Konkursansökan – ett exempel

Det finns inte något konkurs, advokatkrav på att en speciell blankett måste användas vid en konkursansökan. Däremot är det lättare att få med nödvändig information om en mall används. Det finns ett par sidor på internet när gratis mallar för detta ändamål kan laddas ner. Kom ihåg att de allra flesta mallar är generella och inte anpassade för ett specifikt behov. Där kan du behöva kompletta med uppgifter som mallen för just denna konkursansökan inte innehåller. Bland den generella informationen finns:

Sökandes uppgifter

Högt upp skriver du namn och adress till den som söker om konkurs.

Ombud

Det är vanligt att en advokat är inkopplad i frågan och ska vara ombud. I det fallet skrivs detta även tidigt för att man tydligt ska se vem som är ansvarig för ansökan och som ska kontaktas.

Gäldenär

Med gäldenär menas det företag som är skyldig pengar. Med andra ord företaget som förväntas sättas i konkurs på grund av obestånd att betala sina fakturor.

Yrkande

Yrkande är en förklaring om vad man önskar med sin konkursansökan. Det är framförallt denna del man kan behöva ha hjälp med gällande dess utformning och ordval. Man kan fylla i och göra en konkursansökan själv men är det ett komplext fall bör en advokat anlitas.

Under denna punkt kan det exempelvis stå att man yrkar att företaget ”Pelles Bilvård försätts i konkurs av tingsrätten” Dessutom att man yrkar ersättning för de rättegångskostnader som uppstår i samband med konkursen.

I yrkandet bör även en rubrik finnas som heter ”Bakgrund” eller liknande. Här bör man framställa hur skulden har uppkommit mellan dig som borgenär och gäldenären. Detta även hur stor skulden är och när den löpt ut. Finns även fördel att nämna om några åtgärder gjorts för att få in skulden. Slutligen bör sammanfattningen nämna att konkursansökan skett på grund av gäldenären uppenbarligen inte har möjlighet att betala denna skuld.

Bevisning

När tingsrätten får en konkursansökan kontrollerar de om uppgifterna stämmer. Gäldenären får även ge sin syn på saken. För att säkerställa att tingsrätten fattar korrekt beslut är det därför en fördel att bevisning skickas med i ansökan. Det kan vara handlingar som påvisar utlåning av pengar eller annat som ligger till grund för skulden. Det kan även vara handlingar som visar att borgenären försökt få in pengarna i ett tidigare skede.

Konkursförvaltare

Man behöver inte föreslå konkursförvaltare då detta utses av tingsrätten. Men har man åsikt om vilken konkursförvaltare som ska ta sig än ärendet finns en fördel att nämna detta. Det är inte säkert att man får just den men chansen ökar vid förslag. Läs mer om konkursförvaltare. 

mynt på hög

2 Jan 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.