsättning som uppnår maximalt 3 miljoner kronor

… Man har tre stycken – eller färre – anställda

… Man har en balansomsättning som uppnår maximalt 1.5 miljoner kronor

Fördelar med att anlita en revisor 

Reglerna har även ändrats med tanke på att underlätta för mindre aktiebolag som får en sak mindre att tänka på i sin verksamhet. Någots om även kan spara in pengar - en revisor kostar, trots allt, pengar och gör inget ideellt arbete. 

Men, den kostnad man sparar in som ett mindre aktiebolag i exempelvis Stockholm ska även ställas mot den uteblivna tjänst som en revisor de facto – genom sin revision – gör. En tjänst som är flera till antalet och som vi kan räkna upp för att skapa en bättre förståelse kring vad vi egentligen menar. 

Kort sagt: anlitar du och ditt aktiebolag i Stockholm en revisor – trots att ni kanske inte måste – så får ni det här på köpet: 

 • Större trovärdighet. Om ni i framtiden tänkt er att växa så kan en revision utförd av en auktoriserad revisor ge er större trovärdighet gentemot era kunder, leverantörer, långivare, affärspartners och mot myndigheter såsom Skatteverket och Bolagsverket. Det handlar om att er verksamhet får en kvalitetsstämpel som skingrar eventuella misstankar och farhågor som gör att utomstående kan vackla vid tanken på en affär/ett samarbete.
 • Ni kan vidta åtgärder. En revisor kan peka på brister som måste rättas till och denne kan även peka på hur ni skulle kunna bli mer lönsamma. Ni får alltså viktiga ledtrådar till vad som kostar pengar i onödan.
 • Ni kan få bättre förmåner. Om ni exempelvis behöver låna pengar så kan ni få bättre villkor av banken ifall de kan se att en revisor granskat er årsredovisning. Många banker sätter också krav på att aktiebolag – oavsett storlek – ska få en revision utförd av en auktoriserad revisor. 

Läs mer här om revisor i Stockholm.

Management by perkele inte undergång vid fusioner

11 feb 2018

Att fusionera bolag kan bli en krock i företagskultur. Det vet många som har varit med om det. Exempelvis har en del som har jobbat på ett svenskt företag, varit med om då det har blivit uppköpt av till exempel ett finskt bolag. Det hände till exempel då Stora gick ihop med Enso och blev Stora Enso. Då hade Stora en lång historia av företagande och gruvbrytning, ända sedan 1300-talet. Stora startade som kopparbrytning i Falu gruva. På 1700-talet ingick även järnbrytning. Under 1800-talet fick Stora namnet Stora Kopparbergs Bergslag. Under 1900-talet satsade bolaget i skogs- och pappersindustrin vilket sedan ledde till att slogs ihop med Enso under millennieskiftet. 

Management by perkele

För de svenska anställda kunde de uppleva en stor skillnad då Stora Enso fick ett finskt ledarskap på många av tidigare Storas lokala företag. Svensk företagskultur karaktäriseras av ovanlig platt hierarki. Alla har inkluderats, om inte i beslutsfattande, så i tillgänglighet av information. Alla har behandlats likvärdigt. Svenska VD:ar har inte gett order till sina anställda, utan har fattat sina beslut efter att ha lyssnat på dem de leder. 

I Finland har de exkluderat andra anställda då de har fattat beslut och har varit vana just av att ge order. Det är bara ett exempel på kulturkrockar som har varit svårt att smälta för svenska anställda. Finsk management har kallats ”management by perkele” (perkele=finsk svordom). Finnarna är mer tysta, slutna och har inte varit van att inkludera någon annan än sig själv. Därav ger de order till sina anställda. Språket har också varit hinder i förståelsen för varandras olikheter. Även om företagsspråket är engelska är finnarna vana vid andra sätt att uttrycka sig än svenska företagsledare.

Efter flera år av fallande aktievärden och sämre resultat för bolaget har man vid dags dato sett en klar uppgång. Det går bättre för företaget. Kanske fusionens negativa konsekvenser har lagt sig. Slår man ihop företag i fusioner får man en del problem som behöver lösas. Ändå är det oftast fusioner av bolag som lönar sig – för båda parter. Det finns överlag många fördelar att gå samman. 

Stor konkurrens

Vi lever i ett alltmer globalt samhälle. Små företag står sig sällan mot stora inom samma bransch. Går man samman får man en stor gemensam kundstock, företagen som har gått samman kan vinna på att ha gemensamma administrativ system, ekonomi och går en mycket större organisation, som det hade tagit lång tid att bygga upp, då man ville få en större marknad. Ett exempel på kostnader som man får ner är att ha en gemensam växel. Många kunder vill ofta få svar på samma slags frågor. Många företag har många svar på sina hemsidor som kunderna själva kan leta upp. Det är halv bra. Ofta vill kunderna få prata med en person för att få direkt svar av företaget. Då är en digital växel utmärkt just för att kunderna då känner att de kommer fram  med sin fråga och blir hänvisade till rätt person som kan ge en personlig service.

