FAQ - Aktieägaravtal

Är det ett krav att ha aktieägaravtal?

Nej, det finns inget krav på att ett aktiebolag måste ha aktieägaravtal. Men det skapar tydlighet och minimerad risk för konflikter framöver. Det kompletterar bolagsordningen och skapar mer detaljerad information.

Är det bara privatpersoner som skriver avtalet?

Nej, aktieägaravtal skrivs mellan aktieägarna oavsett om dessa är privatpersoner, föreningar, företag eller andra juridiska personer.

Vad är dubbel reglering?

Om det i avtalet regleras något som även regleras i bolagsordningen kallas detta för att man har dubbla regleringar. Så länge dessa är exakt lika utformade är det inte några problem. Men skulle det skilja mellan hur regleringen sker i aktieägaravtalet och bolagsordningen kan det bli juridiska problem.

Vad menas med att avtalet är ”internt”?

Bolagsordningen är offentlig vilket därmed innebär att alla kan ta del av den. Därmed kan inte allt för känslig information finnas med där. Ett aktieägaravtal är istället enbart intern och är därmed inte offentlig. I detta avtal kan man därmed ta upp saker som kompletterar bolagsordningen. Det kan exempelvis vara vad som gäller vid en eventuell exit.

Kan det ändras innan avtalstiden är över?

Ja, avtalet kan avvecklas eller ändras under den tid som det gäller. Men det krävs då att alla parter är överens om detta och skriver nytt avtal kring detta. Det är alltså inte möjligt att enbart ena parten väljer att bryta avtalet. Det klassas då som avtalsbrott vilket innebär att man kan bli stämd i domstol på denna punkt.

Vad händer om ägaren dör eller skiljer sig?

Vid dödsfall gäller ordningen för arv vilket generellt innebär att make/maka ärver andelen i företaget. Om man skiljer sig kommer även ägandedelen i företaget att delas upp.

För att undvika svåra juridiska problem vid just dessa tillfällen används mycket ofta ett krav på att äktenskapsförord ska finnas hos delägarna. På detta sätt är det personlig egendom.

Vilket avtal ska vi använda?

Det finns flera olika aktieägaravtal att använda. Läs på om de olika eller be hjälp av en affärsjurist. För många småföretagare är det svårt att vara insatt i de juridiska frågorna och man behöver hjälp för att det ska bli rätt. Eftersom det är relativt vanligt har även juristerna färdiga mallar som sedan enbart anpassas utifrån företagets struktur och behov. Det behöver därmed inte kosta speciellt mycket att få den säkerhet som ett aktieägaravtal ger. Kom ihåg att avtalet kompletterar de uppgifter som finns i bolagsordningen. Här hittar du hjälp med aktieägaravtal: https://www.aktieägaravtal.net

frågetecken

11 Sep 2019

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.