Vem är en bra ledare?

Alla som inte är egenföretagare har en chef, eller hur? Och hur många gånger har du haft en bra chef? Ibland är det som med nya anställda, som man vill kolla bakgrunden på, skulle man som arbetstagare vilja ta referenser på chefer. Vem är en bra chef? Vem kan se till att allt det man kan kommer till nytta? Vem kan ge ett bra arbetsklimat?

Skillnaderna mellan en bra och en dålig chef är stora. Kanske ibland alltför stora. Ibland skulle man vilja skicka iväg sin chef på en ledarskapsutbildning. Eller, jo, det kan man ju. Skicka din chef på ledarskapsutbildning.

Definition på en bra chef

Det finns säkert lika många definitioner på bra chefer som det finns människor. Olika människor önskar sig olika saker. Men vissa saker är gemensamma.  Redaktionen på tidningen Chef har tagit fram nio punkter på sådant som kan definiera någon som en bra chef.

1. Chefsrollen

En chef som är bra är någon som vågar vara chef. Och som går in i rollen, inta backar från rollen. Det måste vara någon som vågar vara en ledare.

2. Delegerar

En bra chef är någon som kan se vilka tjänster eller beslut som måste fattas och som kan delegera så att inte vissa tjänster bara blir liggande och ingen tar ansvar för det.

3. Motiverar

En bra chef är någon som motiverar andra att göra sitt bästa, som kan komma med konstruktiv kritik och ser till att de anställda utvecklas via sin motivation.

4. Hanterar konflikter

En bra chef måste vara någon som kan ta tag i konflikter och lösa dem. En bra chef måste ha modet att gå in i konflikter och som inte undviker dem.

5. Kommunicerar

En duktig chef kan kommunicerar med sina anställda, kommunikation mellan chef och anställda är väldigt viktig, ju bättre desto mer ger det de anställda.

6. Fattar beslut

Som tidigare har nämnts, behöver en chef vara någon som fattar beslut. De anställda måste har något att förhålla sig till. Någon måste ta ansvar och fatta beslut även om det blir obekvämt.

7. Leder sitt team

En duktig ledare leder sitt team. Många kan tycka att det känns ganska hemskt med en ledare som ”pekar med hela handen”. Det finns olika ledarstilar, men oavsett vad man har för åsikter om ledare, behövs det alltid någon som tar ledarrollen på sig och leder hela gruppen.

8. Är sig själv

Att vara sig själv, sägs vara viktigt och inte försöka vara något eller någon de inte är, kan göra det svårt för de anställda.

9. Når resultat

En chef får oftast betalt utifrån resultat. En bra chef måste och bör åstadkomma resultat med hjälp av sitt team. Om teamet når uppställda mål ger det en väldigt stor tillfredsställelse.

Det som inte finns går att utbilda. Huvudsaken är att det finns en ledare som har förutsättningarna för att bli en bra chef.

29 Dec 2017

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.