Ge personalen massage på jobbet

På många kontor arbetar personalen flera timmar i sträck utan att röra på mer än sina fingrar. Har man ett så stillasittande arbete är det av största vikt att man kan sträcka på sig för att inte få bestående men av stillasittandet. Det kanske låter oskyldigt men att sitta belastar ryggen väldigt mycket. Har man då inte en starka muskler i sin rygg kan man sedan få väldigt ont i den. En långvarig belastning på ryggen, och utan att man rör på musklerna, kan leda till muskelstelhet. Har man alldeles stela muskler kan det göra ont när man ska röra på sig, vilket leder till att man undviker rörelse. Det i sin tur kan leda till att man får ännu mer ont och så har det blivit en ond spiral.

Massage löser upp muskelstelhet

Då kan massage av de stela musklerna lösa upp det som är stelt och som gör ont. Har man väl fått upp stelheten är det sedan lättare att röra på sig och rör man mer på sig löser det på nytt upp stelheten. Alltså är massage mycket välkommet för dem som sitter stilla mycket på kontor. Att få en stel nacke och skuldror kan leda till sämre livskvalitet. Man sover sämre om man har stel nacke och rygg, man rör sig sämre och värk är mycket negativt på sin fritid när man ska göra avkopplande saker. Då är massage vädligt bra för både arbetsgivare och personal. Arbetsgivaren får bättre och piggare personal. Personalen mår bättre och trivs bättre på sitt jobb. För dem båda är det en win-win situation. För en arbetsgivare kostar det inte mycket att kosta på personalen massage. Ofta bidrar det till att många goda cirklar sätts i gång.

Börja med pausgymnastik

Alla som arbetar på kontor borde börja varje dag med att röra på sig. Sedan borde man röra på sig minst en gång i timmen och dessutom ta en riktigt lång promenad under lunchen. Att inte röra på sig kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, till fetma som i sin tur kan leda till diabetes, högt blodtryck och annat som är negativt för hälsan. Får personalen massage och goda råd då och då, är det bra för deras hälsa. Även företagschefer och arbetsgivare mår bra av massage varje dag, eller minst en gång i veckan, eller månaden. Det finns olika sorts massage och det är bra att läsa om de olika slags massage som man kan anlita till sitt företag. Läs mer på företagsmassagestockholm.com.

20 Jul 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.