Blogg

Ta befälet vid din flytt

8 jun 2018

Det finns en tydlig skillnad mellan en väl genomförd flytt och en sämre sådan. Där den bättre flytten ofta föregås av god planering så är den sämre ofta helt ogenomtänkt och sker på uppstuds. Det kan leda till problem sett till att man inte hinner klart under den givna tidsramen man har på sig att flytta och att man exempelvis inte hinner genomföra den obligatoriska flyttstädningen - något som kan leda till ett vite från den person som köpt bostaden.

Inte sällan så handlar det om att saker och ting går sönder; man stressar och tappar kartonger, man packar för tungt och man kanske kör flyttbilen på ett sådant sätt att saker som inte är förankrade välter och går sönder.

En bra flytt genomsyras av ett bättre ledarskap där en person i sällskapet tar ansvaret. Precis som då en flyttfirma arbetar så ser personer till att det upprättas en plan. Om man inte vill betala för en flyttfirma vid en flytt i Stockholm - ja, då får man istället se till att agera som en sådan. Många ser en flytt mer som en rolig chans att träffa sina vänner. Det handlar det också om - men först och främst så är det ett jobb som ska göras.

Agera som en flyttfirma gör

Hur jobbar då en flyttfirma? Man utser en person som organiserar allting - det behöver inte vara den som flyttar, men personen i fråga ska dels ha vana och dels också vara tillräckligt skicklig på att skaffa en bättre bild av hur mycket som ska flyttas, vad allting väger och om man kanske måste dela upp flytten i flera etapper. Den personen är viktig sett till att han/hon kommer att peka ut vilka saker som ska bäras och i vilken ordning.

Nästa person är lika viktig då denna blir den så kallade packmästaren. Att stuva in ett helt bohag i en flyttbil är något som kan te sig ganska lätt på förhand. I realiteten så handlar det om en balansgång mellan att A) få plats med så mycket som möjligt och B) göra det utan att något tar skada.

Som flyttande - även om man inte tar befälet vid själva flytten - så ligger det stora ansvaret på att organisera allt innan flytten. Ser man till de mer praktiska detaljerna så sticker tre sådana ut lite extra:

 • Hyra en lämplig flyttbil. Här kan man inte förlita sig på tur och på slumpen. Stockholm har förvisso ett stort utbud av bensinstationer - men man har även ett stort antal av flyttande personer. Det gör att det finns en konkurrens att ta i beaktning och att man bör boka flyttbil så fort som möjligt. Välj den största. Ett alternativ kan vara att kontakta en flyttfirma och hyra en bil från denna (om möjligt), men då bör du även se till att ditt körkort är godkänt för fordonet.
 • Ringa tillräckligt med kompisar. En förutsättning är att du kontaktar tillräckligt med släktingar och vänner. Tänk gärna jämna antal då det i många fall handlar om att bära två och två. Det behöver heller inte vara för många - då försvinner effektiviteten. Sex-åtta stycken är ultimat.
 • Packa rätt: Din stora uppgift är att packa alla dina tillhörigheter i kartonger. Det finns tyvärr många som inte tar denna uppgift på allvar - något som är direkt oförskämt mot de som ställer upp och hjälper till. Det ska vara förberett så att alla kan hugga in direkt. En annan sak gäller hur du packar. Även här kan du kopiera en flyttfirma: packa tyngre i botten och lättare på toppen. Se till att varje kartong går att lyfta. Det är bättre att gå två svängar än att lyfta tungt och antingen se botten på kartongen lossna eller att se den egna ryggen ta skada.

LEI – viktiga och historiska datum

7 jun 2018

Tredje januari 2018 är nog det viktigaste datumet gällande LEI. Men det finns även andra intressanta datum som exempelvis visar på hur dagens lag växt fram m.m.

3/1  - 2018

Från och med detta datum gäller de nya lagarna gällande värdepappershandel. Regeln om LEI innebär i korthet att varje aktör som är en del av en värdepappersaffär ska kunna identifieras via en unik LEI kod. Det betyder även att företag som omfattas av denna regel inte kan utföra handel efter detta datum. Rent teoretiskt måste en juridisk person inte ha LEI efter detta datum för att inneha värdepapper. Detta utifrån att koden enbart används precis när en transaktion ska ske. De som därmed bara äger värdepapper har inte ett primärt behov av koden. Däremot finns en stor fördel att ha koden klar eftersom man annars får räkna med 5-7 handläggningsdagar den dag man av någon anledning vill genomföra handel. Till dess är innehavet ”fryst”.

16/8- 2012

Detta datum trädde ”Emir” ikraft. Det är en förordning från EU om registrering av ”OTC-derivat centrala motparter och transaktionsregister”. Emir betyder i korthet att både juridiska personer samt enskilda firmor måste rapportera alla transaktioner till ett centralt register. Detta alltså vid handel med derivat. Man måste alltså ha LEI men kravet är även större än så. För man har även krav på sig att kontrollera att motparten i affären även har denna kod. Detta förutsatt att motparten är företag eller juridisk person som enligt EMIR ska ha detta.

2011

Detta år togs de första steg mot dagens karv på LEI koder. Flera olika internationella finansorganisationer utarbetade en kravspecifikation för hur LEI skulle utformas och fungera.

6/8 - 2012

Denna dag publicerade Financial Stability Board en rapport som presenterade olika rekommendationer kring hur LEI skulle vara utformad och reglerad.

19/6 - 2012

Rapporten ovan togs upp av G20 länderna och diskuterades. De valde att ge förslaget sitt stöd vilket därmed gjorde att utvecklingen kunde ta fart.

Historien om dagens LEI går alltså att spåra till 2011 då de första stegen togs. Men orsaken till regelverket sträcker sig ännu längre bakåt i tiden. Finanskrisen 2008 gjorde att många ifrågasatta säkerheten inom banksystemen och flera ny lagar och regler har sedan dess implementerats för att minska risken för ytterligare internationella finanskriser som kraftigt kan påverka länders ekonomi negativt.

Mer läsning: Besök Wikipedias hemsida och sök på LEI. Härifrån finns en rad länkar inom området och även möjlighet att ladda hem ett flertal publikationer. Du hittar även mer info hos Sveriges ledande aktör NordLei.