Pågående digitalisering av företagstjänster

För tillfället ser vi en stor digitalisering av företagstjänster och en växel är ett område som blir alltmer digital. I stället för att ha personer som sitter vid en telefon, svarar på frågor och växlar samtalen manuellt, kan företagen få ner sina kostnader genom att ha en digital växel istället för att ha en receptionist som gör jobbet. Se här för mer information: www.wx3.se

Få en helhetsbild av produktionen

6 feb 2018

Är det svårt att överblicka tiden som personalen lägger på varje moment i arbetet? Att inte veta hur mycket tid som varje sak som ska göras och utföras på ett företag gör att man tappar resurser, som annars skulle kunna läggas på att få ett mer effektiv produktion, är kostnadskrävande. Det är som att ”värma huset åt kråkorna”. Det vill säga, resurserna läggs på fel ställen. Arbetar många personer med samma projekt är det viktigt att alla vet vad de andra i gruppen arbetar med. I stället för att lägga tiden på en massa möten kan man få samma helhetsbild med en programvara som alla inblandade i projektet kan hantera. 

Få helhetsbild av vart tid och resruser går

Med programmets hjälp kan den som leder projektet lägga nya arbetsuppgifter på dem som är klara med just din del som de arbetar med. Produktionsledaren kan också se vilka arbetsuppgifter som stjäl tid. Istället för en sekreterare som tar hand om allt det administrativa kan man med hjälp av programvaran få den administrationen gjord. Med samma programvara kan man få respons på arbetsuppgifterna, är de svåra? Är de hanterliga, eller omöjliga? Eftersom alla arbetar med samma programvara, är det lätt att få responsen omedelbart och man slipper sitta i möten med gruppen. Många företag klagar just på att arbetstiden får till oändliga möten. Då är det bra att veta att de inte behövs.

Arbeta enligt arbetsmodell

Det finns arbetsmodeller som man kan planera efter. Är det ett stort projekt med många inblandade är det lättare att se vad var och en bör göra för att ro i hamn projektet. Det är lättare för de andra också att veta vad de gör, och vad en själv ska göra. Man kan också lägga in om det finns individuella budgetar som de har att förhålla sig till. Med arbetsmodellen får alla en större helhetssyn och ser hur belastade de andra är.

Få ett mer effektivt arbetssätt

Modellerna och programvaran har utformats av ett företag som heter Ln4 Solutions AB. Enligt deras egen hemsida syftar deras programvaror att ”förbättra effektiviteten och produktiviteten” bland dem som arbetar med samma projekt. Genom att använda deras program och modeller kan man få fakta och transparens i hela processen, från start till mål. Dessa program är framför allt till för dem som arbetar i projekt, men går utmärkt att använda i andra arbetsprocesser, som kräver mycket administration. I stället för att anställa någon som gör det samordnande arbetet, kan alla arbeta med programvaran och utföra det arbetet själva. Kostnaderna för den personalen kan istället läggas på annat. Fortsätt läsa mer om effektiva arbetssätt på: ln4solutions.com.

En skräddarsydd kostym är ett måste

30 jan 2018

Det hela är ganska enkelt att förklara: ska du investera i en kostym, bör kostymen i fråga vara anpassad efter din längd, din axelbredd, dina armar och din hållning. Det finns få saker som är så irriterande som då en man investerat i en dyr kostym som sedan visar sig sitta illa på hans kropp. Något som faktiskt de flesta kostymer gör. Få killar, män, tjejer eller kvinnor ser ut som modeller och som skyltdockor och då kostymerna tas fram med dessa mått i åtanke så är det också klart att de måste korrigeras och där en skräddare bör få uträtta sitt förvärv innan man bär den. Här är några fördelar med en skräddarsydd kostym: 

 • Den sitter bättre. Din kropp är annorlunda jämfört med andras. Att bära en skräddarsydd kostym gör att den sitter perfekt på just din kropp. Den faller bättre, strukturen kommer fram och den känns mer bekväm. Bär du en kavaj med lite för långa ärmar så kommer detta att påverka din självkänsla. Ditt fokus kommer att ligga på att dölja kavajens svagheter snarare än att fokusera på ditt viktiga: att trivas i kostymen du köpt och låta den framhäva dina starka sidor.

 

 • Det är inte dyrt: En skräddarsydd kostym innebär inte någon högre kostnad egentligen. Du köper en kostym för kanske 5000 kronor och du besöker därefter en skräddare som låter anpassa måtten efter hur du ser ut: räkna med en kostnad mellan 300-1000 kronor, beroende på hur många korrigeringar som bör göras.

Fokusera på att hitta rätt kostym

 

En skräddarsydd kostym är alltså - tveklöst - något du bör ha. Det huvudsakliga fokuset bör istället läggas på att hitta rätt kostym och vi tänkte komma med några tips kring detta. 

 

 • Dina behov. När kommer du att använda din skräddarsydda kostym och under vilka årstider? Ska du använda kostymen under sommaren så kanske ett tunnare material är att föredra. Ska din kostym användas året om - och ofta - så kanske ett mer tåligt material är att lösningen för dig. Identifiera dina behov.

 

 • Less is more. En kostym kommer i massor av modeller och där slag, knäppning, mönster, material och struktur skiljer sig åt. Felet många män gör är att de köper en kostym som “gäller” för tillfället. Men, hur ser det ut om tio år? Troligt är att kostymen i fråga är hopplöst ute och att man således kanske tvingas till ännu en investering. Ska du bara äga en enda skräddarsydd kostym så bör den vara mer tidlös. Tre knappar, trubbiga slag och en färg i svart, grått eller marinblått. Det är definitivt inte tråkigt att spela säkert - du kan alltid addera det lilla extra själv.En scarves, en snyggare slips, en annorlunda skjorta, en hatt och en exklusiv klocka: låt olika accessoarer addera det lilla extra.

