En revisor skänker seriositet till ert företag

Det fanns förr en huvudregel som man kunde använda gällande en revisor; en huvudregel som sa att så fort det handlade om ett aktiebolag så skulle också en revisor granska årsredovisningen. En revisor skulle alltså göra sitt jobb – genomföra en revision och återge en revisionsberättelse att skicka till Bolagsverket – om man var ägare i ett aktiebolag. 

Mindre bolag behöver inte revisorer

Så var det förr och så är det, till viss del, även nu. Reglerna har nämligen ändrats och den huvudregel vi ovan gick igenom gäller inte i samma omfattning längre. Nej, numera så har Sverige anpassat reglerna mer efter en europeisk standard och det innebär att mindre aktiebolag inte behöver anlita en revisor längre. Detta förutsatt dock att man som aktiebolag kan uppfylla minst två att följande tre punkter…

… Man har en nettoomsättning som uppnår maximalt 3 miljoner kronor

… Man har tre stycken – eller färre – anställda

… Man har en balansomsättning som uppnår maximalt 1.5 miljoner kronor

Fördelar med att anlita en revisor 

Reglerna har även ändrats med tanke på att underlätta för mindre aktiebolag som får en sak mindre att tänka på i sin verksamhet. Någots om även kan spara in pengar - en revisor kostar, trots allt, pengar och gör inget ideellt arbete. 

Men, den kostnad man sparar in som ett mindre aktiebolag i exempelvis Stockholm ska även ställas mot den uteblivna tjänst som en revisor de facto – genom sin revision – gör. En tjänst som är flera till antalet och som vi kan räkna upp för att skapa en bättre förståelse kring vad vi egentligen menar. 

Kort sagt: anlitar du och ditt aktiebolag i Stockholm en revisor – trots att ni kanske inte måste – så får ni det här på köpet: 

  • Större trovärdighet. Om ni i framtiden tänkt er att växa så kan en revision utförd av en auktoriserad revisor ge er större trovärdighet gentemot era kunder, leverantörer, långivare, affärspartners och mot myndigheter såsom Skatteverket och Bolagsverket. Det handlar om att er verksamhet får en kvalitetsstämpel som skingrar eventuella misstankar och farhågor som gör att utomstående kan vackla vid tanken på en affär/ett samarbete.
  • Ni kan vidta åtgärder. En revisor kan peka på brister som måste rättas till och denne kan även peka på hur ni skulle kunna bli mer lönsamma. Ni får alltså viktiga ledtrådar till vad som kostar pengar i onödan.
  • Ni kan få bättre förmåner. Om ni exempelvis behöver låna pengar så kan ni få bättre villkor av banken ifall de kan se att en revisor granskat er årsredovisning. Många banker sätter också krav på att aktiebolag – oavsett storlek – ska få en revision utförd av en auktoriserad revisor. 

Läs mer här om revisor i Stockholm.

17 Feb 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.