Blogg

FAQ - Aktieägaravtal

11 sep 2019

Är det ett krav att ha aktieägaravtal?

Nej, det finns inget krav på att ett aktiebolag måste ha aktieägaravtal. Men det skapar tydlighet och minimerad risk för konflikter framöver. Det kompletterar bolagsordningen och skapar mer detaljerad information.

Är det bara privatpersoner som skriver avtalet?

Nej, aktieägaravtal skrivs mellan aktieägarna oavsett om dessa är privatpersoner, föreningar, företag eller andra juridiska personer.

Vad är dubbel reglering?

Om det i avtalet regleras något som även regleras i bolagsordningen kallas detta för att man har dubbla regleringar. Så länge dessa är exakt lika utformade är det inte några problem. Men skulle det skilja mellan hur regleringen sker i aktieägaravtalet och bolagsordningen kan det bli juridiska problem.

Vad menas med att avtalet är ”internt”?

Bolagsordningen är offentlig vilket därmed innebär att alla kan ta del av den. Därmed kan inte allt för känslig information finnas med där. Ett aktieägaravtal är istället enbart intern och är därmed inte offentlig. I detta avtal kan man därmed ta upp saker som kompletterar bolagsordningen. Det kan exempelvis vara vad som gäller vid en eventuell exit.

Kan det ändras innan avtalstiden är över?

Ja, avtalet kan avvecklas eller ändras under den tid som det gäller. Men det krävs då att alla parter är överens om detta och skriver nytt avtal kring detta. Det är alltså inte möjligt att enbart ena parten väljer att bryta avtalet. Det klassas då som avtalsbrott vilket innebär att man kan bli stämd i domstol på denna punkt.

Vad händer om ägaren dör eller skiljer sig?

Vid dödsfall gäller ordningen för arv vilket generellt innebär att make/maka ärver andelen i företaget. Om man skiljer sig kommer även ägandedelen i företaget att delas upp.

För att undvika svåra juridiska problem vid just dessa tillfällen används mycket ofta ett krav på att äktenskapsförord ska finnas hos delägarna. På detta sätt är det personlig egendom.

Vilket avtal ska vi använda?

Det finns flera olika aktieägaravtal att använda. Läs på om de olika eller be hjälp av en affärsjurist. För många småföretagare är det svårt att vara insatt i de juridiska frågorna och man behöver hjälp för att det ska bli rätt. Eftersom det är relativt vanligt har även juristerna färdiga mallar som sedan enbart anpassas utifrån företagets struktur och behov. Det behöver därmed inte kosta speciellt mycket att få den säkerhet som ett aktieägaravtal ger. Kom ihåg att avtalet kompletterar de uppgifter som finns i bolagsordningen. Här hittar du hjälp med aktieägaravtal: https://www.aktieägaravtal.net

Viktigt med rena kontor

6 sep 2019

Du kanske har hört uttrycket "som du är klädd blir du hädd"? Det är gamla ord och ett gammalt uttryck för att den yttre bilden av dig gör att du blir behandlad efter det intryck som ditt yttre ger andra. På samma sätt kan man säga att det är med ditt företag. Den yta som du kan visa upp för kunder och för förhoppningsvis blivande kunderna är det som du visar på hemsidan, på din loggo och på ditt kontor. När dina kunder kommer till ditt kontor, dömer de dig och ditt företag efter hur det ser ut på kontoret. Har du då ett fult och smutsigt kontor dömer de dig efter det. Och tvärtom; har du ett fint och städat kontor ger det ett mycket bra intryck på dina kunder. Man tänker sig gärna att det företag som kan uppvisa ett städat kontor har antagligen en städad ekonomi. Har man rena ytor, visar man på att man är noggrann som företagsledare och som företagare. Det ger ett bättre intryck än om man har det smutsigt och ostädat.

Fördelar med ett rent och städat kontor

Det finns flera fördelar med att ha ett rent och städat kontor. Det handlar inte bara om hur kunderna uppfattar företaget. Även för personalens skull är det så mycket bättre med ett rent och städat kontor.

1. Ett städat kontor är mer hygieniskt. Det innebär att personalen inte blir lika sjuk som annars. Har man en ohygienisk arbetsplats, där bakterier frodas och damm samlas, då blir man mycket lättare sjuk. Och är personalen sjuk blir produktiviteten lidande. Sjuk personal inenbär alltid uteblivna intäkter för företaget. Och tvärtom; en produktiv personal innebär alltid mer pengar till företaget. Därför bör företaget alltid satsa på sin kontorsstädning så att personalen kan fortsätta vara frisk och hälsosam.

2. Ett städat och rent kontor blir en bättre arbetsmiljö för alla i företaget. Arbetsmiljöverket säger att alla arbetsplatser ska vara hygieniska, ha tillräcklig ventilering, ljus och ha en ergonomisk arbetsplats. Ett rent och städat kontor innebär en bättre arbetsmiljö för alla. Och har man en bra arbetsmiljö så trivs man bättre med sitt arbete. Har man en bra arbetsmiljö så arbetar man bättre. Skulle det ligga damma på golvet och en massa smuts och odör i köket vill man inte finnas på en sådan plats, och de flesta som arbetar heltid, tillbringar ju nästan halva livstiden på jobbet. Läs mer här om hur du kan skaffa en kontorsstädning i Stockholm.

