När du behöver en säkerhetskonstult

När kan man behöva en säkerhetskonsult? Det kanske inte är så många som tänker på sådant om man inte har varit med om obehagliga incidenter. Men den som en gång har varit med om att bli reellt hotad någon gång, har stort behov av att få hjälp. Polisen är överbelastad av arbete och hinner inte med det förebyggande arbetet; att arbeta för att något inte ska hända. De kan agera först när det har hänt. Och då är det oftast för sent. Då är skadan redan skedd. Så därför kan man agera proaktivt och se över sin säkerhet innan det hemska sker.

Det man börjar med är att en säkerhetskonsult gör en säkerhetsbedömning. Vilket är hotet? Vad kan hända? Hur kan man arbeta förebyggande? Och viktigast av allt; vad gör man om det händer? Genom att förbereda sig, så kan man minimera skadorna. Om vi leker med tanken att någon skulle komma in på företaget och börja skjuta vilt omkring sig – vad gör man då? Har man innan det, arbetat förebyggande och framför allt förberett sig mentalt för ett sådant scenario, drabbas man inte av panik och blir lamslagen.

Det går att förbereda sig på många sätt

Om man innan det händer, förbereder sig, så kan man minimera skadorna effektivt. Man kan inrätta ett skyddsrum, dit personal kan barrikardera sig. Det kan vara ett rum utan fönster och med en skottsäker dörr. Om personalen kan ta sig snabbt till ett sådant rum och därifrån ringa polisen så blir verkningen lika med noll. Man kan träna på att skydda sig, ta skydd, inrätta en knapp som går direkt till säkerhetsvakter, till exempel. Man kan även ha säkerhetsdörrar, som man måste gå genom och ha behörighet för att ta sig genom. Och det med skottsäkra dörrar och fönster, till exempel.

Om man behöver skydd

Skulle man upptäcka ett verkligt hot mot företaget, kan man postera ut säkerhetsvakter som vet hur de ska ingripa ifall något händer. De kan patrullera på dagarna när personal finns på plats. Man kan ha livvakter som skyddar särskilt utsatta personer och deras familjemedlemmar. Man kan till och med utbilda personalen vad de ska göra om något händer. De kanske kan lära sig viktig personsäkerhet, hur de kan skydda sig själva om någon skulle angripa dem. Här finns det mycket man kan göra proaktivt. Man kan även behöva skydda företaget för angrepp på internet, med särskilda säkerhetsprodukter som man installerar på datorer. Och mycket mera. Här kan du läsa mer om vad en säkerhetskonsult kan göra, på: 2secure.se.

13 Nov 2019

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.