Blogg

När du behöver en säkerhetskonstult

13 nov 2019

När kan man behöva en säkerhetskonsult? Det kanske inte är så många som tänker på sådant om man inte har varit med om obehagliga incidenter. Men den som en gång har varit med om att bli reellt hotad någon gång, har stort behov av att få hjälp. Polisen är överbelastad av arbete och hinner inte med det förebyggande arbetet; att arbeta för att något inte ska hända. De kan agera först när det har hänt. Och då är det oftast för sent. Då är skadan redan skedd. Så därför kan man agera proaktivt och se över sin säkerhet innan det hemska sker.

Det man börjar med är att en säkerhetskonsult gör en säkerhetsbedömning. Vilket är hotet? Vad kan hända? Hur kan man arbeta förebyggande? Och viktigast av allt; vad gör man om det händer? Genom att förbereda sig, så kan man minimera skadorna. Om vi leker med tanken att någon skulle komma in på företaget och börja skjuta vilt omkring sig – vad gör man då? Har man innan det, arbetat förebyggande och framför allt förberett sig mentalt för ett sådant scenario, drabbas man inte av panik och blir lamslagen.

Det går att förbereda sig på många sätt

Om man innan det händer, förbereder sig, så kan man minimera skadorna effektivt. Man kan inrätta ett skyddsrum, dit personal kan barrikardera sig. Det kan vara ett rum utan fönster och med en skottsäker dörr. Om personalen kan ta sig snabbt till ett sådant rum och därifrån ringa polisen så blir verkningen lika med noll. Man kan träna på att skydda sig, ta skydd, inrätta en knapp som går direkt till säkerhetsvakter, till exempel. Man kan även ha säkerhetsdörrar, som man måste gå genom och ha behörighet för att ta sig genom. Och det med skottsäkra dörrar och fönster, till exempel.

Om man behöver skydd

Skulle man upptäcka ett verkligt hot mot företaget, kan man postera ut säkerhetsvakter som vet hur de ska ingripa ifall något händer. De kan patrullera på dagarna när personal finns på plats. Man kan ha livvakter som skyddar särskilt utsatta personer och deras familjemedlemmar. Man kan till och med utbilda personalen vad de ska göra om något händer. De kanske kan lära sig viktig personsäkerhet, hur de kan skydda sig själva om någon skulle angripa dem. Här finns det mycket man kan göra proaktivt. Man kan även behöva skydda företaget för angrepp på internet, med särskilda säkerhetsprodukter som man installerar på datorer. Och mycket mera. Här kan du läsa mer om vad en säkerhetskonsult kan göra, på: 2secure.se.

Säljarna själva motorerna i företag

22 okt 2019

Visste du att de flesta företag som idag blomstrar inte skulle existera utan sina säljare? När vi har gått över från att vara ett arbetarsamhälle (från bondesamhället, via industrialieringen) till ett tjänstesamhälle, är det säljararna som gör att företagen kan sälja sina tjänster. Säg att du säljer tjänster som försäkringsagent. Om inte du har en kår med säljare som kan sälja dina tjänster som försäkringsagent, och bokar in besök hos nya kunder, kommer du att komma till en punkt när du inte har fler kunder. Har du ett team med duktiga säljare kan du i stället få många nya kunder.

Alla företag som vill växa behöver ett team med säljare som tar företaget till nästa steg. De fungerar oftast som motorer för företaget. Som företagsledare, ägare eller VD bör du lära dig processen som krävs för en rekrytering säljare. När du väl har lärt dig vad som krävs för att få duktiga säljare att jobba för dig, kan du räkna med tillväxt.

Anlita rekryteringsbyrå för anställning

Tills man har lärt sig vad som krävs för att lyckas knyta till sig duktiga säljare kan man behöva anlita en rekryteringsbyrå. En rekryteringsbyrå har ju detta som sin profession; att veta vad som driver en duktig säljare. Och, det är inte bara lönen, bonusen eller pengarna, utan ibland är det produkten som ska säljas som kan vara lockande för en säljare. Ibland kan det vara namnet (brand) eller varumärket som lockar. Många säljare vill ha ett känt varumärke att sälja. Och är det inte ett välkänt varumärke som kan sälja, så vill säljarna kanske ha en riktigt bra produkt att sälja för att vilja hoppa på tåget. Detta varierar ju från person till person, men ibland kan många säljare drivas en och samma sak.

En rekryteringsbyrå kan locka rätt säljare

Får man bara tag i rätt rekryterare så kan man locka till sig rätt säljare. Att genomföra en rekrytering från ax till limpa är idag en ganska så omständlig process. Har man inte gjort det förut, eller har någon övernaturlig förmåga att se vad folk går för, så kan det vara mycket svårt att göra detta på egen hand. När man annonserar om en ledig tjänst kan man få över 200 sökande, särskilt i storstadsregionerna, Stockholm Malmö eller Göteborg. Att hantera över 200 sökanden, läsa deras personliga ansökningar, CV och göra urval kan vara mycket svårt. Då är det lättare att anlita en rekryteringsbyrå istället.

