Var finns alla ledare när vi behöver dem?

Är det någon som saknar Olof Palme? Martin Luther King? Eller Nelson Mandela? Alla dessa män är några väldigt tydliga ledare. Inom politiken och i samhället behöver vi människor ledare. En tydlig ledare kan åstadomma stora förändringar till det bättre. Nu kanske inte alla riktigt håller med om att Olof Palme åstadkom något som var till det bättre. Så kanske det inte är i Sverige, men många människor i Sydafrika, och på många andra håll i Afrika skulle inte hålla med om det.

Oavsett bransch, politik eller samhälle, behöver vi männisor ledare. Och då kanske inte riktigt ledare som amerikanska politiker som ljuger och inte lyssnar på fakta som andra människor har samlat in under årens lopp. Vi behöver ledare som lyssnar på viktiga sanningar. Vi behöver ledare som talar sanning och som är ärliga. Det som händer när man inte talar sanning, är det att man fattar fel beslut. Om beslutet är fattat på helt fel fakta, kan det leda till att företag kollapsar, att länder anfaller andra, att människor fördrivs från sina hem i USA eller i andra länder.

spelledare

Näringslivet behöver duktiga ledare

Vem som helst som har arbetat inom näringslivet vet att ett företag behöver en duktig företagsledare. En VD är så pass viktig att ett företags aktier stiger eller sjunker beroende på vem som väljs in som VD. En ledare är den som fattar beslut om riktning, som sparkar igång företaget och som ansvarar för vilka satsningar som företaget ingår i. Se bara på Ikea och vilka svårigheter som det småländska företaget just nu står inför i och med att man nu byter ledare för företaget. Fattar ledaren fel beslut blir det konsekvenser för tusentals aktieägare och anställda. Alla ledare är inte kompetenta, men alla ledare kan bli det, om de vill.

Skicka ledaren på vidareutbildning

Har man inte en tillräckligt kompetent ledare, kan man alltid åtgärda det genom att sända denna ledare till vidareutbildning. Det sägs att en ledare föds till ledare. Det må så vara, men även de som föds till ledare kan bli bättre ledare genom att lära sig mer. Är man ledare sedan födsel och ohejdad vana, kan man alltid bli en bättre ledare genom att lära sig mer. Är man ett bra material för ledarskap, kan man bli ännu bättre som ledare och föra sitt företag till ännu bättre resultat. Om inte annat så blir aktieägarna nöjda när företaget går bättre och blir ännu mer lönsamt. Här kan man läs mer hur man kan gå en ledarskapsutbildning: https://www.stqm.com.

20 Sep 2019

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.