Ta befälet vid din flytt

Det finns en tydlig skillnad mellan en väl genomförd flytt och en sämre sådan. Där den bättre flytten ofta föregås av god planering så är den sämre ofta helt ogenomtänkt och sker på uppstuds. Det kan leda till problem sett till att man inte hinner klart under den givna tidsramen man har på sig att flytta och att man exempelvis inte hinner genomföra den obligatoriska flyttstädningen - något som kan leda till ett vite från den person som köpt bostaden.

Inte sällan så handlar det om att saker och ting går sönder; man stressar och tappar kartonger, man packar för tungt och man kanske kör flyttbilen på ett sådant sätt att saker som inte är förankrade välter och går sönder.

En bra flytt genomsyras av ett bättre ledarskap där en person i sällskapet tar ansvaret. Precis som då en flyttfirma arbetar så ser personer till att det upprättas en plan. Om man inte vill betala för en flyttfirma vid en flytt i Stockholm - ja, då får man istället se till att agera som en sådan. Många ser en flytt mer som en rolig chans att träffa sina vänner. Det handlar det också om - men först och främst så är det ett jobb som ska göras.

Agera som en flyttfirma gör

Hur jobbar då en flyttfirma? Man utser en person som organiserar allting - det behöver inte vara den som flyttar, men personen i fråga ska dels ha vana och dels också vara tillräckligt skicklig på att skaffa en bättre bild av hur mycket som ska flyttas, vad allting väger och om man kanske måste dela upp flytten i flera etapper. Den personen är viktig sett till att han/hon kommer att peka ut vilka saker som ska bäras och i vilken ordning.

Nästa person är lika viktig då denna blir den så kallade packmästaren. Att stuva in ett helt bohag i en flyttbil är något som kan te sig ganska lätt på förhand. I realiteten så handlar det om en balansgång mellan att A) få plats med så mycket som möjligt och B) göra det utan att något tar skada.

Som flyttande - även om man inte tar befälet vid själva flytten - så ligger det stora ansvaret på att organisera allt innan flytten. Ser man till de mer praktiska detaljerna så sticker tre sådana ut lite extra:

  • Hyra en lämplig flyttbil. Här kan man inte förlita sig på tur och på slumpen. Stockholm har förvisso ett stort utbud av bensinstationer - men man har även ett stort antal av flyttande personer. Det gör att det finns en konkurrens att ta i beaktning och att man bör boka flyttbil så fort som möjligt. Välj den största. Ett alternativ kan vara att kontakta en flyttfirma och hyra en bil från denna (om möjligt), men då bör du även se till att ditt körkort är godkänt för fordonet.
  • Ringa tillräckligt med kompisar. En förutsättning är att du kontaktar tillräckligt med släktingar och vänner. Tänk gärna jämna antal då det i många fall handlar om att bära två och två. Det behöver heller inte vara för många - då försvinner effektiviteten. Sex-åtta stycken är ultimat.
  • Packa rätt: Din stora uppgift är att packa alla dina tillhörigheter i kartonger. Det finns tyvärr många som inte tar denna uppgift på allvar - något som är direkt oförskämt mot de som ställer upp och hjälper till. Det ska vara förberett så att alla kan hugga in direkt. En annan sak gäller hur du packar. Även här kan du kopiera en flyttfirma: packa tyngre i botten och lättare på toppen. Se till att varje kartong går att lyfta. Det är bättre att gå två svängar än att lyfta tungt och antingen se botten på kartongen lossna eller att se den egna ryggen ta skada.
8 Jun 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.