 

 • Läs på innan. Då du väl ska köpa din kostym så bör du ha med dig några fotografier som du tycker är snygga. Ta dig tid att ställa frågor och ta dig tid att prova. Det ska inte vara någon stress. Köper du en skräddarsydd kostym som ska användas under en lång, lång tid framöver så bör du se till att du har tid att hitta den modell som verkligen säger någonting om dig som person - och som du själv trivs i. 

Läs mer här om skräddarsydda kostymer: www.skräddarsyddkostym.se.

Arbetet som arkivarie

22 jan 2018

En arkivarie kan ha ett stort ansvar. Ofta är det upp till honom eller henne att värdera information och avgöra vad som ska sparas för framtiden – och vad som ska förpassas till historien. En arkivarie samarbetar ofta relativt tätt med andra yrkesgrupper, som på ett eller annat sätt är inblandad i informationen som ska arkiveras. Det kan till exempel handla om jurister eller IT-experter.

Arbetsuppgifter

Förbereda inför digitalisering av arkiv, ta fram texter på förfrågningar och göra bedömningar av vad som ska arkiveras och inte. En arkivarie har en rad olika arbetsuppgifter under dagen. Nedan kan du läsa mer om dem.

 • Digitalisering av arkiv. Vissa arkivarier med IT-kompetens kan delta i uppgiften att låta till exempel böcker, ritningar och andra arkivhandlingar digitaliseras. Digitalisering av arkiv är en relativt komplex uppgift där till exempel skanning, strukturering, restaurering, bildbearbetning, indexering och konvertering ingår. Faktum är att projektarbeten och förberedelse för e-arkiv och digitalisering är något som många arkivarier sysslar med idag.
 • För många arkivarier är service en väsentlig del av arbetet. Det handlar då om besökare eller användare av arkivet som skall kunna hitta det som de söker. Att informationen är välsorterad och att det är lättnavigerat är på arkivariens ansvar.
 • Ser till att lagen följs. Att myndigheter, organisationer och företag följer de lagar och regler som finns är delvis upp till arkivarien att kontrollera. Arkivarien gör en bedömning kring vad som ska bevaras, och vad som kan sorteras bort.

Överlag har arkivarier ett stort ansvar. Det är hos dessa som material, som till exempel kan vara av nationellt intresse, bevaras och tillgängliggörs på förfrågan. Det kan handla om texter, datorfiler eller bilder som ska sparas för framtiden. Personer som kan göra dessa förfrågningar kan till exempel vara politiker som behöver underlag inför ett beslut, eller en forskare som behöver material för en studie.

Förmågor som är bra att ha

Förmågorna nedan har en arkivarie stor nytta av i sitt yrkesliv. Den som funderar på att utbilda sig till yrket, bör utveckla dessa förmågor (om de inte redan finns).

 • Känsla för service. För många arkivarier är kontakt med användare av arkivet en mycket stor del av arbetsdagen. Därför är det bra att ha en känsla för service och att kunna ledsaga användarna på ett bra sätt.
 • Kunna leda. Att inte vara rädd för att leda är en viktig egenskap hos en arkivarie. Det kan till exempel behövas vid utvecklingsprojekt eller på daglig basis i arbetet, beroende på hur arbetsdagarna är utformade.
 • Att kunna vara systematisk är kanske den viktigaste egenskapen en arkivarie bör ha. Det här gäller i princip vid alla arbetsuppgifter, oavsett om det är digitalisering av arkiv eller en gallring av dokument som ska göras.

Jobba med Facebook som reklamkanal

12 jan 2018

Många företag ser inte potentialen i att ha en egen Facebookprofil och marknadsföra sitt företag via denna kanal. Andra företag tror att det är nödvändigt att ha profilen – men glömmer att uppdatera den, eller gör det på fel sätt. En felaktig strategi på Facebook kan snarare skada än gynna företaget. Här följer några enkla och tydliga råd för dig som vill skapa fördelaktig marknadsföring via denna digitala kanal. 

Exempel:

Nils driver ett städföretag i Gävle. Deras huvudtjänst är hemstädning i Gävle på abonnemang men utöver det erbjuds även flyttstädning, visningsstäd, storstädning och en del RUT-relaterade tjänster. Eftersom det är hemstädning som är dess viktigaste tjänst är det detta han vill marknadsföra extra. 

1) Första steget

Det blir att skapa en företagsprofil på Facebook vilket går mycket fort. Här anges även att företaget ligger i Gävle, kontaktuppgifter och vilka tjänster som erbjuds. I den kortare företagsbeskrivningen nämner han framförallt hemstädning. Men den snygg profilbild och ett galleri med andra bilder är profilen klar. 

2) Andra steget

Det blir att regelbundet uppdatera den. Detta bör ske minst en gång i veckan där inläggen tillför något till läsarna. Nils ser att hans konkurrenter har statusuppdateringar som ”Stökigt inför jul – Köp hemstädning i Gävle hos oss” och ”Är vi bäst på hemstädning i  Gävle?”  men ser även att interaktionerna är få på dessa inlägg. Att se på hur konkurrenterna gör är ett steg i rätt riktning men framförallt vad det ger för resultat. Till stor sannolikhet ger inlägg där man vill framhäva sig själv som bäst på hemstädning knappast någon viral succé, delningar eller Likes. 

