Hur hanterar du som ledare en våldtäkt på en anställd?

Det ofattbara kan inträffa och det kan drabba någon som står en nära. Våld finns överallt i vårt samhälle och som ledare inom ett företag så kan man också ställas inför den prekära situationen att någon av de anställda har blivit utsatt för något fruktansvärt brott. Hur skulle du agera om en anställd blivit våldtagen? Hur ska man agera och finns det några saker som man bör undvika?

Våldtäkter sker i en större omfattning än vad många verkar tro. Många tänker sig en våldtäkt enbart som ett överfall utomhus där mörkret ger gärningsmannen skydd. Det gör att man också har svårt att ta till sig hur många våldtäkter som de facto sker - och anmäls - i Sverige. År 2018 anmäldes så mycket som 7960 våldtäkter. De flesta av dessa sker i det egna hemmet eller av någon som man känner sedan tidigare.

Det är fruktansvärt. Dels så brottet i sig ett av de mest förnedrande brott som finns, dels så handlar det också om ett svek av någon som man litar på och känner. Man ska även tillägga att det finns ett stort mörkertal. En våldtäkt som anmäls förs in i statistiken och blir därmed konkret och greppbar; den våldtäkt som inte anmäls hamnar i mörkret och där finns det nästan ett gigantiskt antal exempel. Något som bevisas av Me-Too där många kvinnor - både anonymt och under eget namn - valde att ta bladet från munnen.

Som ledare då; hur gör man? Det finns verkligen ingen given mall att följa. Alla reagerar olika på ett sådant trauma som en våldtäkt innebär. Den rätta lösningen är att du ska visa att du är ett stöd.

advokat pratar med fängslad man

Var ett stöd och visa att du finns där

Du som ledare måste visa att du finns där för din anställde. Du måste ge tid och du ska under inga som helst omständigheter börja ställa krav på att den anställda ska återkomma till jobbet. Detta sker då tiden är mogen och då - vi utgår från att det är en kvinna - hon känner att hon klarar av att arbeta igen. Väl tillbaka i arbete så kommer en tuff period att vänta. Vissa dagar kommer att gå bra - andra dagar kommer att vara sämre. Var förstående kring detta.

Det finns en balansgång i att ge arbetsuppgifter i samband med en våldtäkt. Ska man vara snäll som chef och ge enklare uppgifter, mer tid och vara snällare än vad man är mot andra? Vissa offer kan, tvärtemot detta, behöva jobbet som en slags ventil för att glömma, tänka på annat och för att rensa huvudet. Det är olika från person till person. Hitta en balans och försök att få till stånd olika möten - om hon vill - där ni tar myrsteg fram till en arbetsroll och arbetsbelastning som passar.

Andra i arbetsgruppen då? Ska dessa informeras om det som skett? Ja, om kvinnan vill. Inte annars. Du ska inte hålla på och ge en massa information kring en våldtäkt och du ska heller inte vara någon typ av central för skvaller och spekulationer.

I din mening - och det du ska förmedla - är att den anställde är sjukskriven och att detta är något som kan ta tid. Då hon väl börjar arbeta så kan du, ifall någon ifrågasätter arbetsbelastning eller sådant, ge besked om att detta inte rör den som frågar. Du ska skydda din anställde och skapa en trygg, säker och välkomnande miljö för henne att arbeta i.

Här kan du hitta mer information om detta ämne.

9 Jan 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.