Förekom konflikter med event

Alla som har arbetat med företagsledning, vet att när det kommer till människor, kan allt möjligt hända. Människor är ju som bekant, inte som maskiner, de är mycket mer komplexa. Robotar gör ju precis enligt hur deras mjukvara har programmerats. Människor gör precis som de själva vill, vilket ju egentligen är fantastiskt.

Det är ju människor som har drivit på utvecklingen. Hade vi enbart haft maskiner och robotar, hade vi varit kvar på stenåldern, eftersom en robot enbart gör som den alltid har gjort. Det är människans privilegium att tänka nytt och annorlunda. På så sätt ska man som företagsledare ändå tänka positivt om människors förmåga och vilja att tänka i annorlunda och nya tankebanor. Det är den positiva saken med det hela.

Inte bra om personalen drar åt olika håll

Den mindre positiva är den att det kan skapa en hel del problem, när alla tänker helt olika. Ska olika människor med helt olika åsikter sedan samarbeta och interagera med varandra är det upplagt för spänningar. Samtidigt är det många arbetsgivare som väljer – medvetet, eller omedvetet att anställa människor som mest är lik dem själva, och på så sätt minskar spänningarna på arbetsplatsen. Det har ju den fördelen att liksom ordspråket säger ”lika barn leka bäst” – att personer som är lika varandra, tänker och gör på liknande sätt. Nackdelen är som tidigare påpekats att utvecklingen stannar där.

Vågar man i stället anställa människor från vitt skilda kulturer och sammanhang, kan de olika människorna bidra till kreativitet utifrån att man närmar sig ett problem på olika sätt och kan presentera olika lösningar. De flesta arbetsplatser skulle behöva mer mångfald, just om det handlar om företag som ska presentera lösningar, som ska arbeta med marknadsföring, konsultverksamhet, eller pedagogik och mycket mer.

Bäst förekomma splittring

Det är inte bara konflikter som kan komma på arbetsplatser där människor antingen ska samarbeta eller interagera med varandra. Det kan ”bara” hända att människor helt enkelt drar åt olika håll, om inte arbetsledningen är tydlig med att sätta upp gemensamma mål för arbetet. Om människor fortsätter tänka och arbeta på olika sätt kan det mycket väl splittra arbetsgruppen och alla drar åt olika håll, vilket kan vara förödande för företaget.

I så fall kan man mycket väl göra helt andra saker, som får alla i gruppen att dra åt samma håll. Här finns en stor variation på saker man kan göra; aktiviteter som stärker gruppen. Man kan åka bort. Alla kommer på samma sätt till en ny omgivning, och man blir hänvisad till varandra. Man kan få personalen att iaktta varandra, beskriva varandra, intervjua varandra. Man kan göra aktiviteter som inbegriper fysisk aktivitet, såsom till exempel paintball, man kan dela in personalgruppen i fler grupper och låta dem tävla mot varandra. Som att delta i en fem-kamp-tävling.

Skratta tillsammans förlöser grupper

Man kan ha dem att leka lekar, som roar dem och sig själva. Skratt som man delar med andra förlöser många positiva saker mellan människor. Skratt förenar människor. Skrattar man tillsammans slappnar man av, och ser den andra som en vän, och inte fiende. Människor som är vänner vill varandra väl, vilket gynnar företaget och stärker vi-anda. Känner personalen en vi-anda, är de mer villiga att ställa upp för att ”vi” ska komma vidare och överleva, vinna över andra som inte tillhör ”vi”. Här är gruppsykologi väldigt viktigt. Ju mer insatt företagsledningen är i detta, desto bättre kommer det att gå för företaget.

24 Feb 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.