Internationella företag bör anpassa kommunikationen till medarbetarnas språk

Internationella företag behöver alltid ta ställning till hur de ska använda språket i kommunikation med sina kunder och internt. För vissa är det självklart att man pratar på landets språk på arbetsplatsen men att ,am går över till engelska så fort man är i kontakt med utländska kontakter. Men på andra arbetsplatser möts personer från flera delar av koncernen och därmed olika delar av världen. Då är det inte lika tydligt längre hur språket ska användas på det mest effektiva sättet.

Detaljer och tydlighet kräver exakthet 

De flesta i Sverige kan prata engelska och har inte några större svårigheter att kommunicera med andra som pratar engelska. Inom internationella företag är det även engelskan som dominerar och som används vid gränsöverskridande möten. På ett flertal arbetsplatser i Sverige används även engelskan som standardspråk då det är det enda språk som alla hanterar.

Men att hantera ett språk är inte samma sak som att ha kunskap inom det på djupet. Det är en sak att kunna prata om väder och vind och en helt annan sak att tolka avtal och förstå detaljer.

Här är det därför viktigt för internationella företag att sätta en tydlig gräns på vad som krävs av medarbetarna gällande språklig kunskap. Detta även om denna kunskapsnivån varierar mellan de anställda.

Ett exempel kan vara att dokument alltid översätts av en översättningsbyrå. Genom att ha denna tydliga gräns behöver inte diskussioner föras om ett dokument är så viktigt att översättas att detta behöver göras eller inte. För risken som tas är annars att någon tar ett felaktigt beslut som kan kosta företaget ett missat avtal, skadestånd eller bara onödiga konflikter.

Ökad internkommunikation

Det finns ett flertal faktorer som påverkar hur vi trivs på våra arbetsplatser. Men en av de viktigaste är hur vi upplever kommunikationen med våra medarbetare. Det kallas ibland för ”småprat” men skulle lika gärna kunna kallas för ”relationsbyggande samtal”. För det är detta småprat som ofta ligger till grund för goda relationer på arbetsplatsen vilket sedan resulterar i ett gott arbetsklimat.

På internationella arbetsplatser kan dessa samtal ibland upplevas stela då flera personer kommunicerar på ett språk som inte är moderspråk för någon av dem. Även här kan man som arbetsgivare fråga sig vad som kan göras för att anpassa kommunikationen och få alla våga småprata med varandra.

Även när det kommer till internkommunikation kan översättningsbyrå vara behjälplig. Detta framförallt när ledningen vill få ut viktig information till de olika anställda. Detta oavsett om det handlar om produktutveckling, personens anställningsavtal eller styrdokument. I detta fall kan det vara av vikt att översätta dokumenten till det modersmål som personen pratar. Allt för att minska risken för missförstånd och oavsiktliga avtalsbrott.

 

Läs mer på http://www.översättningsbyråstockholm.se

24 Dec 2016

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.