Tänk som en projektledare – tips inför en inspirationsföreläsning

Om ni ska ha en personalaktivitet eller en kundaktivitet så är det alltid mycket som ska göras. Ni ska både se till så att lokalen är bokad, att inbjudningarna kommer ut i tid, att som ni vill ska komma dyker upp, att de ni inte vill ska komma inte dyker upp och mycket mer. 

Listan med aktiviteter för ett event kan göras oändligt lång och ofta behövs det en projektledare för att hålla ihop allting från idé ända fram till genomförd aktivitet. Under själva aktiviteten så är det inte ovanligt att man bokar in en eller flera externa föreläsare som ska säga något och skapa intryck hos era besökare. Men vad ska de säga och vad för bestående intryck vill ni skapa? Om ni väljer att utvärdera inspirationsföreläsare som om ni är projektledare som utvärderar aktiviteter i ett projekt så kan chanserna att få nytta av föreläsningen öka markant. Här kommer några tips på vägen kring att tänka som en projektledare. 

Projektmål

Det första en projektledare gör är att välja ut ett antal mål med projektet. Om projektet som i det här fallet handlar om att välja rätt inspirationsföreläsare så kan typiska mål vara följande:

  • Säkerställa att åhörarna är nöjda
  • Säkerställa att åhörarna fick energi och upplevde inspiration av föreläsningen
  • Se till så att åhörarna får en tankeväckare inom ett viktigt ämne

Här har vi två mål som handlar om besökarnas kundupplevelse och att de överlag har fått en positiv känsla av er inhyrda inspirationsföreläsare. Det sista målet handlar om något annat, att driva opinion inom ett område genom att skapa en tankeväckare. Här har ni alltså valt ett mål med föreläsningen som innebär att så ett första frö till förändring hos åhörarna.

Effektmål

Nästa viktiga del som skiljer agnarna från vetet i projektledarvärlden är att ta fram, säkerställa och följa upp effektmål. Det innebär alltså att målen som har valts har gett den effekt som ni önskade. Ett typiskt effektmål kan vara att era besökare på eventet ger helhetsbetyget fyra av fem eller bättre i en mätning av deras nöjdhet. 

Ett sätt att mäta nöjdheten med deras upplevelse av inspirationsföreläsaren kan vara att strax efter föreläsningen låta några lyssnare betygsätta sin upplevelse av själva föreläsningen och hur pass inspirerade de blev. 

Ett sista sätt att skapa effektmål i det här fallet är det kanske mest intressanta för ett företag och det handlar om att mäta effekten av den opinionsbildning som ni ville driva med hjälp av föreläsningen. Det här kan vara svårare men det handlar om att hitta mätbara aktiviteter som påvisar att de som har nåtts av budskapet från er inspirationsföreläsare har gjort något efter föreläsningen som pekar på ett förändrat beteende. Kom ihåg att inte förvänta er underverk av en enda föreläsning men att någon form av mätbar förändring skulle kunna ses som en stor framgång. Läs mer om en inspirationsföreläsare på: http://www.inspirationsföreläsare.nu.

16 Sep 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.