Vad är en bra ledare?

Oavsett om man talar om idrott, om politik eller om, som vi ska göra, affärsliv och företagande så krävs det en ledare för att rörelsen ska gå framåt. En person som har en förmåga att ta de snabba besluten, en person som kan analysera läget och förutspå ett händelseförlopp, agera därefter och därmed också ligga i framkant. Har man en sådan person som ledare så har man också bra förutsättningar för att nå så långt som möjligt. En sanning såväl inom idrott som inom affärslivet – men likväl en sanning med viss modifikation.

Menas med detta: det spelar ingen roll om resultat nås om det går ut över andra. Det vill säga, en ledare vars filosofi går ut på att ”köra över” folk, gå över lik för att nå sina mål och utnyttja sina anställda för ekonomisk vinning – det är inte vad vi anser vara en bra ledare. Därmed inte sagt att hårda nypor inte ska förekomma. En grupp utan ett tydligt, handfast ledarskap blir spretig, den blir ofokuserad och den kommer slutligen inte att lyssna på chefen eller tränaren i fråga. Något som inte kommer att vara utvecklande för någon och i synnerhet inte då det kommer till att nå uppsatta, gemensamma mål.

Mellanvägen således; men hur ser den ut och hur ser egentligen en bra ledare ut? Vilka egenskaper ska finnas, vilken filosofi ska användas och hur får man en grupp att prestera – och samtidigt trivas tillsammans? Vi ska här gå igenom några viktiga punkter som vi anser vara utmärkande för just en bra ledare och som kan vara värda att ha i åtanke, försöka hitta inombords och slipa fram om du befinner dig i denna inspirerande – men utsatta – position.

 

  • Tydlighet och engagemang. Det som utmärker en bra ledare – och i det här fallet en chef – är en tydlighet. Tydlighet med sina egna värderingar, tydlighet med företaget sådana och ett krav på att alla inom samma sfär jobbar aktivt för att ha samma mål och värderingar. Engagemanget är också viktigt. Det ska synas att chefen i fråga brinner för företaget – utan att bli någon hejaklacksledare.
  • Delaktighet. Att dela på ansvaret är inte ett tecken på svaghet. Tvärtom; låter man fler vara delaktiga så kommer man på köpet att få en starkare grupp där en starkare gemenskap – en vi-mot-dem-känsla – infinner sig. Dock: det finns en skillnad mellan att dumpa på arbetsuppgifter till någon och att delegera ut dem. Lär dig den skillnaden. Nyckelordet stavas ansvar.
  • Feedback. Ger man hela tiden en löpande feedback så håller man sina anställda på tårna. Märk väl; det kan även handla om negativ feedback – men då måste den vara konstruktiv och utvecklande (och enskild; att skälla ut någon framför hela gruppen fungerar inte i längden). Förklara hur du vill ha det, förklara hur du upplever hur personen gjort det och vad du skulle vilja se bättring på. Tystnad är ingen bra ledaregenskap i många fall.
  • Ett beslut måste fattas och ibland så måste ett sådant ske fort, medan det andra gånger kräver en längre förberedelse och noggrann analys. Det viktiga för en chef är dock, enligt oss, att kunna riva upp ett beslut. Märker man efter ett tag att det inte fungerar, att gruppen och företaget inte mår bra av beslutet man tagit och förändringen man gjort – ja, då bör man snabbt kunna hitta en annan lösning och rakryggat erkänna att man tagit fel beslut. Att vara flexibel och visa sig mänsklig – det är goda ledaregenskaper.

 

 ledarskap och team

Träna på detta för att blir en bättre ledare

 

Det finns ett värde i att anmäla sig till någon typ av utbidlning inom ledarutveckling om man står inför att klättra uppåt längs karriärstegen; på en sådan får man från grunden lära sig om ledarskap och man får feedback på sitt eget ledarskap. Utvecklande och givande. Dock så finns det några speciella punkter som man kan träna på hela tiden och som man kan använda sig i sin dagliga vardag och yrkesliv. Vi tycker att man ska fokusera på dessa saker för att utvecklas till en bra ledare:

 

  • Kommunikation: det handlar dels om att tala som i att säga de rätta sakerna – vilka mål har vi, vad förväntas av oss, vad förväntas av varje enskild individ – som i att tala utvecklande. Menas med det senare: säger du bara saker som alla andra chefer över hela världen alltid har sagt eller menar du verkligen vad du säger? Det är en viss skillnad på att talk the talk och verkligen walk the walk – föregå med gott exempel!
  • Ta dig tid att lyssna på dina anställda och försök att även ”höra snacket i korridoren”. Ligger det något missnöje och pyr, finns det en konflikt som måste lösas eller håller det på att blossa upp en sådan någonstans i företaget? Agera och lös problemet direkt och med – för situationen – lämpliga metoder. Huvudet i sanden och strutsledarskapet är ett av de sämsta.
  • Rekrytera: visst, det kan vara svårt att träna på att rekrytera i hemmet. Vår tes handlar istället om att du ska fundera på vilka av dina anställda som verkligen gör dig, ditt ledarskap och företaget starkare. Det är sällan de som säger – yes sir! – på allt du säger. De lite mer obekväma, de som ställer konstruktiva frågor och därmed startar en diskussion är ofta de som tar utvecklingen framåt. Står du inför att anställa så är det sådana egenskaper du ska poängtera för rekryteringsföretaget eller – om ni sköter rekryteringen på egen hand – du själv ska eftersöka. Vilka personer i gruppen skapar lagom friktion?

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.