Nyrekrytering - så hittar du rätt personer

Att anställa ny arbetskraft är något man ska göra med noggrannhet. Du som ska anställa har säkert en magkänsla för vad ditt företag behöver. Men tänk en gång till. Vore det inte klokast att gå igenom vilka krav, förväntningar och önskemål du och andra på företaget har på den ni ska anställa? Genom att anlita professionell hjälp med rekrytering i Stockholm hjälper du både ditt företag och den nya person som ska arbeta hos er i framtiden.

Det är mycket lättare att bli nöjd med den nya rekryteringen om man från början har gjort en analys av vad företaget verkligen behöver och lagt grunden för vilken roll som behövs i arbetslaget. Det gäller självklart chefsrekryteringar men är också viktigt för andra roller i ett företag.

Det har förstås med kompetens att göra, men som du vet fungerar ett företag också som en levande organism. Människorna i företaget färgar verksamheten med sina personligheter.

Vilken typ behöver du?

Om vi till exempel tar exemplet receptionist, så kan ett företag under en period behöva anställa en ansvarig i receptionen som ger ett korrekt intryck eftersom det är vad som fungerar bäst på kunderna. Några år senare har kanske ditt företag en lång rad människor som redan i sig är korrekta och då kan receptionistens roll behöva vara en annan. Det kan då till exempel vara viktigt för kunderna att mjukas upp med ett vänligt bemötande innan de träffar andra mer korrekta representanter vid ert företag.

Mejsla fram vad företaget behöver

Du vet själv bäst vad ditt företag behöver. Men genom att anlita ett företag som är proffs på rekrytering får du hjälp att sortera och mejsla fram den kompetens och den personlighet som ditt företag behöver mest.

Det här kan man göra på flera olika sätt. Men för att arbeta professionellt bör man se en nyrekrytering som en process som får ta lite tid. Även om det är bråttom är det viktigt att inte stressa fram en lösning.

Skillnad på krav och önskemål

Professionella rekryterare brukar i regel först kartlägga vad du och ditt företag har för krav vid nyrekryteringen. Utöver det finns ofta flera önskemål. Det är viktigt att redan tidigt kunna skilja krav och önskemål från varandra, annars är det lätt att gå vilse i rekryteringen. Tänk dig att du söker en viss kompetens som ni är beroende av och samtidigt hoppas på en ny person som är socialt smidig. Då kan det lätt bli så att du väljer den kandidat som var mest karismatiskt. Men i efterhand inser du kanske att det hade varit bättre med den kandidat som hade den högre kompetensen. Därför är det viktigt att se skillnad på kraven och önskemålen.

Ett företag som arbetar professionellt med nyrekrytering hjälper dig att se en skillnaden. Du kan också få hjälp med allt från att göra personliga profiler på de sökande, boka möten och utvärdera intervjuer med de sökande. När du väl hittat din favorit och bestämt vem du ska anställa kan rekryteringsfirman sköta det tråkiga efterarbetet att ta kontakt med de andra sökande och förklara att tjänsten tillsatts och att en annan fick jobbet de sökte.

Det här är ofta ett mycket effektivt sätt att arbeta. Du sparar tid och energi till ditt företag och slipper sitta med kluriga rekryteringar på egen hand. Genom att anlita en rekryteringsfirma har du alltid någon att bolla med - en second opinion är alltid nära till hands. Tänk på nyrekryteringen som en investering. Bra personal är ofta grunden till framgång i ett företag.

29 Nov 2016

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.