Ett bra arbetsklimat kommer inte av sig självt

Ett bra arbetsklimat leder alltid till större trivsel som i sin tur ger bättre resultat. En trestegsraket som varje chef aktivt bör eftersträva att nå: Vi kommer här att bortse från både en god hygien och frågor som rör exempelvis ventilation och värme så vi talar om ett bra arbetsklimat och hur man når ett sådant. Istället så ska vi titta lite närmare på hur man skapar trivsel hos de anställda och som gör att de verkligen brinner för företaget och sina arbeten.

Först och främst här och innan vi går vidare – ingen arbetsplats är problemfri och det kommer alltid att finnas konflikter. Som chef så är ditt jobb att dels förhindra att dessa blir för stora och det är din uppgift att lösa de konflikter som vuxit sig allt för stora. Så länge du jobbar med människor så kommer det att finnas olika åsikter, olika värderingar och egenskaper som kan leda till irritation.

Det bör du vara medveten om; det är omöjligt att skapa en slags himmel för dina anställda – men däremot så ska du inte per se uppleva en konflikt eller en diskussion som något negativt heller. I många fall så är de rent utvecklande, förutsatt att du hanterar dem på ett bra sätt och kan styra upp innan de ”urartar”.

kontor

Lär dig att hantera de informella ledarna

 

Det som är svårt i att skapa ett bra arbetsklimat och trivsel är just det faktum att man har med människor att göra. I en grupp så finns det både ”vanliga anställda” och informella ledare. De senare måste du som chef lära dig att hantera för att nå en bättre miljö och för att öka trivseln på jobbet. Här finns det två typer av informella ledare och vi väljer att dela upp dem i gott och ont. Har du goda informella ledare så är det bara att gratulera – du kommer att få ett bra arbetsklimat tack vare deras avsmittande entusiasm och glöd. De är lojala, de är raka, de är ärliga och de är nöjda med sin position på jobbet.

De ”onda” informella ledarna däremot – de måste du se upp med då deras agerande riskerar att stjälpa hela ditt företag. Ofta är det hunger efter en maktposition som driver dessa och de skyr inga medel för att nå sina mål. Skitsnack om dig och ditt ledarskap bakom din rygg, ständigt ifrågasättande av allt möjligt och ett intrigmakande som aldrig riktig slutar förrän du sätter ner foten. Här är några exempel på hur du vinner mot en ond informell ledare – och förhoppningsvis får över denne på din sida:

 

  • Raka puckar. Gå rakryggat fram till personen/personerna och säg att du vet allt. Säg att du exempelvis hört ett missnöje om arbetsmetoderna, om lönen, om ditt ledarskap etc och fråga vad som personen skulle vilja se för lösning istället. Lyssna in och se om det finns något att göra. Om inte; förklara vänligen – men bestämt! – att du är den som fattar besluten och att du inte accepterar skitsnack bakom ryggen. Passar det inte – ja, då finns det andra företag som jobbar efter en annan filosofi.
  • Sök stöd. Visa upp för den informelle ledaren att du har stöd för sina beslut och att du exempelvis har styrelsens fulla mandat att genomföra förändringar.
  • Ge ansvar: håll dina vänner nära – men dina fiender ännu närmare. Vi sammanfattar den sista punkten i något dramatiska ordalag men i all välmening. Kort och gott – se till att ge ett större ansvar till de informella ledarna och de kommer förmodligen att växa med uppgiften och slipa bort sitt negativa inflytande på resten av gruppen.

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.