Förändras med en värld i förändring

En organisation är aldrig starkare än sin svagaste länk. Förändringar och påfrestningar kan komma hastigt. Då gäller det att snabbt se till att alla länkar håller för belastningen.

Vår vardag känns ibland som samma sak om och om igen. Tiden verkar gå lika långsamt som förändringarna. Men vi lever mitt i en värld av ständig och snabb förändring. Man måste vara lika snabb och skarp som sin omvärld. Gärna snabbare och skarpare än alla andra. Det är inte så lätt om man befinner sig i en stor organisation. Beslut fattas i flera led. Rekryteringar går sällan så snabbt som man önskar. Ibland finns inte den nya medarbetaren på plats i tid. Ögonblicket är förlorat och man snubblar, förlorar försprånget och hamnar efter.

Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid

Men det finns möjligheter att motverka långsamheten i stora organisationer. Interim management, ett tillfälligt ledarskap, är ett sätt att lösa kriser och snabba förändringar tillfälligt och på längre sikt. Detta sätt att snabbt handskas med problem har sitt ursprung så långt tillbaka som till romarriket, då man snabbt behövde kompetens på plats för att föra befäl eller se till att projekt kom igång. Den moderna varianten av interim management är av naturliga skäl något yngre. Det var på 70-talet praktiken med den här typen av tillfälligt ledarskap började spridas över världen. För organisationer av olika slag börjar det här idag bli ett enkelt sätt att skaffa sig den kompetens man behöver precis när man behöver det.

En ny typ av arbetsmarknad

Interim management har också öppnat upp en hel typ av arbetsmarknad. Borta är den livslånga lojaliteten mot ett enda företag som fanns förr i världen. En föränderlig värld kräver föränderliga människor. Idag är det inte helt ovanligt att man jobbar på konsultbasis. Att man rör sig mellan de företag och organisationer som just för tillfället har behov av ens kompetens. Man befinner sig alltid där man är uppskattad, kan man nästan säga. Det här sättet att se på anställning och rekrytering är på det sättet inte bara till fördel för företag och organisationer i snabb förändring, eller som behöver akut hjälp. Det är också till fördel för den som inte vill fastna inom ett och samma företag, utan som vill röra sig fritt över ett större fält av arbetsmarknaden. Ett sätt att arbeta för den som vill vara problemlösaren som löser sin uppgift och sen seglar vidare till nästa hamn där hen behövs.

19 Mar 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.