Öka företagets kundinsikt

30 aug 2019

Fler och fler företag har förstått värdet i att förstå sina kunder. Alla företag finns i stort sätt idag på internet men det gäller att bli hittade. Bara för ungefär 10 år sedan kunde man i reklam se företagens internetadress. Idag är det annorlunda. Idag söker i stort sätt alla sin informaton på internet via sökmotorer så det är viktigt att synas tidigt i resultatet för att bli sedd.

Hur syns man på sökmotorerna?

Som tidigare nämnts spelar det ingen roll hur bra produkt eller tjänst man säljer om ingen hittar er. Det finns miljontals sajter på nätet med olika adresser så det gäller att synas tidigt via sökmotorerna. Men hur gör man det då? Nyckeln är att texterna är skriva på ett sätt som gillas av sökmotorerna, så kallad sökordsoptimering. Men man kan också annonsera på sökmotorerna så man kommer synas direkt på sökmotorn. Men det kostar såklart pengar att annonsera, och eftersom fler och fler annonserar är det många som helt enkelt hoppar över annonserna.

Riktad marknadsföring

Ibland är det bättre att ha reklamen på sajter där sin tänkta kundgrupp vistas på internet. Det kan vara på sajter som berör sin produkt som man säljer. Det kan vara på nyhetssajter eller facksajter inom ämnet. Men det gäller att kartlägga sin kundgrupp för att veta deras beteenden på nätet för att inte marknadsföringen riktas till fel personer vilket då skapar irritation.

Skaffa kunskaper om din kundgrupp

Nyckeln för att rikta marknadsföringen så precist som möjligt är att skaffa så mycket kunddata som möjligt om den tänkta kundgruppen. När man noggrant kartlagt och analyserat kunddatan kan man klä kunderna med livsstil, värderingar, drivkrafter och deras köpbeteende. Genom denna mycket värdefulla information kan man sedan nå dem i alla kanaler som de använder.

Ordning och reda

Det är viktigt i kunddatan hanteras på ett korrekt sätt för ett lyckat resultat. Det kan till exempel handla om att se vem som nyss har flyttat, vem som har bil, husdjur eller barn. Då kan man på ett träffsäkert sätt rikta till exempel reklam på produkter som kan tänkas behövas. Det finns system där det utifrån kunddatan skapar en exakt handlingsplan för marknadsföringen.  

Man kan till exempel rikta kampanjer med hjälp av datan man fått. Det går också att göra via utskick på hem och till mailen. Man får vetskap i till exempel familjeförhållande, barn, livsfas men även hushållsinkomst, under- och överskott i kapital, boendetyper och bilinnehav och livsstil och konsumtionsbeteenden.

Vill du öka dina kunskaper av företagets kunder? Hos detta företag får du en professionell kartläggning av dina kunder så du effektivt kan rikta marknadsföringen för ökad försäljning: https://insightone.se.

När du behöver du hjälp med löpande bokföring

14 aug 2019

För mindre företag kan det vara svårt att hinna med den löpande bokföringen. Det är ett tidskrävande och kräver kunskaper i bokföring, skatteregler, moms och annat. Har man inte gjort det tidigare kan det vara övermäktigt. Det är många krångliga skatteregler och annat man måste hålla reda på för att man inte ska få problem. Det är många företag som drabbas av problem med inkasso och skattesmällar när de har slarvats med ekonomin. Det rekommenderas att ta hjälp med den löpande bokföringen av ett bokföringsbyrå när man inte har tid eller kunskapen att göra det själva.

Professionell hjälp med bokföringen

Det finns många företag som har specialiserat sig på konsulttjänster inom ekonomiområdet och kan skräddarsy sina tjänster för att det ska täcka olika företags behov. De har spetskompetensen att utföra en mängd olika tjänster så du och företaget kan fokusera på kärnverksamheten.

Dessa företag är mycket engagerande och tar sig ann andra företags bokföring på samma sätt som det vore deras eget. Det går att få hjälp vid speciella tillfällen vid till exempel deklaration eller bokslut, eller så kan man få hjälp med den löpande bokföringen. Du bestämmer!

Olika tjänster man kan få hjälp med

Ekonomisk administration - Här får man hjälp med dagligt papperarbete, kvittohantering, fakturahantering, bokföring, redovisning och lönehantering med mera. 

Moms- och skattedeklarationer - När man behöver hjälp med löpande bokföring på firman kan det skötas på på plats eller digitalt. Konsulten arbetar effektivt över internet så länge denne har tillgång till verifikat, transaktioner, löneunderlag med mera. Sedan får man enkelt ekonomirapporter, redovisningar via mailet eller ett ekonomisystem. Man får hjälp med att skicka korrekta moms- och arbetsgivardeklarationer till skatteverket. 

Bokslut och deklaration - Det går också att få hjälp med årsredovisningar och andra bokslut. Det enda du behöver göra är att godkänna så skickas det till revisor och bolagsverket.