När du behöver ny personal

27 sep 2019

Att få duktig personal till företaget, vill nog de flesta företagare. Säg att du har arbetat som egenföretagare under en längre tid. Du har själv fyllt alla tjänster som man bör ha i ett företag. Det innebär att du är företagets VD, sekreterare, informatör, marknadsförare och rekryterare. Vem som helst inser att det där innebär att man inte hinner med själva produktionen i det företaget. Har man då varit så pass framgångsrik som egenföretagare, så kan man kosta på sig att anställa en person.

Att anställa någon är inte bland det lättaste. Det som gör en till en duktig rekryterare är att träffa så många som möjligt. Genom att träffa så många som möjligt, lär man känna igen de olika personlighetstyperna som kan finnas. Alla är ju olika, men vissa tillhör en viss grupp av personlighet och har till stor del liknane drag i sin personlighet. Man kan känna igen den som är inåtvänd, eller extrovert. Man kan känna igen den som är pigg och glad, eller den som är efertänksam och noggrann. Utifrån den slags tjänst som det handlar om, gäller det att anställa någon som passar bäst för de olika tjänster som man kan behöva.

kontorslandskap

Bokföringsekonom eller revisor

Ska man rekrytera en ekonom, eller någon som ska sköta om bokförinen åt en, bör man alltid rekrytera någon som är noggrann. Då är det inte viktigt att ekonomen är extrovert, eller social. Det viktigaste är att den personen kan det bokföringsprogram som man använder i företaget. Den personen måste vara duktig att hålla reda på siffror och gilla det slags arbete som det innebär att arbeta med bokföring eller som revisor.

Marknadsförare

Arbetar man däremot som marknadsförare, bör man hitta någon som är utåtriktad, social och som har lätt för att knyta an till andra människor. Det bör vara någon som är duktig på att prata med folk och som kan göra reklam för företaget, som kan göra PR för det.

Administratör

En administratör bör ungefär som ekonomen som arbetar med bokföring, kunna hålla koll på alla saker som finns på ett företag. Den personen bör både kunna vara trevlig och social, i synnerhet om den personen svarar i telefonen och besvarar alla slags samtal som kunderna kan göra till företaget, men administratören bör även hålla koll på in- och utgående post, sända brev, hålla koll på att företaget får betalt och så vidare.

VD

En VD bör kunna fatta beslut som rör företaget. Det är en person som måste kunna se vart företaget ska och vilka saker som är viktiga för företaget. Det är en person som måste ha ledaregenskaper och kunna vara både tuff men trevlig. Ska du rekrytera personal, läs då mer på: https://www.bhill.se.

Var finns alla ledare när vi behöver dem?

20 sep 2019

Är det någon som saknar Olof Palme? Martin Luther King? Eller Nelson Mandela? Alla dessa män är några väldigt tydliga ledare. Inom politiken och i samhället behöver vi människor ledare. En tydlig ledare kan åstadomma stora förändringar till det bättre. Nu kanske inte alla riktigt håller med om att Olof Palme åstadkom något som var till det bättre. Så kanske det inte är i Sverige, men många människor i Sydafrika, och på många andra håll i Afrika skulle inte hålla med om det.

Oavsett bransch, politik eller samhälle, behöver vi männisor ledare. Och då kanske inte riktigt ledare som amerikanska politiker som ljuger och inte lyssnar på fakta som andra människor har samlat in under årens lopp. Vi behöver ledare som lyssnar på viktiga sanningar. Vi behöver ledare som talar sanning och som är ärliga. Det som händer när man inte talar sanning, är det att man fattar fel beslut. Om beslutet är fattat på helt fel fakta, kan det leda till att företag kollapsar, att länder anfaller andra, att människor fördrivs från sina hem i USA eller i andra länder.

spelledare

Näringslivet behöver duktiga ledare

Vem som helst som har arbetat inom näringslivet vet att ett företag behöver en duktig företagsledare. En VD är så pass viktig att ett företags aktier stiger eller sjunker beroende på vem som väljs in som VD. En ledare är den som fattar beslut om riktning, som sparkar igång företaget och som ansvarar för vilka satsningar som företaget ingår i. Se bara på Ikea och vilka svårigheter som det småländska företaget just nu står inför i och med att man nu byter ledare för företaget. Fattar ledaren fel beslut blir det konsekvenser för tusentals aktieägare och anställda. Alla ledare är inte kompetenta, men alla ledare kan bli det, om de vill.

Skicka ledaren på vidareutbildning

Har man inte en tillräckligt kompetent ledare, kan man alltid åtgärda det genom att sända denna ledare till vidareutbildning. Det sägs att en ledare föds till ledare. Det må så vara, men även de som föds till ledare kan bli bättre ledare genom att lära sig mer. Är man ledare sedan födsel och ohejdad vana, kan man alltid bli en bättre ledare genom att lära sig mer. Är man ett bra material för ledarskap, kan man bli ännu bättre som ledare och föra sitt företag till ännu bättre resultat. Om inte annat så blir aktieägarna nöjda när företaget går bättre och blir ännu mer lönsamt. Här kan man läs mer hur man kan gå en ledarskapsutbildning: https://www.stqm.com.

