Framtidens körjournal är här

Öka företagets lönsamhet med hjälp av en modern, innovativ och tekniskt avancerad körjournal till de anställda. Följ upp, planera och optimera företagets resurser till 100%.

Har ditt företag länge dragits med omoderna system för körjournaler som varken känns särskilt pålitliga eller effektiva? Nu är det slut med det. Nya, smarta och mycket innovativa system har gjort entré och tagit marknaden med storm. System som möjliggör avståndsberäkningar, registrering av miltal, serviceuppföljningar samt kalkylering av CO2-utsläpp i en och samma elektronisk körjournal. Dessutom inkluderas även automatisk trängselskatthantering och upprättande av reseräkningar. Smidigt, eller hur? Dessa nya system ger alla företag, oavsett storlek och bransch, möjligheten att på ett bättre sätt planera och effektivisera arbetsdagarna och därmed på sikt öka sin lönsamhet.

Hur fungerar det?

En körjournal syftar till att hålla ordning och reda på alla kostnader relaterade till bilresor gjorda i tjänst. Det är nödvändigt av flera anledningar. Dels kräver Skatteverket rapportering, och dels har de anställda rätt till korrekt milersättning om de kör med privat bil. Journalerna är också viktiga för att företag ska kunna följa upp och analysera kostnader i samband med resor i tjänst - en förutsättning för att kunna fatta ekonomiska beslut som gynnar företagets tillväxt och framgång. Tidigare användes gammalmodiga system med mycket manuell pappershantering - ett sätt som var både ineffektivt och inte riktigt tillförlitligt. Med nya, elektroniska och automatiska körjournaler försvinner så gott som all manuell hantering eftersom allting registreras och behandlas per automatik. Den intjänade tiden kan istället bättre användas till att göra bra business och driva företaget framåt.

Få koll på utsläppen

Frågor som rör hållbarhet och medvetenhet kring klimatet har aldrig varit mer aktuella än vad de är nu. Stora företag och organisationer har världens ögon på sig och förväntas ta ett större ansvar för minskade utsläpp och en mer välmående planet. Det är ingen hemlighet att tjänstebilar och resor i tjänst genererar en hel del utsläpp - men det finns saker man göra åt det. Automatiska körjournaler är ett utmärkt hjälpmedel för att få koll på hur mycket just ditt företag släpper ut när det gäller användning av fordon i tjänst, och därmed aktivt kunna arbeta för att minska CO2-utsläppen. De moderna system som finns idag erbjuder riktigt smarta möjligheter att kunna följa upp, beräkna och analysera hur stora utsläpp tjänstebilarna i ditt företag står för. Finns det redan en välarbetad miljöpolicy på ditt företag? Perfekt. Körjournaler med utsläppskoll blir ett utmärkt tillskott till den.

1 Apr 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.