Lönehantering - Löner och lönehantering kan vara mycket tidskrävande varje månad och det är mycket smidigt att få hjälp med det kontinuerligt. När man tar hjälp med löneadmin behöver man bara se till att konsulten har alla underlag (lön, frånvaro och semester) för korrekt lönehantering. Sedan betalas löner ut med en lönespec. Vi årets slut skickas kontrolluppgifterna ut utan att du behöver göra något alls.

Fakturering - Det är ett ständigt återkommande problem att hålla koll på fakturerana på företaget. Det kan man med fördel få hjälp med.

Ekonomisk rådgivning - När du behöver råd gällande företagets ekonomi är det mycket tryggt att ha en expert att fråga. Det kan göra att företaget vänder en dålig trend eller ökar vinsten. 

Stegen i en M&A-process

26 jun 2019

Processen kring en M&A kan vara minst sagt M & A, affärrerhektisk. För att överlåtelsen ska bli lyckad för såväl köpare som säljare krävs att man tänker på allt. Störst risk tar kanske köparen – men även säljaren kan givetvis göra en god, eller mindre god, affär.

Vid en M&A finns det ett antal steg som gås, eller bör gås, igenom. Det är steg som är borgar för att överlåtelsen ska bli så lyckad som det bara går. Nedan följer ett antal exempel på steg, för att ge en överblick av hur processen ser ut.

Strategi

Att som köpare sätta upp en strategi för ett företagsförvärv bygger på att man har en tydlig idé om vad det är man vill åstadkomma med affären. Är syftet att minska på konkurrens? Att tillskansa bolaget kompetens som finns i den firma som ska förvärvas? Genom att först svara på vad det är som ska åstadkommas med förvärvet, så kommer resten av processen att bli enklare.

Sökandet och kriterier för det

Om det inte finns något specifikt företag i åtanke, så är sökningen en viktig del av M&A. För att effektivisera processen bör kriterier sättas upp. Det kan till exempel handla om omsättning, vinstmarginaler, företags position rent geografiskt samt dess målgrupp. Genom att använda uppsätta kriterier kommer ni snabbare att kunna leta efter och utvärdera tänkbara förvärv.

Initiera kontakt

Efter att ha utvärderat företagen, så kan kontakt initieras med bolag som uppfyllt de kriterier som nämns under rubriken ovan. Syftet med den inledande kontakten är att få mer information och ta reda på om det finns möjlighet att företaget kan tänka sig överlåtas.

Sedan bör det värderas. Hur mycket kan spenderas på förvärvet? En värdering bör göras i det hänseendet, men också företagsvärdet i sig. Kan ni betala mer än marknadsmässigt pris? Till stor del handlar det givetvis om hur mycket överlåtelsen är värd just för er. Om det innebär att ni slår ut en stor spelare från konkurrensen så kan det vara värt riktigt mycket pengar. Likväl om det innebär att ni får in ovärderlig konkurrens i ert bolag.

Förhandling

Efter att utvärderat företaget, dess tillgångar och dess finansiella situation i allmänhet, så bör ett bud kunna läggas. Så fort budet har lagts, så kan förhandlingarna börja. Som i vilken förhandling som helst så gagnas båda parter av att ha så mycket information som möjligt.

Att sedan skriva avtal, göra upp en finansiell plan för förvärvet och slutligen integrera det nya bolaget i er verksamhet, är även det avgörande steg för en lyckad M&A. Läs mer om M & A hos HDR Partners, ett ledande svenskt företag inom detta område.

Vad känner dina kunder till om företaget?

12 jun 2019

Du som leder ett eller flera företag har att ta ställning till många olika beslut. Det är alltid upp till en företagsledning att bestämma vilken väg ett företag ska ta. Det är företagsledningens uppgift att bestämma inriktning och mål. Här pratar man även ofta om vision. Utan en vision vet man inte vart man vill företaget ska ta vägen. Så att arbeta med ett företags vision, mål och vägen dit är alltså det viktigaste uppdraget som företagsledningen bör arbeta med. Därför tar vi upp några av de viktigast delarna i en marknadsföring som företaget bör arbeta med.

Varumärke av företaget

Vilken image önskar företaget att kunderna har av verksamheten? Det är mycket viktigt. Om kunderna tror att företaget arbetar med något helt annat än det som faktiskt är företagets art och verksamhet är det inte alls bra. På något sätt har budskapet inte gått fram. Något har hänt på vägen från sändning av budskap till mottagaren tar emot det. Marknadsföringen har misslyckats med att förmedla det som företaget vill ha förmedlat och något ganska drastiskt bör göras. Här är en effektiv varumärkesstrategi och förmedling av budskapet bland det absolut viktigaste som företagsledningen bör arbeta med. Vad heter företaget? Har man ett vilseledande namn, kan det vara ett hinder i att nå fram med det varumärke som man önskar ha. Att byta namn på företaget är inte det lättaste. För det första måste man få till ett bättre namn än det gamla namnet. Är det en liten grupp som har startat företaget, kanske man inte har filat just på namnet särskilt mycket, har man sedan växt ordentligt, är ett relevant namn som avspeglar företagets varumärke mycket viktigt. Fundera på det.