3) Skapa kundnytta

Inläggen bör istället fokusera på lokalanknytning, städning överlag och kundnytta. Bjud på julrim inför julen (självklart på hemstädning), ge tips och råd gällande städningen och bjud in till interaktion. Det är lätt att se Facebook som en kanal för monolog. Budskap ”skriks”  ut i luften med förhoppningen att någon ska höra och interagera.

4) Vad vill dina kunder veta?

Men det är då bättre att vända på det. Varför följer människor företaget och ger Likes? Vad har de för frågor kring hemstädning, hur vill de att tjänsten ska utvecklas och vad uppskattar de att ni visar upp? Det är enkelt att skapa omröstningar, tävlingar och annat som även skapar interaktion. 

5) Skapa relation med dina kunder

Det handlar helt enkelt om att skapa relation – inte konsumtion. En relation som gör att inläggen sprids och att varumärket stärks. Den dagen en person i Gävle sedan har behov av hemstädning så är chansen större att just detta företag blir kontaktat. För de företag som syns – är även de som finns. 

Vem är en bra ledare?

29 dec 2017

Alla som inte är egenföretagare har en chef, eller hur? Och hur många gånger har du haft en bra chef? Ibland är det som med nya anställda, som man vill kolla bakgrunden på, skulle man som arbetstagare vilja ta referenser på chefer. Vem är en bra chef? Vem kan se till att allt det man kan kommer till nytta? Vem kan ge ett bra arbetsklimat?

Skillnaderna mellan en bra och en dålig chef är stora. Kanske ibland alltför stora. Ibland skulle man vilja skicka iväg sin chef på en ledarskapsutbildning. Eller, jo, det kan man ju. Skicka din chef på ledarskapsutbildning.

Definition på en bra chef

Det finns säkert lika många definitioner på bra chefer som det finns människor. Olika människor önskar sig olika saker. Men vissa saker är gemensamma.  Redaktionen på tidningen Chef har tagit fram nio punkter på sådant som kan definiera någon som en bra chef.

1. Chefsrollen

En chef som är bra är någon som vågar vara chef. Och som går in i rollen, inta backar från rollen. Det måste vara någon som vågar vara en ledare.

2. Delegerar

En bra chef är någon som kan se vilka tjänster eller beslut som måste fattas och som kan delegera så att inte vissa tjänster bara blir liggande och ingen tar ansvar för det.

3. Motiverar

En bra chef är någon som motiverar andra att göra sitt bästa, som kan komma med konstruktiv kritik och ser till att de anställda utvecklas via sin motivation.

4. Hanterar konflikter

En bra chef måste vara någon som kan ta tag i konflikter och lösa dem. En bra chef måste ha modet att gå in i konflikter och som inte undviker dem.

5. Kommunicerar

En duktig chef kan kommunicerar med sina anställda, kommunikation mellan chef och anställda är väldigt viktig, ju bättre desto mer ger det de anställda.

6. Fattar beslut

Som tidigare har nämnts, behöver en chef vara någon som fattar beslut. De anställda måste har något att förhålla sig till. Någon måste ta ansvar och fatta beslut även om det blir obekvämt.

7. Leder sitt team

En duktig ledare leder sitt team. Många kan tycka att det känns ganska hemskt med en ledare som ”pekar med hela handen”. Det finns olika ledarstilar, men oavsett vad man har för åsikter om ledare, behövs det alltid någon som tar ledarrollen på sig och leder hela gruppen.

8. Är sig själv

Att vara sig själv, sägs vara viktigt och inte försöka vara något eller någon de inte är, kan göra det svårt för de anställda.

9. Når resultat

En chef får oftast betalt utifrån resultat. En bra chef måste och bör åstadkomma resultat med hjälp av sitt team. Om teamet når uppställda mål ger det en väldigt stor tillfredsställelse.

Det som inte finns går att utbilda. Huvudsaken är att det finns en ledare som har förutsättningarna för att bli en bra chef.

Långsiktigt samarbete med din redovisningsbyrå

13 okt 2017

Ser man till ett klassiskt fel som många mindre företagare gör så handlar det om att man underskattar den tid som allt runt omkring verksamheten tar. Det vill säga – man inser inte hur mycket pappersarbete som krävs i form av löpande bokföring, löneutbetalningar till sig själv och eventuella anställda, redovisning av moms och skatt, bokslut och årsredovisning och deklaration.

Kort sagt – att driva ett företag handlar om mer än att bara utföra den gebit sär man specialiserat sig och det är också tyvärr detta som gör att väldigt många nystartade företag efter något år går omkull – trots att de i själva verket haft en väldigt bra idé, utfört fina jobb samt haft en tjänst som många använt sig av. Som företagare så måste man svälja en del av sin stolthet och lägga sitt fokus på det man klarar av. Är man målare i Malmö så är det primärt också det som man ska sköta om, man ska inte lägga sin kraft på de detaljer gällande pappersarbete vi nämnde ovan.

Hur gör man då för att slippa det och kunna fokusera fullt ut på att utveckla sitt eget företag utan några distraktioner i form av bokföring och fakturor? Jo, man anlitar en redovisningsbyrå. Genom att anlita en redovisningsbyrå så skaffar man sig exakt den kunskap och trygghet som man behöver och som därmed ger tid till den huvudsakliga sysslan och området där man specialiserat sig.

