Med stor makt följer stort ansvar

Idag är vi kameraövervakade på flera platser i samhället. Är vi på väg mot ett totalitärt övervakningssamhälle eller är kamerorna nödvändiga för att exempelvis lösa och förebygga brott?

“Storebror ser dig”. Det är en referens till den litterära klassikern “1984” av George Orwell som gestaltar ett dystopiskt samhälle med en fullständigt totalitär regim och massiv övervakning av samhällets invånare. Mer eller mindre ända in på deras djupaste tankar. Kamerabevakning är såklart en fundamental del av övervakningen av människorna i den fiktiva provinsen Oceanien.

Till och med i deras egna hem är de övervakade av “Storebror”. 1984 lyfts ofta upp i debatter om övervakning som ett skräckexempel på vart vi ibland tycks vara på väg, med ökade befogenheter för Polisen och internationella myndigheter och att spionera på vad vi gör – dels framför datorn men också på stan, konserter, kollektivtrafiken eller i varuhuset. Ingen vill ha det som i Orwells 1984. Därför vilar ett stort ansvar både på politiker, men också privata aktörer, som använder sig av exempelvis videoövervakning.

Integritetskränkande eller brottsförebyggande?

Att använda sig av kameraövervakning innebär stor makt. Man får tillgång till inspelat video- och bildmaterial på människor som kanske inte ens reflekterat över att de är övervakade. En del hävdar att det är integritetskränkande och måste begränsas. Men andra menar att det är helt nödvändigt att sätta upp videoövervakning för att kunna identifiera människor som begår brott, men också för att förebygga dem.

Det är såklart tacksamt för verksamma inom rättssystemet när det finns videobevis som kan styrka en persons skuld eller oskuld. Det väger tungt i bevisföringen och har både friat och fällt människor som kanske annars hade fått en felaktig dom. Kan man ändå hävda att behovet är obefogat?

Här får du lov att filma

Om man vill använda sig av kameraövervakning måste man följa lagarna som gäller. Som privatperson får du lov att kamerabevaka din egen tomt. Du kan till exempel sätta upp kameraövervakning på Lidingö i din egen trädgård. Skulle du dock vilja övervaka Lidingös golfklubb måste du giltiga skäl som ska väga tyngre än människors integritet.

Kameraövervakaren har som sagt stor makt, både i sina metoder och i sitt användande av materialet. Då gäller det att ta den makten på allvar och ta ansvar för att materialet hanteras korrekt och med respekt. För precis som det sista farbror Ben sade till Peter Parker i Spider man: “med stor makt följer stort ansvar”.

5 Oct 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.