FAQ - Aktieägaravtal

11 sep 2019

Är det ett krav att ha aktieägaravtal?

Nej, det finns inget krav på att ett aktiebolag måste ha aktieägaravtal. Men det skapar tydlighet och minimerad risk för konflikter framöver. Det kompletterar bolagsordningen och skapar mer detaljerad information.

Är det bara privatpersoner som skriver avtalet?

Nej, aktieägaravtal skrivs mellan aktieägarna oavsett om dessa är privatpersoner, föreningar, företag eller andra juridiska personer.

Vad är dubbel reglering?

Om det i avtalet regleras något som även regleras i bolagsordningen kallas detta för att man har dubbla regleringar. Så länge dessa är exakt lika utformade är det inte några problem. Men skulle det skilja mellan hur regleringen sker i aktieägaravtalet och bolagsordningen kan det bli juridiska problem.

Vad menas med att avtalet är ”internt”?

Bolagsordningen är offentlig vilket därmed innebär att alla kan ta del av den. Därmed kan inte allt för känslig information finnas med där. Ett aktieägaravtal är istället enbart intern och är därmed inte offentlig. I detta avtal kan man därmed ta upp saker som kompletterar bolagsordningen. Det kan exempelvis vara vad som gäller vid en eventuell exit.

Kan det ändras innan avtalstiden är över?

Ja, avtalet kan avvecklas eller ändras under den tid som det gäller. Men det krävs då att alla parter är överens om detta och skriver nytt avtal kring detta. Det är alltså inte möjligt att enbart ena parten väljer att bryta avtalet. Det klassas då som avtalsbrott vilket innebär att man kan bli stämd i domstol på denna punkt.

Vad händer om ägaren dör eller skiljer sig?

Vid dödsfall gäller ordningen för arv vilket generellt innebär att make/maka ärver andelen i företaget. Om man skiljer sig kommer även ägandedelen i företaget att delas upp.

För att undvika svåra juridiska problem vid just dessa tillfällen används mycket ofta ett krav på att äktenskapsförord ska finnas hos delägarna. På detta sätt är det personlig egendom.

Vilket avtal ska vi använda?

Det finns flera olika aktieägaravtal att använda. Läs på om de olika eller be hjälp av en affärsjurist. För många småföretagare är det svårt att vara insatt i de juridiska frågorna och man behöver hjälp för att det ska bli rätt. Eftersom det är relativt vanligt har även juristerna färdiga mallar som sedan enbart anpassas utifrån företagets struktur och behov. Det behöver därmed inte kosta speciellt mycket att få den säkerhet som ett aktieägaravtal ger. Kom ihåg att avtalet kompletterar de uppgifter som finns i bolagsordningen. Här hittar du hjälp med aktieägaravtal: https://www.aktieägaravtal.net

frågetecken

Viktigt med rena kontor

6 sep 2019

Du kanske har hört uttrycket "som du är klädd blir du hädd"? Det är gamla ord och ett gammalt uttryck för att den yttre bilden av dig gör att du blir behandlad efter det intryck som ditt yttre ger andra. På samma sätt kan man säga att det är med ditt företag. Den yta som du kan visa upp för kunder och för förhoppningsvis blivande kunderna är det som du visar på hemsidan, på din loggo och på ditt kontor. När dina kunder kommer till ditt kontor, dömer de dig och ditt företag efter hur det ser ut på kontoret. Har du då ett fult och smutsigt kontor dömer de dig efter det. Och tvärtom; har du ett fint och städat kontor ger det ett mycket bra intryck på dina kunder. Man tänker sig gärna att det företag som kan uppvisa ett städat kontor har antagligen en städad ekonomi. Har man rena ytor, visar man på att man är noggrann som företagsledare och som företagare. Det ger ett bättre intryck än om man har det smutsigt och ostädat.

Fördelar med ett rent och städat kontor

Det finns flera fördelar med att ha ett rent och städat kontor. Det handlar inte bara om hur kunderna uppfattar företaget. Även för personalens skull är det så mycket bättre med ett rent och städat kontor.

1. Ett städat kontor är mer hygieniskt. Det innebär att personalen inte blir lika sjuk som annars. Har man en ohygienisk arbetsplats, där bakterier frodas och damm samlas, då blir man mycket lättare sjuk. Och är personalen sjuk blir produktiviteten lidande. Sjuk personal inenbär alltid uteblivna intäkter för företaget. Och tvärtom; en produktiv personal innebär alltid mer pengar till företaget. Därför bör företaget alltid satsa på sin kontorsstädning så att personalen kan fortsätta vara frisk och hälsosam.