Hur du kan vända utvecklingen

Här kan man ta till hjälp en expert som kan hjälpa till med både namnbyte och varumärkesstrategin. Oftast är det viktigast att arbeta med det som man kan bäst. Att aldrig överge företagets primära kärnverksmahet är bland det viktigaste. Då är det istället bättre att ta in en konsult som är expert på marknadsföring, branding och naming. En konsult kan arbeta explicit på just dessa verksamheter och marknadsföringar som krävs av företaget, medan resten av företaget arbetar, med det man nu arbetar med. Ibland kan en förändring av marknadsföringssättet och metoder vara nödvändig. Att förändra ett företag är inte det lättaste. Viktigast är att alla berörda har öppna sinnen och villiga att förändra företaget och vända på skutan. Lycka till!

Viktigt med administrativt stöd till små bolag

31 maj 2019

Det skedde en brytpunkt i svensk ekonomi och näringsliv när hela blockpolitiken föll samman i och med Sovjetunionens fall och den samhällsekonomi som Väst hade byggt upp sedan Kalla krigets tid. På några månader föll Väst ekonomi ihop. De livslånga anställningarna var förbi. Västs ekonomi krävde helt andra typer av anställningar och en mer rörlig arbetsmarknad.

Arbetsgivare vill inte anställa personal för livstid

Arbetsgivarna har varken råd med – eller viljan – att anställa personal på samma sätt som förut. I stället har de behov av att både kunna avskeda folk och nyanställa personal under mer lösa former än förut. I stället för livslånga anställningar vill man numera anlita människor som är egna företagare och som tar eget ekonomiskt ansvar för sitt arbete. Om det är bättre, eller sämre nu, jämfört med förut, får vara osagt. Så ser det ut i alla fall. Därför behövs det fler egna företagare nu än någonsin.

Finns administrativt stöd till egna företagare

Med tanke på den situation som det ser ut nu, behöver dessa människor, som kanske egentligen bara är bra på det de egentligen gör; hovslagare, veterinärer, geologer, ekonomikonsulter eller hantverkare, eller vilket yrke man nu har, ett ekonomiskt stöd för den administration som krävs för det egna företaget. Här finns det ett företag som har små företagare för ögonen och som vet vilket slags administrativt stöd som de flesta egen företagare behöver. Företaget heter WREBIT och hittas på wrebit.se. Deras affärsidé är att underlätta för alla egna företagare att kunna bokföra själva, utan att behöva gå en kurs i bokföring, anställa en ekonom för bokföringen eller anlita ett dyrt bokföringsföretag som tar mycket betalt för sina tjänster.

Så fungerar Wrebits tjänster

Istället för att hantera ett komplicerat program i datorn som tar flera timmar i anspråk (som hellre kan läggas på den egna kärnverksamheten) kan man som egen företagare göra sin egen bokföring i sin mobil. Man laddar ner en app i mobilen. Sedan registrerar man sig i företaget Wrebit. När man väl har skapat sig ett konto hos Wrebit, skannar man sedan in kvitton, som automatiskt lägger in dem i bokföringen. Där kan man även skapa fakturor som man kan sända via e-post, eller skriva ut. Man kan även skapa rapporter som sänds till Skatteverket, betala in moms eller skatter, skriva in intäkter i bokföringen och allt det där som man kan behöva som egen företagare. Du har alltid med dig bokföringen och kan skriva in allt precis när som helst.

Hyr ett partytält till firmafesten

28 maj 2019

En bra chef tänker både på verksamheten och sina anställdas välbefinnande. Det är dessutom två saker som hänger tätt ihop, vilket tyvärr är något som inte alla chefer förstår. I en dåligt styrd organisation ligger fokus alltför mycket på siffror och kvartalsvinster, och man märker inte när arbetsmoralen försämras på grund av att de anställda känner sig förfördelade på ett eller annat sätt. Det kan vara att man känner att man saknar insyn, eller att arbetsförhållandena är dåliga på grund av en dålig arbetsmiljö eller en dålig stämning i arbetsgruppen.

Bjud de anställda på sommarfest

En bra chef visar hänsyn och inkluderar sina anställda i företagets processer och får alla att känna att de jobbar tillsammans, mot ett gemensamt mål. Detta är ett arbete som pågår året om, men någon gång då och då bör man även bjuda sina anställda på en fest för att visa sin uppskattning. Ett bra tillfälle är på försommaren innan de anställda går på semester.

En firmafest som ”sommaravslutning” innan semestern ska vara något mer än den vanliga fredagsölen, det ska vara något som alla anställda ser fram emot och sedan kan minnas länge, något som svetsar ihop arbetsgruppen och får dem att tycka att det ska bli trevligt att återvända till jobbet efter semestern.

Hyra partytält och bord

Har företaget tillgång till en trädgård är detta den perfekta platsen för en sommarfest Man behöver inte boka bord för ett stort sällskap och är inte begränsade av någon restaurangs öppettider eller tillgänglighet. Det är ni på företaget som själva bestämmer när festen börjar och slutar. Dessutom kan man sitta utomhus, något som de flesta brukar uppskatta på sommaren.

För att regnsäkra festen kan man hyra ett partytält, och även bord och stolar att inreda det med. Då gör det inget om solen går i moln under eftermiddagen och regnmolnen drar in, arbetsgänget sitter säkert under tak och kan ha det trevligt utan att behöva påverkas av vädrets makter. Men ett partytält är faktiskt både trevligt och praktiskt att ha uppsatt även när det är fint väder. Mat och gäster kan behöva skyddas även mot för starkt solsken, och när kvällen kommer känns det mysigt att kunna tända ljusslingor som man satt upp i tältet, och kanske till och med slå på infravärme om temperaturen skulle sjunka för mycket.

