Ta hjälp med redovisningen

Det är oerhört viktigt med redovisning och bokföring när man driver företag. Det kan vara skillnaden för små företag mellan vinst och förlust. Det är genom att sköta redovisningen man vet hur företaget egentligen mår och om man måste vidta åtgärder. Man behöver sammanställa och dokumentera all ekonomisk data noggrant.

Det handlar om daglig bokföring gällande affärshändelser, men det är också viktigt att ha som grund inför bokslut och årsredovisning. Man har då svart på vitt statusen för verksamheten och kan ta passande beslut för framtiden. Det är också viktigt att man lätt kan ta del av hur företagets ekonomi ser ut för interna och externa intressenter. 

Men många företag modell mindre har stora problem att sköta bokföring och redovisning på grund av tidsbrist och brister i kunskapen. Många vänder sig därför till externa firmor för just detta. Men en ekonomikonsult får man all hjälp och stöttning som företaget behöver. Detta gör att det blir ordningi på ekonomin och att man kan ge fullt fokus åt kärnverksamheten vilket ofta ger ökad lönsamhet.

Intern och extern redovisning

Redovisningen uppdelas i extern redovisning (även kallad affärsredovisning) och intern redovisning. Extern redovisning regleras enligt lag och ska vara lättåtkomlig för externa intressenter. Intern redovisning är generellt mer omfattande än en extern sådan. Medarbetarna ska kunna ta del av all ekonomisk information som rör företaget.

Bokföring är mer omfattande och innebär att inte bara affärshändelser utan också bokslut, deklarationer och övrig rapportering. 

Hjälp med ekonomin

Det är mycket som måste skötas korrekt på ett företag. Det kan handla om alla blanketter som ska fyllas i på rätt sätt, och redovisning av alla kvitton.

Samma gäller i deklarationstider där det gäller att hålla koll på möjligheter och skyldigheter. Med en expert vid sin sida som sköter detta får man hjälp med detta och vilka avdrag som kan göras för att ge ekonomisk vinning för företaget. Det finns mycket man kan göra för att påverka inkomster och skatter. Det går till exempel att få råd och tips på avskrivningsmodeller och värderingsmodeller för inventarier. Det gäller även lagerhållning vilket kan påverka företagets resultat på ett positivt sätt

Man får rådgivning när det gäller kommande investeringar. Till exempel kan man genom att tidigarelägga en kommande investering slippa skatt om företaget redan har vinster. Det är inte heller lätt att hålla koll på alla aktuella bestämmelser när det gäller bland annat skatter. 

Är du i behov av få hjälp med redovisning och bokföring? Läs mer om hur det går till här: www.ekonomikonsultstockholm.nu.

26 May 2019

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.