2. Ett städat och rent kontor blir en bättre arbetsmiljö för alla i företaget. Arbetsmiljöverket säger att alla arbetsplatser ska vara hygieniska, ha tillräcklig ventilering, ljus och ha en ergonomisk arbetsplats. Ett rent och städat kontor innebär en bättre arbetsmiljö för alla. Och har man en bra arbetsmiljö så trivs man bättre med sitt arbete. Har man en bra arbetsmiljö så arbetar man bättre. Skulle det ligga damma på golvet och en massa smuts och odör i köket vill man inte finnas på en sådan plats, och de flesta som arbetar heltid, tillbringar ju nästan halva livstiden på jobbet. Läs mer här om hur du kan skaffa en kontorsstädning i Stockholm.

kontor

Öka företagets kundinsikt

30 aug 2019

Fler och fler företag har förstått värdet i att förstå sina kunder. Alla företag finns i stort sätt idag på internet men det gäller att bli hittade. Bara för ungefär 10 år sedan kunde man i reklam se företagens internetadress. Idag är det annorlunda. Idag söker i stort sätt alla sin informaton på internet via sökmotorer så det är viktigt att synas tidigt i resultatet för att bli sedd.

Hur syns man på sökmotorerna?

Som tidigare nämnts spelar det ingen roll hur bra produkt eller tjänst man säljer om ingen hittar er. Det finns miljontals sajter på nätet med olika adresser så det gäller att synas tidigt via sökmotorerna. Men hur gör man det då? Nyckeln är att texterna är skriva på ett sätt som gillas av sökmotorerna, så kallad sökordsoptimering. Men man kan också annonsera på sökmotorerna så man kommer synas direkt på sökmotorn. Men det kostar såklart pengar att annonsera, och eftersom fler och fler annonserar är det många som helt enkelt hoppar över annonserna.

Riktad marknadsföring

Ibland är det bättre att ha reklamen på sajter där sin tänkta kundgrupp vistas på internet. Det kan vara på sajter som berör sin produkt som man säljer. Det kan vara på nyhetssajter eller facksajter inom ämnet. Men det gäller att kartlägga sin kundgrupp för att veta deras beteenden på nätet för att inte marknadsföringen riktas till fel personer vilket då skapar irritation.

Skaffa kunskaper om din kundgrupp

Nyckeln för att rikta marknadsföringen så precist som möjligt är att skaffa så mycket kunddata som möjligt om den tänkta kundgruppen. När man noggrant kartlagt och analyserat kunddatan kan man klä kunderna med livsstil, värderingar, drivkrafter och deras köpbeteende. Genom denna mycket värdefulla information kan man sedan nå dem i alla kanaler som de använder.

Ordning och reda

Det är viktigt i kunddatan hanteras på ett korrekt sätt för ett lyckat resultat. Det kan till exempel handla om att se vem som nyss har flyttat, vem som har bil, husdjur eller barn. Då kan man på ett träffsäkert sätt rikta till exempel reklam på produkter som kan tänkas behövas. Det finns system där det utifrån kunddatan skapar en exakt handlingsplan för marknadsföringen.  

Man kan till exempel rikta kampanjer med hjälp av datan man fått. Det går också att göra via utskick på hem och till mailen. Man får vetskap i till exempel familjeförhållande, barn, livsfas men även hushållsinkomst, under- och överskott i kapital, boendetyper och bilinnehav och livsstil och konsumtionsbeteenden.

Vill du öka dina kunskaper av företagets kunder? Hos detta företag får du en professionell kartläggning av dina kunder så du effektivt kan rikta marknadsföringen för ökad försäljning: https://insightone.se.

När du behöver du hjälp med löpande bokföring

14 aug 2019

För mindre företag kan det vara svårt att hinna med den löpande bokföringen. Det är ett tidskrävande och kräver kunskaper i bokföring, skatteregler, moms och annat. Har man inte gjort det tidigare kan det vara övermäktigt. Det är många krångliga skatteregler och annat man måste hålla reda på för att man inte ska få problem. Det är många företag som drabbas av problem med inkasso och skattesmällar när de har slarvats med ekonomin. Det rekommenderas att ta hjälp med den löpande bokföringen av ett bokföringsbyrå när man inte har tid eller kunskapen att göra det själva.

Professionell hjälp med bokföringen

Det finns många företag som har specialiserat sig på konsulttjänster inom ekonomiområdet och kan skräddarsy sina tjänster för att det ska täcka olika företags behov. De har spetskompetensen att utföra en mängd olika tjänster så du och företaget kan fokusera på kärnverksamheten.

Dessa företag är mycket engagerande och tar sig ann andra företags bokföring på samma sätt som det vore deras eget. Det går att få hjälp vid speciella tillfällen vid till exempel deklaration eller bokslut, eller så kan man få hjälp med den löpande bokföringen. Du bestämmer!

Olika tjänster man kan få hjälp med

Ekonomisk administration - Här får man hjälp med dagligt papperarbete, kvittohantering, fakturahantering, bokföring, redovisning och lönehantering med mera. 

