Korrekt bokföring är ett måste

Ser man till hur det är att driva en egen verksamhet i Sverige – oavsett bransch, storlek eller stad – så finns det en gemensam nämnare och detta i att bokföring måste skötas. Och; den måste skötas på ett korrekt sätt. Något som må låta enkelt – men som tar väldigt mycket tid i anspråk. Det kan vara svårt för exempelvis en målare i Uppsala, en plattsättare i Lund eller en frisör i Kiruna att hålla reda på alla kvitton och se till att skriva ned allt av ekonomisk art som rör sin egen verksamhet. Det vi menar här; har man en speciellt kunskap så är det ofta den som man – naturligtvis – vill lägga sin tid på och då det kommer till bokföring så är det lätt att hamna i en ond cirkel där man helt enkelt tappar kontrollen.

Alla företagare måste ha bokföring

Vilka är det då som är bokföringsskyldiga i Sverige? Ja, alla som har en enskild näringsverksamhet, alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar måste sköta sin bokföring på ett korrekt sätt och man gör detta av flera anledningar. Dels naturligtvis för att få bort fusket och för att alla ska göra rätt för sig och dels så har man som företagare också ett eget värde i det.

Genom en korrekt bokföring så är det lättare att följa upp sin verksamhet, se vilka mål man satt upp och hur man sköter sig. Man skaffar sig översikt och – som det så vackert heter på regeringsnivå – ordning och reda i finanserna.

Ta hjälp med din bokföring

Det går att ta hjälp med sin bokföring och det är också något som rekommenderas. En målare i Uppsala kan med fördel anlita en redovisningsbyrå för sin bokföring och genom detta skaffa sig mer tid över för sin egen kärnverksamhet.

Dock – och detta är viktigt: även om denne målare i Uppsala anlitar professionell hjälp för sin bokföring så är det fortfarande han som har det yttersta ansvaret. Det är således väldigt viktigt att det företag han anlitar har kompetens och att han känner tillit och förtroende för denna.

Utöver att man genom en korrekt och välskött bokföring som företagare skaffar sig en bättre överblick så finns det några andra som också kan tänkas vilja se hur den sköts. Här kan vi nämna Skatteverket (naturligtvis), banker – om man behöver ta ett lån för att expandera och växa – samt de leverantörer man har som exempel på sådana intressenter.

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.

10 Nov 2016

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.