Arbetet som arkivarie

En arkivarie kan ha ett stort ansvar. Ofta är det upp till honom eller henne att värdera information och avgöra vad som ska sparas för framtiden – och vad som ska förpassas till historien. En arkivarie samarbetar ofta relativt tätt med andra yrkesgrupper, som på ett eller annat sätt är inblandad i informationen som ska arkiveras. Det kan till exempel handla om jurister eller IT-experter.

Arbetsuppgifter

Förbereda inför digitalisering av arkiv, ta fram texter på förfrågningar och göra bedömningar av vad som ska arkiveras och inte. En arkivarie har en rad olika arbetsuppgifter under dagen. Nedan kan du läsa mer om dem.

  • Digitalisering av arkiv. Vissa arkivarier med IT-kompetens kan delta i uppgiften att låta till exempel böcker, ritningar och andra arkivhandlingar digitaliseras. Digitalisering av arkiv är en relativt komplex uppgift där till exempel skanning, strukturering, restaurering, bildbearbetning, indexering och konvertering ingår. Faktum är att projektarbeten och förberedelse för e-arkiv och digitalisering är något som många arkivarier sysslar med idag.
  • För många arkivarier är service en väsentlig del av arbetet. Det handlar då om besökare eller användare av arkivet som skall kunna hitta det som de söker. Att informationen är välsorterad och att det är lättnavigerat är på arkivariens ansvar.
  • Ser till att lagen följs. Att myndigheter, organisationer och företag följer de lagar och regler som finns är delvis upp till arkivarien att kontrollera. Arkivarien gör en bedömning kring vad som ska bevaras, och vad som kan sorteras bort.

Överlag har arkivarier ett stort ansvar. Det är hos dessa som material, som till exempel kan vara av nationellt intresse, bevaras och tillgängliggörs på förfrågan. Det kan handla om texter, datorfiler eller bilder som ska sparas för framtiden. Personer som kan göra dessa förfrågningar kan till exempel vara politiker som behöver underlag inför ett beslut, eller en forskare som behöver material för en studie.

Förmågor som är bra att ha

Förmågorna nedan har en arkivarie stor nytta av i sitt yrkesliv. Den som funderar på att utbilda sig till yrket, bör utveckla dessa förmågor (om de inte redan finns).

  • Känsla för service. För många arkivarier är kontakt med användare av arkivet en mycket stor del av arbetsdagen. Därför är det bra att ha en känsla för service och att kunna ledsaga användarna på ett bra sätt.
  • Kunna leda. Att inte vara rädd för att leda är en viktig egenskap hos en arkivarie. Det kan till exempel behövas vid utvecklingsprojekt eller på daglig basis i arbetet, beroende på hur arbetsdagarna är utformade.
  • Att kunna vara systematisk är kanske den viktigaste egenskapen en arkivarie bör ha. Det här gäller i princip vid alla arbetsuppgifter, oavsett om det är digitalisering av arkiv eller en gallring av dokument som ska göras.
22 Jan 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.