Fasaden är viktig för ert företag

Det finns ett värde i att som företagare se över vilken typ av byggnad man huserar i. Viktigast är naturligtvis hur det ser ut på insidan - och där kan man påverka mycket mer - men faktum är att många baserar sitt förtroende på det första intrycket. Där utgör fasaden en väldigt stor del. Om ert företag hyr kontor i en fastighet vars fasad är full av sprickor, där en del av putsen har lossnat eller där avgaser och smuts hunnit sätta sig på ett tydligt sätt så kommer detta att rinna över på er; trots att det är fastighetsägarens ansvar att hålla fasaden i ett gott - och säkert! - skick. Det bör man också se till att ligga på om.

Er fastighetsägare och er hyresvärd har ett ansvar över hela fastigheten och ska se till att den är i ett bra skick. Det inkluderar även fasaden. Ser man exempelvis att det börjat uppkomma sprickor så det en tydlig indikation på att en fasadrenovering bör bokas in. Sprickorna kan nämligen leda till att sjok så småningom lossnar - som en följd av att vatten tränger in, fryser och tinar - och om dessa skulle träffa någon så kan det innebära svåra skador och ren och skär livsfara.

Det är det som ni ska trycka på - om er fastighetsägare inte bokar in en fasadrenovering för en vackrare byggnad så bör han åtminstone göra det för att minska risken för olyckor som han ansvarar för och ska förhindra uppkomsten av.

Fasadrenovering ger längre livslängd

En byggnad har alltid ett skyddande lager. Det många inte tänker på är att exempelvis färg är ett exempel på detta. Man ser färgen på ett trähus som någonting som enbart fungerar som en slags utsmycknad. Så är inte fallet. Färgen finns för att skydda träet mot regn, mot snö, mot avgaser, smuts och för att ett hus ska stå emot tidens tand. Detsamma gäller puts som finns av samma skäl.

Utan den skyddande putsen så skulle husets konstruktion och bärighet snabbt bli angripen av fukt och vatten - något som skulle leda till mögel, röta och hussvamp. Det skulle i sin tur kraftigt förkorta livslängden och det är också det som gör en fasadrenovering nödvändig. I Stockholm blir detta lite mer tydligt än i andra städer. Dels så tar avgaser och annan smuts ut sin avgift och gör fasader fulare, dels så skapar den tunga trafiken vibrationer som ger sprickor i putsade fasader. Allt detta gör att en fasadrenovering måste ske lite mer frekvent i Stockholm än i andra, mindre städer.

Och; vi ska även tillägga att det finns alternativ. Är fasaden bara nedsolkad av smut och avgaser så kan man även anlita ett företag inom fasadrenovering för en omfattande fasadtvätt och genom denna ge en byggnad den glans som den förtjänar - och som ert företag kommer att dra nytta av.

Mer information om fasadrenovering här: http://www.fasadrenoveringstockholm.net.

29 Oct 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.