Dragen inför rätta - anlita en advokat

Som företagare så har man en tydlig ambition som ligger i att hitta en balans mellan att tjäna pengar, ha anställda som trivs med sina arbeten och samtidigt ha kunder som blir nöjda med den tjänst eller produkt man levererar. Detta oavsett bransch och verksamhet. Tyvärr så kan det senare innebära problem. Kunder kan bli missnöjda och de kan bli så pass missnöjda att de vidtar rättsliga åtgärder. Här behöver man som företag en advokat som kan hjälpa till i den rättsliga processen. I många fall så handlar det om att övertyga kunden om att man följt sin del av överenskommelsen och att man levererat det åtagande man blivit anlitad för. I vissa fall kan detta vara svårt att bevisa och reda ut.

Hur kan exempelvis en marknadsföringsbyrå bevisa att man gjort det som stått i sin makt för att dra kunder till en klient; en klient som betalat väldigt mycket pengar - men som inte ökat sin omsättning nämnvärt?

Det är lättare för en advokat i ett fall med exempelvis hantverkare att bevisa att ett avtal åtföljts och de processerna brukar därmed också vara lättare att lösa. Förekommer en fysisk produkt eller en fysisk tjänst - att bygga om ett badrum - så är sakfrågan lättare att lösa än vid en tjänst som vi ovan nämnde.

Ta hjälp av jurist vid avtalsskrivningen

Ett råd - för att slippa anlita en advokat i efterhand - är att man ser till att avtalet skrivs på ett tydligare sätt. Det ska inte kunna missförstås och det ska tydlig framgå vad A) kunden ska kunna förvänta sig och B) vad företaget förväntas leverera. Här ska man även kunna underlätta för sig själv som företag. Det finns verktyg som går att använda - hur pass många samtal frå kunden nu, och hur många får kunden under den tid som företaget arbetar med sin tjänst; kan man spåra mail och kan man se en ökad trafik till hemsidan?

Att alla kunder inte blir 100% nöjda ligger i saken natur - men att det ska gå från missnöje till en rättslig process med höga kostnader för exempelvis en advokat är i många fall onödigt.

Är dina förväntningar för högt ställda?

De flesta företag går in med en inställning om att skapa nöjda kunder - och därigenom få fler uppdrag. Det finns rötägg inom alla branscher, men som kund så är det ofta möjligt att reda ut oegentligheter utan att vidta rättsliga åtgärder.

Vi säger inte att man aldrig ska göra det och att man aldrig kan vinna. Men, i många fall så handlar det om att man kanske ställt förväntningarna på ett lite väl högt våningsplan. Risken är att man vid en sådan process får betala för mer än man tänkt sig. Många företag har dels en skicklig advokat vid sin sida och dels så har man också - framförallt - gjort ett klanderfritt jobb.

På http://www.salmipartners.se/ hittar du erfarna, kunniga advokater.

10 Sep 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.