I det läget är offshore att rekommendera

25 apr 2018

Ibland kan vissa former av bolag vara bättre än andra. Allt beror på slaget av företag, verksamhet och struktur. Avsikten med företaget kan även variera. Om avsikten med företaget är att till exempel spara pengar kan man välja att etablera företaget utomlands, välja att investera i någon vara där och skatta för vinsten på plats i utlandet. Många som arbetar med export och import kan välja att starta bolaget i en stat med lukrativ off-shore bolag då man inte har verksamheten hemma i Sverige utan den kanske sker enbart på nätet, med import och försäljning i andra delar av världen.

Om inte verksamhet äger rum inom EU, är det vissa fördelar med att starta bolaget utomlands, som till exempel i Dubai. En fördel är det låga skattetrycket, i vissa fall beskattas företaget inte alls. En annan fördel är frånvaron av administrativt krångel och få krav på redovisningar. Läs mer här om hur du startar företag offshore i Dubai på: http://www.offshoredubai.se.

Har du verksamhet i området bör du placera det där

Särskilt fördelaktigt är det om du redan har verksamhet i den delen av världen, eller har ett holdingbolag. Har du ett bolag som har sin verksamhet med utgångspunkt någonstans i Mellanöstern kan det vara bra att ha ett bolag att administrera verksamheten ifrån i Dubai.

Tycker du det är svårt att veta hur du ska göra för att det ska bli så bra som möjligt? Då kan du anlita någon som vet, som vet hur man registrerar bolag i Dubai, som kan ordna styrelse och bolagssäte och som kan ta hand om bokföring, revision och redovisning, som tar hand om i princip allt när det kommer till skatter och företagets kapital.

Funderar på avsikten med bolaget först

När man placerar pengar i ett bolag som man registrerar i ett offshore-område, som i Dubai, kanske man ska överväga varför man gör så. Om avsikten enbart är att gömma undan vinst som man annars skulle skatta för hemma i Sverige, är avsikten inte att rekommendera. Bor man och lever man i Sverige, drar man stora fördelar av till exempel gratis sjukvård, gratis skola och tand- och sjukvård för alla barn, gratis mödraskapsvård för alla föräldrar. Och mycket annat som man som boende i Sverige drar enorma fördelar av, men som man kanske sällan tänker på.

Annnat är det om man till exempel har företagsverksamhet i Mellanöstern och behöver förlägga företaget där och betalar skatt i den regionen. Då är det inte någon sak att tänka vidare på. Det viktiga är varför man väljer att starta ett offshorebolag, och att man gör rätt för sig när man drar så pass stora fördelar av att bo i Sverige och kanske har sin familj här.

Nya skyltar öppnar nya möjligheter

13 apr 2018

Hur ser ert företag på de fria möjligheter till marknadsföring som finns? Med ordet fria menar vi att man har en möjlighet att fånga kunder genom att låta dem se att man finns. Det handlar alltså inte om reklam på tv, radiojinglar eller om att lägga banners på olika sidor på internet. Den marknadsföring vi talar om innebär istället att du som företagare får en kund att lägga märke till ditt företag, lägga in ert namn i bakhuvudet och därefter - då denne kanske är i behov av tjänster inom er sfär - återkopplar då han/hon minns ert namn.

Det här är något som många företag i större städer skulle vinna mycket på och därför kan vi säga att du driver en firma som ligger i Stockholm - där konkurrensen är som allra störst - och att dessa tips kan ge er en bättre lönsamhet.

Tips för enklare marknadsföring

Vi tänkte samla några enkla tankar om hur ditt företag kan synas utan att det kostar er för mycket pengar. Har ni sett filmen Inception så kan ni dra liknelser mellan den filmen och den typ av marknadsföring som vi här ska tipsa om. På det stora hela så handlar det om att så ett frö i någons hjärna och därefter vänta till detta frö står i full blomning.

 • Skyltar: Vad är det som lockar in en kund från gatan i Stockholm? primärt så handlar det om skyltar som dels visar vilka man är och som dels också måste sticka ut. Helt lätt är det inte. Skyltar i Stockholm kräver ofta bygglov och måste anpassas mot byggnader, området och mot fasadens övriga estetik. Skyltar måste alltid underordnas arkitektoniska detaljer. Här kan du med fördel ta hjälp med att ta fram en skylt som passar er - både gällande logotyp, utseende, storlek och färg. Skyltar - rätt placerade och rätt designade - gör skillnad, tro inget annat.
 • Logga på bilen En beprövad typ av marknadsföring - och förmodligen den mest effektiva. Sätt så kallade stripes på bilarna som ni har i er företag och ni får dagligen den reklam ni vill. Tänk dock på att ni är synliga dygnet runt. En felparkering, en usel omkörning eller ett förhastat filbyte - allt registreras hos potentiella kunder. Därför kan den här typen av marknadsföring även vara stjälpande.
 • Kläder, detaljer och sponsring : Att köpa in några snygga pikétröjor, trycka er logga på dessa - stilrent och diskret - för att sedan dela ut dem bland vänner, kunder, släkt och leverantörer är ett smart sätt att visa framfötterna. Att agera sponsor till något idrottslag likaså. Det behöver inte vara Djurgårdens hockeylag - det kan vara dotterns handbollslag, grannpojkens lag i innebandy eller dina kompisars lag i korpen (mot att de även spelar under företagets namn). En annan bra typ av marknadsföring sitter mer i detaljerna. Tryck upp muggar, pennor och golfbollar och dela ut dessa på samma sätt som de pikétröjor vi nämnde ovan.

Hur kan du som chef hjälpa vid en vårdnadstvist?

13 apr 2018

Nyckeln till ett framgångsrikt företag? I många fall så handlar det om en platt organisation där chefer och anställda kan kommunicera som jämlikar och sträva mot samma mål hela tiden. En platt organisation som, vid behov, ändå kan bli toppig och där chefen visar vem som bestämmer och fattar de avgörande besluten.

