Ta steget in i den nya världen

Det växer ingen mossa på rullande stenar och en ständig framåtrörelse är alltid utvecklande – både för privatpersoner och för företag. Tyvärr så är det nog så att många börjar få en lite grön kalufs; en mossig frisyr som kan komma att straffa sig. Det vi menar är att den nya teknologin för md sig lösningar som man bör anamma – i synnerhet som företagare – och om man väljer bort detta så kommer man att hamna på efterkälken. Visst, det är bekvämt att stanna kvar i det gamla, det är svårt att lära om sig och det är nästan alltid en period av omställning som kan vara både jobbig och lång.

Men; det finns en belöning också. En belöning i form av sänkta kostnader, mer tillgänglighet och effektivare arbetssätt – detaljer som är till gagn både för personal, för kunder och för samarbetspartners samt eventuella investerare.

Missförstå oss rätt här; en del saker behöver man kanske inte investera i och en del lösningar kan vara att anse som onödiga för ett mindre företag. Det kommer en våg av nya, avancerade it-lösningar som kanske mer lämpar sig till de större företagen och som egentligen – i stort och rent krasst – förmodligen skulle försvåra arbetsrutinerna för ett mindre företag. Viss avvägning och fingertoppskänsla krävs således; alla tåg som går behöver man definitivt inte lösa en biljett till.

Däremot så finns det en lösning som man kan överväga, oavsett storlek på sin verksamhet och detta i form av en uppdaterad telefonväxel. Vi ska titta lite närmare på vilka fördelar som kommer på köpet av en ny telefonväxel och för enkelhetens skull så gör vi detta genom att rada upp några punkter:

Fördelar med en ny telefonväxel

  • Bättre flexibilitet. Hur ser dina anställda på de fasta kontorstiderna som du envisas med att hålla fast vid? Troligt är att de inte är alltför nöjda. Idag så kan vi jobba varifrån som helst och vi kan göra det under vilken tid på dygnet; en ny telefonväxel gör också detta möjligt på ett helt annat sätt. Samtalen som egentligen skulle nått dig på kontoret kopplas till din mobil och du kan – om du vill – vidarebefordra detta visare till en kollega som är bättre lämpad att svara på frågan/lösa uppgiften. Kunderna kan nå dina anställda när som helst och er firma blir därigenom mer tillgänglig. Vilket företag skulle du välja att gå vidare med som kund – det som svarar och är tillgängligt eller det företag som endast svarar på specifika tider?
  • Lägre kostnader. Taxan för mobilsamtal hålls på samma låga nivå oavsett om du ringer från ett café i centrala Stockholm eller om du ringer från ett tåg som rullar genom Tyskland. Ett utlandssamtal förr innebar en hög kostnad för företaget – genom en modern telefonväxel så kommer inga överraskningar.
  • Möten genom telefonen. Med en ny telefonväxel så kan den gamla konferenslokalen nyttjas på andra sätt. Möten – oavsett hur många deltagare – kan hållas via telefoner och där samtliga hörs exakt lika bra. En anställd kan sitta i bilen, en annan kan sitta framför sin dator i hemmet medan en tredje sitter på Arlanda i väntan på en flight till någon europeisk samarbetspartner. Det fysiska mötet – och alla planering som ett sådant kräver – är inte längre relevant på samma sätt som förr.
14 Dec 2016

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.