Vad borgenären ska tänka på vid en företagsrekonstruktion

När ett företag hamnar på obestånd så berörs många människor. Anställda hamnar i en situation där deras jobb och löner riskeras. Aktieägare riskerar att deras riskkapital blir värdelöst, kommunen där företaget finns riskerar att förlora stora skatteintäkter och framför allt så påverkas företagets borgenärer. Den som har utestående fakturor till ett företag som gör en rekonstruktion riskerar att förlora alla pengarna som de ligger ute med och de har dessutom en hel del arbete framför sig tillsammans med rekonstruktören. För att underlätta för borgenärerna vid en rekonstruktion så kommer här ett antal tips att tänka på.

Följa upp ackord

Om du är en ej prioriterad borgenär enligt förmånsrättslagen så kommer du att påverkas av det offentliga ackordet i rekonstruktionen. Det innebär att alla skulderna som inte är högst prioriterade kommer att minskas en del. Samtidigt som dina utestående fordringar minskas med en bestämd andel så upprättas också en avbetalningsplan som företaget ska följa. Tyvärr så kommer rekonstruktören, troligen inte, ha tid och möjlighet att följa upp att alla avbetalningar fullföljs enligt plan. Du kommer själv vara ansvarig för att följa upp betalningarna och om de inte sköts så behöver du rapportera det till rekonstruktören.

Kontant betalning

Det händer ofta att en företagsrekonstruktion genomförs och att ni då fortsätter att samarbeta med företaget som är på obestånd. Hela tanken med förfarandet är att verksamheten ska kunna fortskrida och det är också en förutsättning för att tillgångarna ska kunna växa sig större än skulderna. Men, när ni fortsätter att leverera till företaget som är på obestånd, se då till att få kontant betalning för alla varor och tjänster som de köper av er. Det innebär alltså att ni först får betalt och sen producerar och levererar istället för att arbeta mot faktura. En fakturering bygger på att företaget har en kreditvärdighet och alltså en trolig möjlighet att betala skulderna i framtiden. Så är inte fallet under en pågående rekonstruktion.

Medverka på förhandling i tingsrätten

Oavsett om företaget är en stor eller liten kund eller samarbetspartner till er så se till att vara aktiv i rekonstruktionen. Ett första steg är att delta på borgenärssammanträdet i tingsrätten och bidra både med kunskaper och med åsikter om hur företaget ska göra för att vända sitt obestånd. Är ni inte med på mötet så har ni valt att inte försöka rädda era utestående fordringar och om ni inte har någon kontakt med rekonstruktören så är det självfallet också svårt att påverka processen framåt. Läs mer här om företagsrekonstruktioner.

31 Aug 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.