Ett utmärkande drag hos en bra chef och ledare är förståelse. Det vill säga: att man är medveten om att de anställda har ett liv vid sidan av jobbet och att detta liv - med sin familj - har högsta prioritet. Rent krasst så påverkar familjelivet också arbetet och där har man som chef en fördel i att rikta insatser då det krävs. En anställd som går igenom en tuffare period i sitt liv kommer att prestera sämre på jobbet just där och då - men i framtiden så kommer denne kanske att betala tillbaka tiofalt. Vi förklarar hur vi menar genom att ge ett exempel.

Du som chef märker att en av dina normalt skickliga anställda börjar komma sent till jobbet och då han väl kommer så är han loj och ointresserad. han springer dessutom ideligen iväg och talar i telefonen - samtal som inte rör jobbet utan som är rent privata. Det här fortlöper i någon månad och det finns ingenting som tyder på något typ av missbruk.

En dålig chef hade i det här fallet sett denne person som utbytbar, gett honom en varning och kanske sparkat honom en tid efter denna.

Så agerar du som chef vid din anställdes vårdnadstvist

Du däremot, du kallar in honom till ett möte där han förklarar att han befinner sig i en uppslitande vårdnadstvist. Samtalen han ringer är till din advokat och tillsamman försöker de hitta en strategi för att visa att han är en lämplig vårdnadshavare till sina barn.

Anledningen till att denna vårdnadstvist tagit sin början beror på att barnens mamma hävdar att pappan visar upp samarbetsproblem efter deras skilsmässa - ett diffust begrepp som inte är ovanligt att använda som argument vid en vårdnadstvist. Du som chef agerar på följande sätt:

 • Rådgivning Du erbjuder din anställde kontakt med en psykolog - en kostnad som företaget går in och täcker. Två gånger i veckan a`två timmar - på arbetstid.
 • Flexibla arbetstider: Du ger, i den mån det är möjligt, din anställde möjlighet att arbeta hemifrån. Dagar då han måste träffa sin advokat så får han ta ledigt under den tid det tar.
 • Information Du ger, med den anställdes tillåtelse, information om vad som händer. Inte mer än nödvändigt och där du inte grottar ner dig i detaljer. Sakligt och rakt.

Så blir du belönad

Vi säger att just denna vårdnadstvist slutar lyckligt. Din anställde och hans förra fru kommer överens innan frågan når rätten där man via samarbetssamtal kan hitta en gynnsam lösning för alla parter. Det troliga är att du kommer att få följande belöning för ditt driftiga ledarskap:

 • Lojalitet: Den anställde kommer att känna tacksamhet mot dig och en större lojalitet gentemot företaget. Troligt är därför att han kommer att stanna under en längre tid - och att han kommer att ställa upp för dig då du behöver det.
 • Respekt De övriga på företaget kommer att se att du är en chef som ställer upp då det blåser - även om vinden kommer från den privata delen av livet. Du vinner respekt och du kommer att få ett arbetslag som är väl medvetna om att de i första hand behandlas som människor och i andra hand som anställda.

Läs mer om vårdnadstvister här

Ett vägvinnande leende

11 apr 2018

Frågan om hur ett bra ledarskap ser ut är något som ofta behandlas både ingående och äl. Det är fråga med tusen olika svar och det beror helt på vem du frågar: alla har olika preferenser och olika personligheter. Ett ledarskap kan passa en person väldigt bra och skapa en kreativ process. För en annan person kan samma ledarskap vara kvävande och inte alls fungera.

Sammanfattningsvis så skulle vi säga att ledarskap handlar mycket om att anpassa sig också; det vill säga - att både kunna peka med hela handen, att både kunna klappa såväl som att piska och att vara lyhörd inför den grupp man ansvarar för. Utan att för den sakens skull försvinna som person.

En intressant del som det talas mindre om handlar inte om hur ledarskap ser ut - det handlar om hur en ledare ser ut.

Vem skulle du lyssna på: en ytterst kompetent person som ser väldigt alldaglig ut, som har en diskutabel hygien, gula tänder, slitna kläder och som har en förmåga att tala inåt snarare än utåt. Eller; en person som är oklanderligt klädd, som har ett bländvitt leende, som talar högt, har nära till skratt och som ser allmänt fräsch ut - men som har lite mindre kunskap och kompetens?

Troligt är att du väljer den senare personen och att du hellre lyssnar på honom/henne än på den ledare som ser solkig och smutsig ut. Vi fungerar, på gott och ont, så.

Tandimplantat, friska tänder och tandblekning

Just tänderna och leendet är viktigt att ta fasta på om man vill blir en god ledare och dra till sig uppmärksamhet hos den grupp man ska leda. Tyvärr så är det så att alla inte har samma förutsättningar att få det där bländvita leendet som man ser i reklamen. Tänder, och vita sådana i synnerhet, har mer än någonting annat en genetisk förklaring. I kombination med att vi kanske röker, dricker kaffe och thé så påverkas nyansen på tänderna och drar mer åt det gulare hållet.

Det man snabbt ska tillägga är att friska tänder inte på något sätt avgörs av vilken färg de har. Ett par kritvita tänder kan ha skador, få hål och så vidare och ett par gulare tänder kan vara kärnfriska. Färg och nyans säger ingenting om hälsotillståndet; men visst är det trevligare med vita tänder - det håller förmodligen de flesta med om.

Dessutom - det är inte alla som har sina ordinarie tänder kvar heller. Av olika skäl; det kan handla om ålder, det kan handla om en olycka i ungdomen eller om att man kanske ätit mediciner. Tänder kan lossna och således också försvåra det ledarskap vi ovan talade om.

Vi tänkte peka på två saker som kan hjälpa vid båda dessa problem - tappade tänder och gula tänder - och enklast blir om vi säger att du bor i Stockholm och har fått ett erbjudande om att ta över ansvaret för en grupp på din arbetsplats.

Lösningen för dina tappade tänder är:

 • Tandimplantat . Finns det möjlighet att operera in tandimplantat snarare än att använda tandproteser så är det att föredra. Ett tandimplantat har nämligen möjligheten att förvandlas till en ordinarie tand. Detta då man fäster titanskruvar i käkbenet som tas upp av kroppen, växer fast och så småningom blir som vanliga tänder. Visst, det kan uppstå komplikationer som gör att ett tandimplantat inte alls fungerar på det sätt man önskar; men under senare år så har väldigt positiva steg tagits och fler patienter - i Stockholm och i övriga landet - har blivit väldigt nöjda med de tandimplantat som opererats fast.