Partytält i Stockholm

Den chef som vill vara säker på att kunna få tag i ett partytält att hyra i Stockholm under maj och juni bör vara ute i god tid. Det är många fester som planeras under de här månaderna, inte bara firmafester utan även studentskivor, bröllopsfester och liknande. Det finns flera firmor som hyr ut partytält i Stockholm, men trycket är hårt så boka gärna ett tält så snart som ni satt datum för firmafesten.

Via denna sida kan du hyra partytält: https://www.aladdinsuthyrning.se/

Ta hjälp med redovisningen

26 maj 2019

Det är oerhört viktigt med redovisning och bokföring när man driver företag. Det kan vara skillnaden för små företag mellan vinst och förlust. Det är genom att sköta redovisningen man vet hur företaget egentligen mår och om man måste vidta åtgärder. Man behöver sammanställa och dokumentera all ekonomisk data noggrant.

Det handlar om daglig bokföring gällande affärshändelser, men det är också viktigt att ha som grund inför bokslut och årsredovisning. Man har då svart på vitt statusen för verksamheten och kan ta passande beslut för framtiden. Det är också viktigt att man lätt kan ta del av hur företagets ekonomi ser ut för interna och externa intressenter. 

Men många företag modell mindre har stora problem att sköta bokföring och redovisning på grund av tidsbrist och brister i kunskapen. Många vänder sig därför till externa firmor för just detta. Men en ekonomikonsult får man all hjälp och stöttning som företaget behöver. Detta gör att det blir ordningi på ekonomin och att man kan ge fullt fokus åt kärnverksamheten vilket ofta ger ökad lönsamhet.

Intern och extern redovisning

Redovisningen uppdelas i extern redovisning (även kallad affärsredovisning) och intern redovisning. Extern redovisning regleras enligt lag och ska vara lättåtkomlig för externa intressenter. Intern redovisning är generellt mer omfattande än en extern sådan. Medarbetarna ska kunna ta del av all ekonomisk information som rör företaget.

Bokföring är mer omfattande och innebär att inte bara affärshändelser utan också bokslut, deklarationer och övrig rapportering. 

Hjälp med ekonomin

Det är mycket som måste skötas korrekt på ett företag. Det kan handla om alla blanketter som ska fyllas i på rätt sätt, och redovisning av alla kvitton.

Samma gäller i deklarationstider där det gäller att hålla koll på möjligheter och skyldigheter. Med en expert vid sin sida som sköter detta får man hjälp med detta och vilka avdrag som kan göras för att ge ekonomisk vinning för företaget. Det finns mycket man kan göra för att påverka inkomster och skatter. Det går till exempel att få råd och tips på avskrivningsmodeller och värderingsmodeller för inventarier. Det gäller även lagerhållning vilket kan påverka företagets resultat på ett positivt sätt

Man får rådgivning när det gäller kommande investeringar. Till exempel kan man genom att tidigarelägga en kommande investering slippa skatt om företaget redan har vinster. Det är inte heller lätt att hålla koll på alla aktuella bestämmelser när det gäller bland annat skatter. 

Är du i behov av få hjälp med redovisning och bokföring? Läs mer om hur det går till här: www.ekonomikonsultstockholm.nu.

Frukt kanske är svaret

10 maj 2019

Visste du att personalen på arbetsplatserna runt om i vårt land, presterar lika bra – om inte bättre – med en fruktkorg på jobbet, istället för kaffe eller te? Istället för koffein presterar vi bättre med C-vitamin. C-vitaminerna ger dessutom bättre hälsa i längden då C-vitaminerna bygger upp kroppens olika byggstenar och håller stånd mot allehanda sjukdomar. Än så länge har vi inte sett att kaffe och te har den hälsoeffekten. Så varför inte börja erbjuda fruktkorgar till personalen?

Därför behövs C-vitamin

C-vitamin fungerar i våra kroppar på samma sätt som antioxidanter och vi behöver dem till att bygga ipp vårt brosk och vår benvävnad. Ser vi till att äta C-vitaminer så hjälper de våra kroppar att ta up järn som finns i maten. C-vtiamin finns i de allra flesta grönsaker, bär och frukter, framför allt i alla citrusfrukter. Visste du att det dock finns mer C-vitamin i en paprika än vad det finns i en apelsin? Så fler av oss borde äta en paprika då och då, istället för apelsiner.

C-vitaminer, liksom andra vitaminer skyddar mot cancer, högt blodtryck och det dåliga kolesterolet, kallat LDL i blodet, i hjärtat och i våra blodkärl – och även mot diabetes typ 2 (åldersdiabetes). Det som skyddar oss och som finns i grönsakerna och frukterna är ämnen som fiber, folat eller folsyra, karoten, lykopen och antioxidanter och vitaminer.

Vad finns i frukt och grönsaker?

