Kontrollansvarig – att leda kontrollarbetet vid ett bygge

Vid varje bygge som kräver bygglov krävs också en kontrollansvarig, som är den som ansvarar för att se till att bygget sker enligt gällande bygglagstiftning avseende säkerhet, miljö och så vidare. Det är ett ansvarsfullt arbete som kräver att man har ledaregenskaper och är självständig, definitivt inget kompisarbete byggare emellan. I Stockholm finns många certifierade kontrollansvariga, men det behövs ständigt fler, med tanke på alla byggprojekt som startas i Stockholm.

Den kontrollansvariges främsta uppgift är att hjälpa byggherren, det vill säga den som har beställt byggjobbet att se till att kontrollplanen hålls. Kontrollplanen är ett dokument som upprättas redan i planeringsstadiet av projektet, helst i samband med den kontrollansvarige. I kontrollplanen måste bygget planeras in i minsta detalj så att man kan vara säker på att alla moment utförs på rätt sätt, att de material som används uppfyller gällande krav och så vidare.

Förhindrar och rapporterar oegentligheter under bygget

Som kontrollansvarig är man den som å byggnadsnämndens vägnar säkerställer att det inte fuskas vid ett bygge. Om man upptäcker avvikelser ska dessa rapporteras direkt till byggnadsnämnden och till byggherren. Man måste ha en bra moralisk kompass som kontrollansvarig och inte låta sig förledas av entreprenörer som försöker skarva eller ta genvägar. Som kontrollansvarig är man en ledargestalt, någon som övriga på bygget har att rätta sig efter. Goda ledaregenskaper är därför viktigt hos den som vill bli kontrollansvarig.

Tekniska krav för att kunna bli kontrollansvarig

I övrigt ska man ha en god kunskap om gällande lagstiftning, det vill säga plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, särskilda EU-förordningar och mycket annat. Man ska ha lång erfarenhet av byggbranschen och dessutom en teknisk utbildning som ingenjör, arkitekt eller inom byggnadsteknik. De kunskaper och erfarenheter man bär med sig är också den auktoritet man har som kontrollansvarig och det går inte att fuska sig till dessa egenskaper.

För att kunna ta jobb som kontrollansvarig på byggen måste man vara certifierad, vilket man blir genom att vända sig till något av de certifieringsföretag som finns. I nuläget finns två företag som utfärdar certifikat för kontrollansvariga, Kiwa och Rise. Förutom att uppfylla de officiella kraven måste man visa sig ha personlig lämplighet för uppgiften, vilket avgörs genom intervjuer, samt klara av en tentamen, som mycket handlar om bygglagstiftning och liknande.

Jobba brett eller smalt

När man fått sitt certifikat kan man om man vill registrera sig som kontrollansvarig hos Boverket. Man finns då med i deras register över certifierade kontrollansvariga, vilket innebär att alla som vill starta ett byggprojekt kan höra av sig. Detta ger naturligtvis en enorm mängd arbetstillfällen, särskilt i Stockholm, vilket kan passa bra om man uteslutande vill arbeta som kontrollansvarig.

Är man däremot mer intresserad av att arbeta som kontrollansvarig som ett sidoprojekt kan det kanske vara bättre att använda sig av de kontakter man redan har inom byggbranschen och bygga upp sin kundkrets i liten skala.

Bli kontrollansvarig i Stockholm

Kontrollansvarig är ett spännande och roligt arbete som kan passa bra för den som varit länge i byggbranschen och är sugen på något nytt. Det ställer förutom de tekniska kunskaperna krav på att man har goda ledaregenskaper och har ett självständigt tänkande och moralisk resning. Känner du att detta passar in på dig är det en smal sak att ansöka om ett certifikat och bli kontrollansvarig, på hel- eller deltid.

Här kan du hitta mer information om detta ämne.

18 Mar 2019

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.