  Nackdelen? Tandimplantat passar inte alla. Det krävs en ordentlig undersökning där man fäster fokus på käkens skick. Exempelvis en rökare kan ha svårt att bedömas som en lämplig kandidat då rökning gör käkbenet svagare. Dessutom så är tandimplantat dyrare än vad tandproteser är.

Lösningen för dig med gula tänder:

 • Tandblekning : En tandblekning idag är säker, den håller länge och den är - även om du besöker en tandläkare - prisvärd. Framförallt så är den tillgänglig. Då du förr fick vänta länge för en tandblekning, som inte alls prioriterades av tandläkare (som estetiska behandlingar sällan gjorde) så kan du idag få en behandling utförd samma dag som du beställer den. och; du bör definitivt välja en tandläkare. Gå inte på alla “blek-tänderna-hemma-med-saker-du -har-i-skafferiet-tips” som florerar. De är inte särskilt effektiva och de riskerar att skada emaljen på dina tänder.

Vad är AV-teknik?

5 apr 2018

Planerar du att hyra en projektor? Eller en bildskärm? I sådana fall planerar du att använda dig av AV-teknik, som står för audiovisuell teknik. Att hyra projektor är ett bra exempel på när man på jobbet, eller vid en stor fest, stöter på den här tekniken. Ofta används AV-teknik för att någon som informerar, undervisar eller presenterar något ska få audiovisuella hjälpmedel, men det är även vanligt vid shower som till exempel konserter. Det är inte ovanligt att man, som band eller artist, pratar om att hyra projektor till en lite större show. Går du på en större konsert, till exempel på Globen i Stockholm, är sannolikheten stor att det finns AV-teknik som förstärker showen. 

Finns många exempel

Att hyra projektor är ett exempel på när man i vardagen kan stöta på AV-teknik. Begreppet innefattar dock långt fler saker än så, och sakerna är kanske ibland enklare än vad man tror. Till exempel kan det vara allt från svarta tavlan, till bandspelare, till smalfilm, till overheadprojektorer till tv och internet. 

Även om AV-teknik kan ha en viktig roll vid föreläsningar och konserter, är det inget som ensamt ger ett bra framträdande. Ett band som har hyrt en projektor med tuffa, visuella effekter i bakgrunden, får knappast några nya lyssnare om framträdandet i sig inte är särskilt bra. Tillsammans med ett bra framträdande kan just det här vara mycket effektivt. Det finns mängder av klipp på artister som spelar till exempel på Ullevi eller Globen i Stockholm, och vackert synkar musiken avancerad AV-teknik. 

AV-teknik i undervisning

Det är vanligt att skolor köper in projektorer för att kunna spela upp till exempel Powerpoint-presentationer. Enskilda föreläsare kanske väljer att hyra in en projektor, snarare än att köpa dem (om det inte redan finns på plats givetvis). Just Powerpoint är ett bra exempel på något som ofta används i undervisningen och kan sägas vara en del av AV-tekniken. 

Samtidigt är inte alla överens om hur effektivt det faktiskt är. En del forskare menar att Powerpoint snarare har en effekt som gör att åhörarna inte lyssnar aktivt, utan passivt. Vissa tror att det här beror på att föreläsarna utnyttjar programmet och dess funktioner i överkant, snarare än att fokusera på ett bra framträdande. 

Att jobba med AV-teknik

AV-tekniker är ett relativt smalt yrke, men beskrivs kort och gott som någon som arbetar med AV-teknik. De flesta av jobben finns troligtvis i Stockholm, men då arbetsplatser ofta är utställningslokaler, universitet och skolor kan jobben finnas över hela landet – och givetvis inte bara i Stockholm. 

Kontorsstädning bra för arbetslusten

3 apr 2018

Alla företag som har ett tjänsteföretag med anställd personal vet att det är de anställda som är själva ”guldgruvan” för företaget. Det är personalen som är det viktigaste produkten företaget har att sälja. I sådana fall borde företaget satsa allt de har för att just personalen ska kunna prestera så bra som möjligt. Det är när personalen presterar som företaget kan drivas framåt. Att de ska få en lön för arbetet är mer ä n självklart. Att de ska få tillgång och möjlighet till rekreation är även viktiga delar; fikapauser, möjlighet till en bra matplats, pentry eller kök, och så en bra arbetsmiljö.

Viktigt med en sund arbetsmiljö

Arbetsmiljön kan vara allt från ”högt i tak” när det kommer till att kunna diskutera fritt vad man vill. Att inga frågor ska vara tabubelagda, eller ”sådant diskuterar vi inte här”, är inte något som en personal vill höra på sin arbetsplats. Sådant ger en späd atmosfär där personalen trippar på tårna för att inte råka säga fel saker. Om personalen ska trivas är det viktigt att de kan få vara sig själva, känna frihet att vara och prata om vad de vill.

Viktigt med städade kontor

Den yttre miljön är också viktig. Om personalen ska trivas i sina lokaler, är det viktigt att de har tillgång till ljus, syrerik luft och värme i lagom mängd. Det är svårt för kontorsarbetarna om syret tar slut. Vem har inte varit på ett kontor sena eftermiddagar när solen gassar in genom fönstret? Syret håller på att ta slut och alla som sitter inomhus håller på att somna. Det är viktigt att då kunna öppna fönster och få in syre, utan att de som sitter inne håller på och fryser. Att ha väl städade kontor är också viktigt för trivseln.

Man saknar inget förrän det är borta

Man brukar inte sakna vissa saker, förrän de är borta; så är det med städningen. När städningen fungerar, märker man inte att någon har städat. Det är först när städningen har uteblivit som man märker vad städningen betyder. Man tänker kanske inte på att soporna töms varje dag, eller att det är rent på golvet förrän det någon gång är ostädat. Tänk om sopgubbarna helt enkelt lät bli att hämta soporna. Det skulle bli rena rama kaoset utan deras sophämtning. Så är det med den viktiga städningen. Ett smutsigt kontor bidrar snabbt till dålig stämning, allergier som frodas och smutsiga ytor kan lättare leda till att personalen smittar varandra när det är förkylningar som härjar.