Moms- och skattedeklarationer - När man behöver hjälp med löpande bokföring på firman kan det skötas på på plats eller digitalt. Konsulten arbetar effektivt över internet så länge denne har tillgång till verifikat, transaktioner, löneunderlag med mera. Sedan får man enkelt ekonomirapporter, redovisningar via mailet eller ett ekonomisystem. Man får hjälp med att skicka korrekta moms- och arbetsgivardeklarationer till skatteverket. 

Bokslut och deklaration - Det går också att få hjälp med årsredovisningar och andra bokslut. Det enda du behöver göra är att godkänna så skickas det till revisor och bolagsverket.

Lönehantering - Löner och lönehantering kan vara mycket tidskrävande varje månad och det är mycket smidigt att få hjälp med det kontinuerligt. När man tar hjälp med löneadmin behöver man bara se till att konsulten har alla underlag (lön, frånvaro och semester) för korrekt lönehantering. Sedan betalas löner ut med en lönespec. Vi årets slut skickas kontrolluppgifterna ut utan att du behöver göra något alls.

Fakturering - Det är ett ständigt återkommande problem att hålla koll på fakturerana på företaget. Det kan man med fördel få hjälp med.

Ekonomisk rådgivning - När du behöver råd gällande företagets ekonomi är det mycket tryggt att ha en expert att fråga. Det kan göra att företaget vänder en dålig trend eller ökar vinsten. 

Stegen i en M&A-process

26 jun 2019

Processen kring en M&A kan vara minst sagt M & A, affärrerhektisk. För att överlåtelsen ska bli lyckad för såväl köpare som säljare krävs att man tänker på allt. Störst risk tar kanske köparen – men även säljaren kan givetvis göra en god, eller mindre god, affär.

Vid en M&A finns det ett antal steg som gås, eller bör gås, igenom. Det är steg som är borgar för att överlåtelsen ska bli så lyckad som det bara går. Nedan följer ett antal exempel på steg, för att ge en överblick av hur processen ser ut.

Strategi

Att som köpare sätta upp en strategi för ett företagsförvärv bygger på att man har en tydlig idé om vad det är man vill åstadkomma med affären. Är syftet att minska på konkurrens? Att tillskansa bolaget kompetens som finns i den firma som ska förvärvas? Genom att först svara på vad det är som ska åstadkommas med förvärvet, så kommer resten av processen att bli enklare.

Sökandet och kriterier för det

Om det inte finns något specifikt företag i åtanke, så är sökningen en viktig del av M&A. För att effektivisera processen bör kriterier sättas upp. Det kan till exempel handla om omsättning, vinstmarginaler, företags position rent geografiskt samt dess målgrupp. Genom att använda uppsätta kriterier kommer ni snabbare att kunna leta efter och utvärdera tänkbara förvärv.

Initiera kontakt

Efter att ha utvärderat företagen, så kan kontakt initieras med bolag som uppfyllt de kriterier som nämns under rubriken ovan. Syftet med den inledande kontakten är att få mer information och ta reda på om det finns möjlighet att företaget kan tänka sig överlåtas.

Sedan bör det värderas. Hur mycket kan spenderas på förvärvet? En värdering bör göras i det hänseendet, men också företagsvärdet i sig. Kan ni betala mer än marknadsmässigt pris? Till stor del handlar det givetvis om hur mycket överlåtelsen är värd just för er. Om det innebär att ni slår ut en stor spelare från konkurrensen så kan det vara värt riktigt mycket pengar. Likväl om det innebär att ni får in ovärderlig konkurrens i ert bolag.

Förhandling

Efter att utvärderat företaget, dess tillgångar och dess finansiella situation i allmänhet, så bör ett bud kunna läggas. Så fort budet har lagts, så kan förhandlingarna börja. Som i vilken förhandling som helst så gagnas båda parter av att ha så mycket information som möjligt.

Att sedan skriva avtal, göra upp en finansiell plan för förvärvet och slutligen integrera det nya bolaget i er verksamhet, är även det avgörande steg för en lyckad M&A. Läs mer om M & A hos HDR Partners, ett ledande svenskt företag inom detta område.

affärsmöte

Vad känner dina kunder till om företaget?

12 jun 2019

Du som leder ett eller flera företag har att ta ställning till många olika beslut. Det är alltid upp till en företagsledning att bestämma vilken väg ett företag ska ta. Det är företagsledningens uppgift att bestämma inriktning och mål. Här pratar man även ofta om vision. Utan en vision vet man inte vart man vill företaget ska ta vägen. Så att arbeta med ett företags vision, mål och vägen dit är alltså det viktigaste uppdraget som företagsledningen bör arbeta med. Därför tar vi upp några av de viktigast delarna i en marknadsföring som företaget bör arbeta med.

