Stegen i en M&A-process

Processen kring en M&A kan vara minst sagt M & A, affärrerhektisk. För att överlåtelsen ska bli lyckad för såväl köpare som säljare krävs att man tänker på allt. Störst risk tar kanske köparen – men även säljaren kan givetvis göra en god, eller mindre god, affär.

Vid en M&A finns det ett antal steg som gås, eller bör gås, igenom. Det är steg som är borgar för att överlåtelsen ska bli så lyckad som det bara går. Nedan följer ett antal exempel på steg, för att ge en överblick av hur processen ser ut.

Strategi

Att som köpare sätta upp en strategi för ett företagsförvärv bygger på att man har en tydlig idé om vad det är man vill åstadkomma med affären. Är syftet att minska på konkurrens? Att tillskansa bolaget kompetens som finns i den firma som ska förvärvas? Genom att först svara på vad det är som ska åstadkommas med förvärvet, så kommer resten av processen att bli enklare.

Sökandet och kriterier för det

Om det inte finns något specifikt företag i åtanke, så är sökningen en viktig del av M&A. För att effektivisera processen bör kriterier sättas upp. Det kan till exempel handla om omsättning, vinstmarginaler, företags position rent geografiskt samt dess målgrupp. Genom att använda uppsätta kriterier kommer ni snabbare att kunna leta efter och utvärdera tänkbara förvärv.

Initiera kontakt

Efter att ha utvärderat företagen, så kan kontakt initieras med bolag som uppfyllt de kriterier som nämns under rubriken ovan. Syftet med den inledande kontakten är att få mer information och ta reda på om det finns möjlighet att företaget kan tänka sig överlåtas.

Sedan bör det värderas. Hur mycket kan spenderas på förvärvet? En värdering bör göras i det hänseendet, men också företagsvärdet i sig. Kan ni betala mer än marknadsmässigt pris? Till stor del handlar det givetvis om hur mycket överlåtelsen är värd just för er. Om det innebär att ni slår ut en stor spelare från konkurrensen så kan det vara värt riktigt mycket pengar. Likväl om det innebär att ni får in ovärderlig konkurrens i ert bolag.

Förhandling

Efter att utvärderat företaget, dess tillgångar och dess finansiella situation i allmänhet, så bör ett bud kunna läggas. Så fort budet har lagts, så kan förhandlingarna börja. Som i vilken förhandling som helst så gagnas båda parter av att ha så mycket information som möjligt.

Att sedan skriva avtal, göra upp en finansiell plan för förvärvet och slutligen integrera det nya bolaget i er verksamhet, är även det avgörande steg för en lyckad M&A.

affärsmöte

26 Jun 2019

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.