Se till att få välstädat kontor!

Ett väl städat kontor gör så att alla trivs bättre och arbetar bättre. Är företaget i Stockholm är det inte svårt att hitta kontorsstädning som gör skillnad för företaget. Men var hittar man ett företag som kan komma och städa ens kontor? Känner man inte till något på rak arm, kan man alltid googla kontorsstädning Stockholm, eller byta ut Stockholm med den ort där man bor. Då bör flera bra förslag komma upp. Efter det är det bara att kolla upp företaget, som man är intresserad av. Har de en bra ekonomi? Har de bra referenser? Begär offert och välj det bästa företaget. Läs mer här om ett företag som gör kontorsstädning i Stockholm på: http://www.kontorsstädarnaistockholm.se.

Hjälp personalen ta körkort

20 mar 2018

Att hjälpa sin personal så mycket du kan är ett sätt att visa att du är en bra företagsledare och chef. Har du personal som jobbar bra, kan du genom att hjälpa dem till exempel att ta ett eftertraktat körkort, få dem att stanna kvar. Alla jobb har moment som inte är så roliga. Alla har inte roligt på jobbet hela tiden. Då kan en bra atmosfär på jobbet underlätta så att de stannar kvar och fortsätter göra bra ifrån sig.

Investera i din personal

Den som har ett tjänsteföretag, har ju sin personal som företagets främsta tillgångar. Att då satsa på sin personal är bra för företaget. Ett företag som kanske behöver personal som kan köra bil, kan ge ett visst finansiellt stöd för att de som inte har körkort ska kunna ta det i jobbet. Vissa gymnasieskolor lockar elever till sina skolor med att de kan ta körkort under tiden de studerar på gymnasiet.

Behåll bra personal

På samma sätt kan ett tjänsteföretag locka personalen att göra bra ifrån sig genom att finansiera hela, eller varför inte delar av körkortet. Har personalen någon sorts vana av att köra något fordon, behöver det inte kosta så mycket. Då har de viss vana av att föra fram ett fordon. Då kan de gå en intensivutbuildning en fem-dagars-utbildning. En intensiv körutbildning kostar bara drygt 20.0000 kronor. Då ingår alla halkbanor, riksettan och teorin. Har man personal som inte är så van av att föra fram ett fordon, kan de gå en tio-dagars-utbildning, eller en på tretton dagar. En intensivutbuildning på 13 dagar är för dem som inte har så stor erfarenhet av att köra något som helst fordon. Fortsätt läsa här om intensivutbildning på: intensivkursstockholm.com/.

Det ingår i en intensivutbuildning

Riskutbildning 1, som ingår i alla körskolor där man ska ta ett B-körkort. Då övar körskoleleven i risker som kan förekomma; distraktioner som medpassagerare, trötthet, stress, rattfylleri, droger och hur man kan undvika allt sådant.

Riskutbildning 2, som också ingår i den obligatoriska utbildningen för alla som tar B-körkort. Den består av en längre teoriutbildning än Riskutbildning 1. Då kör man på halt underlag och lär sig hur bilen reagerar när man bromsar och gasar på hala vägar.

Teorilektioner ingår även i intensivutbildningar, men är avsevärt färre än i vanliga körskolor. Det är meningen att man som körskoelelev ska tillgodogöra sig den mesta teorin på egen hand. Därför är det viktigt att snabbt börja med instuderingen av körskolematerialet som ingår för att ta ett körkort.

Välj att köra i Stockholm

Bor man i Stockholm är det egentligen bäst att ta körkortet i den stad man vet att man kommer att köra bil mest. En del väljer att ta sitt körkort utanför en storstad. Det är visserligen billigare och man kör i en lugnare trafik än inne i Göteborg, Malmö och Stockholm, men när man sedan ska köra bilen inne i en storstadstrafik, står man där sedan ganska handfallen. Då kan det vara bra att lräa sig köra i en hektisk trafik från början.

Bra saker man kan göra som ny bilförare

Är man ny bilförare kan man med fördel skaffa sig en bil som man inte behöver vara så rädd om. Man kan hitta en bra och billig bil på Blocket, kanske till och med kring 5.000 kronors lappen. Då kan man "övningsköra" på den, trots att man redan har körkort. Det är viktigt precis när man har fått sitt körkort att köra så mycket det bara är möjligt. Då kanske man inte vill låna sina föräldrars dyrare bil, utan då kan det vara bra att ha en egen bil att köra med. Ju mer du kör, desto säkrare blir du sedan i trafiken.

Har ditt företag problem med sjukdagar?

17 mar 2018

Frågar man företagare över hela Sverige om vilken del av verksamheten som kostar mest pengar så ser ofta det gemensamma svaret likadant ut: detta i form av sjukdagar. Att anställda blir sjuka är någonting som kostar pengar och det är någonting som påverkar omsättningen negativt. Därför finns det all anledning att ta den frågan på allvar och se över vilka alternativ som finns och hur man kan agera för att slippa dessa.

Märk väl - att folk blir sjuka kan man inte göra så mycket åt; vi drabbas av förkylningar, vi får feber, vi kan få influensa och vi kan få allvarligare åkommor som hindrar oss från att gå till jobbet. Däri ligger det dock ingen motsättning mot att man som arbetsgivare kan hindra en del av dessa sjukdomar och, så att säga, mota Olle i grind. Många sjukdomar är onödiga och går att förebygga.

Friska tänder ger mindre sjukfrånvaro

Hur ska man då göra? Vi tänkte kommer med några konkreta tips som du som företagare kan använda dig av för att minska sjukdagar hos dina anställda - och på köpet skapa en bättre miljö för dessa att vistas i.

Tandläkare: Friska tänder är en förutsättning för ett hälsosamt liv. Det går att anlita en så kallad mobil tandläkare som besöker er arbetsplats och som dels informerar och dels undersöker vilken tandstatus som finns. Undersök dock innan om det är möjligt att göra avdrag på denna tjänst. Om inte så är det säkerligen möjligt att förhandla om ett bra pris med den tandläkare som erbjuder tjänsten.

