Оutsourcing av lön – ett modernt sätt till effektivare lönehantering

Löner och dess hantering är både en lång och krävande process som tar mycket tid och resurser. Effektivisering och optimering kan leda till stora besparingar och smidigare arbete.

Löner måste betalas ut i slutet av varje månad. Löneredovisningen kräver aktuella kunskaper om gällande lagar och stadgar som dessutom kan ändras från år till år. Manuell hantering anses idag vara den största boven i hela processen. Den tar tid och kan leda till fel, något som automatiseringen löser på ett effektivt och bra sätt. Att installera och börja använda sig av ett försystem för avvikelser eller tidsregistrering är ett första bra steg. Försystemet sparar tid och kan oftast leda till minskning av felinmatningar. Systemet bör kunna användas av övrig personal, inte bara ekonomiavdelningen som faktiskt bär huvudansvaret. Ett annat hett tips för att få en bättre administration och frigöra egna resurser är att outsource:a. Huruvida denna lösning är bra eller inte behandlar vi mer i detalj i nästa rubrik.

Outsourcing – en bra lösning?

Att välja outsourcing för företagets lönehantering är ett alternativ som tilltalar allt fler. Är det en bra lösning? Absolut! Att anlita en redovisningsbyrå med bevisad erfarenhet inom just det området är en bra lösning. Först och främst bär denna partner hela ansvaret för att lönerna ska bli redovisade på rätt sätt och komma in i tid. På detta sätt frigörs resurser som företaget kan fokusera på något annat håll. Osmidig eller tung lönehantering kan egentligen lösas på två sätt där det första är att outsource:a. Det andra är att ändra sitt eget system, något som visat sig vara en långsammare och mer påkostad process.

Vad behövs för en bra löneadministrering?

En behändig löneadministrering ska först och främst vara automatiserad till en viss grad. Det mesta av det manuella arbetet bör bytas ut mot ett online-system med bevisat bra resultat. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är bra kommunikation och klara, strikta riktlinjer. Vad behöver företagets lönehantering, vilka steg ska tas för att göra den effektiv? Vilken del ska automatiseras och vilken kan hanteras manuellt?

All löneadministration hänger tätt ihop med organisationens interna regler och bestämmelser. Vissa företag kräver till exempel två signaturer på en reserapport för att den ska gälla medan andra är ok endast med en virtuell sådan. Tillsammans med de strikta riktlinjerna ska löneprocessen även vara i enlighet med organisationens principer på det området.

22 May 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.