Varumärke av företaget

Vilken image önskar företaget att kunderna har av verksamheten? Det är mycket viktigt. Om kunderna tror att företaget arbetar med något helt annat än det som faktiskt är företagets art och verksamhet är det inte alls bra. På något sätt har budskapet inte gått fram. Något har hänt på vägen från sändning av budskap till mottagaren tar emot det. Marknadsföringen har misslyckats med att förmedla det som företaget vill ha förmedlat och något ganska drastiskt bör göras. Här är en effektiv varumärkesstrategi och förmedling av budskapet bland det absolut viktigaste som företagsledningen bör arbeta med. Vad heter företaget? Har man ett vilseledande namn, kan det vara ett hinder i att nå fram med det varumärke som man önskar ha. Att byta namn på företaget är inte det lättaste. För det första måste man få till ett bättre namn än det gamla namnet. Är det en liten grupp som har startat företaget, kanske man inte har filat just på namnet särskilt mycket, har man sedan växt ordentligt, är ett relevant namn som avspeglar företagets varumärke mycket viktigt. Fundera på det.

företagsentre

Hur du kan vända utvecklingen

Här kan man ta till hjälp en expert som kan hjälpa till med både namnbyte och varumärkesstrategin. Oftast är det viktigast att arbeta med det som man kan bäst. Att aldrig överge företagets primära kärnverksmahet är bland det viktigaste. Då är det istället bättre att ta in en konsult som är expert på marknadsföring, branding och naming. En konsult kan arbeta explicit på just dessa verksamheter och marknadsföringar som krävs av företaget, medan resten av företaget arbetar, med det man nu arbetar med. Ibland kan en förändring av marknadsföringssättet och metoder vara nödvändig. Att förändra ett företag är inte det lättaste. Viktigast är att alla berörda har öppna sinnen och villiga att förändra företaget och vända på skutan. Lycka till!

Viktigt med administrativt stöd till små bolag

31 maj 2019

Det skedde en brytpunkt i svensk ekonomi och näringsliv när hela blockpolitiken föll samman i och med Sovjetunionens fall och den samhällsekonomi som Väst hade byggt upp sedan Kalla krigets tid. På några månader föll Väst ekonomi ihop. De livslånga anställningarna var förbi. Västs ekonomi krävde helt andra typer av anställningar och en mer rörlig arbetsmarknad.

Arbetsgivare vill inte anställa personal för livstid

Arbetsgivarna har varken råd med – eller viljan – att anställa personal på samma sätt som förut. I stället har de behov av att både kunna avskeda folk och nyanställa personal under mer lösa former än förut. I stället för livslånga anställningar vill man numera anlita människor som är egna företagare och som tar eget ekonomiskt ansvar för sitt arbete. Om det är bättre, eller sämre nu, jämfört med förut, får vara osagt. Så ser det ut i alla fall. Därför behövs det fler egna företagare nu än någonsin.

Finns administrativt stöd till egna företagare

Med tanke på den situation som det ser ut nu, behöver dessa människor, som kanske egentligen bara är bra på det de egentligen gör; hovslagare, veterinärer, geologer, ekonomikonsulter eller hantverkare, eller vilket yrke man nu har, ett ekonomiskt stöd för den administration som krävs för det egna företaget. Här finns det ett företag som har små företagare för ögonen och som vet vilket slags administrativt stöd som de flesta egen företagare behöver. Företaget heter WREBIT och hittas på wrebit.se. Deras affärsidé är att underlätta för alla egna företagare att kunna bokföra själva, utan att behöva gå en kurs i bokföring, anställa en ekonom för bokföringen eller anlita ett dyrt bokföringsföretag som tar mycket betalt för sina tjänster.

adminstrativa uppgifter

Så fungerar Wrebits tjänster

Istället för att hantera ett komplicerat program i datorn som tar flera timmar i anspråk (som hellre kan läggas på den egna kärnverksamheten) kan man som egen företagare göra sin egen bokföring i sin mobil. Man laddar ner en app i mobilen. Sedan registrerar man sig i företaget Wrebit. När man väl har skapat sig ett konto hos Wrebit, skannar man sedan in kvitton, som automatiskt lägger in dem i bokföringen. Där kan man även skapa fakturor som man kan sända via e-post, eller skriva ut. Man kan även skapa rapporter som sänds till Skatteverket, betala in moms eller skatter, skriva in intäkter i bokföringen och allt det där som man kan behöva som egen företagare. Du har alltid med dig bokföringen och kan skriva in allt precis när som helst.

Hyr ett partytält till firmafesten

28 maj 2019

En bra chef tänker både på verksamheten och sina anställdas välbefinnande. Det är dessutom två saker som hänger tätt ihop, vilket tyvärr är något som inte alla chefer förstår. I en dåligt styrd organisation ligger fokus alltför mycket på siffror och kvartalsvinster, och man märker inte när arbetsmoralen försämras på grund av att de anställda känner sig förfördelade på ett eller annat sätt. Det kan vara att man känner att man saknar insyn, eller att arbetsförhållandena är dåliga på grund av en dålig arbetsmiljö eller en dålig stämning i arbetsgruppen.