Har du ett företag i Solna med tio anställda så kan en tandläkare se dessa som tio nya kunder och ge er ett paketpris. Rena, friska tänder minimerar risken för sjukdomar. Om du inte väljer en tandläkare som besöker er - försök att få dina anställda att inse vikten av att själv boka in ett besök. Förklara det som en investering: går de till en tandläkare en gång per år så undviker de också de akuta, dyra problemen i framtiden.

Städning: : En viktig del - både sett till trivsel och sett till att minska sjukdagar - handlar om hygienen på arbetsplatsen. Hur ofta genomförs en kontorsstädning i era lokaler och hur ofta blir folk sjuka? Där finns ofta ett tydligt samband. det du sparar in på minskad städning kommer i slutändan att komma tillbaka som en större utgift. En ren och fräsch arbetsplats är dessutom ofta avgörande kring hur ni som företag uppfattas av kunder, leverantörer och framtida affärspartners.

Friskvård : Vi rör oss allt mindre och det är någonting som definitivt påverkar vår hälsa. Vi mår, helt enkelt, bättre om vi rör på oss och om vi motionerar. Du som arbetsgivare - i synnerhet inom kontorsverksamhet - har många kronor att hämta genom ökad förståelse kring detta viktiga ämne. Hur ser er policy ut gällande friskvård - får de anställda bidrag för detta och i så fall hur mycket? Att ge några kronor mer för att de ska ha råd med ett gymkort kan i slutändan generera ganska mycket pengar.

Du kan dessutom öka på intresset genom att anordna olika utmaningar och genom att kanske anmäla alla till någon typ av tävling (som en kick-off exempelvis). Varje träningspass för någonting gott med sig då sjukdomar och skador förebyggs genom detta.

Ventilationsbesiktning - OVK

7 mar 2018

Inomhusmiljön i hushåll och offentliga lokaler som kontor och butiker i Stockholm har blivit klart bättre på senare, men fortfarande är inomhusluften i Stockholm på många håll undermålig. Dålig inomhusluft är ett stort problem både i bostäder och i miljöer där människor arbetar. Av Storstockholms många invånare är det tyvärr många som på grund av dålig inomhusluft får hälsoproblem eller presterar sämre. I Stockholm spenderar vi upp till 90 procent av vår tid inomhus och det är alltså oerhört viktigt att de inomhusmiljöer vi vistas inte är ohälsosamma.

Otillräcklig ventilation

Orsaken till att inomhusluften på många håll är dålig beror förstås på otillräcklig ventilation. Problemet med dålig ventilation är gammalt men det förekom så långt fram som på 90-talet att byggnader uppfördes utan att tillräcklig omsorg lades vid att dimensionera ventilationssystemet så att det räckte till. Mot bakgrund av detta beslutade Sveriges riksdag 1991 att ventilationssystemen i byggnader ska inspekteras i och med att det tas i bruk och sedan med jämna mellanrum. Denna typ av besiktning kallas OVK-besiktning. OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll. Beroende på vilket system som är installerat sker besiktning vart tredje eller vart sjätte år. Läs mer om OVK på: ventilationstockholm.nu.

Fastighetsägaren är ansvarig

Man är som fastighetsägare ansvarig för byggnadens inomhusklimat och att se till att ventilationssystemet besiktigas av en fackman. De firmor som erbjuder OVK-besiktning har speciellt certifierade besiktningsmän som har rätt att utföra besiktningar på olika nivåer. En N-certifierad besiktningsman får utföra besiktningar i byggnader med självdrag eller frånluft medan en K-certifierad OVK-kontrollant får utföra besiktning i alla typer av byggnader.

Hur går det till?

En OVK-besiktning går till så att besiktningsmannen utför mätningar vid alla ventilationspunkter och kollar luftflödet. Eventuella brister antecknas i ett protokoll. Vissa brister måste åtgärdas genast, efter max sex månader, andra räcker det om fastighetsägaren åtgärdat innan nästa besiktning. Även om inga direkta fel påträffats kan OVK-kontrollanten ändå komma med förslag på hur ventilationen kan förbättras. Som fastighetsägare kan det vara bra att verka för att ventilationen är så bra som den bara kan bli. Finns utrymme för förbättringar är det i det långa loppet en investering att förbättra ventilationen.

Om inga fel påträffats i besiktningen får fastighetsägaren ett intyg på utförd OVK-kontroll. Detta intyg ska sättas upp väl synligt i trapphus eller entré. Ett kvitto på att ventilationen i byggnaden fungerar utan anmärkning.

Hitta rätt firma för OVK

Den fastighetsägare som vill ha en OVK-besiktning utförd ska vända sig till en VVS-firma eller en firma som specialiserat sig på OVK. I Stockholm finns en mängd firmor som erbjuder OVK och andra typer av tjänster inom ventilation. Det är viktigt att kontrollera att firman har besiktningsmän med certifikat för den typ av ventilationssystem som finns i huset. Om man funderar på ventilationen i huset eller har fått klagomål från boende kan det vara läge att låta utföra en OVK för att få tips på hur ventilationen kan förbättras.

Förekom konflikter med event

24 feb 2018

Alla som har arbetat med företagsledning, vet att när det kommer till människor, kan allt möjligt hända. Människor är ju som bekant, inte som maskiner, de är mycket mer komplexa. Robotar gör ju precis enligt hur deras mjukvara har programmerats. Människor gör precis som de själva vill, vilket ju egentligen är fantastiskt.

Det är ju människor som har drivit på utvecklingen. Hade vi enbart haft maskiner och robotar, hade vi varit kvar på stenåldern, eftersom en robot enbart gör som den alltid har gjort. Det är människans privilegium att tänka nytt och annorlunda. På så sätt ska man som företagsledare ändå tänka positivt om människors förmåga och vilja att tänka i annorlunda och nya tankebanor. Det är den positiva saken med det hela.

