Vad gör en arbetsrättsjurist?

En arbetsrättsjurist jobbar med arbetsrätt utifrån olika juridiska perspektiv. Arbetsrätt är ett område som är aktuellt för de som driver alternativt äger företag.

Exempel på arbetsrätt

  • Köp av företag – Försäljning av företag

När företag ska köpas eller säljas behövs oftast en arbetsrättsjurist anlitas. Det kan handla om materiella och immateriella tillgångar likväl som provisionsintäkter och copyright. Det är därmed betydligt mer komplicerat att sälja ett företag än att sälja en bostad.

  • Omstrukturering av företaget

Närmar sig företaget en konkurs och behöver omstruktureras? Behöver nya anställningsavtal skapas efter omstruktureringen? Här kan arbetsrättsjuristen tillföra kunskap utifrån de lagar som gäller för att allas intressen ska tillgodoräknas.

  • Förhandlingar med fackorganisationer

Vid uppsägningar kan det behöva föras en diskussion och förhandling med fackorganisationerna. Detta kan även gälla vid individuella tvister där en anställd har en åsikt kring en fråga där företagaren har en helt annan åsikt. En arbetsrättsjurist blir här opartisk i frågan för att se på vad lagen säger men även hur man kan hitta en lösning som följer de lagar som finns.

  • Uppsägning

Vad behöver du som företagare tänka på vid uppsägning? Vilka lagar reglerar hur uppsägning får ske och i vilken turordning denna uppsägning i så fall ska ske? Grunden är att uppsägning främst får ske vid arbetsbrist men det finns även andra tillfällen så som ”personliga skäl” eller ”direkt avskedande”. Här är det viktigt att höra med en arbetsrättsjurist så att företaget följer de lagar som reglerar detta. Risken är annars att dryga böter kan utfärdas utifrån att företaget inte följt lagen.

LAS är basen

Lagen om anställningsskydd (LAS) är basen för arbetsrätt. Det är den lagen som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter både arbetstagare och arbetsgivare har på arbetsmarknaden. Utöver finns även LOA som reglerar förhållandet vid offentlig anställning.

Utöver dessa två grundläggande lagar finns branschspecifika lagar som reglerar inom olika branscher eller vid hantering av specifikt gods osv.

En annan sak som påverkar vilka lagar som styr är anställningsform. Det är exempelvis stor skillnad på om en person har provanställning, tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Många anställda vet inte de tydliga skillnaderna mellan dessa anställningsformer och det är därmed viktigt att som arbetsgivare vara införstådd med vad som gäller så man ger rätt besked till de anställda. Att enbart hänvisa till gällande fackförbund är knappast rätt väg.

Behöver du en arbetsrättsjurist? Till stor sannolikhet behöver du det om du driver företag och har anställda. Framförallt kan det vara smart att ha kontakterna klara till den dagen då problemen uppstår – eller förebygga dem i förväg.

14 Dec 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.