Om man som företagare är osäker kring hur man sköter ekonomi, bokföring, löneutbetalningar och sin deklaration så måste man söka den professionella hjälp som finns på marknaden. Detta även om man bortser från att hjälpen från en redovisningsbyrå innebär mer tid – ser man till konsekvenserna av att fuska – medvetet eller ej – med sin bokföring så kan det innebära dryga böter och till och med fängelse. Det är helt enkelt inte värt att chansa.

En mindre byrå är billigare

Många tror att kostnaden för en redovisningsbyrå är hög och att man av den anledningen väljer bort denna tjänst och hjälp; något som är fel. Det finns – som i alla andra branscher och områden – en väldigt varierande prisskala och här kan man således hitta en väldigt dyr redovisningsbyrå likväl som man kan hitta en billig sådan.

Pris åsido dock – vi tycker att man ska fokusera på en annan sak i valet av redovisningsbyrå och detta i form av att skapa ett samarbete som sträcker sig över en längre tid. Det är nämligen så att din firma förmodligen kommer att ha både bra år och även mindre lönsamma sådan – att då ha en samarbetspartner som följt dig och din verksamhet över en längre tid är en väldig trygghet.

Ofta så kan man också som en mindre firma med fördel välja en redovisningsbyrå som är av samma storlek; de brukar vara billigare och ändå ha kompetensen som krävs för att bistå och sköta allting som rör pappersarbetet.

Yrken med hög lön

25 jul 2017

Många av de yrken som är bäst betalda finns oftast i Stockholm och lite större städer. Givetvis finns de över hela landet, bara att det tenderar att finnas mer jobbmöjligheter överlag i storstadsregioner som Stockholm.

De flesta yrken på den här listan kräver gedigen utbildning, även om det inte alltid är så. I vissa fall kan det räcka med en kortare utbildning, samtidigt som man då får ta andra nackdelar som kommer med jobbet. Utöver jobben som finns nedan finns även en rad olika chefspositioner i olika branscher som betalar bättre. Här syftar vi dock på medellönen för de som är anställda.

Flygledare

Som flygledare har man potential att tjäna riktigt bra. Många som har lång erfarenhet och som arbetar på en större flygplats (såsom Arlanda utanför Stockholm till exempel), kan tjäna över 70 000 kronor i månaden. Även om man har lite kortare erfarenhet är lönerna ofta fortfarande höga, inte sällan kring 50 000 kronor i månaden.

Dock är det svårt att få ett jobb som flygledare. Antagningstesterna är hårda och det är inte många som tas in i förhållande till hur många det är som söker. Vill man bli flygledare bör man bland annat vara mycket stresstålig och ha en god simultankapacitet.

Advokat

När det kommer till advokat som yrke tjänar man oftast lite bättre i Stockholm än vad man gör i mindre städer i landet. I Stockholm syns även mönstret att advokaterna är mer specialiserade inom ett visst område. I mindre städer är det vanligt att advokater och jurister tar på sig många olika typer av fall. 

För att bli advokat ställs förhållandevis höga krav. Det krävs en lång utbildning, att man skaffar sig erfarenhet av juridiskt arbete samt att man i allmänhet är lämplig för yrket som person. Sedan krävs att man blir ledamot i Advokatsamfundet för att få kalla sig för advokat. Titeln är skyddad i lag och om man inte får inträde till Advokatsamfundet kan man inte använda sig av titeln.

Läkare

Ett annat välbetalt yrke, som de flesta känner till har höga löner, är läkare. Beroende på vad man gör kan lönerna dock skilja sig åt en hel del. Snittlönen för en läkare ligger på ungefär 57 000 kronor, men har man specialiserat sig inom någonting kan man räkna med att den lönen ökar. Hur mycket den lönen ökar beror såklart till stor del vad det är man specialiserar sig inom. Som i de flesta andra yrken kan man ha något större möjlighet att få en bättre lön om man är baserad i någon av de större städerna, till exempel Stockholm eller Göteborg.

Ta hjälp med din bokföring i Stockholm

13 jul 2017

Alla företag och alla enskilda näringsidkare i Sverige måste för bok över sina affärtransaktioner och därefter kunna redovisa dessa i sin deklaration. Det är det som bokföring i stort handlar om och det är också detta som får väldigt många att avstå från att starta en egen affärsverksamhet. Här menar vi inte själva boföringen i sig, utan vi menar mer de efterföljder det kan få om man missköter sin bokföring. Det är nämligen högra straff om man fuskar eller missköter sin bokföring och de är så höga på grund av att man måste hindra att ett utbrett fusk börjar sprida sig. Detta kan man diskutera i all evighet – ska det verkligen vara ett högre straff på att missa sin bokföring på ett medelstort företag i Stockholm än att genomföra exempelvis ett dråp?

Om detta kan man tycka vad man vill om, men det är så verkligheten ser ut och den måste man förhålla sig till. Behöver man då ha så stor respekt för sin bokföring att man avstår från att starta egen firma av rädsla för dryga böter eller fängelse? Nej, det behöver man naturligtvis inte vara och hela idén med bokföring bör avdramatiseras ganska rejält. Det handlar om att man gör en bokföring för sin egen skull lika mycket som för Skatteverkets och om du har svårt med detta – ja, då finns det också hjälp att få. Har man en verksamhet i Stockholm så behöver man inte sköta sin bokföring på egen hand utan man kan i lugn och ro istället anlita en redovisningsbyrå som sköter denna.

