Spartips för företagare

Som företagare som sköter sin egen ekonomi, fungerar den i stort ungefär som den egna privatekonomin, så länge den inte är stor och omfattande. Ekonomin i ett stort företag, fungera även ungefär som privatekonomin, bara det att man har många fler inkomster, fler konton för resurserna som strömmar in och ut.

Men principerna är ungefär de samma; det som strömmar in i form av intäkter, ska vara större än det strömmar ut. Det vill säga de resurser som måste täcka utgifterna. Endast då har man en god ekonomi.

Sparande är viktig för alla ekonomier

Precis som sparande är viktigt för privatekonomin, är sparande mycket viktig för företag. Utan ett större sparkapital har man inga resurser att tillgå, vid oförutsedda händelser. Och precis som vid den privata ekonomin kan det vara svårt att stå emot frestelsen att hänge sig åt köpfest när man har större tillgångar; alltså när inkomsterna är bra mycket större än utgifterna. Trots frestelsen att göra av med sina pengar, bör man alltid spara mer än hälften av de tillgångar som man har tillgång till. 

Vilket sparande är bäst?

Alla vet att bankerna inte längre är till för sparare. Det gäller även för företag som är intresserde av ett eget sparande. Det är ingen mening med att spara på annat sätt än där man mer eller mindre är garanterad hög avkastning. Höga avkastningar får man antingen vid företagsförvärv eller i investeringar i fastigheter, aktier och fonder. Den som är klok bryter ner sitt sparande i olika former men med hänsyn till de medel som ger högst avkastning. Rent statistiskt och sett under tid är investeringar gjorda i aktier och fastigheter bland de allra mest lönsamma.

För företag är förvärv bäst investering

Det vore ju lite märkligt om ett företag satsar på något annat än det egna företagandet. Därför kan företagsförvärv vara bland det bästa att investera sina pengar i. Alla vinster går ju då till det egna bolaget. Men det är samtidigt viktigt att man inte mjölkar ur företaget intill existensminimum.  Vilket man ser på en del håll. Så snart ett företag har svalts och ingått i en koncern, ser man hur de läggs ner. Men är man som företagare klok i sin investering, ser man däremot till så att förvärvet kan blomstra och inbringa ännu mer avkastning till den som har gjort förvärvet. För privat sparande är fonder, aktier eller fastighetsinvesteringar bäst. Kan man då hitta fastighetsfond för sin privata investering är det bland det bästa. Här kan du läsa mer om aktier, fonder och fastighetsfonder på: https://www.kapitalförvaltning.biz

17 Mar 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.