Ger du dina anställda rätt verktyg?

Som ledare så måste man hela tiden ha örat på marken och försöka tyda vad som händer i arbetsgruppen. Man tjänar på att vara lyhörd och genom detta förhindra att eventuella problem kommer till ytan och blir större än de borde vara. Om man bortser från personkemi och relationer mellan arbetskamrater där konflikt kring olika arbetsuppgifter kan uppstå så finns även andra frågor som man kan lyssna in sig på.

Hur upplever de anställda sin arbetsmiljö och finns det någonting du kan förbättra? En sådan sak som kan skapa ökad trivsel handlar om hygien och städning. Det är nämligen en punkt som många stör sig på och som således kan skapa en enorm irritation som dels minskar produktiviteten och dels också kan skapa konflikter mellan kollegor. Där bör du som chef lyssna in och - vid behov - också vidta åtgärder som leder till bättre renhållning och hygien. Om det sedan innebär ökad kontorsstädning eller något typ av schema för de anställda är upp till dig.

Rätt ergonomi är extremt viktigt

En annan viktig sak gällande arbetsmiljö gäller ergonomi och hur man genom rätt tänk här kan förhindra skador. Som ledare och chef så måste du ha koll på denna fråga och ett av dina mål måste vara att alla dina anställda ska må så bra som möjligt på arbetet. Man ska inte riskera att bli sjuk eller skadad i samband med sitt dagliga förvärv. Det är dock vanligare än vad många tror.

Måhända så handlar det inte om olyckor som sker plötsligt och där någon - på ett mer akut sätt - gör sig illa. Sådana olyckor kan vara svårare att förhindra. De skador vi tänker på är de förslitningsskador som riskerar att ge med för livet och som - för dig som chef - kan innebära att en kunnig anställd måste sjukskriva sig och kanske inte har möjlighet att fortsätta. Många tror sig gå fri från detta ansvar i och med att man inte arbetar med exempelvis tunga lyft och därigenom heller inte behöver någon ergonomiutbildning.

Det är inte sant. Det som är sant är att de stillasittande jobben ofta nöter mer på muskler och leder och att det är de jobben som ofta kräver mer förebyggande åtgärder.

Anmäl till en ergonomiutbildning

Det går att anmäla sig till en ergonomiutbildning och genom en sådan öka både sin egen och de anställdas medvetenhet kring hur kroppen fungerar och hur muskler och leder reagerar vid olika ställningar och vid upprepade, monotona rörelser. En ergonomiutbildning innebär rent konkret att man får ta del av den samlade kunskapen hos kiropraktorer, sjukgymnaster och naprapater som besöker arbetsplatsen och som vid detta besök kollar hur varje anställd arbetar och gör en bedömning kring det rent ergonomiska.

En anställd kanske inte har ont idag; men just den där hukande ställningen framför datorn kommer på sikt att leda till värk i både nacke och armar. Ungefär så fungera en ergonomiutbildning - man hittar ett problem och man skapar en lösning. En lösning som kan innebära höj- och sänkbara bord, bättre stolar, trådlösa musar eller tips om motion som alla i gruppen - på givna klockslag - ska göra. Den typen av gymnastik kan du som chef leda och göra till en rolig - men viktig -.del av arbetsdagen.

Läs mer: https://www.ergonomiutbildning.nu.

16 Nov 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.