Hur kan du som chef hjälpa vid en vårdnadstvist?

Nyckeln till ett framgångsrikt företag? I många fall så handlar det om en platt organisation där chefer och anställda kan kommunicera som jämlikar och sträva mot samma mål hela tiden. En platt organisation som, vid behov, ändå kan bli toppig och där chefen visar vem som bestämmer och fattar de avgörande besluten.

Ett utmärkande drag hos en bra chef och ledare är förståelse. Det vill säga: att man är medveten om att de anställda har ett liv vid sidan av jobbet och att detta liv - med sin familj - har högsta prioritet. Rent krasst så påverkar familjelivet också arbetet och där har man som chef en fördel i att rikta insatser då det krävs. En anställd som går igenom en tuffare period i sitt liv kommer att prestera sämre på jobbet just där och då - men i framtiden så kommer denne kanske att betala tillbaka tiofalt. Vi förklarar hur vi menar genom att ge ett exempel.

Du som chef märker att en av dina normalt skickliga anställda börjar komma sent till jobbet och då han väl kommer så är han loj och ointresserad. han springer dessutom ideligen iväg och talar i telefonen - samtal som inte rör jobbet utan som är rent privata. Det här fortlöper i någon månad och det finns ingenting som tyder på något typ av missbruk.

En dålig chef hade i det här fallet sett denne person som utbytbar, gett honom en varning och kanske sparkat honom en tid efter denna.

Så agerar du som chef vid din anställdes vårdnadstvist

Du däremot, du kallar in honom till ett möte där han förklarar att han befinner sig i en uppslitande vårdnadstvist. Samtalen han ringer är till din advokat och tillsamman försöker de hitta en strategi för att visa att han är en lämplig vårdnadshavare till sina barn.

Anledningen till att denna vårdnadstvist tagit sin början beror på att barnens mamma hävdar att pappan visar upp samarbetsproblem efter deras skilsmässa - ett diffust begrepp som inte är ovanligt att använda som argument vid en vårdnadstvist. Du som chef agerar på följande sätt:

  • Rådgivning Du erbjuder din anställde kontakt med en psykolog - en kostnad som företaget går in och täcker. Två gånger i veckan a`två timmar - på arbetstid.
  • Flexibla arbetstider: Du ger, i den mån det är möjligt, din anställde möjlighet att arbeta hemifrån. Dagar då han måste träffa sin advokat så får han ta ledigt under den tid det tar.
  • Information Du ger, med den anställdes tillåtelse, information om vad som händer. Inte mer än nödvändigt och där du inte grottar ner dig i detaljer. Sakligt och rakt.

Så blir du belönad

Vi säger att just denna vårdnadstvist slutar lyckligt. Din anställde och hans förra fru kommer överens innan frågan når rätten där man via samarbetssamtal kan hitta en gynnsam lösning för alla parter. Det troliga är att du kommer att få följande belöning för ditt driftiga ledarskap:

  • Lojalitet: Den anställde kommer att känna tacksamhet mot dig och en större lojalitet gentemot företaget. Troligt är därför att han kommer att stanna under en längre tid - och att han kommer att ställa upp för dig då du behöver det.
  • Respekt De övriga på företaget kommer att se att du är en chef som ställer upp då det blåser - även om vinden kommer från den privata delen av livet. Du vinner respekt och du kommer att få ett arbetslag som är väl medvetna om att de i första hand behandlas som människor och i andra hand som anställda.

Läs mer om vårdnadstvister här

13 Apr 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.