Två anställda i en vårdnadstvist - hur agerar du?

Som chef och ledare så gör man ofta bäst i att hålla huvudet kallt då det kommer till olika konflikter på arbetsplatsen. Med detta menar vi inte att huvudet i fråga ska stoppas ner i sanden och stanna där till dess att stormen blåst förbi. Vi menar att man inte ska dra några förhastade slutsatser utan att man ska vända på varenda sten, undersöka och vara lyhörd innan man fattar något beslut i frågan.

Det är lätt att vara populistiskt i detta. Om en mer populär arbetskamrat hamnar i konflikt med en annan - mindre populär - så är det enklare att förflytta den senare; även om denna i ska har rätt gällande det som bråket handlar om. Men är det rätt att göra så? I vissa fall så kommer man som chef att tjäna på att fatta mer obekväma beslut och vinna på dessa i slutändan.

Det finns emellertid vissa konflikter som är svårare att lösa än andra. På en arbetsplats så brukar det vara ett stort no-no att inleda en relation med en kollega. Vissa företag har även tydliga policys som ska förhindra detta - särskilt om det handlar om exempelvis mellan chef och anställd. Trots detta så händer det - och vad kan man egentligen göra: hur ska man kunna förhindra känslor - ska man gå in och kräva att två stycken vuxna människor inte får älska varandra? Det är svårt, en arbetsplats bygger på nära relationer, samarbete och där man strävar mot gemensamma mål. Det är klart att sådana detaljer kan föda andra känslor än de rent professionella.

Men, vad händer om/då dessa känslor ebbar ut? Den stora frågan, enligt oss, handlar om hur du som ledare ska agera om ett förhållande tar slut och hur du ska göra om det visar sig att en privat tvist börjar synas på arbetsplatsen. Om två stycken anställda - tidigare gifta - inleder en vårdnadstvist: vilken fot ska du stå på?

Håll dig kall och förflytta någon till en annan avdelning

En vårdnadstvist är bland det tuffaste en person kan genomlida. Man strider mot en person man tidigare har älskat och man strider om det man älskar mest i hela världen: sina barn. Om du skulle ha en anställd som genomlider en vårdnadstvist så är det allvarligt sett till att denne kommer att behöva extra mycket stöd - kanske eventuellt också tjänstledighet - och där produktiviteten säkerligen blir lidande. Handlar det om två stycken anställda som är involverad i en vårdnadstvist med varandra - ja, då blir läget än skarpare.

Vilken sida ska man välja vid en vårdnadstvist? En sak står klar. Du ska inte ta på dig någon ansvar gällande sakfrågan och börja nysta i deras vårdnadstvist. Däremot så ska du se det hela ur ditt perspektiv. Det rent professionella. De kommer förmodligen inte att kunna arbeta tillsammans, de kommer inte att vilja vistas i samma rum och de kommer - ett starkare ord - att hysa rent har mot varandra. Dina val ligger alltså i att någon av dem förmodligen måste flyttas. Antingen till en annan avdelning, till en annan tjänst - går det att arbeta hemifrån eller kan du fixa ett annat kontor? - eller genom tjänstledighet eller arbetslättnad.

Du är chef - de ska vara professionella

Kom ihåg en sak: du är fortfarande chef. Ditt ansvar ligger i att vara en bra sådan. Det innebär att du ska lyssna, att du ska kunna erbjuda samtalshjälp på ett mer professionellt sätt och att du ska kunna fatta obekväma beslut.

Det privata ska inte tas med in på arbetsplatsen. Till syvende och sist så är en vårdnadstvist mellan dina anställda. Det är de som ska vara professionella. Du ska ge nycklarna, men detta utan att dadda och vara en barnvakt.

På denna sida finns fler råd, tips och allmän information om vårdnadstvister: http://www.vårdnadstvistt.se.

27 Nov 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.