Varför ekonomisk förvaltning kan göra så stor skillnad

Experter på ekonomisk förvaltning kan ta ett helhetsgrepp på verksamheten, allt från renoveringsplaner och underhåll till budget och finansiering, men också löpande administration.

Fastighetsägare i flerfamiljshus och styrelsemedlemmar i en bostadsrättsförening är säkert mycket kunniga inom många områden, men ibland kan de sakna förmåga att ta in och hålla reda på alla komplexa bitar i den ekonomiska förvaltningen. Genom att ta hjälp av proffs, får man mer struktur på verksamheten, och når sina mål mer effektivt, både när det gäller tid och pengar. Målen dokumenteras och följs upp, och resultaten redovisas tydligt.

Ekonomisk förvaltning som gör skillnad

När det gäller fastigheter, finns det proffs som kan upprätta planer för de nödvändiga reparationsarbetena, och dessutom budgetera med dem, så att inte alla kostnader uppkommer på samma gång. Man håller koll på fastigheternas skick och är även uppdaterade när det gäller nya lagar och regler, så att man följer alla direktiv. Det kan gälla ventilation, energi, rörinspektion, fönsterbyte, dränering eller något annat som man bör hålla koll på.

Den ekonomiska förvaltningen gäller administration och ekonomi, allt från att skicka ut hyresavier, sköta bokföringen och skriva hyresavtal, till att få så förmånliga lån som möjligt, söka bidrag från myndigheter och att upprätta årsredovisningen. Det ingår också att ha kontakter med myndigheter, revisorer och jurister. Det kan vara bra att ha någon utomstående, som kan förhandla lite mer jämställt med långivare, eller som kan hjälpa till med avhysning av en misskötsam hyresgäst. Det kan vara känsligt och obehagligt både att förhandla och att konfrontera någon, och att dessutom behöva hantera sådana saker själv.

Om man ändå vill behålla kontrollen

För många som tar sig an ett styrelseuppdrag, känns det som ett förtroende, och något man själv måste ta ansvar för. Då kan det kännas lite märkligt att lämna bort jobbet till någon annan, ibland bara av principskäl. Men givetvis har man fortfarande all makt i världen att genomdriva samfällighetens vilja, även om man anlitar någon annan för den ekonomiska förvaltningen. Man kan när som helst gå in och kolla hur bokföringen ser ut. Det är faktiskt att föredra, att styrelseledamoten eller fastighetsägaren visar sitt engagemang. Han kan när han vill enkelt logga in på en dator och få tillgång till alla delarna av den ekonomiska förvaltningen. När man ger någon i uppdrag att sköta fastigheterna så fullständigt, är det i grund och botten ett ömsesidigt förtroende och samarbete det handlar om. Läs mer om ekonomisk förvaltning här: https://www.ekonomiskförvaltning.nu

12 Apr 2020

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.