Vad känner dina kunder till om företaget?

Du som leder ett eller flera företag har att ta ställning till många olika beslut. Det är alltid upp till en företagsledning att bestämma vilken väg ett företag ska ta. Det är företagsledningens uppgift att bestämma inriktning och mål. Här pratar man även ofta om vision. Utan en vision vet man inte vart man vill företaget ska ta vägen. Så att arbeta med ett företags vision, mål och vägen dit är alltså det viktigaste uppdraget som företagsledningen bör arbeta med. Därför tar vi upp några av de viktigast delarna i en marknadsföring som företaget bör arbeta med.

Varumärke av företaget

Vilken image önskar företaget att kunderna har av verksamheten? Det är mycket viktigt. Om kunderna tror att företaget arbetar med något helt annat än det som faktiskt är företagets art och verksamhet är det inte alls bra. På något sätt har budskapet inte gått fram. Något har hänt på vägen från sändning av budskap till mottagaren tar emot det. Marknadsföringen har misslyckats med att förmedla det som företaget vill ha förmedlat och något ganska drastiskt bör göras. Här är en effektiv varumärkesstrategi och förmedling av budskapet bland det absolut viktigaste som företagsledningen bör arbeta med. Vad heter företaget? Har man ett vilseledande namn, kan det vara ett hinder i att nå fram med det varumärke som man önskar ha. Att byta namn på företaget är inte det lättaste. För det första måste man få till ett bättre namn än det gamla namnet. Är det en liten grupp som har startat företaget, kanske man inte har filat just på namnet särskilt mycket, har man sedan växt ordentligt, är ett relevant namn som avspeglar företagets varumärke mycket viktigt. Fundera på det.

företagsentre

Hur du kan vända utvecklingen

Här kan man ta till hjälp en expert som kan hjälpa till med både namnbyte och varumärkesstrategin. Oftast är det viktigast att arbeta med det som man kan bäst. Att aldrig överge företagets primära kärnverksmahet är bland det viktigaste. Då är det istället bättre att ta in en konsult som är expert på marknadsföring, branding och naming. En konsult kan arbeta explicit på just dessa verksamheter och marknadsföringar som krävs av företaget, medan resten av företaget arbetar, med det man nu arbetar med. Ibland kan en förändring av marknadsföringssättet och metoder vara nödvändig. Att förändra ett företag är inte det lättaste. Viktigast är att alla berörda har öppna sinnen och villiga att förändra företaget och vända på skutan. Lycka till!

12 Jun 2019

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.