Inte bra om personalen drar åt olika håll

Den mindre positiva är den att det kan skapa en hel del problem, när alla tänker helt olika. Ska olika människor med helt olika åsikter sedan samarbeta och interagera med varandra är det upplagt för spänningar. Samtidigt är det många arbetsgivare som väljer – medvetet, eller omedvetet att anställa människor som mest är lik dem själva, och på så sätt minskar spänningarna på arbetsplatsen. Det har ju den fördelen att liksom ordspråket säger ”lika barn leka bäst” – att personer som är lika varandra, tänker och gör på liknande sätt. Nackdelen är som tidigare påpekats att utvecklingen stannar där.

Vågar man i stället anställa människor från vitt skilda kulturer och sammanhang, kan de olika människorna bidra till kreativitet utifrån att man närmar sig ett problem på olika sätt och kan presentera olika lösningar. De flesta arbetsplatser skulle behöva mer mångfald, just om det handlar om företag som ska presentera lösningar, som ska arbeta med marknadsföring, konsultverksamhet, eller pedagogik och mycket mer.

Bäst förekomma splittring

Det är inte bara konflikter som kan komma på arbetsplatser där människor antingen ska samarbeta eller interagera med varandra. Det kan ”bara” hända att människor helt enkelt drar åt olika håll, om inte arbetsledningen är tydlig med att sätta upp gemensamma mål för arbetet. Om människor fortsätter tänka och arbeta på olika sätt kan det mycket väl splittra arbetsgruppen och alla drar åt olika håll, vilket kan vara förödande för företaget.

I så fall kan man mycket väl göra helt andra saker, som får alla i gruppen att dra åt samma håll. Här finns en stor variation på saker man kan göra; aktiviteter som stärker gruppen. Man kan åka bort. Alla kommer på samma sätt till en ny omgivning, och man blir hänvisad till varandra. Man kan få personalen att iaktta varandra, beskriva varandra, intervjua varandra. Man kan göra aktiviteter som inbegriper fysisk aktivitet, såsom till exempel paintball, man kan dela in personalgruppen i fler grupper och låta dem tävla mot varandra. Som att delta i en fem-kamp-tävling.

Skratta tillsammans förlöser grupper

Man kan ha dem att leka lekar, som roar dem och sig själva. Skratt som man delar med andra förlöser många positiva saker mellan människor. Skratt förenar människor. Skrattar man tillsammans slappnar man av, och ser den andra som en vän, och inte fiende. Människor som är vänner vill varandra väl, vilket gynnar företaget och stärker vi-anda. Känner personalen en vi-anda, är de mer villiga att ställa upp för att ”vi” ska komma vidare och överleva, vinna över andra som inte tillhör ”vi”. Här är gruppsykologi väldigt viktigt. Ju mer insatt företagsledningen är i detta, desto bättre kommer det att gå för företaget.

Vilken roll har en offentlig försvarare?

21 feb 2018

En offentlig försvarare är en advokat som biträder en misstänkt i ett brottsmål. Offentlig försvarare kallas ofta för försvarsadvokat. Den som är misstänkt för ett brott som anses vara såpass allvarligt att det kan ge fängelse, får i regel en offentlig försvarare utsedd åt sig av rätten. Den misstänkte kan, om han eller hon har rätt till offentlig försvarare, även själv utse en försvarsadvokat åt sig, och få denne bekostad av staten.

Det är alltid rätten som beslutar om en misstänkt har rätt till en offentlig försvarare. Den som är misstänkt för ett brott kan alltid begära att företrädas av en offentlig försvarare, även om polisen vid förhör hävdar att det är onödigt eller liknande. Det är aldrig polisen eller åklagaren som avgör vem som har rätt till offentlig försvarare och inte.

Alltid advokat?

I rättegångsbalken slås fast att den offentliga försvararen ska vara advokat. Det står dock även att om det finns särskilda skäl, kan även annan offentlig försvarare godtas. Personen måste dock ha dokumenterad kunskap och erfarenhet som gör honom eller henne lämplig som offentlig försvarare.

Vill man själv välja företrädare måste det inte vara en advokat, men det är vanligtvis en advokat eller jurist får en advokatbyrå inriktad på brottmål som anlitas.

Vad gör den offentliga försvararen?

Den offentliga försvararen har som enda uppgift att föra sin klients talan och att framföra bevis och bevis och vittnesmål som talar till den misstänktes fördel. Han eller hon kan närvara redan vid förhör hos polisen och ge sin klient råd och tips. Innan rättegången tar den offentliga försvararen del av förundersökningen och lägger upp en strategi för försvaret.

Det är alltid åklagarsidan som har bevisbördan i en rättegång. Det betyder att åklagaren är tvungen att ställa utom rimligt tvivel att den misstänkte har begått det aktuella brottet, genom bevis och vittnesmål. Den offentliga försvararen har som uppgift att ifrågasätta bevis, hålla egna utfrågningar av åklagarsidans vittnen samt även, om sådana finns, kalla in egna vittnen som kan vittna till den misstänktes fördel.

Kostnader för offentlig försvarare

Staten betalar kostnaderna för den offentliga försvararen. Blir den misstänkte friad från anklagelserna betalar han eller hon ingenting, men vid en fällande dom måste den dömde oftast betala hela eller delar av kostnaderna själv. I regel görs i så fall en bedömning av den dömdes ekonomiska situation, som får ligga till grund för beslutet.

Ovanstående gäller oavsett om man blir företrädd av en offentlig försvarare, eller har valt att anlita en egen försvarsadvokat. Anser rätten att man inte har rätt till en offentlig försvarare, vilket oftast är fallet vid lindrigare brott som trafikförseelser och liknande, har man ändå rätt att företrädas av en försvarsadvokat, men man får bekosta dennes själv.

Försvarsadvokat med rätt inriktning

När man väljer försvarsadvokat bör man välja en person man känner förtroende för, och som man känner har den kunskap och erfarenhet som behövs i det aktuella målet. En advokat är oftast specialiserad inom ett eller ett par områden, exempelvis våldsbrott eller ekobrott. Man bör alltid välja en försvarsadvokat som är kunnig inom det område man står misstänkt inom.