Detta gäller naturligtvis över hela Sverige och inte bara i Stockholm – redovisningsbyråer finns överallt, men vi valde Stockholm som exempel då det finns absolut flest sådana där. Det finns alltså ingen anledning till att oroa sig över sin bokföring i Stockholm – det är bara att kontakta en redovisningsbyrå och fullt ut istället koncentrera sig på sin egen verksamhet. Här kan man direkt säga att det inte är något personligt nederlag att göra detta utan de allra flesta företag – stora som små – anlitar redovisningsbyråer då det kommer till sin bokföring och detta inte bara i Stockholm.

Man gör detta för att – som vi sa ovan – undvika de dryga straffen som kan komma med en misskötsel och detta får man ju anse som en stor vinst. Det gäller här bara att få fler privatpersoner att inse detta, komma över respekten för bokföring och starta det företag som man kanske drömt om hela livet. Hjälp med bokföring är inget ovanligt – det gör man för att se till att allt sker korrekt.

Billig hjälp med bokföring i Stockholm

Själva kostnaden för att anlita ett företag för sin bokföring är heller inte speciellt stor – åtminstone inte om man är boende i en större stad som Stockholm. Tvärtom, i Stockholm kan man hitta väldigt billiga redovisningsbyråer för sin bokföring och dette beror på konkurrensen dem emellan som finns i den staden. Där har vi alltså ytterligare en anledning till att de flesta företag i Stockholm använder sig av denna tjänst gällande sin bokföring.

Kräv bättre ventilation på din arbetsplats

6 jul 2017

Vi svenskar spenderar allt mer tid inomhus och man brukar räkna med att så mycket som 90% av vår vakna tid sker just mellan fyra väggar. Att våra arbeten förändrats över en längre tid är naturligtvis en klart bidragande orsak till detta och man kan som exempel på detta säga att de tidigare jobben inom exempelvis skogsnäringen kommit att minskas ganska rejält och istället är ersatta av stillasittande jobb på kontor framför en dator. Något som naturligtvis har klara fördelar – men som också kommer med uppenbara nackdelar. Det många inte tänker på är nämligen att vi har ett behov av frisk och fräsch luft även då vi vistas inomhus och vi kan ge ett exempel på hur bristen på sådan kan påverka.

Vi säger här att det handlar om dig och din arbetsplats – ett kontor i Täby i Stockholm – och vilka problem du och dina kollegor kan uppleva här. Det som är utmärkande för ert kontor är följande: ni är tjugo anställda, ni sitter i en äldre lokal och ni arbetar samtliga framför datorer där ni hjälper kunder via internet. Vad som sker här är att ni allt eftersom arbetsdagen lider blir allt tröttare, ni får svårare att koncentrera er och ni blir dessutom irriterande på både varandra och på era kunder. Kort sagt – i slutet av en arbetsdag på kontoret i Täby så presterar ni betydligt sämre än vad fallet är under morgonen då ni just stämplat in. Varför?

Jo, av den anledningen att ni har dålig ventilation installerad och att ni inte får tillräckligt med frisk luft under en hel dag; något som definitivt inte är ovanligt sett till en kontorsmiljö och särskilt inte sett till staden Stockholm (där man ofta har kontor i äldre fastigheter och lokaler). Ventilation är definitivt en fråga som är väd att ta på ett större allvar, men som tyvärr i många fall helt glöms bort då det kommer till arbetsmiljö.

Dålig ventilation leder till fler sjukdagar i Stockholm

Om vi drar detta vidare och pekar på ytterligare konsekvenser som kan komma av en undermålig ventilation så kan vi säga att de anställda på er arbetsplats ofta är sjuka. Sjukdomar som till stor del går att leda till denna undermåliga ventilation och detta på grund av att luften står stilla. Bakterier trivs utmärkt i en miljö som på ert kontor; en nysning och de baciller som en sådan för med sig kommer att drabba nästa person och vidare till nästa och nästa och nästa...

Kort sagt; undermålig ventilation spelar en stor roll i varför många företag har problem med sjukdagar och tvingas betala höga kostnader för sådana. Att vi spenderar allt mer tid inomhus är i sak inte ett problem – att vi gör det i en direkt ohälsosam miljö är dock ett sådant och här har man som anställd rätt att ställa krav på sin arbetsgivare. En arbetsgivare som skulle tjäna mycket på att byta till ett bättre system för ventilation – både sett till produktion och sett till minskade sjukdagar bland de anställda. Vill ni ha information om hur ni kan förbättra er ventilation? Läs mer här.

Tips för att hitta jobb

23 jun 2017

Att söka arbete kan ibland kännas lite tradigt. Kanske har du sökt flera jobb om dagen, men blir aldrig kallad till intervju? Om det händer är sannolikheten stor att någonting i ditt CV och personliga brev inte stämmer, att du söker mycket eftertraktade positioner utan rätt erfarenhet och meriter – eller att det bara är ytterst hård konkurrens om jobben du söker.

Som tur är finns det alltid saker man kan göra för att öka sina chanser att få ett jobb man tycker om, även om det innebär att man kanske måste söka sig utanför det område man tänkt från början. Det kan också innebära att man får ut- eller fortbilda sig för att möta arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens.

