Effektiva intervjufrågor till chefsrekrytering

Att anställa personal är alltid en viktig handling men det kan vara ännu viktigare att veta hur man ska agera när man ska rekrytera en chef. Rätt frågor och rätt tillvägagångssätt kan avgöra.

En chef är någon som inte enbart ska vara noggrann med sitt eget arbetsutförande utan även är ansvarig för hur personalen sköter sina arbetsuppgifter. I chefsrollen behöver man därför kunna inte enbart de hårda värdena men också de mjuka. Att kunna motivera och samtidigt ställa krav på sin personal och dessutom vara personalens språkrör mot högre chefer och eventuella kunder, är en attack från många fronter. När man ska anställa en chef så är det därför viktigt att man vet vad man ska leta efter och även att man kommer åt svaren på hur personen kommer reagera och agera vid olika situationer som kommer uppstå med personalen. Det kan man få hjälp med genom en rekryteringsfirma som jobbar med chefsrekrytering. Genom att sätta scenarier och fråga hur man skulle lösa situationen så kan man få en aning om hur det kan komma se ut på riktigt. Det finns även tester som man kan göra via en rekryteringsfirma där viktiga frågor lindas in bland mindre viktiga, för att få fram den sanna bilden på så sätt.

Retorik och agerande

När man gör en intervju med en arbetssökande, vilken roll de än ska fylla, så kan man med enkla medel prova hur personen kommer agera framöver. Enkla saker som att sätta sig på en högre stol, inte se den sökande i ögonen, låta början på mötet bli försenat och så vidare, kan ge indikationer på olika personlighetsdrag som om man är lättirriterad, lättstressad, har kort stubin och så vidare. Ofta tänker den sökande endast på agerande under själva intervjun och glömmer att småpratat och hur man agerar före och efter intervjun, kan vara det som faktiskt avgör.

Skriva en bra jobbannons

Redan när man annonserar ut en tjänst så kan man sålla bort de oönskade, men inte på det självklara sättet. Genom att inte enbart skriva in det som man söker utan även skriva in lite mer utfyllnad som hur personen ska vara och begära ett personligt brev, så kan man få mer information än vad den sökande är medveten om. När man får ansökningarna så kan man också redan där sålla bort de som man inte känner passar. Att ha en rolig mailadress kan vara kul privat men det kommer troligen inte ge chans till en chefsposition. 

28 Feb 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.