En revisor skänker seriositet till ert företag

17 feb 2018

Det fanns förr en huvudregel som man kunde använda gällande en revisor; en huvudregel som sa att så fort det handlade om ett aktiebolag så skulle också en revisor granska årsredovisningen. En revisor skulle alltså göra sitt jobb – genomföra en revision och återge en revisionsberättelse att skicka till Bolagsverket – om man var ägare i ett aktiebolag. 

Mindre bolag behöver inte revisorer

Så var det förr och så är det, till viss del, även nu. Reglerna har nämligen ändrats och den huvudregel vi ovan gick igenom gäller inte i samma omfattning längre. Nej, numera så har Sverige anpassat reglerna mer efter en europeisk standard och det innebär att mindre aktiebolag inte behöver anlita en revisor längre. Detta förutsatt dock att man som aktiebolag kan uppfylla minst två att följande tre punkter…

… Man har en nettoomsättning som uppnår maximalt 3 miljoner kronor

… Man har tre stycken – eller färre – anställda

… Man har en balansomsättning som uppnår maximalt 1.5 miljoner kronor

Fördelar med att anlita en revisor 

Reglerna har även ändrats med tanke på att underlätta för mindre aktiebolag som får en sak mindre att tänka på i sin verksamhet. Någots om även kan spara in pengar - en revisor kostar, trots allt, pengar och gör inget ideellt arbete. 

Men, den kostnad man sparar in som ett mindre aktiebolag i exempelvis Stockholm ska även ställas mot den uteblivna tjänst som en revisor de facto – genom sin revision – gör. En tjänst som är flera till antalet och som vi kan räkna upp för att skapa en bättre förståelse kring vad vi egentligen menar. 

Kort sagt: anlitar du och ditt aktiebolag i Stockholm en revisor – trots att ni kanske inte måste – så får ni det här på köpet: 

 • Större trovärdighet. Om ni i framtiden tänkt er att växa så kan en revision utförd av en auktoriserad revisor ge er större trovärdighet gentemot era kunder, leverantörer, långivare, affärspartners och mot myndigheter såsom Skatteverket och Bolagsverket. Det handlar om att er verksamhet får en kvalitetsstämpel som skingrar eventuella misstankar och farhågor som gör att utomstående kan vackla vid tanken på en affär/ett samarbete.
 • Ni kan vidta åtgärder. En revisor kan peka på brister som måste rättas till och denne kan även peka på hur ni skulle kunna bli mer lönsamma. Ni får alltså viktiga ledtrådar till vad som kostar pengar i onödan.
 • Ni kan få bättre förmåner. Om ni exempelvis behöver låna pengar så kan ni få bättre villkor av banken ifall de kan se att en revisor granskat er årsredovisning. Många banker sätter också krav på att aktiebolag – oavsett storlek – ska få en revision utförd av en auktoriserad revisor. 

Läs mer här om revisor i Stockholm.

Management by perkele inte undergång vid fusioner

11 feb 2018

Att fusionera bolag kan bli en krock i företagskultur. Det vet många som har varit med om det. Exempelvis har en del som har jobbat på ett svenskt företag, varit med om då det har blivit uppköpt av till exempel ett finskt bolag. Det hände till exempel då Stora gick ihop med Enso och blev Stora Enso. Då hade Stora en lång historia av företagande och gruvbrytning, ända sedan 1300-talet. Stora startade som kopparbrytning i Falu gruva. På 1700-talet ingick även järnbrytning. Under 1800-talet fick Stora namnet Stora Kopparbergs Bergslag. Under 1900-talet satsade bolaget i skogs- och pappersindustrin vilket sedan ledde till att slogs ihop med Enso under millennieskiftet. 

Management by perkele

För de svenska anställda kunde de uppleva en stor skillnad då Stora Enso fick ett finskt ledarskap på många av tidigare Storas lokala företag. Svensk företagskultur karaktäriseras av ovanlig platt hierarki. Alla har inkluderats, om inte i beslutsfattande, så i tillgänglighet av information. Alla har behandlats likvärdigt. Svenska VD:ar har inte gett order till sina anställda, utan har fattat sina beslut efter att ha lyssnat på dem de leder. 

I Finland har de exkluderat andra anställda då de har fattat beslut och har varit vana just av att ge order. Det är bara ett exempel på kulturkrockar som har varit svårt att smälta för svenska anställda. Finsk management har kallats ”management by perkele” (perkele=finsk svordom). Finnarna är mer tysta, slutna och har inte varit van att inkludera någon annan än sig själv. Därav ger de order till sina anställda. Språket har också varit hinder i förståelsen för varandras olikheter. Även om företagsspråket är engelska är finnarna vana vid andra sätt att uttrycka sig än svenska företagsledare.

Efter flera år av fallande aktievärden och sämre resultat för bolaget har man vid dags dato sett en klar uppgång. Det går bättre för företaget. Kanske fusionens negativa konsekvenser har lagt sig. Slår man ihop företag i fusioner får man en del problem som behöver lösas. Ändå är det oftast fusioner av bolag som lönar sig – för båda parter. Det finns överlag många fördelar att gå samman. 

Stor konkurrens

Vi lever i ett alltmer globalt samhälle. Små företag står sig sällan mot stora inom samma bransch. Går man samman får man en stor gemensam kundstock, företagen som har gått samman kan vinna på att ha gemensamma administrativ system, ekonomi och går en mycket större organisation, som det hade tagit lång tid att bygga upp, då man ville få en större marknad. Ett exempel på kostnader som man får ner är att ha en gemensam växel. Många kunder vill ofta få svar på samma slags frågor. Många företag har många svar på sina hemsidor som kunderna själva kan leta upp. Det är halv bra. Ofta vill kunderna få prata med en person för att få direkt svar av företaget. Då är en digital växel utmärkt just för att kunderna då känner att de kommer fram  med sin fråga och blir hänvisade till rätt person som kan ge en personlig service.

Pågående digitalisering av företagstjänster

För tillfället ser vi en stor digitalisering av företagstjänster och en växel är ett område som blir alltmer digital. I stället för att ha personer som sitter vid en telefon, svarar på frågor och växlar samtalen manuellt, kan företagen få ner sina kostnader genom att ha en digital växel istället för att ha en receptionist som gör jobbet. Se här för mer information: www.wx3.se

← Äldre inlägg