Gå genom ett bemanningsföretag

Många som har haft svårt att hitta jobb har fått det genom ett bemanningsföretag. Bemanningsföretag har särskilt hjälp grupper på arbetsmarknaden som har det svårt i högre grad, till exempel nyanlända, ungdomar i allmänhet och i vissa fall även äldre personer.

Det finns både för- och nackdelar med att gå genom ett bemanningsföretag för att hitta jobb. En av nackdelarna är givetvis att du sällan får lika hög lön som någon på företaget som är anställd av företaget direkt. Bemanningsföretaget behöver tjäna pengar någonstans och ibland går det i slutändan utöver lönen du får. För dig som vill anställa personal så rekommenderar vi www.bemanningsföretagstockholm.biz.

Flytta på dig

Det här kan kännas som en sista utväg, men ibland kan det vara nödvändigt för att flytta på sig för att hitta det jobb man vill ha. Många från mindre städer väljer till exempel att flytta till Stockholm eller Göteborg där det helt enkelt finns fler jobb att välja mellan. Särskilt utmärker sig Stockholm för den med högre utbildning eller som vill jobba inom IT. Här finns många internationella företag som ständigt söker kompetens att anställa.

 Vill man inte flytta till Stockholm, Göteborg eller annan lite större stad kan man behöva bredda sig lite. Givetvis är inte allt svart eller vitt, och det kan räcka att söka sig till grannstaden istället för att flytta till en storstad så som exempelvis Stockholm.

Ut- eller fortbilda dig

Det finns mängder av yrkesutbildningar idag som leder till jobb direkt efter examen. Ofta handlar det om hantverkaryrken och andra områden där det råder stor brist på folk. Att i allmänhet söka sig till yrken där det råder brist på kompetens är kanske det bästa man kan göra om man vill hitta jobb snabbt.

Dessa typer av jobb brukar ofta vara hyfsat välbetalda, men kan anses slitiga. Att det anses slitigt att jobba med kan vara en anledning till att det råder brist på arbetskraft. Samtidigt finns dessa typer av utbildningar inom till exempel IT, som inte alls anses särskilt fysiskt ansträngande att jobba med.

Råd och tips för den som ska bli konsult

27 maj 2017

Ska du bli managementkonsult? Eller kanske IT-konsult? Oavsett vilken typ av konsult du vill bli kan det kännas nervöst att starta eget. Klivet ut kan ibland kännas lite läskigt: kunder ska hittas, firman ska startas och tillräckligt med pengar ska komma in varje månad.

Även om det kan anses vara lite riskfyllt att köra eget, kommer det också med många fördelar. Till exempel har man mer flexibla arbetstider, jobbar mer självständigt och har ett mer omväxlande arbete överlag; ena dagen kanske du jobbar i Stockholm – andra dagen kanske du arbetar i Nyköping.

Vem lyckas egentligen som konsult?

Den som lyckas som konsult är förmodligen mycket kunnig inom sitt område, till exempel i management om man ska bli managementkonsult, eller IT om man ska bli IT-konsult. Den som vill ta steget ut mot att bli konsult bör vara mycket påläst och specialist inom sitt område.

Även om konsulter ofta kan tjäna bra, bör aspirerande konsulter även vara beredda att leva på snabbnudlar i nödfall. Det kan hända att uppdragen slutar komma, eller att det går lite traggligt i början. Kanske behöver man som konsult också vara beredd att flytta på sig om man bor i en mindre stad. Tackar du kontinuerligt nej till uppdrag för att du behöver pendla till exempelvis Stockholm, ja då är det kanske Stockholm du bör flytta till.

Vad gör en managementkonsult? (Exempel på konsultarbete)

Olika konsulter arbetar givetvis olika. Dock finns det vissa gemensamma nämnare hos många. Till exempel blir en managementkonsult ofta kontaktad för att lösa ett problem inom management på en viss arbetsplats. En managementkonsult behöver i det här läget komma dit och ge ett alert intryck och nästan direkt efter första mötet veta vilka åtgärder som ska vidtas. Läs mer här.

Så här är det för många konsulter – inte bara för den som är managementkonsult. Den som snabbt kan komma på lämpliga åtgärder att vidta och ger ett alert intryck, är ofta också den som blir uppringd åter i framtiden.

Sluta aldrig utbilda dig

Oavsett vilken typ av konsult du är, blir du anlitad av kunder just på grund av din spetskompetens. Att ständigt spetsa sin kompetens ytterligare är något som de allra flesta konsulter bör göra. Det här kan till exempel göras genom att ta kurser, gå på seminarier samt genom att läsa ledande tidskrifter inom det specifika området.

Bli en god förhandlare

Att vara en god förhandlare innebär bland annat att man inser sitt eget värde. Konsulter arbetar ofta just efter en överenskommen summa per timme. Att kunna förhandla upp den här summan så gott det går, är något som de flesta nog vill göra. För att göra det handlar just att sätta fingret på det man kan bidra till företaget. Sen hjälper det även såklart att vara duktig på att sälja sig och att se hel och ren ut.

Samtidigt bör du inte glömma att ta upp eventuella svårigheter som jobbet innebär för dig. Kanske bor du i Uppsala, och behöver pendla till Stockholm för jobbet? Har du gott om uppdrag kan du då låta kunden veta att det kommer ta av din tid, och se om du kan förhandla upp resekostnad eller få till en annan förmån.

