Management by perkele inte undergång vid fusioner

Att fusionera bolag kan bli en krock i företagskultur. Det vet många som har varit med om det. Exempelvis har en del som har jobbat på ett svenskt företag, varit med om då det har blivit uppköpt av till exempel ett finskt bolag. Det hände till exempel då Stora gick ihop med Enso och blev Stora Enso. Då hade Stora en lång historia av företagande och gruvbrytning, ända sedan 1300-talet. Stora startade som kopparbrytning i Falu gruva. På 1700-talet ingick även järnbrytning. Under 1800-talet fick Stora namnet Stora Kopparbergs Bergslag. Under 1900-talet satsade bolaget i skogs- och pappersindustrin vilket sedan ledde till att slogs ihop med Enso under millennieskiftet. 

Management by perkele

För de svenska anställda kunde de uppleva en stor skillnad då Stora Enso fick ett finskt ledarskap på många av tidigare Storas lokala företag. Svensk företagskultur karaktäriseras av ovanlig platt hierarki. Alla har inkluderats, om inte i beslutsfattande, så i tillgänglighet av information. Alla har behandlats likvärdigt. Svenska VD:ar har inte gett order till sina anställda, utan har fattat sina beslut efter att ha lyssnat på dem de leder. 

I Finland har de exkluderat andra anställda då de har fattat beslut och har varit vana just av att ge order. Det är bara ett exempel på kulturkrockar som har varit svårt att smälta för svenska anställda. Finsk management har kallats ”management by perkele” (perkele=finsk svordom). Finnarna är mer tysta, slutna och har inte varit van att inkludera någon annan än sig själv. Därav ger de order till sina anställda. Språket har också varit hinder i förståelsen för varandras olikheter. Även om företagsspråket är engelska är finnarna vana vid andra sätt att uttrycka sig än svenska företagsledare.

Efter flera år av fallande aktievärden och sämre resultat för bolaget har man vid dags dato sett en klar uppgång. Det går bättre för företaget. Kanske fusionens negativa konsekvenser har lagt sig. Slår man ihop företag i fusioner får man en del problem som behöver lösas. Ändå är det oftast fusioner av bolag som lönar sig – för båda parter. Det finns överlag många fördelar att gå samman. 

Stor konkurrens

Vi lever i ett alltmer globalt samhälle. Små företag står sig sällan mot stora inom samma bransch. Går man samman får man en stor gemensam kundstock, företagen som har gått samman kan vinna på att ha gemensamma administrativ system, ekonomi och går en mycket större organisation, som det hade tagit lång tid att bygga upp, då man ville få en större marknad. Ett exempel på kostnader som man får ner är att ha en gemensam växel. Många kunder vill ofta få svar på samma slags frågor. Många företag har många svar på sina hemsidor som kunderna själva kan leta upp. Det är halv bra. Ofta vill kunderna få prata med en person för att få direkt svar av företaget. Då är en digital växel utmärkt just för att kunderna då känner att de kommer fram  med sin fråga och blir hänvisade till rätt person som kan ge en personlig service.

Pågående digitalisering av företagstjänster

För tillfället ser vi en stor digitalisering av företagstjänster och en växel är ett område som blir alltmer digital. I stället för att ha personer som sitter vid en telefon, svarar på frågor och växlar samtalen manuellt, kan företagen få ner sina kostnader genom att ha en digital växel istället för att ha en receptionist som gör jobbet.

11 Feb 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.