Med en kontorsanpassning kan ni få drömlokalerna

Fungerar inte er lokal som ni vill? Skulle ni kunna nyttja ytan bättre? Känns den instängd och behöver mera ljus? Det finns företag som bara jobbar med kontorsanpassning i Stockholm.

Kanske funkar inte den öppna kontorslösningen riktigt för er. Eller så inspireras ni av varandra och vill sitta tillsammans i ett stort rum men kontoret ni nu har är uppdelat i flera rum. Ni trivs på er nuvarande adress och vill inte flytta. Bara tanken att ge sig ut och leta efter ny lokal tar emot. Då kanske det bästa för er är att bygga om lokalen så att den passar er verksamhet och det sätt som ni arbetar på. Det finns byggföretag som är specialiserade på kontorsanpassning i exempelvis Stockholm.

Gemensamma ytor som kök, toaletter och konferensrum bör vara optimala

Det brukar nästan alltid gå att anpassa lokalen så att den fungerar optimalt med den verksamhet som bedrivs i den. Har man från början en öppen lokal brukar det vara ganska så lätt att bygga avdelande väggar. Vill man ha en mer ljus och öppen känsla bygger man väggar av glas. Det finns också flyttbara väggar om man vill ha förändring lite oftare. I en kontorslokal som i stället ska öppnas upp måste man också ta hänsyn till bärande väggar och kanske förstärka bärande strukturer.

Även gemensamma ytor som kök, mötesrum och toaletter behöver fungera, annars så trivs man inte på sin arbetsplats. Det ger också ett trist intryck för de kunder och samarbetspartners som kommer på besök om dessa utrymmen inte fungerar. Det är också viktigt att eventuella konferenslokaler är anpassade optimalt och är ljudisolerade och funkar med den teknik som används.

Arbeta fram en plan tillsammans med arkitekt och byggföretag

En lokal som tidigare inte har varit kontor måste man först ansöka om bygglov för att få ändra. Då man ska bygga om ett kontor är det bra att ta hjälp av en arkitekt och kanske även en inredningsdesigner. De flesta byggföretag som arbetar med kontorsanpassning brukar samarbeta med olika arkitekter men man kan också själv hitta en arkitekt. Tillsammans med byggföretaget och arkitekten diskuterar man ombyggnationen och kommer fram till en funktionell plan. Det kan vara bra om alla medarbetare på kontoret skriver ner vad som är viktigast för dem så kan man ta med det i utformningen. Byggföretaget skickar sedan en offert på vad kontorsanpassningen kommer att kosta.

8 Mar 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.