Har alla sin egen agenda?

Hur får man medarbetare med sig på företagets målsättningar, och hur får man ledningsgruppen att enas och dra åt samma håll, så att företaget går framåt?

Företagets bästa kan mycket väl vara ägarens bästa. Kanske är medarbetarna rädda att säga sin mening öppet, och kanske råder en tystnadskultur. Då kan det vara svårt att locka ur folk vad de egentligen tycker eller att få dem att påtala brister. Ska man nå gemensamma mål, gäller det att vara tydlig och definiera dem och se till att alla vet vad man ska sträva efter. Sedan mäter man upp resultaten, ser hur väl man har lyckats nå sina mål, och följer upp vad som mer behöver göras. Om alla i ledningsgruppen deltar i detta arbete, samordnar man sina krafter och får en synergieffekt. Ett plus ett blir tre, som man brukar säga. Tillsammans är man starka.

Samsyn via elektronik

Genom att koppla upp sig till en särskild molntjänst för företagsledning, tar alla del av samma information, och företagets effektiv ledningsgrupp har lättare att skapa en gemensam samsyn. Målstyrningen blir bättre, strategi och planering blir tydligare, och det blir lättare att delegera arbetsuppgifter. Det underlättar för alla så att det blir möjligt att ha full koll, och man får företaget att blomstra genom att alla åtgärder är samordnade. Man ser vem som har gjort sina arbetsuppgifter, och det blir också tydligt vem det är som inte är klar med sina. För att få alla övriga medarbetare att göra sitt bästa, är det förstås viktigt att ledningsgruppen är överens inbördes, först och främst.

Traditionella möten inte alltid optimalt

Det är givetvis bra att träffas och diskutera olika frågor i ett ledningsgruppsmöte, men ibland kan det vara svårt att få alla att träffas samtidigt. Någon får förhinder, och då missar den personen vad som sägs. Kanske blir det korridorsnack, eller informella snack i bastun, och någon kan känna sig förbigången när det gäller informationen. Man får först efter en tid ta del av protokoll från mötet. Genom att istället få information elektroniskt, kan alla ta del av allting samtidigt, och det uppstår inga oklarheter eller tveksamheter om vad som diskuterats och hur man ska gå tillväga i olika frågor. Det är också lätt att göra kontroller, på hur väl målen är uppnådda. Personliga möten är bra, men det kan vara smart att utnyttja fördelarna med elektronisk information. Exempelvis konferenser online sparar också mycket tid och resekostnader.

21 Mar 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.