Ett sådant företag bör du anlita till konkursen

Att driva företag är kanske inte så lätt. Många nya företagare klagar på att det är många och krångliga blanketter som måste fyllas i. Vill man göra det enkelt för sig, kan man alltid anlita en extern byrå som gör detta åt en. Då slipper man fylla i de krångliga blanketterna. Har man väl kommit över momenten med de krångliga blanketterna, kan man sedan koncentrera sig på själva kärnverksamheten. Går det bra för det egna företaget kanske man kan anställa fler som gör jobbet. Sedan kan man växa och anställa fler, utöka verksamheten och kanske starta fler butiker, fler kontor, eller vad det nu är som man gör i företaget.

Om det inte går som man önskar

Går det knackigt och man kanske växer lite för fort, kan det lätt bli så att man tar sig vatten över huvudet och får snabbt skulder som man inte kan betala. Växer skuldberget, kan det till sist bli ohanterligt. Det växer en ur händerna och företaget kanske måste begäras i konkurs om inte de företag som man har skulderna till, får betalt.

Som företagare kan det bli så att man reagerar på två olika sätt; antingen blir man förlamad och vill bara gömma sig. Om företagen som inte får betalt, lägger de på en ränta, som kan vara omöjligt att betala. Den som redan saknar förmågan att betala en skuld, saknar fortfarande förmågan att betala av en skuld som bara växer. Det sätter igång en negativ snöbollseffekt. Till sist kan händelserna gå en ur händerna.

Det finns även de som reagerar på annat sätt när man inte kan betala skulderna. Det finns de som får energi och kämpar för att kunna betala de egna skulderna. För den som vill undvika en konkurs finns det ett sätt att gå; antingen begära det egna företaget i konkurs och lägger ner företaget, eller så kan man begära om en företagsrekonstruktion. 

Det händer vid en företagsrekonstruktion

Vid en företagsrekonstruktion går man igenom de företag som har krav (fordringar) på företaget, om de kan tänka sig att avskriv skulderna till företaget. Det kallas ackord, om de kan tänka sig skriva ner sina skulder med någon procent. Det stora syftet med en företasrekonstruktion är att se till om företaget kan räddas på något sätt. Man får igenom sin ansökan om en rekonstruktion om det finns förutsättningar för företaget att bedriva en framgångsrik verksamhet.

Det händer vid en konkurs

Om företaget verkligen inte har några som helst förutsättningar att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet, även om de som har skulder att kräva av företaget skulle skriva ner dem, försätts företaget i konkurs. Vem som helst som har krav på betalning (fordring) på företaget, kan begära ett företag i konkurs. Även någon som inte har fått lön från företaget kan begära det i konkurs. Det är alltid en domstol som beslutar om ett företag ska gå i konkurs eller ej. Läs mer här om en konkursförvaltare som också är advokat.

4 Oct 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.