Få en helhetsbild av produktionen

Är det svårt att överblicka tiden som personalen lägger på varje moment i arbetet? Att inte veta hur mycket tid som varje sak som ska göras och utföras på ett företag gör att man tappar resurser, som annars skulle kunna läggas på att få ett mer effektiv produktion, är kostnadskrävande. Det är som att ”värma huset åt kråkorna”. Det vill säga, resurserna läggs på fel ställen. Arbetar många personer med samma projekt är det viktigt att alla vet vad de andra i gruppen arbetar med. I stället för att lägga tiden på en massa möten kan man få samma helhetsbild med en programvara som alla inblandade i projektet kan hantera. 

Få helhetsbild av vart tid och resruser går

Med programmets hjälp kan den som leder projektet lägga nya arbetsuppgifter på dem som är klara med just din del som de arbetar med. Produktionsledaren kan också se vilka arbetsuppgifter som stjäl tid. Istället för en sekreterare som tar hand om allt det administrativa kan man med hjälp av programvaran få den administrationen gjord. Med samma programvara kan man få respons på arbetsuppgifterna, är de svåra? Är de hanterliga, eller omöjliga? Eftersom alla arbetar med samma programvara, är det lätt att få responsen omedelbart och man slipper sitta i möten med gruppen. Många företag klagar just på att arbetstiden får till oändliga möten. Då är det bra att veta att de inte behövs.

Arbeta enligt arbetsmodell

Det finns arbetsmodeller som man kan planera efter. Är det ett stort projekt med många inblandade är det lättare att se vad var och en bör göra för att ro i hamn projektet. Det är lättare för de andra också att veta vad de gör, och vad en själv ska göra. Man kan också lägga in om det finns individuella budgetar som de har att förhålla sig till. Med arbetsmodellen får alla en större helhetssyn och ser hur belastade de andra är.

Få ett mer effektivt arbetssätt

Modellerna och programvaran har utformats av ett företag som heter Ln4 Solutions AB. Enligt deras egen hemsida syftar deras programvaror att ”förbättra effektiviteten och produktiviteten” bland dem som arbetar med samma projekt. Genom att använda deras program och modeller kan man få fakta och transparens i hela processen, från start till mål. Dessa program är framför allt till för dem som arbetar i projekt, men går utmärkt att använda i andra arbetsprocesser, som kräver mycket administration. I stället för att anställa någon som gör det samordnande arbetet, kan alla arbeta med programvaran och utföra det arbetet själva. Kostnaderna för den personalen kan istället läggas på annat.

6 Feb 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.