Har du behov av en kompetent översättningsbyrå?

En kompetent översättningsbyrå bör ha översättare som inte bara kan det andra språket utan som kan det andra landets uttryck, mentalitet och kultur. Det gäller ju att när de läser den texten som du vill att de ska läsa, associerar till rätt stämning, känsla eller sinnebild som du ju önskar. För att det ska hända gäller det att varorna har rätt översättning.

Kunskap om varorna

För det första är det viktigt att de som översätter till de olika språken själva har kunskap om varorna som de beskriver, för att det ska blir rätta beskrivningar på det andra språket. Så innan de sätter igång med själva översättningarna måste de sätta sig in i hur produkterna fungerar. Ofta har de ernfarenhet som de kan ta viss kunskap från, till exempel om det är tekniska översättare, så har de förförståelse för tekniska prylar.

Kunskap om landet som det översätts till

Det räcker sällan bara med att man kan språket som man ska översätta till. Det gäller även att man kan det landets terminologi, uttryck och kultur, vad som är populärt, vad som är positivt och negativt för att översättningarna ska förstås på rätt sätt. Ofta har man sett översättningar som någon som endast har haft en ordbok till hjälp när de har översatt varningstexter och liknande. Som den något förvirrande texten "Our Food is Guaranteed not to Cause Pregnancy" – vad som är avsikten med denna upplysning är mycket oklart, klart är dock att översättningen är käpprätt åt skogen.

Kunskap om facktermer

Det gäller också att översättarna har rätta kunskaperna om facktermer. Som de översättningar som man såg på ett kinesiskt sjukhus; "Cunt examination" – antagligen menade man "Gynekologi" och "Fetal Heart Custody" när man egentligen menade "Inre medicin". Man förstår vad de menar men orden är helt fel i sammanhanget, och inte alls i närheten av vad man avser med översättningarna. Antagligen är det inte alls den muntra och uppsluppna mening med översättningarna som man är ute efter. Sedan finns det mer harmlösa översättningar som den man såg i ett bageri: "Do not Touch Bread with Hands. Please Use Tongue". Vilket ger helt fel associationer och inte särskilt hygieniska sådana heller.

För att undvika liknande situationer att översättningarna ger helt fel associationer bör man alltså alltid anlita en kompetent översättningsbyrå som gör de rätta översättningarna som ger rätt sorts associationer och inte den skrattretande översättningen.

5 Nov 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.