LEI – viktiga och historiska datum

Tredje januari 2018 är nog det viktigaste datumet gällande LEI. Men det finns även andra intressanta datum som exempelvis visar på hur dagens lag växt fram m.m.

3/1  - 2018

Från och med detta datum gäller de nya lagarna gällande värdepappershandel. Regeln om LEI innebär i korthet att varje aktör som är en del av en värdepappersaffär ska kunna identifieras via en unik LEI kod. Det betyder även att företag som omfattas av denna regel inte kan utföra handel efter detta datum. Rent teoretiskt måste en juridisk person inte ha LEI efter detta datum för att inneha värdepapper. Detta utifrån att koden enbart används precis när en transaktion ska ske. De som därmed bara äger värdepapper har inte ett primärt behov av koden. Däremot finns en stor fördel att ha koden klar eftersom man annars får räkna med 5-7 handläggningsdagar den dag man av någon anledning vill genomföra handel. Till dess är innehavet ”fryst”.

16/8- 2012

Detta datum trädde ”Emir” ikraft. Det är en förordning från EU om registrering av ”OTC-derivat centrala motparter och transaktionsregister”. Emir betyder i korthet att både juridiska personer samt enskilda firmor måste rapportera alla transaktioner till ett centralt register. Detta alltså vid handel med derivat. Man måste alltså ha LEI men kravet är även större än så. För man har även krav på sig att kontrollera att motparten i affären även har denna kod. Detta förutsatt att motparten är företag eller juridisk person som enligt EMIR ska ha detta.

2011

Detta år togs de första steg mot dagens karv på LEI koder. Flera olika internationella finansorganisationer utarbetade en kravspecifikation för hur LEI skulle utformas och fungera.

6/8 - 2012

Denna dag publicerade Financial Stability Board en rapport som presenterade olika rekommendationer kring hur LEI skulle vara utformad och reglerad.

19/6 - 2012

Rapporten ovan togs upp av G20 länderna och diskuterades. De valde att ge förslaget sitt stöd vilket därmed gjorde att utvecklingen kunde ta fart.

Historien om dagens LEI går alltså att spåra till 2011 då de första stegen togs. Men orsaken till regelverket sträcker sig ännu längre bakåt i tiden. Finanskrisen 2008 gjorde att många ifrågasatta säkerheten inom banksystemen och flera ny lagar och regler har sedan dess implementerats för att minska risken för ytterligare internationella finanskriser som kraftigt kan påverka länders ekonomi negativt.

Mer läsning: Besök Wikipedias hemsida och sök på LEI. Härifrån finns en rad länkar inom området och även möjlighet att ladda hem ett flertal publikationer.

7 Jun 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.