Öka trivseln på jobbet

5 apr 2017

Vi känner alla ibland att lite variation kan vara bra. Några enkla grejer som kan förbättra stämningen och prestationen från dina anställda och medarbetare är arbetsmiljön. En god arbetsmiljö är viktigt för hälsan och det är bevisat att om de anställda mår bra så presterar de bättre på jobbet, men det var ju ingen nyhet. Det finns flera sätt att öka trivseln, minska stressen och höja arbetsmiljön på företag.

Det första man ska ha i åtanke är att möblera efter ändamål. Om ett företag sitter med ett öppet kontorslandskap utan ljudisolerande textilier så kan vissa kollegor lätt bli störda av de andra, allt från knapptryck på tangenter till telefonsamtal flera gånger i timmen. Investera i ljudisolerande tygväggar för att dämpa ljudet. När kollegorna blir störda så presterar de mycket sämre och tappar koncentrationen snabbare än nödvändigt.

Att göra ett “tyst” rum kan vara lösningen för de som vill jobba ifred och hålla koncentrationen på topp. Har ni inte tillräckligt med skrivbord och liknande för att dina anställda och medarbetare ska kunna byta plats så föreslås det att köpa in mer kontorsmöbler och möblera det tysta rummet. Investeringen av nya kontorsmöbler kommer vara värd det när dina kollegor och anställda kan prestera bättre och hålla koncentrationen längre.

Nästa steg för att öka välbehaget på jobbet är att inreda med växter och tavlor. Inget är så oinspirerande som vita tomma väggar. Att dessutom inreda med växter är viktigt för den bästa tänkbara arbetsmiljön. De flesta av dina kollegor kommer uppskatta det gröna och de flesta av oss gillar faktiskt naturen. Växterna ger oss dessutom syre och när vi andas in det så gör det i sin  tur att vi orkar hålla koncentrationen längre.

Förutom att det ser fint ut av växter och vi får extra syre till hjärnan så börjar anställda att uppskatta sin hälsa och arbetsmiljö mer, dessutom så ger närheten till naturen oss en positiv sving i vårt egna immunförsvar och möjligheten att själva styra våra tankar istället för att sväva iväg när koncentrationen försvinner.

Mot slutet så ska det poängteras hur viktigt det är att få in dagsljus i lokalen. Antingen genom stora fönster, alternativt ljusa väggar som kan reflektera det ljus som kommer in. Dock behöver inte väggarna vara vita, utan de finns även andra färger som påverkar oss bra.

Till sist, bra kontorsmöbler är jätteviktigt. Ena dagen vill en kollega stå upp, en annan dag vill samma kollega sitta ner. Höj- och sänkbara skrivbord, sköna kontorsstolar och ett välplanerat område för pärmar, papper och allt annat som ska finnas nära till hands för den anställde.

Läs mer om kontorsmöbler: www.kontorsmöblerstockholm.se.

 

Bättre kontroll med hjälp av redovisningsbyrå

4 apr 2017

Det finns många duktiga entreprenörer i Götteborg. Drivna företagare som är skickliga på hålla i sin idé och ta sin verksamhet framåt steg för steg. Många är också visionära och vågar tänka stort redan från början. Tyvärr kan visionerna och de goda idéerna dö på vägen. När vardagen blir för tung och grå. Många som är nyföretagare försöker fixa hela kakan själv. De tror att de måste klara allt på egen hand för att ha koll på sitt företag. Men det som verkligen kan ge en verksamhet en skjuts framåt är att hålla i det man själv tycker är roligt och sen lägga ut de tråkiga bitarna. Ja riktigt så enkelt är det kanske inte, men i stora drag nära sanningen.

En företagare kan inte lägga för mycket tid och kraft på administration. Företagarens viktigaste roll är krasst att hitta sätt att dra in pengarna - att förvalta dem och redovisa dem - det är kan man alltid ta hjälp med. Så du som har ett mindre företag i stan se till att anlita en redovisningsbyrå i Göteborg.

 

Lönar det sig att anlita redovisningsbyrå?

En revisor ser med en professionell blick på företagarnas ekonomi. Revisorn är en kunnig och ofta erfaren person som hjälper många företag i det här landet. Det är just den professionella blick du som kund betalar för. Redovisningsbyrån kostar. Självklart men det är troligen pengar du har igen rätt snart för byrån kan hjälpa dig att redovisa rätt redan från början.

Du slipper lägga dyrbar tid på att räkna, fylla i blanketter, skicka iväg dem, inse att du gjort fel och sen börja om från början. Den tid du betalar till en revisionsbyrå är i slutäenden knappast mer än vad du själv skulle ha lagt. Kom ihåg att på den tid du själv ägnar åt pappersarbete är tid som du inte drar in pengar på. Bäst är kanske att du anlitar en revisor och medan den personen kollar din redovisning är du ute och jobbar in pengarna som revisorn kostar. Då har alltså alla gjort det som de är bäst på. Du i ditt företag och revisorn i sin redovisningsbyrå.

Du som till exempel älskar att möta kunder och är serviceinriktad gör säkert ett mycket bättre jobb i den rollen än som amatörrevisor. Men många mindre företagare är rädda för att anlita en byrå, de tänker att de är för små. Känner du igen dig? Tänk då tvärtom. Ett stort aktiebolag har såklart en egen administration, det är snare du som verkligen behöver hjälp.← Äldre inlägg