Därför är event och kick-off viktig teambuilding

Det är ingen exakt vetenskap att event skapar mervärde för ett företag. Däremot är det många företag som har märkt att personalen arbetar bättre tillsammans efter en kick-off än innan. Är det så att man på företaget är beroende av att personalen kan arbeta bra tillsammans och har arbetsuppgifter där de måste samarbeta för att arbetet ska bli gjort och för produktionens skull, kan det förbättras av att de som ska samarbeta lär känna varandra på bättre sätt.

Det går ju inte att tvinga människor att lära känna varandra. Vad de gör på sin fritid kan en chef ju inte styra över. Även anställda har ju rätt att göra precis vad de vill på sin fritid. Däremot kan man genom att ordna event se till så att de anställda får chansen att lära känna varandra under trevliga former på ett avslappnat och roligt sätt.

Då får man till ett mycket bra samarbete

Hur får man människor som inte alls känner varandra att samarbeta bättre? På många företag, söker man ofta personal som har förmågan att kunna samarbeta med andra. Det krävs att det är människor som är öppna mot andra, som är flexibla och som har förmågan att ta in vad andra säger och visar andra. Detta ska till för att en grupp människor ska kunna samarbeta bra. De behöver:

1. Information om vilket målet är för deras samarbete.

2. Tydliga roller för alla i gruppen så att var och en vet vad de ska göra (och inte göra).

3. De ska så mycket som det är möjligt vara lika beroende av varandra för att kunna lösa uppgifterna tillsammans.

4. Ledarskapet ska vara så flexibelt som möjligt och anpassas för gruppens behov.

5. Alla ska få komm till tals, gruppen ska ge och använda sig av feedback.

6. Man måste avsätta tid för att kunna diskutera, planera och fatta beslut. Alla i gruppen måste veta hur besluten fattas och hur besluten går till.

7. De beslut som man har fattat måste kunna utföras, utvärderas och korrigeras om det behövs.

8. Det måste finnas normer i grppen som harndlar om prestation, kvalitet, framgång och kreativitet. De olikheter som finns inom gruppen ska tolereras så länge de bidrar till att nå målet.

9. Det är viktigt att man i gruppen fokuserar på samarbete och att man har strategier för konflikthantering. 

Exempel på lyckade kick-offer

Exempel på lyckade kick-offer kan vara att man går iväg och bowlar tillsammans, går ut på restaurang. Exempel på vad man inte ska göra är att gå på bio, gå på en föreläsning, en utbildning eller aktiviteter som kräver att var och en koncentrerar sig på sin grej. Däremot ska man helst göra saker tillsammans som gör att man pratar med varandra; äter tillsammans, dricker tillsammans och prövar på nya upplevelser tillsammans. Här kan du läsa mer om ett event som inbegriper vinprovning för företag: http://www.vinprovningföretagstockholm.se.

26 Dec 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.