De allra flesta grönsaker och frukter som vi är vana vid att äta innehåller alla C-vitaminer, K-viatminer, kalium och antioxidanter. Det bästa sättet att få i oss alla de vitaminerna är att äta grönsakerna och frukterna råa. Om man tillagar dem, påverkar man innehållet och får då kanske mindre mängd av de bra och nyttiga sakerna. För att få i oss den mängd som vi behöver bör vi alla äta minst 500 gram om dagen, och då bör vi äta både frukt och grönsaker, hälften frukt och hälften grönsaker. Äter man ännu mer, är det ännu bättre, men detta är minsta mängden som alla borde äta.

Skaffa frukt till din personal

Så gör din personal en stor tjänst – du får ju tillbaka det i och med att de är friskare och inte behöver sjukskriva sig lika mycket – och beställ hem en fruktkorg varje dag eller varje vecka i stället för att bjuda på kaffe eller te. Alltfler arbetsgivare har insett att det lönar sig mer med frukt än med kaffe på jobbet. C-vitaminer har samma uppiggande effekt som kaffe och te. Läs mer om det på: https://fruktleveransen.se.

Om man behöver ett bra försvar

25 apr 2019

Att bli misstänkt för ett brott, kan faktiskt hända vem som helst. Särskilt om man är den aktiva typen. Det kan räcka med att man råkar befinna sig på fel plats vid helt fel tidpunkt – och vem har inte råkat ut för det? Är man ung (och dum) och plötsligt råkar in i fel umgänge, kan man hamna i situationer som man inte kan förutse på förhand. Vem som helst kan råka ut för ett sammanhang där man egentligen inte ska vara i. Man behöver inte vara brottslig för det, även om man behandlas som om man vore det. Särskilt om man råkar ha fått i sig alkohol, som gravt gör att man tappar sina hämningar, blir mer aggressiv än vad man egentligen är. 

Ett möjligt scenario

Säg att du är ute på krogen en härlig kväll. Det börjar helt oskyldigt och du förväntar dig att det blir en riktig kanonkväll. Sedan fortsätter kvällen på olika dansställen, och utan att du riktigt har fattat det har du hamnat på en krog med människor som ger sig på en. du försvarar dig, och plötsligt är slagsmålet i full fart, och då har någon ringt polisen. Råkar du då bli gripen av polisen, som helt felaktigt missbedömer situationen och behandlar dig som om du är lika skyldig till något brott som alla andra i samma situation, kan du behöva ett riktigt bra försvar. Vad gör du då? Jo du ringer den bästa försvarsadvokaten i Stockholm.

Det gör en försvarsadvokat

Varför det är viktigt med en försvarsadvokat är därför att en advokat är den som kan juridiken och förstår hela processen från det att man har blivit gripen av polisen, satt i häktet och tiden fram till ett eventuellt åtal. Under hela den processen, behöver man någon som talar om för både åklagare och domare, på vilket sätt du är oskyldig. De känner ju inte dig. En försvarsadvokat har som uppgift att lära känna dig, och berättar för åklagare och domare på vilket sätt du är helt oskyldig, din fläckfria bakgrund och varför de ska släppa dig. En försvarsadvokat kan dessutom coacha dig genom hela processeb. Som privatperson kan man inte spelet som det faktiskt handlar om, i en häktningsförhandling, under polisens förundersökning och om det skulle leda till ett åtal. Då är det så viktigt vad man säger, vilka saker som man betonar och vilka bevis som man kan visa på att man är oskyldig.

Vikten av ett bra presentationsmaterial

10 apr 2019

Att kunna presentera sin verksamhet i skrift på ett bra sätt är oerhört viktigt för ett företag. Därför satsar många företagare på att ta fram trycksaker som broschyrer, informationsblad och kataloger, att skicka ut till potentiella kunder som reklam eller för att dela ut vid mässor och andra evenemang. Ett bra presentationsmaterial ska göra människor nyfikna på företaget och dess verksamhet och få dem att vilja veta mer.

Ett bra presentationsmaterial har inte bara texter av god kvalitet, det är även formgett på ett sätt som drar uppmärksamheten till sig. Därför bör man alltid ta hjälp av en professionell formgivare när man vill låta trycka upp exempelvis en broschyr eller en katalog. Att bläddra i materialet ska vara både rogivande och informativt, och därför är det viktigt att innehållet inte är plottrigt eller svårtolkat. Dessutom är det oerhört viktigt att trycket håller bra kvalitet, så det gäller att hitta rätt tryckeri.

Hur många broschyrer behöver man trycka upp?

Om man ska tillverka en katalog eller broschyr som på ett övergripande sätt beskriver företaget och dess verksamhet, är det lika bra att satsa stort på en gång och trycka upp en rejäl omgång. Presentationsmaterial har en tendens att ha en strykande åtgång när man är ute och presenterar sig på mässor och liknande, och dessutom kan man ju alltid skicka ut trycksakerna som reklam. Vid stora upplagor är det bäst att vända sig till ett tryckeri som erbjuder offsettryck, en tryckmetod som ger hög kvalitet och som dessutom blir billigare ju fler exemplar man trycker.

Om man däremot endast ska trycka upp information av flyktigare art, som information om ett tillfälligt sortiment eller liknande, så kan man med fördel välja digitaltryck i stället. Digitaltryck har till skillnad från offsettryck ingen initieringskostnad, utan det kostar lika mycket per enhet att trycka ett exemplar som att trycka upp hundra.