Bjud de anställda på sommarfest

En bra chef visar hänsyn och inkluderar sina anställda i företagets processer och får alla att känna att de jobbar tillsammans, mot ett gemensamt mål. Detta är ett arbete som pågår året om, men någon gång då och då bör man även bjuda sina anställda på en fest för att visa sin uppskattning. Ett bra tillfälle är på försommaren innan de anställda går på semester.

En firmafest som ”sommaravslutning” innan semestern ska vara något mer än den vanliga fredagsölen, det ska vara något som alla anställda ser fram emot och sedan kan minnas länge, något som svetsar ihop arbetsgruppen och får dem att tycka att det ska bli trevligt att återvända till jobbet efter semestern.

Hyra partytält och bord

Har företaget tillgång till en trädgård är detta den perfekta platsen för en sommarfest Man behöver inte boka bord för ett stort sällskap och är inte begränsade av någon restaurangs öppettider eller tillgänglighet. Det är ni på företaget som själva bestämmer när festen börjar och slutar. Dessutom kan man sitta utomhus, något som de flesta brukar uppskatta på sommaren.

För att regnsäkra festen kan man hyra ett partytält, och även bord och stolar att inreda det med. Då gör det inget om solen går i moln under eftermiddagen och regnmolnen drar in, arbetsgänget sitter säkert under tak och kan ha det trevligt utan att behöva påverkas av vädrets makter. Men ett partytält är faktiskt både trevligt och praktiskt att ha uppsatt även när det är fint väder. Mat och gäster kan behöva skyddas även mot för starkt solsken, och när kvällen kommer känns det mysigt att kunna tända ljusslingor som man satt upp i tältet, och kanske till och med slå på infravärme om temperaturen skulle sjunka för mycket.

partytält

Partytält i Stockholm

Den chef som vill vara säker på att kunna få tag i ett partytält att hyra i Stockholm under maj och juni bör vara ute i god tid. Det är många fester som planeras under de här månaderna, inte bara firmafester utan även studentskivor, bröllopsfester och liknande. Det finns flera firmor som hyr ut partytält i Stockholm, men trycket är hårt så boka gärna ett tält så snart som ni satt datum för firmafesten.

Via denna sida kan du hyra partytält: https://www.aladdinsuthyrning.se/

Ta hjälp med redovisningen

26 maj 2019

Det är oerhört viktigt med redovisning och bokföring när man driver företag. Det kan vara skillnaden för små företag mellan vinst och förlust. Det är genom att sköta redovisningen man vet hur företaget egentligen mår och om man måste vidta åtgärder. Man behöver sammanställa och dokumentera all ekonomisk data noggrant.

Det handlar om daglig bokföring gällande affärshändelser, men det är också viktigt att ha som grund inför bokslut och årsredovisning. Man har då svart på vitt statusen för verksamheten och kan ta passande beslut för framtiden. Det är också viktigt att man lätt kan ta del av hur företagets ekonomi ser ut för interna och externa intressenter. 

Men många företag modell mindre har stora problem att sköta bokföring och redovisning på grund av tidsbrist och brister i kunskapen. Många vänder sig därför till externa firmor för just detta. Men en ekonomikonsult får man all hjälp och stöttning som företaget behöver. Detta gör att det blir ordningi på ekonomin och att man kan ge fullt fokus åt kärnverksamheten vilket ofta ger ökad lönsamhet.

Intern och extern redovisning

Redovisningen uppdelas i extern redovisning (även kallad affärsredovisning) och intern redovisning. Extern redovisning regleras enligt lag och ska vara lättåtkomlig för externa intressenter. Intern redovisning är generellt mer omfattande än en extern sådan. Medarbetarna ska kunna ta del av all ekonomisk information som rör företaget.

Bokföring är mer omfattande och innebär att inte bara affärshändelser utan också bokslut, deklarationer och övrig rapportering. 

Hjälp med ekonomin

Det är mycket som måste skötas korrekt på ett företag. Det kan handla om alla blanketter som ska fyllas i på rätt sätt, och redovisning av alla kvitton.

Samma gäller i deklarationstider där det gäller att hålla koll på möjligheter och skyldigheter. Med en expert vid sin sida som sköter detta får man hjälp med detta och vilka avdrag som kan göras för att ge ekonomisk vinning för företaget. Det finns mycket man kan göra för att påverka inkomster och skatter. Det går till exempel att få råd och tips på avskrivningsmodeller och värderingsmodeller för inventarier. Det gäller även lagerhållning vilket kan påverka företagets resultat på ett positivt sätt

Man får rådgivning när det gäller kommande investeringar. Till exempel kan man genom att tidigarelägga en kommande investering slippa skatt om företaget redan har vinster. Det är inte heller lätt att hålla koll på alla aktuella bestämmelser när det gäller bland annat skatter. 

Är du i behov av få hjälp med redovisning och bokföring? Läs mer om hur det går till här: www.ekonomikonsultstockholm.nu.

