Öka företagets kundinsikt

Fler och fler företag har förstått värdet i att förstå sina kunder. Alla företag finns i stort sätt idag på internet men det gäller att bli hittade. Bara för ungefär 10 år sedan kunde man i reklam se företagens internetadress. Idag är det annorlunda. Idag söker i stort sätt alla sin informaton på internet via sökmotorer så det är viktigt att synas tidigt i resultatet för att bli sedd.

Hur syns man på sökmotorerna?

Som tidigare nämnts spelar det ingen roll hur bra produkt eller tjänst man säljer om ingen hittar er. Det finns miljontals sajter på nätet med olika adresser så det gäller att synas tidigt via sökmotorerna. Men hur gör man det då? Nyckeln är att texterna är skriva på ett sätt som gillas av sökmotorerna, så kallad sökordsoptimering. Men man kan också annonsera på sökmotorerna så man kommer synas direkt på sökmotorn. Men det kostar såklart pengar att annonsera, och eftersom fler och fler annonserar är det många som helt enkelt hoppar över annonserna.

Riktad marknadsföring

Ibland är det bättre att ha reklamen på sajter där sin tänkta kundgrupp vistas på internet. Det kan vara på sajter som berör sin produkt som man säljer. Det kan vara på nyhetssajter eller facksajter inom ämnet. Men det gäller att kartlägga sin kundgrupp för att veta deras beteenden på nätet för att inte marknadsföringen riktas till fel personer vilket då skapar irritation.

Skaffa kunskaper om din kundgrupp

Nyckeln för att rikta marknadsföringen så precist som möjligt är att skaffa så mycket kunddata som möjligt om den tänkta kundgruppen. När man noggrant kartlagt och analyserat kunddatan kan man klä kunderna med livsstil, värderingar, drivkrafter och deras köpbeteende. Genom denna mycket värdefulla information kan man sedan nå dem i alla kanaler som de använder.

Ordning och reda

Det är viktigt i kunddatan hanteras på ett korrekt sätt för ett lyckat resultat. Det kan till exempel handla om att se vem som nyss har flyttat, vem som har bil, husdjur eller barn. Då kan man på ett träffsäkert sätt rikta till exempel reklam på produkter som kan tänkas behövas. Det finns system där det utifrån kunddatan skapar en exakt handlingsplan för marknadsföringen.  

Man kan till exempel rikta kampanjer med hjälp av datan man fått. Det går också att göra via utskick på hem och till mailen. Man får vetskap i till exempel familjeförhållande, barn, livsfas men även hushållsinkomst, under- och överskott i kapital, boendetyper och bilinnehav och livsstil och konsumtionsbeteenden.

30 Aug 2019

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.