Hitta rätt tryckeri i Stockholm

Det är lätt att hitta ett bra tryckeri i Stockholm. Många tryckerier har specialiserat sig på att trycka upp kataloger och broschyrer åt företag och vet vad som krävs för att ditt företag ska få trycksaker som står sig i konkurrensen vad gäller tryckkvalitet och snabb leverans. Vill du trycka upp reklamprodukter som till exempel tröjor, kepsar, muggar eller pennor, så kan ett tryckeri i Stockholm hjälpa dig även med det. Se då till att tryckeriet även erbjuder tryckmetoder som screentryck och tampotryck, eftersom dessa oftast passar bättre till reklamtryck.

Att låta trycka upp ett bra presentationsmaterial gör att ditt företag får ett ansikte utåt, som kan berätta något om vilka ni är som jobbar där och om de produkter eller tjänster ni erbjuder. Att denna presentation ska se så bra ut som möjligt är självklart, vilket gör det viktigt att dels ta hjälp med formgivningen, och dels att välja ett tryckeri som levererar kvalitet från första till sista exet.

Så ordnar du ett företagsevent i Stockholm

7 apr 2019

Åtminstone en gång per halvår vill ofta företagen kicka igång verksamheten för att markera att verksamheten tar nya tag och vill att personalen motiverade att arbeta för företaget ska få bättre resultat. Då är ett arrangemang med ett event bra sätt att få personalen att göra sitt arbete med större ansträngning. Kanske vill man ena personalen kring det egna varumärket, den egna produkten eller tjänsten som man säljer till sina kunder. Då är det viktigt att personalen känner motivation att arbeta extra bra. Ett företag som ofta visar sin uppskattning till sin personal får lojala arbetare och får dem att lägga ner sin själ och hjärta i företaget. På det sättet är det en win-win- situation för båda parter.

Vad kan man göra mer än bara arrangera en fest?

Ibland kanske man vill arrangera mer än bara en fest för personalen, men vad ska man hitta på då? Här finns det egentligen inga begränsningar för vad man kan hitta på. Egentligen är det bra fantadsin och plånboken som sätter gränser för vad ett företag kan ordna för sina anställda. Och det måste inte kosta mycket för att personalen ska ha roligt. Man kan med enkla medel arrangera ett event som inte kostar skjortan.

Köra radiobil

Man kan köra radiobil i Stockholm. Det kostar inte särskilt mycket och de flesta tycker om fart och fläkt, i synnerhet om man har många som är unga i personalen. Man kan ta en eftermiddag som man tar och kör radiobil och sedan bjuder på en middag på någon restaurang. Mer än så behöver man inte arrangera.

Åka luftballong

Tillsammans kan man åka luftballonger i Stockholm. Det brukar kunna rymmas 15-20 personer i en luftballong. Det enda man bör tänka på, är att det krävs att det är ett klart och regnfritt väder. Man vill ju se utsikten över huvudstaden för att en luftballongfärd ska löna sig.

Arrangera en gatufest

Det kostar inte mycekt att arrangera en gatufest i centrala Stockholm. Det bästa är om man anlitar ett företag som har arrangerat gatufester förut och som vet vilka tillstånd som man måste ordna innan man kan ordna en sådan fest.

Det finns några eventbolag i Stockholm som kan arrangera både företagsevent och andra slags event i Stockholm. De är rutinerade och vana vid hur man med mindre medel kan arrangera fester och event som människorna sent ska glömma. Man måste inte spendera 100.000-tals kronor på event. Läs mer om ett sådant eventbolag som arrangerar företagsevent i Stockholm: https://www.popupworks.se.

Bjud personalen på en magisk kväll

2 apr 2019

Om du leder ett företag, är personalchef eller företagets VD, vet du säkerligen om att man då och då, bjuder sin personal på fest. Det kan vara en kick-off, julfest, vårfest, sommarfest, jubileumsfest, om företaget fyller år och så vidare. Det brukar inte saknas anledning att ställa till med en fest, om man bara vill. Snarare brukar det finnas skäl att inte låta pengarna bara rinna iväg när man ska bjuda på fest. Å ena sidan vill man säkert bjuda så fint som det bara går så att personalen känner sig uppskattad, å andra sidan handlar det om att inte bränna hela årets budget på en enda fest. Därför bör man tänka igenom vilket alternativ som ger mest för pengarna. Här kommer vi med några bra, uppskattade men relativt billiga alternativ.

Bjuda på catering plus trollkarl

Om det är någon som bor storslaget och stort och fint, kan man bjuda hem personalen. Säg att man är ett medelstort företag på 40-50 personer. Har man då en stor villa kan man bjuda hem dem till sig. Då kan man beställa catering så att ingen behöver stå för mat och dryck. Genom att bjuda hem personalen till sig, låter man personalen lära känna sin egen VD, personalchef, eller den som nu bjuder hem dem till sig. Det är ett bra sätt att få personalens tillit och ge dem chansen att lära känna dig som företagsledare bättre. Kostnaderna står förstås företaget för. Ett helt säkert kort är att bjuda in en trollkarl som kommer och underhåller gästerna efter middagen. Läs mer om hur man kan anlita en trollkarl på: https://www.trollkarl.org.