Frukt kanske är svaret

10 maj 2019

Visste du att personalen på arbetsplatserna runt om i vårt land, presterar lika bra – om inte bättre – med en fruktkorg på jobbet, istället för kaffe eller te? Istället för koffein presterar vi bättre med C-vitamin. C-vitaminerna ger dessutom bättre hälsa i längden då C-vitaminerna bygger upp kroppens olika byggstenar och håller stånd mot allehanda sjukdomar. Än så länge har vi inte sett att kaffe och te har den hälsoeffekten. Så varför inte börja erbjuda fruktkorgar till personalen?

Därför behövs C-vitamin

C-vitamin fungerar i våra kroppar på samma sätt som antioxidanter och vi behöver dem till att bygga ipp vårt brosk och vår benvävnad. Ser vi till att äta C-vitaminer så hjälper de våra kroppar att ta up järn som finns i maten. C-vtiamin finns i de allra flesta grönsaker, bär och frukter, framför allt i alla citrusfrukter. Visste du att det dock finns mer C-vitamin i en paprika än vad det finns i en apelsin? Så fler av oss borde äta en paprika då och då, istället för apelsiner.

C-vitaminer, liksom andra vitaminer skyddar mot cancer, högt blodtryck och det dåliga kolesterolet, kallat LDL i blodet, i hjärtat och i våra blodkärl – och även mot diabetes typ 2 (åldersdiabetes). Det som skyddar oss och som finns i grönsakerna och frukterna är ämnen som fiber, folat eller folsyra, karoten, lykopen och antioxidanter och vitaminer.

Vad finns i frukt och grönsaker?

De allra flesta grönsaker och frukter som vi är vana vid att äta innehåller alla C-vitaminer, K-viatminer, kalium och antioxidanter. Det bästa sättet att få i oss alla de vitaminerna är att äta grönsakerna och frukterna råa. Om man tillagar dem, påverkar man innehållet och får då kanske mindre mängd av de bra och nyttiga sakerna. För att få i oss den mängd som vi behöver bör vi alla äta minst 500 gram om dagen, och då bör vi äta både frukt och grönsaker, hälften frukt och hälften grönsaker. Äter man ännu mer, är det ännu bättre, men detta är minsta mängden som alla borde äta.

Skaffa frukt till din personal

Så gör din personal en stor tjänst – du får ju tillbaka det i och med att de är friskare och inte behöver sjukskriva sig lika mycket – och beställ hem en fruktkorg varje dag eller varje vecka i stället för att bjuda på kaffe eller te. Alltfler arbetsgivare har insett att det lönar sig mer med frukt än med kaffe på jobbet. C-vitaminer har samma uppiggande effekt som kaffe och te. Läs mer om det på: https://fruktleveransen.se.

Om man behöver ett bra försvar

25 apr 2019

Att bli misstänkt för ett brott, kan faktiskt hända vem som helst. Särskilt om man är den aktiva typen. Det kan räcka med att man råkar befinna sig på fel plats vid helt fel tidpunkt – och vem har inte råkat ut för det? Är man ung (och dum) och plötsligt råkar in i fel umgänge, kan man hamna i situationer som man inte kan förutse på förhand. Vem som helst kan råka ut för ett sammanhang där man egentligen inte ska vara i. Man behöver inte vara brottslig för det, även om man behandlas som om man vore det. Särskilt om man råkar ha fått i sig alkohol, som gravt gör att man tappar sina hämningar, blir mer aggressiv än vad man egentligen är. 

Ett möjligt scenario

Säg att du är ute på krogen en härlig kväll. Det börjar helt oskyldigt och du förväntar dig att det blir en riktig kanonkväll. Sedan fortsätter kvällen på olika dansställen, och utan att du riktigt har fattat det har du hamnat på en krog med människor som ger sig på en. du försvarar dig, och plötsligt är slagsmålet i full fart, och då har någon ringt polisen. Råkar du då bli gripen av polisen, som helt felaktigt missbedömer situationen och behandlar dig som om du är lika skyldig till något brott som alla andra i samma situation, kan du behöva ett riktigt bra försvar. Vad gör du då? Jo du ringer den bästa försvarsadvokaten i Stockholm.

Det gör en försvarsadvokat

Varför det är viktigt med en försvarsadvokat är därför att en advokat är den som kan juridiken och förstår hela processen från det att man har blivit gripen av polisen, satt i häktet och tiden fram till ett eventuellt åtal. Under hela den processen, behöver man någon som talar om för både åklagare och domare, på vilket sätt du är oskyldig. De känner ju inte dig. En försvarsadvokat har som uppgift att lära känna dig, och berättar för åklagare och domare på vilket sätt du är helt oskyldig, din fläckfria bakgrund och varför de ska släppa dig. En försvarsadvokat kan dessutom coacha dig genom hela processeb. Som privatperson kan man inte spelet som det faktiskt handlar om, i en häktningsförhandling, under polisens förundersökning och om det skulle leda till ett åtal. Då är det så viktigt vad man säger, vilka saker som man betonar och vilka bevis som man kan visa på att man är oskyldig.

← Äldre inlägg

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.