Solenergi för företag kan ge minskade kostnader

Den som driver ett företag med stort energibehov, bör kolla vad solenergi för företag kan ge. Du kan minska energikostnaden och förbättra företagets image.

Du äger sedan några år ett hotell. Verksamheten går bra och du profilerar företaget som ett grönt hotell. Till frukost serveras närodlad frukt och grönsaker. Hotellets badrumsgolv har värmeslingor för att gästerna skall få varmt om fötterna. Problemet är att den el du köper inte kan betraktas som särskilt grön. Dina elräkningar blir dessutom dyrare och dyrare.

Du funderar på att installera solceller på hotellets tak. Ditt hotell ligger vid en kustremsa med många soltimmar under året och dina tak ligger väl exponerade med tanke på solinstrålning. Du bestämmer dig för att kontakta en leverantör av solceller. Förutsättningarna skall kartläggas och en investeringskalkyl skall göras.

Kalkyl och finansiering av solenergi till företag

Du konstaterar att ditt hotellföretag ligger bra lägesmässigt för att installera solceller. Kalkylen ger en återbetalningstid på strax över fem år. Men du funderar på om ditt företag verkligen skall göra investeringen själv. Det finns andra verksamheter som är mer naturliga för ett hotell att satsa på. Du har heller ingen personal som kan sköta en solcellsanläggning.

Tillsammans med leverantören av solceller kommer ni fram till en lösning. Du träffar avtal med en elproducent om solenergi för företag. Du upplåter taket. De tar hand om allt från bygglovsansökan, installation och framtida drift. Hotellet får ett avtal för sin egen elförbrukning från anläggningen med ett visst antal ören per kWh. Hotellet behöver inte investera men energikostnaden minskar och hotellet blir grönt och miljösmart.

13 Sep 2022

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.