Hur agerar du om en anställd missbrukar?

Ett missbruk syns sällan. Många lever i någon typ av villfarelse att man kan se att en person missbrukar och att det handlar om en relativt smal sak. Man kanske ser en missbrukare som en trasig människa som lever på gatan och som finansierar sitt missbruk genom diverse typer av brott.

Så är det sällan; de flesta missbrukare är precis som du och jag: de bor i trygga hem, de har en fast inkomst, de kanske har familj och de har till synes ett ordnat liv. Det gör att det är svårt att upptäcka. Kanske är en av dina anställda missbrukare?

Att det är svårt att upptäcka ett missbruk innebär inte att det är omöjligt. Det finns alltid signaler som kan indikera detta. Om en anställd pendlar extremt i humöret, har många sjukdagar, är allmänt labil och visar upp ett rent ointresse för både jobb och kollegor så kan detta tyda på att missbruk förekommer. Du som chef har ett ansvar i detta. Ett ansvar som ligger i att dels förebygga och dels erbjuda rehabilitering.

Tydlig policy förhindrar missbruk bland anställda

Ditt ansvar är att sätta upp tydliga regler om vad som är okej och inte. Dessa regleras i Arbetsmiljölagen och det är upp till varje arbetsgivare och arbetstagare att utforma alternativ för den enskilda arbetsplatsen.

Sätt upp tydliga mål, inför en riktigt tydlig alkohol- och drogpolicy - är det okej att komma bakfull och så vidare? - och se till att ha en rehabiliteringsplan om någon anställd skulle visa sig falla ner i ett missbruk.

Klart är att ju tidigare man agerar, desto större chans är det att komma tillrätta med problemet. Här kan man ta hjälp av exempelvis Företagshälsovården, Alna eller Alfagruppen för stöd och råd.

viktigt möte

Min kollega missbrukar droger

Det kommer förmodligen inte vara du som chef som upptäcker ett missbruk, det kommer att upptäckas av den anställdes kollegor. Eller, om det skulle handla om narkotika - av polisen. Narkotika är speciellt i missbruk då det handlar om brott och där det - till skillnad mot spel och alkohol - faktiskt är olagligt.

Här måste man alltså som chef också göra en avvägning. Narkotikabrott kanske ska anmälas snarare än att behandlas som ett annat missbruk? Kanske kan du som chef bistå med en advokat om en av dina anställda misstänks för ett narkotikabrott efter en helg på krogen? Missbruk kommer i olika former.

Om en anställd skulle signalera att en kollega eventuellt missbrukar någonting så ska du som chef agera. Du ska inte låtsas som att de regnar. Gör en utredning och erbjud hjälp. Att sticka huvudet i sanden är inte en fungerande metod - vare sig ur ett arbetsmiljöperspektiv eller sett ur ett rent mänskligt sådant. Ta ditt ansvar. Kanske kan missbruket vara ett tecken på att jobbet är för stressigt, för hårt eller att du sätter för mycket press på dina anställda? Det kan komma någonting gott - för alla - om du sjösätter en utredning kring ett eventuellt missbruk.

Mer läsning: Vilka droger är vanligast i Sverige.

9 Oct 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.