Hålla festen utomhus

Vill man, kan man ha festen utomhus och hoppas på fint väder. Nu är det ju lite hipp som happ med vädret i Sverige. Därför bör man alltid ha en reservplan i fickan ifall det är snöstorm, regnet står som spön i backen eller det är illa på andra sätt. Planerar man en utomhus, eller en fritidsdag ute, bör man be alla ta på sig varma och oömma kläder så att alla står ut med att vistas utomhus en hel dag. Har man då med sig grillar och grillmat, med tillhörande varma drycket (eller svala om det är sommar) då ror man i hamn hela festen som personalen sent ska glömma. Tips på alternativ vid dåligt väder; se till att vara i närheten av en kåta, ett vindskydd, en stuga eller något ställe där man kan värma sig och ta skydd.

Låta alla bidra till festen

Om det är så att det finns många olika nationaliteter i företaget kan man be flera i personalen att fixa mat från deras hemländer. Om man inte har personal som kommer från Peru, Kina, USA eller Kabodja, kan man i stället be dem att laga mat från sitt landskap. Det gör att när de sedan tar med maten från sina landskap eller hemländer, får alla smaka på just deras specialiteter. Det ger många intressant och fina samtal och att personalen lär känna varandra bättre. Även här står företaget för kostnaderna.

Kontrollansvarig – att leda kontrollarbetet vid ett bygge

18 mar 2019

Vid varje bygge som kräver bygglov krävs också en kontrollansvarig, som är den som ansvarar för att se till att bygget sker enligt gällande bygglagstiftning avseende säkerhet, miljö och så vidare. Det är ett ansvarsfullt arbete som kräver att man har ledaregenskaper och är självständig, definitivt inget kompisarbete byggare emellan. I Stockholm finns många certifierade kontrollansvariga, men det behövs ständigt fler, med tanke på alla byggprojekt som startas i Stockholm.

Den kontrollansvariges främsta uppgift är att hjälpa byggherren, det vill säga den som har beställt byggjobbet att se till att kontrollplanen hålls. Kontrollplanen är ett dokument som upprättas redan i planeringsstadiet av projektet, helst i samband med den kontrollansvarige. I kontrollplanen måste bygget planeras in i minsta detalj så att man kan vara säker på att alla moment utförs på rätt sätt, att de material som används uppfyller gällande krav och så vidare.

Förhindrar och rapporterar oegentligheter under bygget

Som kontrollansvarig är man den som å byggnadsnämndens vägnar säkerställer att det inte fuskas vid ett bygge. Om man upptäcker avvikelser ska dessa rapporteras direkt till byggnadsnämnden och till byggherren. Man måste ha en bra moralisk kompass som kontrollansvarig och inte låta sig förledas av entreprenörer som försöker skarva eller ta genvägar. Som kontrollansvarig är man en ledargestalt, någon som övriga på bygget har att rätta sig efter. Goda ledaregenskaper är därför viktigt hos den som vill bli kontrollansvarig.

Tekniska krav för att kunna bli kontrollansvarig

I övrigt ska man ha en god kunskap om gällande lagstiftning, det vill säga plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, särskilda EU-förordningar och mycket annat. Man ska ha lång erfarenhet av byggbranschen och dessutom en teknisk utbildning som ingenjör, arkitekt eller inom byggnadsteknik. De kunskaper och erfarenheter man bär med sig är också den auktoritet man har som kontrollansvarig och det går inte att fuska sig till dessa egenskaper.

För att kunna ta jobb som kontrollansvarig på byggen måste man vara certifierad, vilket man blir genom att vända sig till något av de certifieringsföretag som finns. I nuläget finns två företag som utfärdar certifikat för kontrollansvariga, Kiwa och Rise. Förutom att uppfylla de officiella kraven måste man visa sig ha personlig lämplighet för uppgiften, vilket avgörs genom intervjuer, samt klara av en tentamen, som mycket handlar om bygglagstiftning och liknande.

Jobba brett eller smalt

När man fått sitt certifikat kan man om man vill registrera sig som kontrollansvarig hos Boverket. Man finns då med i deras register över certifierade kontrollansvariga, vilket innebär att alla som vill starta ett byggprojekt kan höra av sig. Detta ger naturligtvis en enorm mängd arbetstillfällen, särskilt i Stockholm, vilket kan passa bra om man uteslutande vill arbeta som kontrollansvarig.

Är man däremot mer intresserad av att arbeta som kontrollansvarig som ett sidoprojekt kan det kanske vara bättre att använda sig av de kontakter man redan har inom byggbranschen och bygga upp sin kundkrets i liten skala.

Bli kontrollansvarig i Stockholm

Kontrollansvarig är ett spännande och roligt arbete som kan passa bra för den som varit länge i byggbranschen och är sugen på något nytt. Det ställer förutom de tekniska kunskaperna krav på att man har goda ledaregenskaper och har ett självständigt tänkande och moralisk resning. Känner du att detta passar in på dig är det en smal sak att ansöka om ett certifikat och bli kontrollansvarig, på hel- eller deltid.

Här kan du hitta mer information om detta ämne.

← Äldre inlägg

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.